Розпорядження 20. 10. 10 смт Доманівка №430 Про схвалення районної Програми імунопрофілактики та захисту населення Доманівського рай - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Додаток 2 до Програми імунопрофілактики та захисту населення м. 1 78.8kb.
Рішення від "26" квітня 2013 року №564 Про хід виконання районної... 1 124.96kb.
Програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб... 1 255.59kb.
Програма імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб... 1 50.36kb.
Міністерство охорони здоров'я україни н а к а з 1 273.37kb.
Розпорядження 2 12. 1 0 смт Доманівка №556 Про схвалення Програми... 23 2354.64kb.
Розпорядження 28. 02. 11 смт Доманівка №96 Про схвалення Програми... 1 379.96kb.
Розпорядження 23. 09. 10 смт Доманівка №363 Про схвалення районної... 1 285.83kb.
Рішення від 21 грудня 2010 року №16 смт Устинівка Про затвердження... 1 228.89kb.
Розпорядження 13. 09. 10 смт Доманівка №353 Про схвалення районної... 1 198.61kb.
Розпорядження від 30. 06. 2005 р. №221 смт. Доманівка Про схвалення... 1 141.04kb.
Наказ №430/5 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 18 березня... 1 153.4kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження 20. 10. 10 смт Доманівка №430 Про схвалення районної Програми імунопрофілактики - сторінка №1/3
ДОМАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

20.10.10 смт Доманівка № 430

Про схвалення районної Програми імунопрофілактики та захисту населення Доманівського району від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки

Відповідно до статей 2, 22, 35 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", статті 10 Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення", статті 4 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб", Закону України "Про затвердження Загальнодержавної програми імунопрофілактики та захисту населення від інфекційних хвороб на 2009-2015 роки", розпорядження голови облдержадміністрації від 22.02.2010 № 50-р "Про схвалення проекту Програми імунопрофілактики та захисту населення Миколаївської області від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки" та з метою профілактики інфекційних хвороб населення Доманівського району шляхом імунізації:
1.Схвалити районну Програму імунопрофілактики та захисту населення Доманівського району від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки (далі - Програма), що додається.

2.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Падухевичу) за пропозиціями Доманівської центральної районної, лікарні, погодженими з управлінням економіки райдержадміністрації, враховувати під час підготовки проекту районного бюджету Доманівського району на відповідний рік обсяги видатків на реалізацію завдань та заходів районної цільової Програми у складі бюджетних програм, в обсягах, передбачених на галузь «Охорона здоров’я».

3.Запропонувати Доманівській центральній районній лікарні (Остапенку) винести районну цільову Програму на розгляд чергової сесії районної ради.

4.Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Кушніра Т.Л.


Перший заступник голови

райдержадміністрації,

виконувач функцій та повноважень

голови райдержадміністрації Г.В.Делі

Схвалено

розпорядженням голови

райдержадміністрації

від 20.10.10 № 430


Районна Програма

імунопрофілактики та захисту населення Доманівського району від інфекційних хвороб на 2010–2015 роки

Загальна частина

Інфекційні хвороби до цього часу є однією з основних причин інвалідності та смертності населення в усьому світі. Підвищення рівня інфекційної захворюваності, на думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ), пов’язане з демографічним вибухом — збільшенням кількості населення Землі майже до 7 млрд. чоловік, а також негативними соціально-економічними змінами у ряді країн, військовими конфліктами, внутрішньою та зовнішньою міграцією, екологічними катаклізмами, появою нових нозологічних форм, таких, як пташиний грип, пандемічний грип, спричинений вірусом (А Н1/N1 Каліфорнія), тяжкий гострий респіраторний синдром тощо. Не обминають ці процеси і Україну, хоча за останні роки є певні досягнення у  застосуванні засобів імунопрофілактики.

Істотна роль у зниженні рівня інфекційної захворюваності належить Програмі імунопрофілактики населення на 2002–2006 роки, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 24 жовт­ня 2002 року №1566. Виконання програми дало змогу знизити за період 2002–2006 років показники розповсюдженості інфекцій, що визначені пріоритетними Європейським регіональним бюро ВООЗ у програмному документі «Здоров’я-XXI: основи політики досягнення здоров’я для всіх у Європейському регіоні ВООЗ», зокрема дифтерії - з 0,58 до 0,21, кору - з 34,61 до 5,08, крас­нухи - з 161,87 до 47,24, епідемічного паротиту - з 47,87 до 8,02 на 100 тис. населення. Протягом 2001–2002 років завершено роботу із сертифікації України у складі Європейського регіону як території, вільної від поліомієліту.

Державна підтримка та допомога міжнародних організацій сприяли охопленню населення України щепленням проти кору на 98,8%, дифтерії - 98,7%, кашлюку, поліомієліту і туберкульозу (серед новонароджених) на  97,8 % (рекомендований ВООЗ показник - 95,0%).

Незважаючи на  деяке зниження рівня інфекційної захворюваності, епідемічна ситуація щодо найпоширеніших інфекцій залишається напруженою. Окремі з них (краснуха та вірусний гепатит В) є причиною більшості уроджених аномалій та вад розвитку, що вкрай негативно позначається на здоров’ї населення та його генофонді.

Таким чином, подальший прогрес у справі захисту населення від інфекційних хвороб неможливий без розроблення та затвердження районної Програми імунопрофілактики та захисту населення Доманівського району від інфекційних хвороб на 2010–2015 роки (далі - Програма).

Мета і основні завдання Програми

Метою Програми є забезпечення епідемічного благополуччя населення шляхом зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, а також смертності та інвалідності внаслідок інфекційних хвороб.Для досягнення зазначеної мети необхідно:

- здійснити комплекс організаційно-методичних заходів щодо зниження рівня захворюваності на інфекції, боротьба з якими проводиться засобами імунопрофілактики, та  охоплення щепленнями на рівні не менше, як 95 відсотків за умови централізованого постачання імунобіологічних препаратів за рахунок коштів державного бюджету;

- організувати оптимальне матеріально-технічне забезпечення закладів, що планують і здійснюють заходи з імунопрофілактики;

- забезпечити постійне підвищення професійного рівня осіб, що здійснюють заходи з імунопрофілактики;

- провести моніторинг виконання завдань Програми і у разі необхідності коригування заходів з підвищення їх ефективності;

- використовувати усі форми санітарно-просвітницької роботи серед населення з метою поширення знань з питань імунопрофілактики.

Шляхи розв’язання проблеми

Для зменшення інтенсивності епідемічного процесу доцільно здійснити заходи за трьома напрямами:

- блокування імовірних джерел збудників інфекційних хвороб;

- порушення механізму передачі збудників інфекційних хвороб;

- формування прошарку осіб, несприйнятливих до збудників інфекційних хвороб.

Прийняття Програми забезпечить цільове фінансування:

- придбання препаратів та  їх зберігання із  здійсненням контролю за використанням цих коштів;

Профілактика інфекційних хвороб шляхом імунізації населення є найефективнішим заходом щодо забезпечення здоров’я населення, епідемічного благополуччя держави та стратегічно важливим пріоритетним завданням галузі охорони здоров’я. Матеріальні збитки, соціальні та медичні наслідки інфекційних хвороб свідчать, що систематична імунізація населення повинна бути загальнодержавною справою.

Боротьба з інфекціями, яким можна запобігти саме засобами імунопрофілактики, є однією з пріоритетних проблем як в Україні, так і у світі. ВООЗ протягом останніх десятиліть послідовно впроваджує та реалізовує розширену програму імунізації проти таких інфекційних хвороб як дифтерія, правець, туберкульоз, поліомієліт, кашлюк,  кір, епідемічний паротит, краснуха, вірусний гепатит В та гемофільна інфекція.

Оптимізована система медичної інформації в  імунопрофілактиці продемонструвала неефективність та фінансову недоцільність застосування децентралізованого механізму закупівлі вакцин і  документально засвідчила тривалі періоди відсутності базових вакцин, що негативно вплинуло на показники охоплення вакцинацією та колективний імунітет. Враховуючи об’єктивні дані цієї системи, з метою ефективного забезпечення захисту населення від інфекцій, недопущення епідемічних ускладнень інфекційних хвороб, ефективного і планомірного використання вакцин з  2001 року постачання медичних імунобіологічних препаратів здійснюється для проведення профілактичних щеплень, включених до календаря щеплень, за рахунок коштів Державного бюджету України, щеплень за епідемічними показаннями - за рахунок коштів місцевих бюджетів, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Завдання і заходи щодо імунопрофілактики та захисту населення Доманівського району від інфекційних хвороб на 2010 - 2015 роки наведені у  додатку 2 до Програми.

Контроль за виконанням Програми здійснюють Доманівська центральна районна лікарня та районна санітарно - епідеміологічна станція.

Очікувані результати виконання Програми

Виконання Програми дасть змогу:

- підтримувати статус регіону України, в якому відсутній поліомієліт;

- довести показник захворюваності на кір до рівня менш як 1 на 100 000 населення;

- припинити місцеву передачу вірусів кору та краснухи (до 2015 року);

- довести показник захворюваності на дифтерію до рівня менш як 0,1 на 100 000 населення ;

- довести показник розповсюдженості епідемічного паротиту, кашлюку, гемофільної інфекції до рівня менш як 1 на 100 000 населення, а вродженої краснухи - менш як 1 на 100 000 живих новонароджених;

- довести показник захворюваності на гострий вірусний гепатит В серед населення до рівня менш як 5 на 100 000 населення та кількості вірусоносіїв гепатиту В серед дитячого населення до 1 від­сотка (до 2015 року);

- забезпечити проведення імунопрофілактики та захист населення від інфекційних захворювань шляхом здійснення комплексних заходів з часткової або остаточної ліквідації їх вогнищ.

Визнання перспектив розвитку імунопрофілактики, посилення епідеміологічного нагляду за інфекційними хворобами, виконання пріоритетних цільових програм з цього питання сприятиме підвищенню ефективності протиепідемічних та профілактичних заходів, зниженню рівня розповсюдженості, смертності та інвалідності,забезпеченню раннього виявлення та реагування на ускладнення епідемічної ситуації.


Фінансово-економічне обґрунтування Програми

Фінансування завдань і заходів Програми буде здійснюватися з державного бюджету за рахунок централізованих поставок Міністерства охорони здоров'я України, коштів обласного бюджету, районного бюджету в межах асигнувань, передбачених на галузь «Охорони здоров’я», а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.

Організація та контроль за виконанням Програми
З метою контролю за виконанням Програми, районна санітарно-епідеміологічна станція, відділ освіти райдержадміністрації, управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, здійснюють аналіз стану реалізації Програми та щороку до 10 січня надають центральній районній лікарні інформацію про хід виконання заходів для узагальнення.

_________________________


Додаток 1

до Програми
ПАСПОРТ

програми імунопрофілактики та захисту населення Доманівського району від інфекційних хвороб на 2010-2015 роки

1.Програму схвалено розпорядженням голови райдержадміністрації від «20» 10 2010 р. №430 « Про

схвалення районної Програми імунопрофілактики та захисту населення Доманівського району від

інфекційних хвороб на 2010-2015 роки»

2.Програму затверджено Рішенням районної ради від

3.Ініціатор Доманівська центральна районна лікарня

4.Відповідальні виконавці Доманівська центральна районна лікарня

Районна санітарно-епідеміологічна станція

Відділ освіти райдержадміністрації

Управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації
5.Термін виконання 2010-2015 роки__________________________________________
6.Обсяги та джерела фінансування (тис.гривень)

На всю програму

У тому числі за роками2010

2011

2012

2013

2014

2015

УСЬОГО

207,12

9,68

41,52

41,52

36,52

36,52

41,36

у тому числі :


кошти обласного бюджету


кошти районного бюджету

207,12

9,68

41,52

41,52

36,52

36,52

41,36

Інші джерела фінансуваннянаступна сторінка >>