Розпорядження 29 квітня 2013 року смт Сосниця №66 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження 29 грудня 2012 року смт Сосниця №241 1 160.52kb.
Розпорядження 15 січня 2013 року смт Сосниця № 1 92.74kb.
Розпорядження 05 червня 2013 року смт Сосниця №88 1 88.96kb.
Розпорядження від 16 лютого 2011 р. №37 смт Сосниця Про затвердження... 1 108.32kb.
Розпорядження від 16 лютого 2011 р. №37 смт Сосниця Про затвердження... 1 109.87kb.
Розпорядження 03 квітня 2013 року смт. Срібне №65 1 27.31kb.
Розпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї... 1 164.41kb.
Розпорядження 05 березня 2012 р смт Сосниця №43 Про заходи щодо збереження... 1 35.4kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 18 квітня... 1 29.17kb.
Рішення від 26 квітня 2013 року №45 смт. Воловець Про затвердження... 1 11.06kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 квітня... 1 90.06kb.
Рішення від «22» грудня 2011 р. №312 м. Жмеринка Про затвердження... 1 300.8kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження 29 квітня 2013 року смт Сосниця №66 - сторінка №1/1

Україна


СОСНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29 квітня

2013 року

смт Сосниця №

66Про районну цільову Програму

«Пільги хворим з хронічною нирковою

недостатністю, що отримують

програмний гемодіаліз на 2013 рік»

Відповідно до статті 23 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись статтею 91 Бюджетного Кодексу України та враховуючи життєву необхідність отримання хворими з хронічною нирковою недостатністю курсів програмного гемодіалізу на базі Чернігівської обласної лікарні:


1. Схвалити районну цільову Програму «Пільги хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз на 2013 рік» та винести її на розгляд чергової сесії районної ради (додається).

2. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступників голови районної державної адміністрації відповідно до розподілу функціональних повноважень.


Голова районної

державної адміністрації В.М. Колос

Проект розпорядження подає:
Управління соціального захисту

населення райдержадміністрації

Начальник управління А.І. Мірошниченко
Погоджено:
Заступник голови райдержадміністрації С.П. Ступа
Керівник апарату райдержадміністрації М.С. Єсипенко
Начальник юридичного відділу

апарату райдержадміністрації М.І.Малиш


Начальник загального відділу

апарату райдержадміністрації Н.М. Воротинська

СХВАЛЕНО
розпорядження голови

райдержадміністрації

29 квітня 2013 року №66


Районна цільова Програма

«Пільги хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз на 2013 рік»


1. Загальні положення
Програма відшкодування вартості проїзду хворим з хронічною нирковою недостатністю на 2013 рік (далі Програма) розроблена з врахуванням життєвої необхідності отримання хворими з хронічною нирковою недостатністю курсів програмного гемодіалізу на базі Чернігівської обласної лікарні та того факту, що на державному рівні пільги на міжміських маршрутах перевезення зазначеній категорії громадян не надаються.

Програмою передбачається безкоштовне перевезення хворих з хронічною нирковою недостатністю від місця проживання до обласного центру, беручи до уваги кількість поїздок хворих на тиждень.


2. Мета Програми
Забезпечення виконання завдань в частині соціального захисту населення, підвищення рівня соціальної захищеності хворих з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз.

Програму розроблено у межах норм Конституції України, законів України, Указів Президента України, постанов, розпоряджень Кабінету Міністрів України, відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», із врахуванням ст.91 Бюджетного Кодексу України .

3.Заходи по виконанню Програми
3.1.Кошти на проїзд хворим з хронічною нирковою недостатністю від місця проживання до лікарні і назад, беручи до уваги потребу кількості поїздок хворого за тиждень виплачуються за рахунок коштів призначених на інші видатки на соціальний захист.

3.2.За призначенням пільг хворі з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз, звертаються до управління соціального захисту населення райдержадміністрації з відповідною заявою, до якої додають документи: довідку з лікарні, що підтверджує отримання програмного гемодіалізу та її копію; паспорт та його копію; довідку про присвоєння ідентифікаційного номера у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів та її копію.

3.3.Управління соціального захисту населення райдержадміністрації проводить призначення пільги, складає відомості та списки на виплату пільг в розрізі відділень поштового зв’язку або установ банку.

3.4.Призначення та виплата пільги проводиться один раз на квартал, в перший місяць поточного кварталу. Пільга призначається з дати виникнення права на неї, тобто з дати отримання хворими програмного гемодіалізу відповідно до довідки з лікарні. Для розрахунку пільги управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації направляється запит до ПрАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499» щодо середньої вартості проїзду автобусним транспортом станом на перше число місяця поточного кварталу від населеного пункту, в якому проживає хворий, до населеного пункту, в якому він отримує програмний гемодіаліз.

3.5.Розрахунок пільги проводиться за формулою:
П = СВ х КС х 2,

де П – призначена пільга;

СВ – середня вартість проїзду автобусним транспортом станом на перше число місяця поточного кварталу від населеного пункту, в якому проживає хворий, до населеного пункту, в якому він отримує програмний гемодіаліз відповідно до інформації ПрАТ «Чернігівське обласне підприємство автобусних станцій 17499»;

КС – кількість сеансів програмного гемодіалізу на квартал, яка обраховується відповідно до представленої хворим разом із заявою на пільгу довідки з лікарні, де зазначена кількість сеансів на тиждень.

3.6.Виплата пільг проводиться за вибором хворого державними підприємствами зв’язку або перераховується на його особовий рахунок в банку, про що зазначається в заяві.

Виплата проводиться безпосередньо хворому або уповноваженій ним особі за довіреністю, що оформлена в установленому порядку.

3.7.У разі виплати особам пільг через державні підприємства зв’язку управління соціального захисту населення райдержадміністрації перераховує кошти державним підприємствам зв’язку, які здійснюють грошові виплати та відшкодовує зазначеним підприємствам поштові витрати за рахунок коштів, передбачених в районному бюджеті на виконання даної Програми.

3.8.Виплати пільг через установи уповноважених банків здійснюються відповідно до Порядку виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх особові рахунки у банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 року № 1596.

3.9.Поштові відділення зв’язку (установи банку) звітують перед управлінням соціального захисту населення райдержадміністрації про суми фактичних виплат пільг громадянам.

3.10.Нарахування пільг проводиться незалежно від факту перебування хворих на стаціонарному лікуванні, від фактичного проходження ними програмного гемодіалізу та фактичного проїзду автобусом від населеного пункту, в якому проживає хворий, до населеного пункту, в якому він отримує програмний гемодіаліз.

3.11.Перерахунок по закінченню поточного кварталу, за який проведена виплата в першому місяці кварталу та витребування додаткових документів з хворих щодо підтвердження фактів проходження ними програмного гемодіалізу та проїзду автобусом від населеного пункту, в якому проживає хворий, до населеного пункту, в якому він отримує програмний гемодіаліз не проводиться.

3.12.В разі зміни протягом поточного кварталу населеного пункту, в якому хворий отримує програмний гемодіаліз, перерахунок пільг за поточний квартал не проводиться. З наступного кварталу за заявою хворого та з представленням їм довідки з лікарні проводиться призначення пільг з урахуванням середньої вартості проїзду до іншого населеного пункту.


4.Фінансове забезпечення
Здійснюється в межах видатків з районного бюджету, затверджених рішенням районної ради на відповідний календарний рік. Управління соціального захисту населення районної державної адміністрації аналізує протягом року стан виконання Програми, ініціює внесення змін з метою більш ефективного використання бюджетних коштів. Потреба в коштах на виплату пільг на проїзд готівкою, затверджується на кожен рік окремо.
5.Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням положень даної Програми покладено на управління соціального захисту населення районної державної адміністрації.

___________________________________

Додаток

до районної цільової Програми«Пільги хворим з хронічною нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз на 2013 рік»

Розрахунок

відшкодування вартості проїзду до обласної лікарні хворих,

що отримують програмний гемодіаліз, на 2013 рік
Прізвище, ім’я, по батькові

Група інвалідності

Кількість сеансів на тиждень

Кількість поїздок на тиждень

Сума на рік, грн

Шаврицький А.І.


Інвалід І гр.

3

3

8536,32

Всього


8536,32

Всього поїздок на тиждень – 3 (2*3=6 – поїздок в двох напрямках на одну особу)

Кількість тижнів в році – 52

Кількість поїздок в році – 156*2=312

Прогнозна вартість проїзду міжміським автобусним маршрутом (Авдіївка-Чернігів) становить -27,36 грн

Планова сума на 2013 рік 312*27,36=8536,32 грнЗагальна планова сума на 2013 рік становить – 8536,32 грн.