Розпорядження голови обласної державної адміністрації 13. 0 2013 №342 Про проект обласної програми - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19. 1 52.96kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 26 3 581.61kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 21. 10. 4 775.15kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 14. 3 387.09kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 03. 10. 1 114.94kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 18. 05. 1 100.44kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 17. 11. 1 139.46kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 26 1 137.92kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 26. 03. 1 128.99kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 26. 12. 1 90.98kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 14. 11. 1 113.83kb.
Книга вікно», «Книга вчить, як на світі жить», «Одна книга тисяч... 1 48.1kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації 13. 0 2013 №342 Про проект - сторінка №1/1

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ13.06.2013 342
Про проект обласної програми

підготовки та видання Херсонського тому

Всеукраїнської серії книг «Реабілітовані історією»

на 2014 – 2016 роки

З метою завершення підготовки і видання Херсонського тому багатотомної науково-документальної серії книги «Реабілітовані історією», забезпечення населення області соціально значущою книжковою продукцією, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 року № 1124 «Про додаткові заходи щодо забезпечення підготовки і видання науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією», керуючись статтею 6, частиною другою статті 13, пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації»:

1. Схвалити проект обласної програми підготовки та видання Херсонського тому Всеукраїнської серії книг «Реабілітовані історією» на 2014 – 2016 роки, що додається.

2. Державному архіву області підготувати необхідний пакет документів щодо проекту програми, схваленого цим розпорядженням, та забезпечити його направлення в установленому порядку на розгляд обласної ради.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови обласної державної адміністрації Пономаренко Г.О.


Голова обласної

державної адміністрації М.М.Костяк

СХВАЛЕНО


Розпорядження голови

обласної державної адміністрації13.06.2013342
Обласна програма

підготовки та видання Херсонського тому Всеукраїнської серії книг «Реабілітовані історією» на 2014 – 2016 роки

(проект)


1.

Ініціатор розроблення Програми

Державний архів області

2.

Розробник Програми

Державний архів області

3.

Відповідальні виконавці Програми

Державний архів області,

науково-редакційна група Херсонського тому Всеукраїнської серії книг «Реабілітовані історією»4.

Учасники Програми

Державний архів області

5.

Термін реалізації Програми

2014 – 2016 роки

6.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми

Обласний бюджет у межах фінансових можливостей

7.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, усього

585,1 тис. грн1. Загальна частина

Відповідно до постанов Президії Верховної Ради України від 06 квітня 1992 року № 2256-ХІІ «Про підготовку багатотомного науково-документального видання про жертви репресій на Україні» та Кабінету Міністрів України від 11 вересня 1992 року № 530 «Про підготовку і випуск серії книг «Реабілітовані історією» науково-редакційною групою, Херсонською обласною редакційною колегією підготовлено та презентовано у 2006 році громадськості України та Херсонщини видання «Реабілітовані історією. Херсонська область», присвячене реабілітації жертв політичних репресій на Херсонщині. Постановою Кабінету Міністрів України від 28 листопада 2012 року № 1124 «Про додаткові заходи щодо забезпечення підготовки і видання науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією» доручено обласним редакційним колегіям продовжити проведення науково-пошукової, дослідницької та методичної роботи з опрацювання архівних документів Всеукраїнської надзвичайної комісії, Державного політичного управління, Народного комісаріату внутрішніх справ, Комітету державної безпеки з метою відновлення історичної справедливості щодо жертв політичних репресій в Україні, реабілітованих відповідно до Закону України «Про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні»; забезпечити підготовку наступних томів науково-документальної серії книг «Реабілітовані історією». Розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 11 січня 2013 року № 12 затверджено новий склад обласної редакційної колегії Херсонського тому Всеукраїнської серії книг «Реабілітовані історією».


2. Мета і завдання Програми


Метою та основними завданнями Програми є:

- відродження історичної правди і справедливості;

- об’єктивне висвітлення історії українського народу;

- утвердження в Україні основних принципів демократії та громадянського суспільства;

- широке інформування громадськості про історичні події, що мали місце на Херсонщині, та реабілітація жертв розкуркулення та політичних репресій жителів області;

- поліпшення забезпечення соціально значущою українською книжковою продукцією бібліотечних фондів, навчальних закладів області.3. Фінансове забезпечення


Фінансування Програми здійснюється за рахунок видатків обласного бюджету. Примірний план витрат на підготовку та друкування Херсонського тому Всеукраїнської серії книг «Реабілітовані історією» додається.

4. Очікувані результати


Реалізація Програми дозволить забезпечити соціально значущим виданням українською мовою книжкові фонди (перш за все, дитячих, юнацьких і сільських бібліотек, навчальних закладів області), сприятиме розвитку духовності, освіти громадян, відновленню на теренах області історичної правди і справедливості, зміцненню на Херсонщині громадянського миру та спокою.

5. Координація і контроль за виконанням Програми


Координація роботи з виконання Програми покладається на обласну редакційну колегію на чолі з заступником голови обласної державної адміністрації. Редакційна колегія здійснює координацію діяльності науково-редакційної групи Херсонського тому Всеукраїнської серії книг (НРГК) «Реабілітовані історією». Контроль за підготовкою тому книги до видання здійснює державний архів області, який є розпорядником виділених на реалізацію Програми коштів.

Заступник голови обласної

державної адміністрації Г.О.Пономаренко

Додаток


до обласної програми підготовки

та видання Херсонського

тому Всеукраїнської серії книг

«Реабілітовані історією»

на 2014 – 2016 роки

Примірний план витрат

на підготовку та друкування Херсонського тому

Всеукраїнської серії книг «Реабілітовані історією»

з/п

Зміст роботи


Фінансування з

обласного бюд-

жету, тис. грн

ВідповідальніТермін виконання

1.

Робота в державному архіві області, архівних підрозділах управління Служби безпеки України в області, управління Міністерства внутрішніх справ України в області з наукової атрибутації документів про факти репресій на Херсонщині

145,2


148,6

НРГК «Реабіліто-

вані історією»

2014 рік


2015 рік

2.

Наукова обробка зібраних матеріалів та формування тому до видання

161,3


НРГК «Реабіліто-

вані історією»

2016 рік


3.

Видання тому «Реабілітовані історією». Орієнтований обсяг – до 50 друкованих арк. Наклад – 1000 примірників

130,0

Державний архів області,

НРГК «Реабіліто-

вані історією»

2016 рікДодаток

до Примірного плану витрат

на підготовку та друкування

Херсонського тому Всеукраїнської

серії книг «Реабілітовані історією»Прогнозований розрахунок видатків
на утримання НРГК «Реабілітовані історією»
(у тис. грн)

з/п


Статті видатків

2014 рік

2015 рік

2016 рік

1.

Заробітна плата

92,8

100,4

108,0

2.

Нарахування на зарплату

33,7

36,5

39,5

3.

Предмети, матеріали, обладнання, оргтехніка

9,7

2,1

2,3

4.

Послуги зв’язку

1,7

1,8

2,0

5.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

3,7

3,9

4,4

6.

Оплата інших послуг та інші видатки

1,5

1,6

1,8

7.

Видатки на відрядження

2,1

2,3

2,5

Всього: 145,2 148,6 161,3