Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Робоча програма навчальної дисципліни соціологія. (шифр І назва навчальної... 3 409.5kb.
Робоча програма дисципліни «Соціологія молоді» 1 39.75kb.
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів за напрямом підготовки... 1 278.5kb.
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 14.79kb.
Програма навчальної дисципліни «Соціологія сім‘ї» 1 88.29kb.
Робоча програма навчальної дисципліни педіатрія (шифр І назва навчальної... 4 680.81kb.
Косьмій Олена Михайлівна, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних... 1 329.33kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 01філософія 1 318.04kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 4 1095.62kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 315.64kb.
Робоча програма навчальної дисципліни пропедевтика педіатрії (шифр... 5 886.66kb.
Викладача „соціології для всіх 1 37.7kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» - сторінка №1/1
6.030504 «Економіка підприємства» ,6.030509 «Облік і аудит»)

6.030504 «Економіка підприємства» ,6.030509 «Облік і аудит»)

Міністерство освіти і науки України

Харківська національна академія міського господарства


Радіонова Л. О.


Програма навчальної дисципліни та

робоча програма навчальної дисципліни

«Соціологія»

(для слухачів другої вищої освіти спеціальностей7.03050401 «Економіка підприємства», 6.03050901 «Облік і аудит»)

Харків – ХНАМГ– 2012


Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 «Економіка підприємства», 6.03050901 «Облік і аудит») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва: укл. Л. О. Радіонова. – Харків: ХНАМГ, 2012.

Укладач: Радіонова Л. О.

Програма побудована за вимогами кредитно-модульної системи організації навчального процесу.

Рецензент: проф. Будко В.В.


Затверджено кафедрою філософіїі політології. Протокол № 2 от 27.09.11.


© Радіонова Л. О., ХНАГХ, 2012.