Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації 04. 04. 2013 №82-р положення про управління містобудування та ар - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації 06. 1 163.43kb.
Положення про управління містобудування та архітектури Тернопільської... 1 42.63kb.
Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації... 1 19.36kb.
Звіт про роботу управління містобудування та архітектури Вінницької... 1 215.66kb.
Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації 28. 1 124.93kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 02. 1 50.66kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 18. 05. 1 100.44kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19. 1 52.96kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 листопада... 1 113.81kb.
Розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації... 1 226.42kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 18. 01. 1 140.95kb.
Рішення Нікопольської міської ради 1 41.64kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації 04. 04. 2013 - сторінка №1/1


ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Миколаївської

обласної державної адміністрації

04.04.2013 № 82-р


ПОЛОЖЕННЯ

про управління містобудування та архітектури

Миколаївської обласної державної адміністрації

1. Управління містобудування та архітектури Миколаївської обласної державної адміністрації (далі - управління) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Миколаївської області забезпечує виконання покладених на управління завдань.


2. Управління підпорядковане голові Миколаївської обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, що забезпечує формування державної політики у сфері містобудування та архітектури.
3.Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, а також цим Положенням.
4. Управління є юридичною особою публічного права.

5. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території Миколаївської області.


6. Управління відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) надає адміністративні послуги;
4) забезпечує додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури, здійснює державний контроль у межах визначених повноважень за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів при реалізації затвердженої містобудівної документації;
5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у галузі містобудування та архітектури у межах області та вживає заходів до усунення недоліків;
6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області і подає їх на розгляд до обласної державної адміністрації;
7) вносить до проекту обласного бюджету пропозиції щодо виконання робіт у галузі містобудування та архітектури на території області;
8) забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;
9) в межах своїх повноважень бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

10) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у сфері містобудування та архітектури;


11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи обласної державної адміністрації;
13) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації;
15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
16) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої воно є;
20) постійно інформує населення про плани розміщення найважливіших містобудівних, промислових, енергетичних і транспортних комплексів на території області та стан здійснення визначених законом повноважень;

21) сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах своїх повноважень;

22) забезпечує контроль в установленому порядку діяльності виконавчих органів сільських, селищних, міських рад з питань делегованих повноважень, передбачених підпунктом «б» частини першої статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

23) забезпечує координацію діяльності:

уповноважених органів містобудування та архітектури районних державних адміністрацій, міських рад з питань планування та забудови територій на місцевому рівні, методичне та нормативне забезпечення їх роботи;

суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території області, поліпшення їх архітектурного вигляду, збереження традиційного характеру середовища і об’єктів архітектурної та містобудівної спадщини;

підприємств, установ та організацій, які виконують роботи, надають послуги у сфері містобудування та архітектури;
24) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
25) забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо-геодезичних матеріалів;
26) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
27) забезпечує підготовку рішень щодо планування території на обласному рівні;
28) організовує розроблення і подання на затвердження обласної ради містобудівних програм;
29) організовує підготовку комплексних висновків щодо інвестиційних містобудівних програм;
30) готує пропозиції щодо розроблення, коригування показників і затвердження схеми планування території області;
31) здійснює моніторинг:

реалізації схеми планування території області;

стану розроблення, оновлення містобудівної документації на обласному та місцевому рівнях;

забудови та іншого використання територій;


32) визначає державні інтереси для їх врахування під час розроблення містобудівної документації на обласному та місцевому рівнях;
33) сприяє розробленню, проведенню експертизи містобудівної документації для територій і населених пунктів області;
34) розглядає пропозиції органів місцевого самоврядування стосовно встановлення та зміни меж населених пунктів області, готує висновки щодо їх затвердження в установленому законодавством порядку;
35) у межах компетенції, на підставі проектних рішень містобудівної документації обласного та районних рівнях, бере участь у підготовці пропозицій щодо удосконалення адміністративно-територіального устрою області;
36) сприяє узгодженню інтересів територіальних громад у разі виникнення розбіжностей при вирішенні питань планування територій на відповідному рівні;
37) готує пропозиції щодо встановлення режиму забудови територій, визначених для містобудівних потреб у разі відсутності адміністративного району;
38) співпрацює з органами державного архітектурно-будівельного контролю з питань самочинно збудованих об’єктів містобудування;
39) створює у своєму складі Службу містобудівного кадастру, готує та затверджує у встановленому порядку Положення про Службу містобудівного кадастру та організовує її роботу;
40) забезпечує ведення містобудівного кадастру на обласному рівні та забезпечує обмін інформацією між службами Державного містобудівного кадастру та службами базових рівнів, суб’єктами в системі містобудівного кадастру, забезпечує ведення містобудівного кадастру на рівні районів, обласного центру та міст обласного значення;
41) сприяє створенню та оновленню картографічної основи території області;
42) організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;
43) сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері містобудування та архітектури;
44) бере участь у вирішенні відповідно до чинного законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
45) забезпечує захист персональних даних;
46) здійснює у встановленому порядку добір кадрів, формує кадровий резерв, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників управління;
47) бере участь у реалізації державних і бюджетних програм з питань будівництва, зокрема розгортання будівництва доступного житла, молодіжного житлового будівництва, пільгового кредитування індивідуальних сільських забудовників, будівництва житла для окремих категорій громадян;
48) розробляє проекти комплексних регіональних програм будівництва житла;
49) здійснює моніторинг введених в експлуатацію соціально значущих та незавершених будівництвом об'єктів;
50) здійснює моніторинг проектування та будівництва об'єктів в рамках реалізації проектів державного значення;
51) бере участь у підготовці пропозицій щодо стимулювання розвитку вітчизняного виробництва сучасних та ефективних будівельних матеріалів та виробів будівельного призначення;
52) здійснює моніторинг розвитку індустрії будівельних матеріалів;
53) надає пропозиції щодо розроблення порядків залучення, розрахунку розмірів і використання коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту;
54) забезпечує виконання інших функцій у сфері містобудування та архітектури, визначених законодавчими та іншими нормативно-правовими актами.
7. Управління для здійснення повноважень та виконання визначених завдань має право:
1) одержувати в установленому порядку від інших структурних

підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;


2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об'єднань (за згодою);
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у галузі містобудування та архітектури;
4) користуватися відповідними інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до його компетенції;
6) утворювати при управлінні колегію, архітектурно-містобудівну раду;
7) утворювати, реорганізовувати та ліквідовувати для забезпечення виконання покладених на нього завдань відповідні структурні підрозділи.
8. Управління містобудування та архітектури обласної державної адміністрації у встановленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.
9. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням із Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в установленому законодавством порядку.

Начальник управління відповідно до статті 14 Закону України «Про архітектурну діяльність» за посадою є головним архітектором області, а також головою архітектурно-містобудівної ради.


10. Начальник управління:
1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про управління;
3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;
5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії обласної державної адміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;
11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи, і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в головному управлінні юстиції у Миколаївській області;


12) подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління;
14) здійснює добір кадрів;
15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, вирішує питання щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, вирішує питання щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
19) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
20) погоджує призначення на посади і звільнення з посад керівників уповноважених органів містобудування та архітектури районних державних адміністрацій;
21) в межах закону може здійснювати творчу діяльність, пов’язану з розробленням містобудівної документації на території області, проектуванням об’єктів архітектури, які передбачені для будівництва на території області;
22) має право скасовувати накази керівників уповноважених органів містобудування та архітектури районних державних адміністрацій, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади;
23) здійснює інші повноваження, визначені законом.
11. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
12. Начальник управління може мати заступника, який очолює структурний підрозділ управління та призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.

13. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.


14. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. №228.
15. Для виконання поставлених перед управлінням завдань у встановленому законодавством порядку, у його складі можуть створюватися відповідні відділи, служби або сектори, які у своїй діяльності керуються Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями та дорученнями голови обласної державної адміністрації, наказами начальника управління та цим Положенням.
16. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції управління, при управлінні утворюється колегія.

Склад колегії затверджується головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.


17. Для професійного, колегіального розгляду й обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень, містобудівної документації при управлінні утворюється архітектурно-містобудівна рада, можуть утворюватися науково-технічна і художня ради.
18. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові та спеціальний рахунки в органах казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

Начальник управління регіонального

розвитку, містобудування та архітектури

обласної державної адміністрації О.А.Атанасов