Робоча програма навчальної дисципліни «прогнозування» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 14.79kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» 1 13.9kb.
Програма І робоча програма навчальної дисципліни " прогнозування" 1 15.87kb.
Робоча програма навчальної дисципліни педіатрія (шифр І назва навчальної... 4 680.81kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 01філософія 1 318.04kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 4 1095.62kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 315.64kb.
Робоча програма навчальної дисципліни пропедевтика педіатрії (шифр... 5 886.66kb.
Робоча програма навчальної дисципліни c оціологія 1 344.37kb.
Робоча програма навчальної дисципліни онтологія 1 342.03kb.
Робоча програма навчальної дисципліни метафізика 2 445.07kb.
Програма та робоча програма навчальної дисципліни «публічне адміністрування» 1 13.86kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча програма навчальної дисципліни «прогнозування» - сторінка №1/1
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВАФедорова, В.Г., Ю.Ю.Леонт’єва

Робоча програма навчальної дисципліни

«прогнозування»

(для слухачів другої вищої освіти,

спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства»)

Відповідає вимогам кредитно-модульної системи організації навчального процесу

Харків – ХНАМГ – 2011
Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Прогнозування» (для слухачів другої вищої освіти, спец. 7.050107 – «Економіка підприємства»). / Укл.: В.Г.Федорова, Ю.Ю.Леонт’єва – Харків: ХНАМГ, 2011. – ?? с.

Укладач:В.Г. Федорова, Ю.Ю.Леонт’єва

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу і узгоджена з орієнтовною структурою змісту навчальної дисципліни, рекомендованою Європейською Кредитно-Трансферною Системою (ЕСТS).

Рекомендована для студентів економічних спеціальностей.


Рецензенти: А.Є. Ачкасов, д.е.н., проф.

В.Б.Родченко, к.е.н., доц.каф. економіки і менеджменту

ХНУ ім.В.Н.Каразіна


Затверджено на засіданні кафедри економіки підприємств міського господарства, п
ротокол ____________