Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від № проект програма будівництва, реконструкції та модернізації об’ - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження виконуючого обов'язки голови Київської обласної державної... 3 536.63kb.
Розпорядження від 30 грудня 2011 року №3323/125 м. Київ Про відзначення... 1 248.59kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 23. 04. 5 1049.56kb.
Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від... 1 208.65kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 01. 08. 1 103.52kb.
Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 30. 4 558.9kb.
Розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації... 1 212.55kb.
Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 18. 4 631.32kb.
Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 20. 1 342.05kb.
Розпорядження голови адміністрації від 10. 05. 2012 №179 (в редакції... 21 3789.82kb.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 13. 04. 2012 №154 скла... 1 44.72kb.
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального... 1 59.72kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від № проект програма - сторінка №1/1


СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

Київської обласної державної

адміністрації

від___________ № _____

ПРОЕКТ


Програма

будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури

Київської області на 2012-2015 роки


2011 рік

м. Київ


З М І С Т
стор.

1. Паспорт Програми 3

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 4

3. Мета Програми 5

4. Основні завдання та заходи реалізації Програми 5

5. Строки та етапи реалізації Програми 6

6. Обсяги та джерела фінансування Програми 6

7. Очікувані результати виконання Програми 6

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 6
Додатки :

1.Завдання і заходи щодо виконання Програми будівництва,

реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури

Київської області на 2012-2015 роки.


2. Перелік об’єктів, які передбачено фінансувати у 2012-2015 роках

за рахунок коштів державного бюджету відповідно до регіональної

програми будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів

інфраструктури до 2015 року.


3. Очікувані результати виконання пріоритетних завдань Програми

будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури

Київської області на 2012-2015 роки.
І. Паспорт програми

будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури

Київської області на 2012-2015 роки

(далі – Програма)1

Ініціатор розроблення програми

Кабінет Міністрів України

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Пункт 8 протоколу № 43 від 22.06.11

3

Розробник програми

Головне управління капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації

4

Учасники програми

Структурні підрозділи Київської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми (міста обласного значення)

5

Відповідальний виконавець програми

Головне управління капітального будівництва Київської обласної державної адміністрації

6

Учасники програми

Структурні підрозділи Київської обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, міськвиконкоми (міста обласного значення)

7

Термін реалізації програми

2012-2015 роки

8

Загальний обсяг фінансових ресурсів з державного бюджету, необхідних для реалізації програми

2 198 650,69 тис. гривень


2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма.
Основними пріоритетами розвитку Київської області є створення сприятливого і комфортного життєвого простору та підвищення доступності і якості соціальних і комунальних послуг для населення області.

У зв’язку з обмеженістю фінансових ресурсів, місцева влада не в змозі у повній мірі забезпечити вирішення основних проблем життєзабезпечення, тому потребує підтримки з боку держави.

В умовах реформування системи соціальної підтримки населення значну увагу необхідно приділяти посиленню захисту соціально-вразливих верств населення шляхом надання різних видів державної соціальної допомоги.

Сучасна економіка, ринок праці потребує якісної освіти і професійної підготовки населення, які в свою чергу потребують невідкладного оновлення матеріально-технічної бази значної кількості освітніх установ. Підвищення доступності і якості послуг в галузі освіти – одне з пріоритетних направлень соціально-економічного розвитку Київської області на середньострокову перспективу. Для забезпечення реалізації заходів для здійснення державної освітньої політики, спрямованої на дотримання прав дітей та молоді на здобуття якісної доступної освіти, та з метою задоволення потреб у дошкільній освіті, державна підтримка необхідна для будівництва нових навчальних закладів та реконструкції існуючих, а також на будівництво дошкільних навчальних закладів на території області.

Діяльність галузі охорони здоров’я області спрямована на забезпечення належного рівня надання медичної допомоги населенню, проведення профілактичних заходів, запобігання захворюванням, зміцнення матеріально-технічної бази, забезпечення стабільного функціонування закладів охорони здоров’я. Тому галузь охорони здоров’я потребує посиленої уваги як з боку місцевих органів, так і держави. Багато закладів охорони здоров’я області потребує капітального ремонту, а існуюча матеріально-технічна база деяких лікувальних установ області не відповідає сучасним стандартам лікування або потребам населення щодо якісного медичного обслуговування.

Для поліпшення ситуації необхідно будівництво нових лікувальних установ, проведення реконструкції та капітального ремонту діючих закладів.

Галузь культури забезпечує реалізацію на території Київської області державної політики у сфері культури і мистецтв, охорони культурної спадщини, музейної і бібліотечної роботи. Обмеженість фінансових ресурсів для будівництва та реконструкції закладів культури не дозволяють задовольняти потреби населення у культурному дозвіллі.

Основними завданнями роботи галузі житлово-комунального господарства є підвищення ефективності та надійності функціонування житлово-комунальних систем життєзабезпечення населення, поліпшення якості житлово-комунальних послуг. Серед проблем життєзабезпечення населення області, які потребують невідкладного вирішення, є питання утилізації твердих побутових відходів, водопостачання.

Системного вирішення потребує проблема поводження із побутовими відходами. У переважній більшості функціонуючих полігонів для складування твердих побутових відходів ресурс використаний.

Одним з найважливіших пріоритетів щодо забезпечення інвестиційної привабливості Київської області є розбудова та модернізація транспортної інфраструктури. Основними обмеженнями сталого розвитку Київської області, що стримують забезпечення зростаючого за обсягами та якістю транспортними послугами є недостатнє фінансування будівництва нових автомобільних та інших сполучень, а також реконструкція вже існуючих. Велика кількість автодоріг області потребує капітального ремонту. Такий стан транспортної інфраструктури не дозволяє сьогодні у повній мірі задіяти транзитний потенціал області.


3. Мета Програми.
Основною метою Програми є визначення цілей, завдань, пріоритетів і напрямів економічного й соціального розвитку Київської області на середньострокову перспективу шляхом будівництва і реконструкції об'єктів соціально-культурного призначення.

Реалізація пріоритетних завдань Програми сприятимуть підвищенню життєвого рівня та вирішенню соціальних проблем мешканців області.4. Основні завдання та заходи реалізації Програми.
Головним завданням реалізації Програми є:
- створення сприятливого і комфортного життєвого простору населенню районів та міст області шляхом будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури;

- створення ефективної мережі соціальної інфраструктури, поліпшення технічного стану лікарень, закладів освіти, будинків культури;- реформування житлово-комунального господарства, підвищення ефективності та надійності його функціонування, забезпечення розвитку для задоволення потреб населення та господарського комплексу в житлово-комунальних послугах;

- розбудова та модернізація транспортної і придорожньої інфраструктури.


Розв’язання проблеми здійснюється наступними заходами:

- пріоритетні об’єкти у галузі освіти потребують фінансування у сумі 461602,64 тис.гривень;  • пріоритетні об’єкти у галузі охорони здоров’я потребують фінансування у сумі 368905,67 тис.гривень;

  • у галузі соціального захисту населення фінансування потребують об’єкти на суму 15287,67 тис.гривень;

  • у галузі культури фінансування потребують об’єкти на суму 112947,78 тис.гривень;

  • у галузі фізкультури та спорту фінансування об’єктів на суму 41466,19 тис.гривень;

  • у галузі житлово-комунального господарства передбачається реконструкція та будівництво об’єктів на загальну суму 710905,37 тис. гривень;

- у розвитку транспортної інфраструктури (дороги) області передбачається будівництво та реконструкція об’єктів на загальну суму 424123,02 тис. гривень;

- будівництво обласного архіву на загальну суму 63412,35 тис.гривень.

Завдання та заходи реалізації Програми відображені у додатку 1 до Програми.
Перелік об’єктів, які передбачено фінансувати у 2012-2015 роках за рахунок коштів державного бюджету, наведений у додатку 2 до Програми.
5. Строки та етапи реалізації Програми.

Термін дії Програми - 2012 – 2015 роки.


6. Обсяги та джерела фінансування Програми.
Фінансове забезпечення реалізації Програми здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України. Обсяг фінансування на реалізацію заходів Програми за рахунок державного бюджету становить 2 198 650,69 тис. гривень.

  1. Очікувані результати виконання Програми.

Програма будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури Київської області на 2012-2015 роки спрямована на створення сприятливих умов проживання жителів області та підвищення їх життєвого рівня.

Очікувані результати виконання пріоритетних завдань середньострокової програми наведені у додатку 3 до Програми.


  1. Координація та контроль за ходом виконання Програми.

Координацію та контроль за виконанням Програми здійснюють головне управління капітального будівництва та інші структурні підрозділи Київської обласної державної адміністрації.

Додаток 1

до ПрограмиЗавдання і заходи

щодо виконання Програми

будівництва, реконструкції та модернізації об’єктів інфраструктури

Київської області на 2012-2015 роки

тис. гривеньНайменування

завдання

Найменування

заходу

Джерела фінансу-вання

Прогнозний обсяг фінансових ресурсів для виконання завдань

У тому числі за роками

Очікувані результати

2012

2013

2014

2015

Дотримання прав дітей та молоді на здобуття якісної і доступної освіти.

Будівництво та реконструкція закладів освіти

Державний бюджет

461602,64

90545,32

205064,32

134185,03

31807,96

Введення в експлуатацію нових закладів освіти, реконструкція існуючих для поліпшення навчального процесу та задоволення потреб у дошкільній освіті.

Розбудова мережі закладів культури, забезпечення культурного відпочинку населення області

Будівництво, реконструкція клубів, будинків культури, музеїв, спортивних закладів

Державний бюджет

112947,78

5000,0

38426,53

38000,0

31521,25

Культурно-виховна робота, забезпечення дозвілля населення, проведення зустрічей, концертних програм. Збереження культурної спадщини.

Спортивно-виховна робота.Поліпшення здоров’я населення області, забезпечення доступної і якісної медичної допомоги

Будівництво, реконструкція закладів охорони здоров’я

Державний бюджет

368905,67

22207,88

89677,41

114644,85

142375,53

Введення в експлуатацію закладів охорони здоров’я для забезпечення високоякісної і доступної медичної допомоги населенню області.

Забезпечення стабільного функціонування житлово-комунальної сфери області

Будівництво та реконструкція об’єктів житлово-комунального господарства

Державний бюджети

710905,37

194400,0

398825,37

140700,0

31980,0

Введення в експлуатацію полігону твердих побутових відходів, каналізаційно-очисних споруд, охорона навколишнього природного середовища.

Покращення рівня соціального забезпечення населення

Будівництво об’єктів соціального захисту населення

Державний бюджет

15287,67

1182,27

6698,2

7407,2

0

Введення в експлуатацію об’єктів для створення належних умов для людей похилого віку та надання соціальної допомоги.

Розбудова та модернізація транспортної інфраструктури

Будівництво доріг, мостів, інженерних споруд та інших об’єктів

Державний бюджет

424123,02

84461,5

129461,5

132979,96

77220,06

Поліпшення пропускної спроможності доріг та підвищення комфортності обслуговування населення.