Розпорядження 13. 09. 10 смт Доманівка №353 Про схвалення районної Програми підтримки районної газети "Трибуна хлібороба", співзасно - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про виконання Програми підтримки Радивилівської районної газети... 1 62kb.
Рішення від 25 жовтня 2011 року № Про Програму підтримки Радивилівської... 1 56.17kb.
Україна сокирянська районна державна адміністрація чернівецької області... 1 57.68kb.
Україна сокирянська районна державна адміністрація чернівецької області... 1 70.48kb.
Україна сокирянська районна державна адміністрація чернівецької області... 1 37.22kb.
Розпорядження 20. 10. 10 смт Доманівка №430 Про схвалення районної... 3 536.01kb.
Рішення від 23 грудня 2011 року №237 Про Програму підтримки Радивилівської... 1 50.74kb.
Розпорядження 23. 09. 10 смт Доманівка №363 Про схвалення районної... 1 285.83kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 квітня... 1 45.02kb.
Рішення від "27 " жовтня 2011 р. №248-11-06 Про кошторис на 2012... 1 63.69kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 5 травня... 1 188.1kb.
Трибуна депутата 1 67.81kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження 13. 09. 10 смт Доманівка №353 Про схвалення районної Програми підтримки - сторінка №1/1
ДОМАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
13.09.10 смт Доманівка № 353
Про схвалення районної Програми підтримки районної газети "Трибуна хлібороба", співзасновниками якої є районна державна адміністрація та районна рада, на 2010-2011 роки

Відповідно до статті 22 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», на виконання Закону України від 23.09.1997 року № 540/97-ВР «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», Закону України від 23.09.1997 року №539/97-ВР «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» та розпорядження голови облдержадміністрації від 9 грудня 2003 року № 684-р «Про схвалення обласної Програми підтримки друкованих засобів масової інформації та забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування на 2004-2010 роки»:

1.Схвалити районну Програму підтримки районної газети "Трибу­на хлібороба" на 2010-2011 роки (далі - Програма), (додається ).

2.Рекомендувати редакції районної газети “Трибуна хлібороба” (Квишку) інформувати сектор з питань внутрішньої політики, зв`язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації та управління економіки райдержадміністрації про хід реалізації Програми щороку до 15 січня.

3.Заступнику голови райдержадміністрації (Кушніру) винести Програму на затвердження чергової сесії районної ради.

4.Координацію виконання Програми покласти на сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації.

5.Вважати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 02.06.2003р. № 269 «Про схвалення районної Програми підтримки районної газети "Трибуна хлібороба", співзасновниками якої є районна державна адміністрація та районна рада, на 2003-2010 роки».

6.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Кушніра Т.Л.

Голова райдержадміністрації А.Є. Цехоцький

Схвалено


розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 13.09.10 № 353

Районна Програма

підтримки районної газети «Трибуна хлібороба», співзасновниками якої є районна державна адміністрація та районна рада, на 2010-2011 роки


  1. Загальні положення

Програма розроблена на виконання Закону України від 23 вересня 1997 року № 540/97-ВР "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", указів Президента України від 9 грудня 2000 р. № 1323 "Про додаткові заходи щодо безперешкодної діяльності засобів масової інформації, дальшого утвердження свободи слова в Україні", від 17 лютого 2001 р. № 101 "Про удосконалення діяльності органів виконавчої влади з питань інформування населення", від 1 серпня 2002 р. № 683/2002 "Про додаткові заходи щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади".

Районна газета "Трибу­на хлібороба" залишається основним джерелом інформування жителів району про внутрішню та зовнішню політику держави, резонансних та гучних подій в районі, висвітлення діяльності органів державної виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.  1. Мета Програми

Метою Програми є реалізація невідкладних і перспективних заходів щодо забезпечення відкритості у діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування, розвитку районної газети «Трибуна хлібороба».

Основні завдання Програми:

- повне та оперативне висвітлення через районну газету «Трибуна хлібороба» питань внутрішньої та зовнішньої політики району, широке інформування населення про події соціально-економічного і суспільно-політичного життя району, діяльність Верховної Ради України, Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

- сприяння захисту політичних, соціально-економічних, юридичних прав та свобод громадянина;

- задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб, органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів.


  1. Фінансування Програми

Фінансування Програми здійснюється як за рахунок коштів місцевих бюджетів, так і за рахунок інших джерел не заборонених законодавством (власних прибутків, які отримані від надання інформаційних послуг та здійснення видавницької діяльності, спонсорських коштів та благодійних внесків).

Обсяг фінансування з бюджету визначається щорічно, виходячи з наявних можливостей при формуванні або перегляді показників місцевих бюджетів на кожен рік.


4. Заходи

щодо реалізації районної Програми підтримки районної газети «Трибуна хлібороба», співзасновниками якої є районна державна адміністрація та районна рада, на 2010-2011 роки.
№ п/п

Захід

Виконавці

Термін виконання

1

2

3

4

1.


Забезпечити укладання угод на висвітлення діяльності між редакцією районної газети «Трибуна хлібороба» та органами державної влади, місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями

Редакція районної газети «Трибуна хлібороба» (за узгодженням)

2010-2011 роки

2.

Передбачати кошти в районному бюджеті на фінансову підтримку районної газети «Трибуна хлібороба» за рахунок субвенцій, наданих сільськими та селищною радами

Фінансове управління райдержадміністрації

2010-2011 роки

3.

Передбачати у кошторисах кошти на висвітлення діяльності місцевих органів влади відповідно до Закону України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації"

Районна рада (за узгодженням), управління, відділи райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад (за узгодженням)

2010-2011 роки

4.

Зміцнювати матеріально-технічну базу районної газети «Трибуна хлібороба», оснащувати її сучасним комп’ютерним обладнанням

Редакція районної газети «Трибуна хлібороба» (за узгодженням)

2010-2011 роки

5.

Забезпечити систематичне надання повної, об'єктивної та неупередженої інформації редакції газети «Трибуна хлібороба» про діяльність органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації, районна рада (за узгодженням), виконавчі комітети селищної та сільських рад (за узгодженням)

2010-2011 роки

6.

Сприяти у проведенні передплатних кампаній на районну газету «Трибуна хлібороба»

Сектор з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації, виконавчі комітети селищної та сільських рад (за узгодженням)

Постійно

5. Очікувані результати


В результаті виконання Програми очікується:

- регулярне видання районної газети «Трибуна хлібороба»;

- видання тематичних сторінок, присвячених державним святам України та визначним подіям в житті району.

Це дозволить:

- створити умови для більш ефективної взаємодії місцевої влади з громадою;

- забезпечити формування громадської думки щодо розвитку демократії та більш ефективної участі громадськості у вирішенні проблем та розвитку суспільства.

Заступник голови райдержадміністрації Т.Л.Кушнір

ПАСПОРТ


районної цільової програми
підтримки районної газети "Трибуна хлібороба", співзасновниками якої є районна державна адміністрація та районна рада, на 2010-2011 роки
1. Програму схвалено розпорядженням голови райдержадміністрації від________№_______ ________________________________________________

2.Програму затверджено:

рішенням районної ради від ____________№______________________
3.Ініціатор Редакція районної газети “Трибуна хлібороба”.
4. Відповідальний виконавець Редакція районної газети «Трибуна хлібороба».

5. Термін виконання Програма розроблена на 2010-2011 роки.


6. Обсяги та джерела фінансування
тис. грн.
На всю Програму

У тому числі за рокамиУсього
2010

2011

У тому числі


Кошти районного бюджету
30.0

60.0

Кошти інших місцевих бюджетів


Інші джерела фінансування
60

72

Заступник голови райдержадміністрації Т.Л.Кушнір

ПЕРЕЛІК ЗАВДАНЬ І ЗАХОДІВ РАЙОННОЇ ПРОГРАМИ

підтримки районної газети "Трибуна хлібороба", співзасновниками якої є районна державна адміністрація та районна рада,

на 2010-2011 роки
Завдання, показники

Деталізація за роками

Заходи, які спрямову

ються на виконання завданьВиконавці заходу (місцевий орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування), джерела фінансування

Обсяги фінансових ресурсів (тис.грн.)
всього

у тому числі за роками

20102011

ЗАВДАННЯ 1

Прийняття районної Програми підтримки районної газети "Трибуна хлібороба", співзасновниками якої є районна державна адміністрація та районна рада,

на 2010-2011 роки»
Показник 1.1.

Зміцнення матеріально-технічної бази
Зміцнення матеріально-технічної бази районної газети «Трибуна хлібороба», оснащення її сучасним комп’ютерним обладнанням

Редакція районної газети «Трибуна хлібороба»
Всього:

12,0
12,0

у тому числі кошти


районного бюджету


інших місцевих бюджетів


позабюджетні


Власні доходи

12,0
12,0

Орган місцевого самоврядування (назва)


Всього:


у тому числі кошти


районного бюджету


інших місцевих бюджетів


позабюджетні


Показник 1.2.

Фінансова підтримка районної газети
Передбачати кошти в районному бюджеті

Редакція районної газети «Трибуна хлібороба», фінансове управління райдержадміністрації

Всього:

210,0

90,0

120,0

у тому числі кошти


районного бюджету

90,0

30,0

60,0

інших місцевих бюджетів


позабюджетні


Власні доходи

120,0

60,0

60,0

Орган місцевого самоврядування (назва)


Всього:


у тому числі кошти


районного бюджету


інших місцевих бюджетів


позабюджетні


...

ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ 1

ВСЬОГО:

222,0

90,0

132,0
у тому числі кошти


районного бюджету

90,0

30,0

60,0

інших місцевих бюджетів


позабюджетні


власні доходи

132,0

60,0

72,0
Заступник голови райдержадміністрації Т.Л.Кушнір

Розрахунок

обсягів та визначення джерел фінансування районної цільової програмипідтримки районної газети "Трибуна хлібороба", співзасновниками якої є районна державна адміністрація та районна рада

на 2010-2011 роки» .


Заходи

Обсяги фінансових ресурсів (тис.грн.)

всього

У тому числі за роками

2010

2011

20

20

20

ЗАХІД 1.1 Передбачати кошти в районному бюджеті на фінансову підтримку районної газети «Трибуна хлібороба».Всього:

222,0

90,0

132,0


у тому числі коштирайонного бюджетусубвенція

90

30,0

60,0


інших місцевих бюджетівПо мірі надходження
власні

120

60,0

60,0


По мірі надходження
ЗАХІД 1..п Зміцнення матеріально-технічної бази районної газети «Трибуна хлібороба», оснащення її сучасним комп’ютерним обладнанням.Всього:

12
12,0


у тому числі коштирайонного бюджетувласні

12
12.0


Придбання двох сучасних комп’ютера для виробничої діяльності

6х2=12
інших місцевих бюджетівПо мірі надходження
позабюджетніПо мірі надходження


Заступник голови райдержадміністрації Т.Л.Кушнір.