Розпорядження 25. 01. 2013 №8/А-2013 Про проведення перевірок діяльності виконавчих комітетів сільських, селищних рад району щодо ви - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови районної державної адміністрації 11 лютого 2013... 1 34.29kb.
1. Створити комісію по перевірці здійснення виконавчими органами... 1 81.62kb.
Повноваження виконавчих комітетів сільських рад та адміністративних... 1 412.3kb.
Розпорядження від 16 червня 2011 року м. Підгайці №229/43 1 27.55kb.
Про проведення зональних змагань Всеукраїнських літніх сільських... 1 32.96kb.
Розпорядження 29. 10. 2012 смт Криве Озеро №474-р Про норму тривалості... 1 62.58kb.
З 04. 03. по 10. 03. 2013 року в Кролевецькому районі Сесія районної... 1 43.47kb.
Розпорядження голови райдержадміністрації від 12. 08. 2011 р. 1 238.22kb.
План роботи Зачепилівської районної державної адміністрації з 05. 1 107.23kb.
Розпорядження від 19. 03. 2012 №28 смт Драбів Про участь збірної... 1 42.47kb.
Рішення № липень 2013 року 31 сесія 6 скликання Про припинення 1 47.7kb.
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 15 Закону... 1 75.83kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження 25. 01. 2013 №8/А-2013 Про проведення перевірок діяльності виконавчих - сторінка №1/1
УКРАЇНА
ІВАНІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
25.01. 2013 8/А-2013

Про проведення перевірок діяльності виконавчих

комітетів сільських, селищних рад району щодо

виконання делегованих повноважень


Відповідно до статті 35 Закону України «Про місцеві державні адміністрації, постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 1999 року № 339 «Про затвердження Порядку контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади» зі змінами і доповненнями, внесеними постановами від 5 липня 2004 року № 835, від 3 червня 2009 року № 549, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 грудня 2012 року № 1412/А-2012 «Про результати оцінки підрозділами Одеської обласної державної адміністрації, районними державними адміністраціями Одеської області контролю за виконанням завдань, визначених законами України, постановами Верховної ради України, актами і дорученнями Президента України та Кабінету Міністрів України у 2012 році», з метою вивчення практики роботи виконавчих комітетів сільських, селищних рад району по реалізації делегованих повноважень органів виконавчої влади :


1. Затвердити Порядок контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади ( додається).

2. Виконавчим комітетам сільських, селищних рад забезпечити надання раз на півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформацій про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади відповідно до затвердженої форми (додається).


3. Затвердити графік проведення перевірок діяльності виконавчих комітетів сільських, селищних рад району щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади у 2013 році (додається).
4. Затвердити склад робочої групи з перевірки діяльності виконавчих комітетів сільських, селищних рад району щодо виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади ( додаток 1).

5. Робочій групі здійснити перевірки виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади згідно з переліком питань, що затверджений додатком 2 та за результатами проведених перевірок надавати інформації до відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації для узагальнення та подальшого подання на розгляд голові районної державної адміністрації.

6. Вважати такими, що втратили чинність розпорядження голови районної державної адміністрації від 15.01.2008 року № 9/А-2008 «Про порядок контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади та від 18.06.2009 року № 249/А-2009 «Про зупинення дії розпорядження голови районної державної адміністрації від 28.11.2008 року № 634/А-2008».

7. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації.

Голова районної

державної адміністрації Н.А. Бянова

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

25.01.2013 року

№ 8/А-2013
ПОРЯДОК

контролю за здійсненням органами місцевого самоврядування району делегованих повноважень органів виконавчої влади


1. Районна державна адміністрація контролює здійснення виконавчими органами сільських, селищних рад делегованих повноважень органів виконавчої влади.
2. Контроль здійснюється шляхом :

- аналізу актів органів місцевого самоврядування;

- одержання від органів місцевого самоврядування інформації про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади;

- проведення перевірок діяльності виконавчих органів сільських, селищних рад.


3. Перевірки здійснюються робочою групою з перевірки виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади виконавчими комітетами сільських, селищних рад щоквартально, з окремих питань (статей) – структурними підрозділами районної державної адміністрації у визначений термін.
4. Керівник робочої групи доводить до відома керівництва органів місцевого самоврядування мету і час перевірки, склад групи, порядок проведення перевірки, а також її результати.
5. Якщо сільський, селищний голова порушує Конституцію України або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, перешкоджає здійсненню контролю за їх виконанням та в інших випадках районна державна адміністрація порушує питання про його відповідальність згідно із законодавством.
6. Копії актів виконавчих органів сільських, селищних рад, прийняти з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, протягом 10 днів з дня їх прийняття надсилаються до районної державної адміністрації для проведення юридичного аналізу.

У разі виявлення невідповідності акта органу місцевого самоврядування, прийнятого з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади, законодавству, районна державна адміністрація протягом трьох місяців надсилає органу місцевого самоврядування повідомлення про невідповідність акта.


7. Виконавчі органи сільських, селищних рад раз на півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, надсилають інформацію про виконання делегованих повноважень органів виконавчої влади до районної державної адміністрації (форма додається).
8. Порядок, строки проведення перевірок здійснення виконавчими органами сільських, селищних рад делегованих повноважень органів виконавчої влади визначаються головою районної державної адміністрації.
9. У разі потреби за рішенням голови районної державної адміністрації можуть проводитися позапланові перевірки.
10. За рішенням голови районної державної адміністрації та за участю територіальних підрозділів центральних органів виконавчої влади можуть проводитися комплексні перевірки здійснення виконавчими органами сільських, селищних рад делегованих повноважень органів виконавчої влади та заслуховуватися інформації посадових осіб місцевого самоврядування про стан виконання повноважень органів виконавчої влади.
11. Строк проведення перевірки не повинен перевищувати 5 робочих днів. Продовження перевірки допускається з дозволу голови районної державної адміністрації.
12. За результатами перевірки оформляється акт за підписом осіб, які проводили перевірку. Акт передається голові районної державної адміністрації, а копія – органу місцевого самоврядування.
13. Результати перевірки розглядаються виконавчим органом ради, а у разі потреби виносяться на розгляд відповідної ради та доводяться до відома населення через засоби масової інформації.
14. Про прийняте рішення або вжиті заходи за результатами перевірки сільський, селищний голова у тижневий строк після закінчення перевірки інформує районну державну адміністрацію
15. Голова районної державної адміністрації у тижневий строк розглядає результати перевірки і, у разі необхідності, вживає заходів для усунення порушень чи зловживань. У разі потреби матеріали перевірки передаються відповідним правоохоронним органам та вищим органам виконавчої влади.
16. За підсумками кожного півріччя до 10 числа місяця, що настає за звітним періодом, головний спеціаліст-юрисконсульт апарату районної державної адміністрації готує аналіз актів виконавчих органів сільських, селищних рад з питань здійснення делегованих повноважень органів виконавчої влади та надає його до розгляду голові районної державної адміністрації.

За підсумками кожного півріччя до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, районна державна адміністрація надає обласній державній адміністрації підсумки аналізу актів виконавчих органів сільських, селищних рад.


17. Обласна державна адміністрація має право безпосередньо контролювати здійснення виконавчими органами сільських, селищних рад, розташованих на території області делегованих повноважень органів виконавчої влади.

Форма до


Порядку контролю за здійсненням

органами місцевого самоврядування

делегованих повноважень органів

виконавчої влади


Інформація

про виконання делегованих повноважень


назва виконавчого комітету сільської, селищної ради
Інформація стосовно виконання повноважень, що делеговані виконавчому комітету відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», надається з таких питань :

  1. Повноваження у сфері соціально-економічного розвитку, планування та обліку ( п. «б» ст. 27).

  2. Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін ( п. «б» ст. 28).

  3. Повноваження щодо управління комунальною власністю ( п. «б» ст. 29).

  4. Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку (п. «б» ст. 30).

  5. Повноваження в галузі будівництва ( п. «б» ч. 1, ч.2 ст. 31).

  6. Повноваження у сфері освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту ( п «б» ст. 32).

  7. Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища ( п «б» ч. 1, ч.2 ст. 33).

  8. Повноваження у сфері соціального захисту населення ( п «б» ст. 34).

  9. Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності ( п. «б» ст. 35).

  10. Повноваження в галузі оборонної роботи ( ст. 36).

11. Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян ( п. «б» ч. 1, ч.2 ст. 38).

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

25.01.2013 року

№ 8/А-2013

ГРАФІК

проведення перевірок діяльності виконавчих органів сільських,селищних рад району щодо виконання делегованих

повноважень органів виконавчої влади у 2013 році
з/п


Назва органу місцевого самоврядування

Строк проведення

1.

Білчанська сільська рада


Лютий

2.

Калинівська сільська рада


Квітень

3.

Баранівська сільська рада


Червень

4.

Северинівська сільська рада


Серпень

5.

Радісненська селищна рада


Жовтень

6.

Михайлопільська сільська рада


Грудень

Додаток 1

до розпорядження голови районної

державної адміністрації

25.01. 2013 року

№ 8/А-2013


СКЛАД

робочої групи з перевірки діяльності виконавчих комітетів сільських, селищних рад району щодо виконання делегованих

повноважень органів виконавчої влади
Чабан Марія

Петрівна - заступник голови районної державної

адміністрації , керівник робочої групи;
Члени робочої групи :
Беспалий Олександр

Валерійович - начальник відділу економіки районної

державної адміністрації;
Білоус Лілія

Леонтіївна - начальник відділу організаційно-кадрової

роботи апарату районної державної

адміністрації;


Бровкін Іван

Іванович - начальник відділу містобудування,

архітектури та житлово-комунального

господарства районної державної адміністрації;


Дучев Юрій

Петрович - начальник відділу у справах сім’ї,

молоді і спорту районної державної

адміністрації;


Ковтонюк Віра

Анатоліївна - завідуюча сектором взаємодії з

правоохоронними органами, оборонної та

мобілізаційної роботи апарату районної

державної адміністрації;

Коєв Іван

Петрович - начальник відділу культури і туризму

районної державної адміністрації;


Кухарчик Ірина

Степанівна - головний спеціаліст-юрисконсульт апарату

районної державної адміністрації
Мальованна Наталя

Григорівна - начальник управління праці та соціального

захисту населення районної державної

адміністрації;


Марланг Анастасія

Володимирівна - головний спеціаліст відділу діловодства і

і контролю апарату районної державної

адміністрації;

Пославська Ганна

Миколаївна - виконуюча обов’язки начальника

служби у справах дітей районної

державної адміністрації;


Романенко Ірина - головний спеціаліст відділу діловодства і

Анатоліївна і контролю апарату районної державної

адміністрації;
Тітомир Андрій

Анатолійович - начальник фінансового управління

районної державної адміністрації;

Штикова Тетяна

Дмитрівна - начальник відділу освіти районної

державної адміністрації.

Заступник голови

районної державної адміністрації М.П. Чабан


Додаток 2

до розпорядження голови

районної державної

адміністрації

25.01. 2013 року№ 8/А-2013

Перелік питань

для вивчення членами робочої групи районної державної адміністрації

практики роботи виконавчих комітетів сільських, селищних рад
по реалізації делегованих повноваженьЗагальні положення

Білоус Л.Л.

Начальник відділу організаційно-кадрової роботи апарату районної державної адміністрації

Кухарчик І.С.

Головний спеціаліст-юрисконсульт апарату районної державної адміністрації

Романенко І.А.

Головний спеціаліст відділу діловодства і контролю апарату районної державної адміністрації

Повноваження у сфері соціально-економічного і культурного розвитку, планування та обліку

Беспалий О.В.

Начальник відділу економіки районної державної адміністрації

Повноваження в галузі бюджету, фінансів і цін

Тітомир А.А.

начальник фінансового управління районної державної адміністрації

Повноваження щодо управління комунальною власністю

Беспалий О.В.

Начальник відділу економіки районної державної адміністрації

Повноваження в галузі житлово-комунального господарства, побутового, торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і зв’язку

Бровкін І.І.

начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

Беспалий О.В.

начальник управління економіки районної державної адміністрації

Повноваження в галузі будівництва

Бровкін І.І.

начальник відділу містобудування, архітектури та житлово-комунального господарства районної державної адміністрації

Повноваження у сфері освіти , охорони здоров’я, культури, фізичної культури і спорту

Штикова Т.Д.

начальник відділу освіти районної державної адміністрації

Пославська Г.М.

Виконуюча обов’язки начальника служби у справах дітей районної державної адміністрації

Дучев Ю.П.

начальник відділу у справах сім’ї, молоді і спорту районної державної адміністрації

Коєв І.П.

начальник відділу культури і туризму районної державної адміністрації

Повноваження у сфері регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища

Кухарчик І.С.

Головний спеціаліст-юрисконсульт апарату районної державної адміністрації


Повноваження у сфері соціального захисту населення

Мальованна Н.Г.

начальник управління праці та соціального захисту населення районної державної адміністрації

Повноваження в галузі зовнішньоекономічної діяльності

Беспалий О.В.

начальник управління економіки районної державної адміністрації

Повноваження в галузі оборонної роботи

Ковтонюк В.А.

Завідуюча сектором взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

Повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян

Ковтонюк В.А.

Завідуюча сектором взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації

Марланг А.В.

Головний спеціаліст відділу діловодства і контролю апарату районної державної адміністрації

Заступник голови


районної державної адміністрації М.П. Чабан