Розпорядження 29. 10. 2012 смт Криве Озеро №474-р Про норму тривалості робочого часу на 2013 рік - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Мт. Березанка №707 Про норму тривалості робочого часу на 2012 рік 1 272.6kb.
Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2013 рік Лист Мінсоцполітики 1 113.6kb.
Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2012 рік 1 141.36kb.
Розпорядження 09. 02. 2012 смт Криве Озеро №76-р Про зняття карантинних... 1 15.46kb.
Розпорядження 27. 06. 2012 смт Криве Озеро №272-р Про розподіл міжбюджетних... 1 19.22kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 листопада... 1 35.91kb.
Норма тривалості робочого часу на 2013 рік (годин) 1 40.85kb.
Розпорядження 13. 08. 2012 смт Криве Озеро №326-р Про затвердження... 1 19.87kb.
Розпорядження 21. 12. 2012 смт Криве Озеро №574-р Про створення при... 1 40.26kb.
Розпорядження 14. 05. 2013 смт Криве Озеро №112-р Про створення прийомної... 1 38.73kb.
Розрахунок норми тривалості робочого часу на 2013рі к Міністерство... 1 142.4kb.
Звіт про виконання Програми економічного І соціального розвитку Чернівецької... 1 317.92kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження 29. 10. 2012 смт Криве Озеро №474-р Про норму тривалості робочого часу - сторінка №1/1
КРИВООЗЕРСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


__29.10.2012____ смт Криве Озеро №_474-р_


Про норму тривалості


робочого часу на 2013 рік

Відповідно до статей 2, 24 Закону України ”Про місцеві державні адміністрації”, Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), враховуючи лист Міністерства праці та соціальної політики України від 21 серпня 2012 року № 9050/0/14-12/13 щодо розрахунку норми тривалості робочого часу на 2013 рік, розпорядження голови облдержадміністрації від 18.10.2012 року №355-р «Про норму тривалості робочого часу на 2013 рік» та з метою координації і впорядкування режиму роботи:

1. Довести до відома структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів сільських (селищної) рад, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що:


1) норма тривалості робочого часу працівників не може перевищувати 40 годин на тиждень (частина 1 статті 50 КЗпП України); для деяких категорій працівників встановлено скорочену тривалість робочого часу ( частина 1 статті 51 КЗпП України), зокрема:

для працівників віком від 16 до 18 років – 36 годин на тиждень;

для осіб віком від 15 до 16 років – 24 години на тиждень;

для працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими умовами праці,– не більше ніж 36 годин на тиждень (перелік виробництв, цехів, професій і посад зі шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого часу, затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2001 року №163).

Крім того, законодавством установлюється скорочена тривалість робочого часу для окремих категорій працівників.

За зазначених умов залежно від тривалості робочого тижня норма робочого часу на 2013 рік становитиме: при 40 - годинному робочому тижні - 2002,2 год.; при 39 – годинному робочому тижні – 1957,8 год.; при 38,5 - годинному робочому тижні –1932,7 год.; при 36- годинному робочому тижні – 1807,2 год.; при 33 - годинному робочому тижні – 1656,6 год.; при 30 - годинному робочому тижні – 1506,0 год.; при 25 - годинному робочому тижні – 1255,0 год.; при 24 - годинному робочому тижні – 1204,8 год.; при 20 - годинному робочому тижні – 1004,0 год.; при 18 - годинному робочому тижні – 903,6 год. (додаток);


2) для працівників, яким встановлено 40–годинний робочий тиждень, тривалість роботи напередодні святкових і неробочих днів, визначених статтею 73 КЗпП України, скорочується на одну годину (стаття 53 КЗпП України).
3) відповідно до статті 73 КЗпП України 2013 року на підприємствах, в установах та організаціях робота не проводитиметься у такі святкові і неробочі дні:

1 січня – Новий рік;

7 січня – Різдво Христове;

8 березня – Міжнародний жіночий день;

1 і 2 травня – День міжнародної солідарності трудящих;

5 травня – Пасха (Великдень);

9 травня – День Перемоги;

23 червня – Трійця;

28 червня – День Конституції України;

24 серпня – День Незалежності України;


4) у випадку коли святковий або неробочий день збігається з вихідним днем, вихідний день переноситься на наступний після святкового або неробочого дня (частина 3 статті 67 КЗпП України).

У разі перенесення робочого дня, який передує святковому чи неробочому дню, на інший вихідний день для збереження балансу робочого часу за рік тривалість роботи в цей перенесений робочий день має відповідати тривалості передсвяткового робочого дня, як це передбачено статтею 53 КЗпП України;

5) графіки роботи, що складаються на відповідний період, повинні забезпечити збереження норми незалежно від порядку і правил чергування робочих і вихідних днів, тривалості щоденної роботи, її початку і закінчення;
6) з метою створення сприятливих умов для святкування, а також раціонального використання робочого часу, графік роботи може змінюватися на підставі ухваленого рішення щодо перенесення робочих днів.
2. Затвердити календар–графік роботи структурних підрозділів райдержадміністрації на 2013 рік і плановий фонд робочого часу на 2013 рік (додаються).
3. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 24.11.2011 року № 359-р “Про норму тривалості робочого часу на 2012 рік” та від 28.02.2012 року № 104-р «Про внесення змін до розпорядження голови райдержадміністрації від 24.11.2011 року № 359-р “Про норму тривалості робочого часу на 2012 рік”».
4. Це розпорядження набирає чинності з 01 січня 2013 року.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Шпак Т.О.

Голова райдержадміністрації Л.А.Рольян


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА


до проекту розпорядження голови райдержадміністрації

«Про норму тривалості робочого часу на 2013 рік»

1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

Підставою для розроблення проекту розпорядження є Закон України ”Про місцеві державні адміністрації”, Кодекс законів про працю України, лист Міністерства праці та соціальної політики України від 21 серпня 2012 року № 9050/0/14-12/13 щодо розрахунку норми тривалості робочого часу на 2013 рік.

2. Мета і шляхи її досягнення

Метою даного розпорядження є координація і впорядкування режиму роботи структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів сільських (селищної) рад, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій

3. Правові аспекти

Проект розпорядження розроблено відповідно до статей 2, 24 Закону України ”Про місцеві державні адміністрації”, Кодексу законів про працю України, листа Міністерства праці та соціальної політики України від 21 серпня 2012 року № 9050/0/14-12/13 щодо розрахунку норми тривалості робочого часу на 2013 рік, розпорядження голови облдержадміністрації від 18.10.2012 року №355-р «Про норму тривалості робочого часу на 2013 рік».
4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація даного розпорядження потребує матеріальних витрат, передбачених кошторисом.


5. Позиція зацікавлених органів

Проект розпорядження стосується інтересів структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів селищної та сільських рад, керівників територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади


6. Регіональний аспект

Проект розпорядження стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці.


7. Громадське обговорення

Проект розпорядження не потребує громадського обговорення.


8. Прогноз результатів

Прийняття проекту розпорядження дасть змогу скоординувати і впорядкувати режим роботи структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчих комітетів сільських (селищної) рад, територіальних органів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій


Начальник відділу організаційно –

кадрової роботи апарату райдержадміністрації Т.О.Тертична


“____“ ______________ 2012р.

____________________________________ДОВІДКА

Про погодження проекту розпорядження голови районної державної адміністрації

«Про норму тривалості робочого часу на 2013 рік».
Проект розпорядження розроблено відділом організаційно – кадрової роботи апарату райдержадміністрації з дотриманням вимог чинного законодавства


та погоджено:

без зауважень
Перший заступник голови

райдержадміністрації М.В. Зайцев


Заступник голови

райдержадміністрації Т.О. Шпак


Керівник апарату

райдержадміністрації І. М. Волошанівський


Начальник відділу організаційно -

кадрової роботи апарату райдержадміністрації Т.О. Тертична


Начальник загального відділу

апарату райдержадміністрації Н.Б. Шигида


Завідувач сектору

контролю апарату райдержадміністрації Р.В. Осадчук


Начальник юридичного відділу

апарату райдержадміністрації О.В. Самотуга


Завідувач сектора взаємодії з

правоохоронними органами,оборонної

та мобілізаційної роботи апарату

райдержадміністрації О.Г.Оніщенко


із зауваженнями, (пропозиціями),

які враховані немає

із зауваженнями, (пропозиціями),

які враховані частково немає

із зауваженнями, (пропозиціями),

які не враховані немає


Структурні підрозділи райдержадміністрації, її апарату, інші органи, які відповідно до пункту 10.4. Регламенту Кривоозерської райдержадміністрації, затвердженого розпорядженням заступника голови райдержадміністрації від 15.02.2011року №58-р,, вважаються такими, що погодили проект без зауважень.

Начальник відділу організаційно –кадрової роботи апарату райдержадміністрації Т.О.Тертична
«____»_________________2012 р.

________________________________________