Розпорядження 07. 06. 2013 №149/А-2013 Про затвердження Положення про апарат Іванівської районної державної адміністрації Відповідно - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження 17. 04. 2013 №93/А-2013 Про затвердження персонального... 1 26.67kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 4 лютого 2013р. 1 82.33kb.
Розпорядження кегичівка 04 лютого 2013 року №28 Про затвердження... 1 116.19kb.
Розпорядження 20. 12. 2012 №544/А-2012 Про затвердження Положення... 1 74.48kb.
Розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації 05. 1 16.97kb.
Розпорядження 21. 02. 2013 №42/А-2013 Про затвердження Положення... 1 94.49kb.
Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації... 1 61.19kb.
Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації... 1 143.04kb.
Розпорядження 11. 02. 2013 №27/А-2012 Про затвердження Положення... 1 173.41kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 11. 11. 1 39.34kb.
Розпорядження 21. 03. 2013 №70/А-2013 Про план роботи Іванівської... 1 212.2kb.
Вивчення різноманітності ротових апаратів та грудних ніг у комах 1 40.51kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження 07. 06. 2013 №149/А-2013 Про затвердження Положення про апарат Іванівської - сторінка №1/1
УКРАЇНА
ІВАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
07.06.2013149/А-2013

Про затвердження Положення про апарат

Іванівської районної державної адміністрації

Відповідно до статей 5, 6, 39, 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2012 року №606 «Про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів обласної, Київської та Севастопольської міської, районної, районної в мм.Києві та Севастополі державних адміністрацій», Регламенту районної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної державної адміністрації від 19 жовтня 2011 року №477/А-2011, розпорядження виконуючого обов’язки голови районної державної адміністрації від 23 січня 2013 року №7/А-2013 «Про внесення змін до структури та штатного розпису Іванівської районної державної адміністрації» зі змінами від 08 травня 2013 року №112/А-2013:
  1. Затвердити Положення про апарат Іванівської районної державної адміністрації (додається).
  1. Вважати таким, що втратило чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 11 листопада 2005 року №549/ А-2005 «Про затвердження Положення про апарат районної державної адміністрації».
  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації.

Виконуючий обов’язки

голови районної

державної адміністрації О.Я.Лицевич

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

Розпорядження виконуючого

обов’язки голови районної

державної адміністрації

07.06. 2013 року

№ 149/А-2013

П О Л О Ж Е Н Н Я

про апарат районної державної адміністрації

1. Апарат районної державної адміністрації (далі – апарат) утворюється головою районної державної адміністрації для правового, організаційного, матеріально-технічного та іншого забезпечення діяльності районної державної адміністрації, підготовки аналітичних, інформаційних та інших матеріалів, систематичної перевірки виконання актів законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації, надання методичної та практичної допомоги виконавчим органам місцевого самоврядування.
2. Апарат у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України „Про місцеві державні адміністрації” та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, розпорядженнями голів районної та обласної державних адміністрацій, Регламентом районної державної адміністрації, а також цим Положенням.
3. Апарат відповідно покладених на нього завдань:

3.1. Опрацьовує та подає голові районної державної адміністрації документи та звернення, що надходять до райдержадміністрації, готує за результатами їх розгляду аналітичні, довідкові та інші необхідні матеріали, а також проекти розпоряджень та доручень голови районної державної адміністрації.

3.2. У встановленому порядку забезпечує підготовку та проведення засідань колегії районної державної адміністрації, нарад та інших заходів, які проводяться головою, заступниками голови районної державної адміністрації.

3.3. Здійснює опрацювання проектів розпоряджень за дорученням голови районної державної адміністрації.

3.4. Аналізує накази керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації на відповідність законодавству.

3.5. Надає методичну і практичну допомогу утвореним головою районної державної адміністрації комісіям та іншим консультативно-дорадчим органам у здійсненні ними наданих повноважень.

3.6. Бере участь у вирішенні питань щодо проведення виборів та референдумів.

3.7. Здійснює в межах повноважень контроль за виконанням законів України, актів та доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, доручень Глави Адміністрації Президента України, актів центральних органів виконавчої влади, розпоряджень та доручень голів обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, аналізує причини виникнення порушень у виконанні вимог зазначених документів і вносить пропозиції щодо їх усунення.

3.8. Забезпечує у межах повноважень взаємодію районної державної адміністрації з органами місцевого самоврядування.

3.9. Проводить за дорученням голови районної державної адміністрації перевірки діяльності структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих органів місцевого самоврядування в межах і порядку встановлених законодавством.

3.10. Опрацьовує та подає на розгляд голові районної державної адміністрації проекти планів роботи райдержадміністрації, забезпечує контроль за їх виконанням.

3.11. Вивчає та узагальнює роботу структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчих органів сільських, селищних рад, надає необхідну допомогу з питань, що належать до компетенції апарату, поширює позитивний досвід.

3.12. Забезпечує організацію роботи з кадрових питань та державної служби в районній державній адміністрації, на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління райдержадміністрації, а також у виконавчих органах місцевого самоврядування.

3.13. Забезпечує організацію проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування та призначаються головою районної державної адміністрації.

3.14. Разом з відповідними структурними підрозділами районної державної адміністрації аналізує і узагальнює практику роботи з кадрами, вносить пропозиції щодо її вдосконалення.

3.15. Розробляє проекти перспективних планів роботи з кадрами, формує і організовує роботу з кадровим резервом, забезпечує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів. Здійснює організаційне забезпечення діяльності районної ради по роботі з кадрами.

3.16. Забезпечує облік та розгляд звернень громадян, узагальнює та аналізує пропозиції, що містяться в них, контролює вирішення порушених питань, розробляє пропозиції щодо усунення причин, які породжують скарги. Перевіряє в установленому порядку стан цієї роботи в управліннях, відділах, інших структурних підрозділах районної державної адміністрації, надає їм допомогу, контролює стан цієї роботи у виконавчих органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в організаціях і установах.

3.17. За дорученням голови районної державної адміністрації та у межах повноважень розглядає запити депутатів районної ради, надає методичну та практичну допомогу виконавчим органам місцевого самоврядування з питань, що належать до компетенції апарату.

3.18. Бере участь у підготовці пропозицій щодо нагородження державними нагородами, президентськими відзнаками, почесними званнями України, відзнаками та заохочуваннями голів обласної та районної державних адміністрацій.

3.19. Забезпечує виконання законодавчих актів з питань діяльності правоохоронних органів, оборонної і мобілізаційної роботи. Забезпечує відповідно до законодавства роботу з документами, які містять державну таємницю.

3.20. Бере участь у підготовці звітів щодо виконання програм соціально-економічного розвитку, бюджету, рішень районної ради із зазначених питань, а також про здійснення районною державною адміністрацією делегованих повноважень органів місцевого самоврядування.

3.21. Вносить пропозиції голові районної державної адміністрації щодо питань, які необхідно розглядати на сесіях районної ради.

3.22. У разі розгляду районною державною адміністрацією питань, що зачіпають інтереси органів місцевого самоврядування, апарат повідомляє про це відповідні органи та посадових осіб місцевого самоврядування.

3.23. За дорученням голови районної державної адміністрації координує взаємодію відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації з органами прокуратури, територіальними органами міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

3.24. Забезпечує в установленому порядку надання нормативно-правових актів райдержадміністрації управлінню юстиції для державної реєстрації та оприлюднює їх через засоби масової інформації.

3.25. Забезпечує гласність діяльності районної державної адміністрації, інформування населення з найважливіших питань соціально-економічного та суспільно-політичного життя, вивчення і врахування громадської думки при підготовці важливих документів.

3.26. Вивчає і аналізує соціально-економічну та суспільно-політичну ситуацію в районі, оперативно інформує про їх стан голову районної державної адміністрації, вносить відповідні пропозиції.

3.27. Здійснює ведення Реєстру, до якого відносяться відомості про громадян України. що мають право голосу і проживають або перебувають на території села, селища, районного значення, які входять до складу відповідного району, складення та уточнення списків виборців на виборчих дільницях.

3.28. Здійснює матеріально-технічне і господарсько-побутове забезпечення діяльності районної державної адміністрації. Веде облік забезпеченості управлінь та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації приміщеннями, транспортними засобами, необхідним обладнанням, вносить пропозиції з цих питань голові районної державної адміністрації.

3.29. Здійснює фінансові розрахунки, пов’язані із забезпеченням діяльності районної державної адміністрації, веде бухгалтерський облік і звітність.

3.30. Веде статистичну звітність з питань, що належать до компетенції апарату.

3.31. Вносить пропозиції щодо вдосконалення структури, оптимізації та чисельності працівників райдержадміністрації.

3.32. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством та розпорядженнями голови районної державної адміністрації.
4. Спільно з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації апарат районної державної адміністрації готує проекти інформацій, необхідні матеріали для розгляду головою райдержадміністрації і подальшого інформування облдержадміністрації про виконання власних і делегованих районною радою повноважень.
5. Основні повноваження апарату:

5.1. Здійснення організаційного забезпечення та в межах своєї компетенції проведення перевірок стану додержання на території району Конституції України, законів України, інших актів законодавства виконавчими органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, керівниками підприємств, установ, організацій усіх форм власності і підпорядкування з напрямків, визначених статтею 16 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”.

5.2. Залучення представників громадськості, спеціалістів управлінь, відділів, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, організацій та установ, об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для вивчення і розгляду питань, що належать до його компетенції.

5.3. Скликання в установленому порядку нарад з питань, що належать до його компетенції.

5.4. Здійснення інших функцій і повноважень відповідно до законодавства та розпоряджень голови районної державної адміністрації.
6. Організаційно-процедурні питання внутрішньої діяльності апарату районної державної адміністрації регулюються Регламентом районної державної адміністрації, який затверджується головою райдержадміністрації.
7. Робота структурних підрозділів апарату районної державної адміністрації планується у порядку, встановленому головою районної державної адміністрації.
8. Апарат райдержадміністрації у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управліннями, відділами, іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації та виконавчими органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян.
9. Апарат районної державної адміністрації очолює керівник апарату, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за погодженням з облдержадміністрацією.
10. Керівник апарату райдержадміністрації:

10.1. Здійснює керівництво діяльністю апарату і організовує його роботу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на апарат завдань, визначає ступінь відповідальності керівників та інших працівників його структурних підрозділів.

10.2. Забезпечує контроль за виконанням відділами, управліннями та іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації Конституції України, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, розпоряджень та доручень голів райдержадміністрації та облдержадміністрації.

10.3. Забезпечує надання структурними підрозділами районної державної адміністрації, підприємствами, установами і організаціями необхідних матеріалів і звітів про виконання розпоряджень голови районної державної адміністрації.

10.4. Забезпечує у межах повноважень взаємодію районної державної адміністрації з облдержадміністрацією, Одеським регіональним інститутом державного управління НАДУ при Президентові України, управлінням державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області, районною радою.

10.5. Готує узгоджені пропозиції щодо розподілу обов’язків між головою та його заступниками.

10.6. Контролює додержання в апараті райдержадміністрації вимог законів України „Про державну службу” та „Про засади запобігання і протидії корупції”.

10.7. Забезпечує формування кадрового резерву.

10.8. Може видавати у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання.

10.9. Забезпечує підготовку матеріалів для розгляду головою районної державної адміністрації.

10.10. Забезпечує доведення розпоряджень голови районної державної адміністрації до виконавців. Відповідає за стан діловодства, контролю, обліку і звітності.

10.11. Готує пропозиції щодо підвищення ефективності діяльності відділів, управлінь, інших структурних підрозділів районної державної адміністрації.10.12. Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою районної державної адміністрації.
11. Накази керівника апарату, прийняті з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.
12. Структуру, граничну чисельність і фонд оплати праці працівників апарату райдержадміністрації затверджує голова районної державної адміністрації в межах виділених асигнувань. Апарат утримується за рахунок коштів державного бюджету України.
13. Посадові особи апарату районної державної адміністрації є державними службовцями. Їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови праці і соціально-побутове забезпечення визначаються Законом України „Про державну службу”.
14. Структурні підрозділи апарату райдержадміністрації здійснюють свої повноваження згідно положень, затверджених головою районної державної адміністрації.
15. Керівники та інші державні службовці структурних підрозділів апарату райдержадміністрації призначаються на посади і звільняються з посад головою районної державної адміністрації в установленому порядку.