Робоча програма з навчальної дисципліни - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни... 1 14.79kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «Соціологія» 1 13.9kb.
Робоча програма навчальної дисципліни педіатрія (шифр І назва навчальної... 4 680.81kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 03. 01 4 1095.62kb.
Робоча програма навчальної дисципліни філософі я 01філософія 1 318.04kb.
Робоча програма навчальної дисципліни 1 315.64kb.
Робоча програма навчальної дисципліни пропедевтика педіатрії (шифр... 5 886.66kb.
Робоча програма навчальної дисципліни c оціологія 1 344.37kb.
Робоча програма навчальної дисципліни «прогнозування» 1 14.99kb.
Робоча програма навчальної дисципліни онтологія 1 342.03kb.
Робоча програма навчальної дисципліни метафізика 2 445.07kb.
Робоча програма навчальної дисципліни (за кредитно-модульною системою... 1 264.7kb.
Робоча програма вивчення курсу "Інформаційне право України" Уклав... 1 247.23kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Робоча програма з навчальної дисципліни - сторінка №2/7

2.2. Зміст лекційних занять

Змістовий модуль.


Лекційне заняття 1

Тема: Предмет, метод, принципи і система інформаційного права 1. Поняття інформаційного права.

 2. Предмет інформаційного права.

 3. Система інформаційного права.

 4. Проблеми кодифікації інформаційного законодавства.

 5. Функції інформаційного права.

Лекційне заняття 2

Тема: Джерела інформаційного права.
Інформаційні правовідносини


 1. Поняття джерел інформаційного права та їх види.

 2. Закони і підзаконні акти як джерела інформаційного права.

 3. Місце підзаконних нормативно-правових актів у регулюванні інформаційних правовідносин.

 4. Поняття інформаційних правовідносин.

 5. Види інформаційних правовідносини.

 6. Зміст інформаційних правовідносин та їх особливості.

Лекційне заняття 3

Тема: Об’єкти інформаційного права


 1. Поняття і види об’єктів інформаційного права.

 2. Масова інформація та інформаційні програми в системі інформаційного права.

 3. Таємниця в системі інформаційного права.

 4. Життя і здоров’я громадян в системі об’єктів охорони інформаційного права.

Лекційне заняття 4

Тема: Суб’єкти інформаційного права


 1. Поняття та особливості правового статусу суб’єктів інформаційного права.

 2. Класифікація суб’єктів інформаційного права.

 3. Правоздатність і дієздатність суб’єктів інформаційного права.

 4. Держава як суб’єкт інформаційного права.

 5. Гарантії захисту прав суб’єктів інформаційних правовідносин.

Лекційне заняття 5

Тема: Управління в галузі інформації


 1. Поняття, ознаки і зміст управління у інформаційній сфері.

 2. Система і компетенція органів державного управління в галузі інформації.

 3. Функції управління в галузі інформації

Лекційне заняття 6

Інформаційні права та обов’язки громадян.
Правове забезпечення інформаційної безпеки


 1. Поняття та види інформаційних прав громадян.

 2. Загальні обов’язки громадян у інформаційній сфері.

 3. Правові форми захисту інформаційних прав громадян.

 4. Юридична природа інформаційної безпеки. Особливості правовідносин у галузі забезпечення інформаційної безпеки.

 5. Юридичні гарантії забезпечення інформаційної безпеки.


2.3. Зміст семінарських занятьЗмістовий модуль
Семінарське заняття 1

Тема: Джерела інформаційного права
 1. Поняття, особливості джерел інформаційного права.

 2. Класифікація джерел інформаційного права.

 3. Законодавчі акти як джерела інформаційного права.

 4. Підзаконні нормативно-правові акти в системі регулювання інформаційних правовідносин.

 5. Проблеми застосування міжнародно-правових актів у регулюванні інформаційних відносин.


Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: інформаційне право, джерела інформаційного права, закони, підзаконні-нормативно-правові акти, міжнародні договори.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • поняття джерел права;

 • формування джерел інформаційного права;

 • юридичне значення відомчих нормативно-правових актів для врегулювання інформаційних правовідносин;

 • застосування міжнародно-правових актів у регулюванні інформаційних відносин.Семінарське заняття 2

Тема: Таємниця як об’єкт інформаційних правовідносин


 1. Таємниця як об’єкт інформаційних правовідносин.

 2. Правове регулювання таємниці особистого життя особи.

 3. Правовий режим інформації щодо особи:

а) нотаріальна таємниця;

б) банківська таємниця;

в) таємниця усиновлення;

г) таємниця сповіді;

д) таємниця голосування.


 1. Відповідальність за розголошення інформації щодо персональних даних про особу.

Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: таємниця, таємниця особистого життя, нотаріальна таємниця, банківська таємниця, таємниця усиновлення, таємниця сповіді, таємниця голосування, розголошення таємниці, персональні дані.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • особливості регулювання таємниці особистого життя особи;

 • особливості регулювання надання інформації про особу;

 • особливості та перспективи застосування юридичної відповідальності за розголошення інформації щодо персональних даних про особу

Семінарське заняття 3


Тема: Документована інформація як складова державного управління інформаційними процесами


 1. Правове регулювання відносин щодо надання документованої інформації.

 2. Поняття, юридичні ознаки та зміст управління у сфері документованої інформації.

 3. Правовий режим документованої інформації.

 4. Правовий режим електронного документування.

 5. Правовий режим міжнародного документообігу.

 6. Відповідальність за порушення законодавства у сфері документованої інформації.


Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: інформація, документована інформація, електронне документування, міжнародний документообіг, електронний цифровий підпис, надання інформації.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • нормативно-правове забезпечення надання документованої інформації;

 • зміст управління у сфері документованої інформації;

 • співвідношення документованої та не документованої інформації;

 • юридичне значення електронного документування.

Семінарське заняття 4

Тема: Інформація з обмеженим доступом
в системі інформаційних прав та обов’язків громадян 1. Поняття та правовий режим державної таємниці.

 2. Поняття та правовий режим службової таємниці.

 3. Поняття та правовий режим професійної таємниці:

а) адвокатська таємниця;

б) таємниця нарадчої кімнати;

в) аудиторська таємниця;

г) лікарська таємниця;

д) таємниця проведення слідчих дій

е) комерційна таємниця;

є) військова таємниця.


 1. Відповідальність за розголошення інформації з обмеженим доступом.


Методичні вказівки

Ключові терміни та поняття: державна таємниця, професійна таємниця, службова таємниця, адвокатська таємниця, таємниця нарадчої кімнати, аудиторська таємниця, лікарська таємниця, таємниця проведення слідчих дій, комерційна таємниця, військова таємниця.

Особливу увагу слід звернути на такі питання:

 • правовий режим державної таємниці;

 • правовий режим службової таємниці;

 • правовий режим професійної таємниці.
<< попередня сторінка   наступна сторінка >>