Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 08 січня 2013 №3-р положення про департамент соціального захис - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 18. 05. 1 100.44kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 15. 1 39.4kb.
Про затвердження інструкції з діловодства у Департаменті праці та... 1 15.83kb.
Розпорядження голови львівської обласної державної адміністрації... 1 92.08kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 11 січня 2013... 1 134.28kb.
2013 рік екологічний паспорт кіровоградської області 9 2031.95kb.
Положення про департамент соціального захисту населення Тернопільської... 1 214.05kb.
Розпорядження голови облдержадміністрації 11 січня 2013 року №11... 1 152.36kb.
Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації 06. 1 163.43kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 26 1 137.92kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19. 1 52.96kb.
Про затвердження Положення про департамент економічного розвитку... 1 134.7kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації 08 січня 2013 - сторінка №1/1


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації
08 січня 2013 № 3-р


ПОЛОЖЕННЯ

про департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації


1. Департамент соціального захисту населення Кіровоградської обласної державної адміністрації (далі — департамент) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на департамент завдань.

2. Департамент підпорядкований голові обласної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Мінсоцполітики.

3. Департамент забезпечує виконання на відповідній території повноважень, встановлених законодавством України у сфері соціального захисту працюючого населення, у тому числі працівників, зайнятих на роботах зі шкідливими та важкими умовами праці; соціальної підтримки та надання соціальних послуг особам похилого віку, інвалідам, сім'ям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, малозабезпеченим та іншим соціально вразливим верствам населення; захисту прав та реалізації соціальних гарантій, визначених законодавством України для окремих категорій населення, у тому числі ветеранів війни та праці, жертв політичних репресій та нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; з питань поліпшення становища сімей, у тому числі сімей з дітьми, багатодітних сімей, оздоровлення та відпочинку дітей, попередження насильства в сім'ї, забезпечення рівних прав і можливостей чоловіків та жінок, протидії торгівлі людьми.

4. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також положенням про департамент.

5. Основними завданнями департаменту є забезпечення реалізації державної соціальної політики на відповідній території у сфері соціального захисту населення, що включає:

1) визначення пріоритетів соціального розвитку; здійснення аналізу рівня життя населення та підготовку пропозицій до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм; реалізацію заходів у сфері соціального захисту населення, поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми;


2) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціально-трудових відносин, оплати і належних умов праці, соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню із Збройних Сил України та інших військових формувань; організацію ефективного співробітництва місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;
3) забезпечення реалізації державної політики у сфері соціальної підтримки населення, у тому числі сімей з дітьми, малозабезпечених сімей, ветеранів, інвалідів, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій осіб, які згідно із законодавством України мають право на пільги та надання житлових субсидій населенню, забезпечення ведення обліку осіб, що мають право на пільги згідно із законодавством України;
4) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, у тому числі соціальної підтримки сімей з дітьми, малозабезпечених, багатодітних сімей та сімей, які перебувають в складних життєвих обставинах, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, протидії торгівлі людьми; координацію діяльності місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань реалізації державної політики у цих сферах;
5) організацію на відповідній території соціального обслуговування населення, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг, у тому числі соціального супроводу сімей/осіб, шляхом розвитку спеціалізованих закладів, установ та служб та залучення недержавних організацій, які надають соціальні послуги;
6) здійснення координації діяльності і контролю за виконанням структурними підрозділами соціального захисту населення районних держадміністрацій, міськвиконкомів, районних у місті Кіровограді рад законодавства з питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, надання їм організаційно-методичної допомоги щодо правильності застосування законодавства у цій сфері;
7) забезпечення сприяння:
реалізації державної політики зайнятості на відповідній території, повній, продуктивній, вільно обраній зайнятості, зниженню рівня безробіття;
органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідних територій;
громадським та іншим організаціям у проведенні ними роботи з питань соціального захисту сім'ї, дітей, інвалідів, осіб похилого віку та інших вразливих категорій населення.
6. Департамент відповідно до визначених повноважень виконує такі функції:

1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Мінсоцполітики та здійснює контроль за їх реалізацією;


2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) аналізує стан та тенденції соціального розвитку у галузі соціального захисту населення в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;
4) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;
5) вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;
6) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
7) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
8) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань соціального захисту населення;
9) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
10) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
11) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
12) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;
13) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у межах своїх повноважень;
14) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
15) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
16) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
17) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент;
18) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
19) координує і контролює роботу структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій;
20) координує органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади у сфері соціального захисту населення;
21) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
22) забезпечує реалізацію державної політики щодо соціального захисту працюючих у шкідливих умовах праці, дотримання вимог законодавства з питань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, охорони праці та пожежної безпеки в департаменті соціального захисту населення та підпорядкованих установах та закладах;
23) організовує у межах своїх повноважень роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
24) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
25) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
26) забезпечує у межах своїх повноважень захист персональних даних;
27) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд обласної державної адміністрації та Мінсоцполітики;
28) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать до його компетенції, обласній державній адміністрації та Мінсоцполітики;
29) здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної соціальної політики у сфері соціального захисту населення, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання обласній державній адміністрації та Мінсоцполітики;
30) координує і контролює роботу структурних підрозділів соціального захисту населення районних державних адміністрацій, міськвиконкомів та виконкомів районних у м. Кіровограді рад стосовно здійснення нагляду за додержанням вимог законодавства під час призначення (перерахунку) та виплати пенсій органами Пенсійного фонду України, надає практичну, консультаційно-правову та організаційно-методичну допомогу;
31) співпрацює зі службою у справах дітей обласної державної адміністрації щодо забезпечення реалізації завдань і повноважень, що входять до їхньої компетенції;
32) у сфері соціально-трудових відносин, оплати праці та зайнятості населення:

організовує на засадах соціального діалогу проведення колективних переговорів і укладення територіальних угод між місцевими органами виконавчої влади, профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; сприяє розвитку соціального діалогу, організації співробітництва державної адміністрації з профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями; здійснює аналіз укладання та реєстрації колективних договорів/угод у порядку, визначеному законодавством, їх перевірку на відповідність чинному законодавству;

здійснює моніторинг показників заробітної плати та своєчасності її виплати працівникам підприємств, установ, організацій всіх форм власності, а також фізичних осіб-підприємців;

бере участь у розробленні обласної програми зайнятості населення, координує роботу із здійснення заходів, передбачених обласною та місцевими програмами зайнятості населення, бере участь у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці;

сприяє ефективному використанню трудових ресурсів, раціональній, продуктивній і вільно обраній зайнятості, підвищенню конкурентоспроможності робочої сили, продуктивності праці;

вивчає стан трудової міграції на відповідній території, бере участь у проведенні перевірок додержання ліцензійних умов провадження господарської діяльності з посередництва у працевлаштуванні на роботу за кордоном;

забезпечує діяльність комісій у справах альтернативної (невійськової) служби, аналізує стан проходження громадянами альтернативної (невійськової) служби та складає відповідну звітність, здійснює контроль за роботою районних, міських комісій, надає їм практичну та організаційно-методичну допомогу;

забезпечує виконання функцій, покладених на державну експертизу умов праці;

забезпечує реалізацію заходів державних програм соціальної та професійної адаптації військовослужбовців, звільнених у запас або відставку, та тих, які підлягають звільненню у зв’язку з реформуванням Збройних Сил України та інших військових формувань;
33) з питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:

здійснює координаційно-методичні функції та моніторинг у сфері надання:

державної допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, державної соціальної допомоги інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам, особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, тимчасової допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, допомоги особі, яка здійснює догляд за психічно-хворою особою – інвалідом 1 чи 2 групи, компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, одноразової матеріальної допомоги інвалідам та непрацюючим малозабезпеченим особам, а також інших видів державної допомоги відповідно до законодавства України;

субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу;

компенсації особам, які згідно із Гірничим законом України мають право на безоплатне отримання вугілля на побутові потреби, але проживають у будинках, що мають централізоване опалення;

пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду окремим категоріям громадян тощо;

здійснює контроль за правильністю і своєчасністю призначення та виплати місцевими органами соціального захисту населення компенсацій та інших соціальних виплат, виконанням інших заходів соціального захисту населення відповідно до законодавства України;

здійснює організаційно-методичне керівництво роботою головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів;


34) у сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям громадян:

здійснює координаційно-методичні функції, моніторинг та контроль у межах своєї компетенції за наданням установлених законодавством України пільг та здійсненням заходів щодо соціального захисту інвалідів, ветеранів війни та праці, одиноких непрацездатних громадян, жертв політичних репресій, дітей-сиріт, сімей загиблих військовослужбовців, багатодітних сімей та інших категорій громадян, координує роботу підприємств, установ та організацій з цих питань;

організує та координує роботу, пов’язану з визначенням статусу осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідів війни та осіб, на яких поширюється чинність законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”;

організовує роботу обласної комісії з розгляду питань, пов'язаних з наданням статусу учасника війни;

забезпечує організацію виплати разової грошової допомоги до 5 травня відповідно до законів України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та „Про жертви нацистських переслідувань”, а також виплати винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”;

забезпечує організацію, контроль та методичне керівництво щодо санаторно-курортного лікування інвалідів, ветеранів війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплати грошових компенсацій замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян;

аналізує та надає пропозиції щодо кандидатур зі встановлення довічних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

забезпечує виплату довічних державних стипендій учасникам бойових дій, особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, систематично здійснює аналіз призначених стипендій та інформує Мінсоцполітики про зміну їх одержувачів, організовує своєчасне подання документів на призначення довічних державних стипендій учасникам бойових дій та особам, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність;

здійснює моніторинг виконання державних бюджетних програм щодо забезпечення житлом пільгових категорій громадян;
35) у сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та надання соціальних послуг населенню:

вивчає потребу адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах, готує та подає пропозиції обласній державній адміністрації щодо організації надання соціальних послуг відповідно до потреби та створення ефективної системи надання соціальних послуг;

забезпечує організацію роботи із створення та розвитку мережі закладів, установ та служб з надання соціальних послуг пенсіонерам, інвалідам, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми;

здійснює контроль, координацію та методологічне забезпечення діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

здійснює координацію та методологічне забезпечення діяльності інших соціальних закладів, установ та служб комунальної та недержавної форм власності в реалізації законодавства України з питань надання соціальних послуг;

проводить роботу, пов'язану зі зміцненням матеріально-технічної бази інтернатних установ, інших закладів, установ та служб з надання соціальних послуг, поліпшенням якості соціальних послуг, які надаються ними, вносить пропозиції щодо обсягів фінансування на утримання цих установ, закладів та служб;

забезпечує ефективну роботу Наглядової ради за діяльністю інтернатних установ системи соціального захисту населення та координує роботу громадських рад при будинках-інтернатах;

організовує та контролює взаємодію інтернатних установ системи соціального захисту населення з органами внутрішніх справ;

контролює та вирішує питання щодо влаштування людей похилого віку, інвалідів, дітей-інвалідів до інтернатних установ системи соціального захисту населення;

сприяє впровадженню нових соціальних послуг, у тому числі платних, відповідно до законодавства України;

визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи з сім’ями, спрямованої на попередження потрапляння сімей у складні життєві обставини;

забезпечує ведення реєстру суб'єктів, що надають соціальні послуги на відповідній території;

контролює дотримання стандартів і нормативів, визначених нормативно-правовими актами, щодо рівня та якості соціальних послуг, що надаються за рахунок бюджетних коштів комунальними установами, закладами, службами та недержавними організаціями за соціальним замовленням;

бере участь у плануванні бюджетних капітальних вкладень на проведення капітальних/поточних ремонтів (будівництво) установ і закладів соціального захисту населення;

співпрацює з недержавними організаціями, службами та закладами, які надають соціальні послуги пенсіонерам, інвалідам, сім’ям з дітьми, сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, особам, які постраждали від торгівлі людьми, іншим соціально вразливим громадянам;

сприяє волонтерським організаціям та окремим волонтерам у наданні допомоги соціально незахищеним громадянам;

у межах своєї компетенції організовує роботу, пов'язану з наданням благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;

в межах компетенції співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування щодо опіки і піклування над повнолітніми недієздатними особами та особами, дієздатність яких обмежена;

подає пропозиції місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування під час формування проектів відповідних місцевих бюджетів щодо передбачення у складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту та соціального забезпечення відповідних коштів на компенсацію витрат суб'єктів, що надають соціальні послуги;

співпрацює з навчальними закладами щодо підготовки соціальних працівників, фахівців із соціальної роботи, інших фахівців для відповідних територій, координує роботу з підвищення їх кваліфікації;

сприяє інтеграції у суспільство бездомних громадян та осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк відповідно до законів України „Про соціальну адаптацію осіб, які відбували та відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, «Про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей» їх соціальній адаптації;

бере участь у роботі обласної спостережної комісії;


36) щодо поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім'ї, оздоровлення та відпочинку дітей, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

розробляє та здійснює заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих на організацію оздоровлення та відпочинку дітей, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

здійснює контроль за діяльністю дитячих закладів оздоровлення та відпочинку незалежно від форми власності та підпорядкування;

здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям та сім'ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам, установам та організаціям, об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї, забезпечує координацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім'ї;

забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання соціальних проблем молодих сімей;

надає правову, методичну та організаційну допомогу місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, протидії торгівлі людьми; здійснює збір та підготовку документів щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі людьми; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, оздоровлення та відпочинку дітей;

подає пропозиції щодо необхідності створення реабілітаційних центрів для осіб, які постраждали від торгівлі людьми; надає консультаційно-методичну допомогу таким установам;


37) у сфері соціальної інтеграції інвалідів:

сприяє розвитку реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів, подає пропозиції органам місцевого самоврядування щодо потреби у реабілітаційних установах, а також організації надання реабілітаційних послуг шляхом залучення недержавних організацій;

координує діяльність реабілітаційних установ для інвалідів та дітей-інвалідів обласного підпорядкування;

направляє інвалідів та дітей-інвалідів до реабілітаційних установ;

організовує роботу із забезпечення інвалідів транспортними засобами, технічними та іншими засобами реабілітації;

здійснює облік інвалідів та дітей-інвалідів на забезпечення автомобілями відповідно до законодавства України, в тому числі безоплатне та пільгове;

координує та контролює виплату компенсаційних виплат, передбачених законодавством України;

аналізує та узагальнює потребу в забезпеченні інвалідів та окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації, автомобілями, санаторно-курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених законодавством України, та направляє узагальнену інформацію Державній службі з питань інвалідів та ветеранів України;

сприяє розвитку фізичної культури і спортивного руху інвалідів як етапу їх соціальної реабілітації;

бере участь у створенні безперешкодного середовища для маломобільних категорій населення у підпорядкованих департаменту установах та закладах соціального захисту населення;


38) організовує та забезпечує здійснення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту діяльності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, за результатами проведеної роботи звітує Мінсоцполітики;
39) забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених Мінсоцполітики, підтримує єдине інформаційне і телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури Мінсоцполітики та власний сегмент локальної мережі;
40) здійснює інші передбачені законом повноваження.
7. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації з питань соціального захисту населення;
4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції.
8. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
9. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Мінсоцполітики в установленому законодавством порядку.
10. Директор департаменту:
1) здійснює керівництво департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у департаменті;
2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про департамент;
3) затверджує положення про структурні підрозділи департаменту, посадові інструкції працівників департаменту та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;
5) вживає заходи до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи департаменту;
6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на департамент завдань та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з Мінсоцполітики, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;


12) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації проекти структури, штатного розпису та кошторису департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису департаменту;
14) здійснює добір кадрів;
15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців департаменту;
16) подає голові обласної державної адміністрації пропозиції щодо прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, директорів інтернатних закладів, що належать до сфери управління департаменту, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень департаменту;
18) забезпечує дотримання працівниками департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
19) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників, заступників керівників управлінь соціального захисту населення районних державних адміністрацій, міськвиконкомів та районних у м. Кіровограді рад, директорів територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
20) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців департаменту, присвоює їм ранги державних службовців, вирішує питання застосування заохочень та дисциплінарних стягнень;

приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників департаменту, які не є державними службовцями, вирішує питання застосування заохочень та дисциплінарних стягнень;


21) може скасувати накази начальників управлінь соціального захисту населення райдержадміністрацій, міськвиконкомів та виконкомів районних у м. Кіровограді рад, директорів інтернатних закладів, що належать до сфери управління департаменту, які суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
22) здійснює інші повноваження, визначені законом.
11. Накази директора департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації або Мінсоцполітики.
12. Директор департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням директора департаменту.
13. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції департаменту, в ньому може утворюватися колегія.
Персональний склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням директора департаменту.
Рішення колегії проводяться в життя наказами директора департаменту.
14. Для розроблення рекомендацій і пропозицій щодо основних напрямів діяльності департаменту, обговорення найважливіших програм та вирішення інших питань в департаменті можуть утворюватися ради (наукові, громадські), комісії.
Склад рад та комісій, положення про них затверджує директор департаменту.
15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників департаменту визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
16. Штатний розпис та кошторис інтернатних закладів, підпорядкованих департаменту, затверджує директор департаменту відповідно до чинного законодавства.
17. Департамент є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах державної казначейської служби України в області, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

_____________________