Розпорядження 21. 02. 2013 №42/А-2013 Про затвердження Положення про відділ комунікацій з громадськістю апарату Іванівської районної - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження ­­­­­21 січня 2013 року Перемишляни 26 Про затвердження... 1 101.87kb.
Розпорядження 07. 06. 2013 №149/А-2013 Про затвердження Положення... 1 105.91kb.
Розпорядження 21. 03. 2013 №70/А-2013 Про план роботи Іванівської... 1 212.2kb.
Розпорядження 12. 11. 2013 №367/А-2013 Про нагородження Почесною... 1 87.5kb.
Розпорядження 17. 04. 2013 №93/А-2013 Про затвердження персонального... 1 26.67kb.
Розпорядження кегичівка 04 лютого 2013 року №28 Про затвердження... 1 116.19kb.
Розпорядження 13. 12. 2012 №535/А-2012 Про затвердження графіка особистого... 1 21.85kb.
Положення про відділ режимно-секретної роботи апарату Херсонської... 1 104.44kb.
Розпорядження 20. 12. 2012 №544/А-2012 Про затвердження Положення... 1 74.48kb.
Розпорядження смт. Любашівка >07. 02. 2013 року №35/Ад-2013 Про резерв... 1 68.12kb.
Розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації 05. 1 16.97kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 27. 06. 1 38.77kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження 21. 02. 2013 №42/А-2013 Про затвердження Положення про відділ комунікацій - сторінка №1/1
УКРАЇНА
ІВАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

21.02. 2013 42/А-2013

Про затвердження Положення

про відділ комунікацій з громадськістю апарату

Іванівської районної державної адміністрації

Відповідно до статті 44 Закону України «Про місцеві державні адміністрації, розпорядження голови Одеської обласної державної адміністрації від 29 жовтня 2012 року №1170/А-2012 «Про затвердження Положення про управління комунікацій з громадськістю Одеської обласної державної адміністрації», розпорядження голови Іванівської районної державної адміністрації від 23 січня 2013 року №7/А-2013 «Про внесення змін до структури та штатного розпису Іванівської районної державної адміністрації»:


  1. Затвердити Положення про відділ комунікацій з громадськістю апарату Іванівської районної державної адміністрації (додається).
  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації.

Голова районної

державної адміністрації Н.А. БяноваЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
21.02. 2013 року

№ 42/А-2013ПОЛОЖЕННЯ

про відділ комунікацій з громадськістю

апарату Іванівської районної державної адміністрації


1. Відділ комунікацій з громадськістю апарату районної державної адміністрації (далі - відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний йому, заступнику голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов′язків, керівнику апарату райдержадміністрації та управлінню комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації.
2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації та районної державної адміністрації, цим Положенням.
3. Відділ проводить свою діяльність на основі перспективних і місячних планів, що затверджуються керівником апарату районної державної адміністрації.
4. Основними завданнями відділу є:

- реалізація державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в районі;

- організація та координація комунікацій органів влади з інститутами громадянського суспільства;

- розвиток соціального партнерства між владою і громадянським суспільством;

- підготовка інформації управлінню комунікацій з громадськістю облдержадміністрації про найбільш важливі події в районі;

- аналіз і прогнозування суспільно-політичних процесів у районі;

- забезпечення незалежної діяльності інститутів громадянського суспільства, посилення їх впливу на прийняття суспільно важливих рішень, створення умов для забезпечення широкого представництва інтересів громадян в органах державної влади;

- забезпечення порядку участі інститутів громадянського суспільства у прийнятті рішень органами виконавчої влади;

- проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики;

- сприяння роботі громадської ради при районній державній адміністрації;

- сприяння проведенню громадських експертиз діяльності органів виконавчої влади, громадських антикорупційних експертиз проектів нормативно-правових актів та забезпечення врахування їх рекомендацій;

- підвищення рівня громадянської та правової культури, популяризації серед населення участі громадян у діяльності інститутів громадянського суспільства;

- забезпечення взаємодії з інститутами громадянського суспільства у питаннях поширення серед населення ідеї нетерпимості до проявів корупції, пропагування переваг правомірної поведінки в усіх сферах суспільного життя, здійснення ефективного громадського контролю;

- сприяння проведенню заходів, спрямованих на популяризацію волонтерського руху, благодійництва та засобів масової інформації щодо висвітлення проблем розвитку громадянського суспільства.


5. Відділ відповідно до покладених на нього завдань:

- аналізує та прогнозує розвиток суспільно-політичних процесів у районі, розглядає питання, пов'язані з реалізацією внутрішньої політики, готує інформаційно-аналітичні матеріали та подає відповідні пропозиції голові районної державної адміністрації;

- забезпечує взаємодію районної державної адміністрації з політичними партіями та громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції;

- аналізує діяльність політичних партій та громадських організацій, готує пропозиції щодо залучення зазначених організацій до вирішення соціально-економічних питань району;

- забезпечує підготовку і проведення разом з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації консультацій з громадськістю з актуальних питань суспільного життя, щодо шляхів розв'язання проблем і визначення перспектив розвитку району, а також стосовно інших питань;

- узагальнює пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю районної державної адміністрації;

- здійснює інформаційно-методичне забезпечення діяльності громадської ради при районній державній адміністрації;

- надає методичну і практичну допомогу іншим структурним підрозділам районної державної адміністрації, що належать до компетенції відділу;

- бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції, а також сприяє їх поширенню;

- вивчає громадську думку, виявляє зони соціальної напруженості, здійснює моніторинг мирних зібрань, прогнозує розвиток суспільно-політичної ситуації в районі;

- організовує підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції відділа ;

- бере участь у розробці методичних матеріалів з питань розвитку громадянського суспільства;

- бере в установленому порядку участь у розробленні відповідних розділів проектів бюджету та програми соціально-економічного розвитку району;

- розглядає за дорученням голови районної державної адміністрації та керівника апарату районної державної адміністрації звернення громадян, установ та організацій з питань, що належать до його компетенції;

- аналізує оприлюднені в засобах масової інформації матеріали з питань, що належать до його компетенції, готує у разі необхідності відповідні роз'яснення або спростування;

- забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

- забезпечує захист персональних даних;

- виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.


6. Відділ, для здійснення повноважень та виконання завдань, має право:

- одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

- залучати спеціалістів інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), представників об'єднань громадян, а також вчених та фахівців для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи райдержадміністрації відповідно до компетенції;

- користуватись інформаційними базами, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

- скликати наради та організовувати семінари з питань, що належать до його компетенції.


7. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.
8. Відділ відповідає:

  • за своєчасне та якісне виконання покладених на відділ завдань;

  • за кваліфіковане виконання нормативних та інструктивно-методичних рекомендацій, підготовку планових та звітних матеріалів;

  • за раціональну та дбайливу експлуатацію технічних засобів;

  • за дотримання норм етики державного службовця;

  • за дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку.

9. Структура та штат відділу встановлюється районною державною адміністрацією.

Гранична чисельність працівників відділу визначається розпорядженням голови районної державної адміністрації.
До складу відділу входять працівники:

- начальник відділу комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації;

- головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації по зв’язках з інститутами громадянського суспільства, депутатами рад різних рівнів;

- головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації з питань інформаційної діяльності, аналізу та прогнозування суспільно-політичних процесів.


10. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної адміністрації за поданням керівника апарату районної державної адміністрації або заступника голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов′язків та за погодженням з керівництвом управління комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації.

Головні спеціалісти відділу призначаються на посаду і звільняються з посади головою районної державної адміністрації в установленому порядку за погодженням з керівництвом управління комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації.


11. Начальник відділу:

- здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань;

- визначає функціональні обовязки та ступінь відповідальності головних спеціалістів відділу;

- готує і подає керівнику апарату районної державної адміністрації для подальшого затвердження головою районної державної адміністрації Положення про відділ та розробляє посадові інструкції працівників відділу;

- звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділ завдань та затверджених планів роботи;

- вносить голові районної державної адміністрації пропозиції з питань удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

- забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового порядку та виконавської дисципліни;

- скликає наради з питань, що належать до його компетенції;

- представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації;

- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання відділу;

- здійснює інші повноваження, визначені законодавством.
12. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету України.

Кошторис доходів і видатків на утримання відділу та штатний розпис відділу затверджує голова районної державної адміністрації у межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників відділу.


13. На працівників відділу поширюються основні обовязки і права державних службовців передбачені Законом України "Про державну службу", іншими нормативними актами, що стосуються державних службовців.
14. Районна державна адміністрація створює умови для ефективної роботи і підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує його приміщенням, сучасними засобами оргтехніки та зв'язку, транспортом для виконання службових обов'язків.