Розпорядження голови Менської районної державної адміністрації „Про бронювання на підприємствах, в установах, організаціях робочих м - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження Прилуцької районної державної адміністрації „Про бронювання... 1 36.81kb.
Розпорядження голови Жидачiвської районної державної адмiнiстрацiї... 1 93.92kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації "Про внесення... 1 13.1kb.
Проведено вивчення можливостей підприємств відносно працевлаштування... 1 97.18kb.
Рішення від 21 листопада 2012 року №483 Про внесення змін у Додаток... 1 22.16kb.
Розпорядження голови Талалаївської районної державної адміністрації... 1 50.95kb.
Розпорядження 19. 12. 2011 №934 м. Тетіїв Про бронювання у 2012 році... 1 90.91kb.
Положення про порядок бронювання на підприємствах, в організаціях... 1 62.3kb.
Розпорядження від 28. 11. 2011 №364-р «Про бронювання на підприємствах... 1 169.31kb.
Розпорядження від 28. 11. 2011 №364-р «Про бронювання на підприємствах... 1 147.62kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 12. 12. 1 43.47kb.
Розпорядження від 28. 11. 2011 №364-р «Про бронювання на підприємствах... 1 147.62kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови Менської районної державної адміністрації „Про бронювання на - сторінка №1/1
 АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проекту регуляторного акту - проекту розпорядження голови Менської районної державної адміністрації „Про бронювання на підприємствах , в установах, організаціях робочих місць для працевлаштування соціально – незахищених категорій громадян Менського району на 2011 рік”
            Цей аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” від 11.09.2003 року № 1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 року №308 та визначає правові і організаційні засади реалізації проекту розпорядження голови райдержадміністрації „Про бронювання робочих місць для працевлаштування соціально вразливих категорій незайнятого населення на 2011 рік”.

 

            Проблема – чинне регулювання не забезпечує ефективності працевлаштування окремих категорій незайнятого населення району. 

 

1.      Визначення проблем

 

Проблемою, на вирішення якої спрямована дія даного розпорядження голови райдержадміністрації, є недостатня ймовірність самостійного працевлаштування соціального незахищеної категорії громадян.Держава забезпечує надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці, у тому числі:

а) жінкам, які мають дітей віком до шести років;

б) одиноким матерям, які мають дітей віком до чотирнадцяти років або дітей-інвалідів;

в) молоді, яка закінчила або припинила навчання у середніх загальноосвітніх школах, професійно-технічних або вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і якій надається перше робоче місце, дітям (сиротам), які залишилися без піклування батьків, а також особам, яким виповнилося п'ятнадцять років і які за згодою одного із батьків або особи, яка їх замінює, можуть, як виняток, прийматися на роботу;

г) особам передпенсійного віку (чоловікам по досягненні 58 років, жінкам - 53 років);

д) особам, звільненим після відбуття покарання або примусового лікування;

е) інвалідам, які не досягли пенсійного віку.

Для працевлаштування зазначених категорій громадян райдержадміністрація за поданням районного центру зайнятості у межах броні встановлює квоту робочих місць для обов'язкового працевлаштування громадян, які потребують соціального захисту на підприємствах, установах і організаціях незалежно від форм власності та організаційних форм з чисельністю працюючих понад 20 осіб для бронювання ними до 5 відсотків загальної кількості робочих місць, у тому числі з гнучкими формами зайнятості.

Квота робочих місць встановлюється щодо кожної вищезазначеної категорії громадян, які потребують соціального захисту.

 

2.      Цілі державного регулювання

 

Основною метою даного регулювання є виконання Закону України „Про зайнятість населення”, Положення щодо застосування Закону України „Про зайнятість населення”, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27 квітня 1998 року №578 зі змінами і доповненнями, забезпечення ефективного працевлаштування працездатних громадян у працездатному віці, які не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.Цілями регулювання є створення додаткових робочих місць для працевлаштування 14 осіб квотної категорії, в т.ч.:

-      жінки, які мають дітей до 6 років – 5;

-      особи передпенсійного віку – 5;

- молодь, яка звільнилась із строкової військової або альтернативної служби та якій надано перше робоче місце 3,

- молодь, яка закінчила, або припинила навчання в ЗОШ і якій надано перше робоче місце – 1.

 


  1. Альтернативні способи досягнення визначених цілей

Проект регуляторного акту розроблено на виконання вимог ст. 5 Закону України "Про зайнятість населення» від 01.03.1991р. № 803-ХІІ.

Неприйняття даного розпорядження призведе до збільшення рівня безробіття в районі, до збільшення рівня бюджетних виплат та невиконання ст.5 вищезгаданого Закону.  

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є:

-         працевлаштування громадян на новостворених робочих місцях, що є малоймовірним протягом дії регуляторного акта;

-         працевлаштування громадян за рахунок дотації на створення нових робочих місць (застосування цієї альтернативи сприятиме працевлаштуванню незначної кількості осіб).

 

 

4.      Механізм розв’язання проблеми 

Принципи та способи досягнення цілей регулювання:

 

Регулювання побудоване відповідно до принципів регуляторної політики:-         розрахунок кількості заброньованих робочих місць проводиться за процентними ставками від чисельності працюючих на підприємстві;

-         визначаються чіткі умови встановлення заброньованих робочих місць;

-         регламентується порядок та контроль працевлаштування на заброньовані робочі місця;

-         опублікування в засобах масової інформації та у мережі Інтернет пропозиції щодо працевлаштування;

-         врахування винесених з боку підприємств та організацій пропозицій та зауважень.
Районним центром зайнятості:


  • проведено моніторинг щодо визначення очікуваної чисельності громадян, які потребуватимуть соціального захисту у 2011 році в розрізі категорій;

  • проведено повний аналіз очікуваних статистичних даних та ринку праці з урахуванням пропозицій управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації, відділу освіти райдержадміністрації, РВ УМВС, міської, селищних та сільських рад;

  • визначені підприємства, які потенційно підпадають під дію ст. 5 Закону України „Про зайнятість населення” і де можливе встановлення броні та квоти робочих місць на 2011 рік;

  • вивчені можливості підприємств, установ, організацій щодо працевлаштування у 2011 році громадян, які потребують соціального захисту. Підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності з чисельністю працюючих понад 20 чол. надані дані про кількість працюючих осіб з числа соціально незахищених та відомості про них.

 

Ефективність способів досягнення цілей:

 

Запропоновані способи забезпечують досягнення цілей регулювання:-         створення додаткових робочих місць для працевлаштування соціально-незахищених категорій населення;

-         чіткий механізм працевлаштування соціально-незахищених категорій незайнятого населення.


На підставі даних розрахункових відомостей роботодавців за 9 місяців 2010 року під дію відповідної статті підпадають 62 підприємства з кількістю працюючих понад 20 чол.

Дія регуляторного акту поширюється на Менський район Чернігівської області.

Акт доводиться до відома суб’єктів відносин інформаційними листами з додаванням копії розпорядження райдержадміністрації та шляхом розміщення інформації на інформаційних стендах в районному центрі зайнятості тощо.
5.      Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

Оцінка впливу основних зовнішніх факторів на дію акта:

-         стимулювання розвитку ринку праці;
-         збільшення працевлаштування соціально-незахищених категорій незайнятого населення;

-         зменшення числа безробітних;

-         збільшення реальних доходів населення, що зумовить зростання економічної активності.

 

Оцінка можливості впровадження та виконання вимог акта.

Акт забезпечує збільшення працевлаштування незайнятого населення. Впровадження та виконання вимог акта оцінюються як достатні.
Впровадження даного регуляторного акта дозволить забезпечити надання додаткових гарантій щодо працевлаштування працездатних громадян у працездатному віці, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці. 

 

6.      Визначення очікуваних результатів прийняття акта із застосування методу аналізу вигод та витрат

 

Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується:
 

Сфера впливу

Вигоди

Витрати

Місцева влада

Зменшення напруги на ринку праці
Незайняте населення міста, селиш та сіл

Підвищення реальних доходів населення
 

7.      Визначення показників результативності регуляторного акта

 

Результативність регуляторного акта передбачається в збільшенні рівня працевлаштування окремих категорій незайнятого населення, яке не здатне на рівних конкурувати на ринку праці. 

 8 . Показники результативності акта


Регуляторний акт досягне своєї мети, якщо:

  • в разі прийняття регуляторного акта за погодженням з роботодавцями буде розроблено поквартальний графік працевлаштування на заброньовані робочі місця Працевлаштування осіб, які потребують соціального захисту на наявні вакансії роботодавців буде проводитися у визначені квартальним графіком терміни. Це в свою чергу забезпечить працевлаштування працездатних громадян працездатного віку, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

Регуляторний акт сприятиме :

  • зниженню рівня зареєстрованого безробіття від 2,15 % станом на 01.01.2011 року до 1,75 % станом на 01.01.2012 року;

  • зниженню тривалості безробіття соціально незахищених категорій від 3-х до 1 місяця.


9. Заходи, за допомогою яких здійснюється відстеження результативності акта

Строк проведення базового відстеження результативності акта – до набрання чинності акта.

Строк проведення повторного відстеження результативності акта - 1 рік, але не пізніше дня закінчення визначеного строку дії регуляторного акта.

Для такого відстеження використовуватимуться дані статистичних досліджень.Строк чинності регуляторного акту

Протягом 2011 року. У разі внесення змін нормативними актами вищої юридичної сили, що будуть стосуватися цього акту, до нього будуть внесені відповідні зміни.Директор Менського

районного центру зайнятості Т.В. Кот