Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 березня 2011 року м. Тернопіль №219 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 липня... 1 9.03kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 7 липня... 1 12.05kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 28 грудня... 2 456.63kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 березня... 1 255.17kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 квітня... 1 34.85kb.
Розпорядження голови золочівської pайонної державної aдміністрації... 1 150.69kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18. 1 46.69kb.
Розпорядження голови обласної дер­жавної адміністрації від 23 березня... 1 38.74kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 27 березня... 1 393.68kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19. 1 52.96kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 10 грудня... 1 86.02kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 06. 1 349.46kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 31 березня 2011 року м. - сторінка №1/1


ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови обласної державної адміністрації

від 31 березня 2011 року м. Тернопіль № 219


Про проект обласної програми розвитку

фізичної культури і спорту у сільській

місцевості на 2012 -2016 роки
Відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007р. №1158 “Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року“, від 3 лютого 2010р. №89 “Питання Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства ”Колос“, Закону України ”Про внесення змін до Закону України ”Про фізичну культуру і спорт“ та інших законодавчих актів України“, з метою покращення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи у сільській місцевості, зміцнення матеріально-технічної бази фізкультурно-спортивного товариства ”Колос“, стабільного функціонування колективів фізичної культури, спортивних клубів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, організацій:

1. Схвалити проект обласної програми розвитку фізичної культури і спорту у сільській місцевості на 2012-2016 роки ( далі – проект Програми), що додається.

2. Управлінню з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації відповідно регламенту обласної ради подати проект Програми на розгляд чергової сесії обласної ради.

3. Районним державним адміністраціям розробити аналогічні проекти програм та подати їх на розгляд районних рад.

4. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови обласної державної адміністрації Гочу П.В.
Голова обласної державної

адміністрації В.А.ХОПТЯН

Проект СХВАЛЕНО


Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

31.03.2011 № 219

ОБЛАСНА ПРОГРАМА

розвитку фізичної культури і спорту у сільській місцевості

на 2012-2016 роки

1. Паспорт програми

1.


Ініціатор розроблення програми

Управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації, обласне фізкультурно-спортивне товариство “Колос“


2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Постанова Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1158 “Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року“, постанова Кабінету Міністрів України від

3 лютого 2010 р. №89 “Питання Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства “Колос”3.

Розробник програми

Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації

4.


Співрозробники програми

Головне управління агропромислового розвитку обласної державної адміністрації, обласне фізкультурно-спортивне товариство “Колос“


5.

Відповідальний виконавець програми

Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, обласне фізкультурно-спортивне товариство “Колос“

6.


Учасники програми

Головне управління агропромислового розвитку, управління освіти і науки, головне управління охорони здоров’я, управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування


7.

Термін реалізації програми

2012-2016 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

І – 2012-2014 роки

ІІ – 2015-2016 роки


8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Обласний бюджет
9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,
у тому числі:

23861,0 тис. грн


9.1.

Коштів місцевого бюджету

20361,0 тис. грн


9.2

Кошти інших джерел

3500,0 тис. грн


2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Стан здоров'я і спосіб життя населення області потребує окремої уваги держави і  владних структур. Демографічна криза негативно впливає на економічний стан області та є загрозливим фактором для її майбутнього.

Нині кожна п'ята дитина народжується з відхиленнями в стані здоров'я. У 90% школярів діагностують різні захворювання. Значно зросла частота порушень постави у дітей.

         Процес депопуляції, який розпочався з 1990 року, набув характеру демографічної кризи, в умовах якої збереження життя і здоров'я кожної людини набуває надзвичайно важливого загальнодержавного значення.

Демографічна криза призвела до зменшення чисельності з 52,2 мільйонів у 1992 році до 45,8  мільйонів у 2010. За цей час  народжуваність  зменшилася  на  40%,  а смертність  збільшилася  на   30%. Україна програє багатьом розвинутим країнам світу за тривалістю трудової і творчої активності людей – у середньому на 30 років. Аналогічні показники і в Тернопільській області. У більшості громадян після 40 років відчутні суттєві проблеми із здоров'ям, що після 50-річного віку кардинально заважають трудовій активності та нормальному життю. У громадян різко прогресують хронічні хвороби серця, гіпертонія, неврози, остеопороз, артрити, ожиріння тощо. Високий рівень захворюваності на розлади психіки та поведінки є наслідком вживання алкогольних напоїв, наркотичних та інших психоактивних речовин, особливо в молодіжному середовищі.

         Дотепер в українському суспільстві не сформовано сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і масового спорту як важливого чинника фізичного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров’я, ведення здорового способу життя  і  подовження його тривалості.

За таких умов пріоритетним напрямом гуманітарної політики держави має  стати розвиток сфери фізичної культури і спорту, що дасть можливість забезпечити оптимальну рухову активність кожної людини впродовж усього життя, створити умови для організації змістовного дозвілля і максимальної реалізації здібностей людини. Важливим є удосконалення форм залучення різних груп населення незалежно від статі, віку  та соціального статусу до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом.

Потребує також удосконалення система підготовки спортсменів високого класу та спортивного резерву до складу національних збірних команд.

На міжнародний імідж держави позитивно впливають досягнення спортсменів області на міжнародній спортивній арені.

Україна привертає до себе увагу міжнародної спортивної спільноти також завдяки    проведенню чемпіонату Європи з футболу у 2012 році, а також заявою щодо участі у конкурсі на проведення зимових Олімпійських ігор 2022 року, що зобов'язує підвищувати рівень розвитку фізичної культури і спорту до міжнародних стандартів.

Реалізація програми розвитку фізичної культури і спорту в Тернопільській області на 2007-2011 роки не дозволила вирішити нагальні задачі та покращити ситуацію розвитку фізичної культури і спорту у сільській місцевості. Головними причинами цього були недостатня фінансова підтримка та відсутність належної сучасної матеріально-технічної бази.

Прийняття Закону України від 17 листопада 2009 р. № 1724-VІ “Про внесення змін до Закону України “Про фізичну культуру і спорт“ та інших законодавчих актів“ дає можливість реалізувати поставлені завдання відповідно до сучасних потреб економічного і соціального розвитку країни.

 


  1. Визначення мети програми

Мета Програми полягає у створенні умов для впровадження здорового способу життя, залучення сільського населення до масового спорту як важливої складової, покращення якості та тривалості активного життя населення області та розвитку спорту вищих досягнень, що дасть змогу конкурувати з провідними державами на Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх,  Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту, забезпечити виховання  молоді  в дусі олімпізму,  пропагування здорового способу життя,  підвищення міжнародного авторитету держави.

Метою Програми є збереження існуючої мережі колективів фізичної культури і спорту, спортивних клубів, забезпечення проведення обласних, районних змагань, створення сприятливих умов в організації якісного, змістовного дозвілля жителів сільської місцевості, покращення матеріально-технічної бази спортивних клубів, колективів фізичної культури, дитячо-юнацьких спортивних шкіл шляхом проведення капітальних, поточних ремонтів, підвищення уваги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до проблем галузі фізичної культури і спорту на селі.


  1. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Основні завдання, які випливають зі змісту Програми, можуть бути вирішені шляхом:

- забезпечення об’єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і спорту у сільській місцевості органів місцевого самоврядування, громадських організацій, фізичних та юридичних осіб, широких верств населення,

- удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку,

- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в усіх навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної роботи серед інвалідів,

- забезпечення розвитку олімпійських, паралімпійських, дефлімпійських та неолімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів,

- поліпшення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту,

- підвищення ролі засобів масової інформації у формуванні здорового способу життя.

- впровадження дієвої системи фізкультурної просвіти населення, яка б сприяла формуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров'я, залученню громадян до активних занять фізичною культурою і спортом та формування нових цінностей та орієнтацій суспільства на збереження та зміцнення здоров'я людей;

- впровадження положень Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми “Здорова нація“ на 2009-2013 роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 травня 2008 р. № 731-р;

    - впровадження Стратегії формування сучасної системи олімпійської підготовки на період до 2020 року, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 3 червня 2009 р. № 592-р;

         - переоснащення матеріально-технічної бази закладів дитячо-юнацького та резервного спорту;

- удосконалення взаємодії фізкультурно-спортивного товариства “Колос” та федераціями з видів спорту шляхом оптимізації  та концентрації наявних ресурсів у виконання поставлених завдань;

- покращення нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення;

- розбудови спортивної інфраструктури шляхом будівництва спортивних споруд або реконструкції та модернізації діючих, зокрема щорічного будівництва багатофункціональних майданчиків;

- встановлення персональної відповідальності керівників усіх рівнів за створення умов для збереження та зміцнення здоров'я людей.

Для фінансового забезпечення Програми залучаються в установленому порядку кошти обласного бюджету, а також кошти з інших джерел фінансування, не заборонені чинним законодавством.

Загальна вартість реалізації Програми становить 23861 тис. грн, з них у 2012 році – 4051 тис. грн, у 2013 році – 4439 тис. грн, у 2014 році – 4814 тис. грн. 2015 році – 5089 тис. грн та 2016 році – 5468 тис. грн.

Термін дії Програми - 2012-2016 роки, вона виконуватиметься у два етапи: І етап – 2012-2014 роки, ІІ етап – 2015-1016 роки.
Ресурсне забезпечення програми

(тис. гривень)Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання Програми

Усього витрат на виконання програми

І

ІІ

2012 рік

2013 рік

2014 рік

2015 рік

2016 рік

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:4051,0

4439,0

4814,0

5089,0

5468,0

23861,0

обласний бюджет

3451,0

3789,0

4114,0

4339,0

4668,0

20361,0

коштів інших джерел

600,0

650,0

700,0

750,0

800,0

3500,0

Примітка: Обласному фізкультурно-спортивно товариству “Колос“ у 2011 році передбачено виділити з обласного бюджету 2507 тис. гривень в тому числі для оплати праці працівникам ДЮСШ товариства (код 130203) – 1576,8 тис. грн, для оплати праці працівникам обласного ФСТ “Колос“ та бази з біатлону (код 130204) - 480 тис. грн, для навчально-спортивної роботи (код 130202) - 135 тис. грн, утримання спортивних споруд (код 130205) - 315,2 тис. грн.
  1. Завдання та напрямки виконання програми та результативні показники

Обласна програма розвитку фізичної культури і спорту у сільській місцевості на 2012-2016 роки розроблена на п’ять років і виконуватиметься у два етапи: І-й етап 2012-2014 роки, ІІ-й етап 2015-2016 роки.

Програма є узагальнюючим документом, що визначає можливість розв’язання однієї з найважливіших і найголовніших проблем – розвиток фізичної культури і спорту у сільській місцевості Тернопільської області.

Основним завданням програми є:

- сприяння реалізації державної політики у сфері фізичної культури та спорту;

- організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, зокрема за місцем роботи громадян;

- забезпечення розвитку визначених напрямів спорту;

- створення умов для залучення мешканців села, селища до активних занять фізичною культурою і спортом, здорового способу життя;

- утворення та діяльності у межах відповідних територій колективів фізичної культури та спортивних клубів;

- доступності мешканцям села, селища спортивних споруд відповідних навчальних закладів для занять фізичною культурою;

- функціонування та створення дитячо-юнацьких спортивних шкіл у кожному районі, у тому числі відкриття їх відділень (філій) у селах та селищах;

- фінансування фізичної культури і спорту.

Напрямки реалізації етапів виконання програми залишаються незмінними впродовж дії програми і до її закінчення.

Виконання Програми здійснюватиметься за такими напрямками:

- фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота;

- розвиток олімпійських, неолімпійських видів спорту;

- нормативно правове забезпечення;

- кадрове забезпечення;

- міжнародна діяльність;

- наукове забезпечення;

- медичне забезпечення;

- інформаційно-пропагандистське забезпечення;

- матеріально-технічне забезпечення;

- фінансове забезпечення.

Результативні показники:

- загальна кількість тих, хто займається фізкультурно-оздоровчою роботою в навчальних закладах складатиме у 2012 році - 4 тис. осіб, 2013 році - 4,2, 2014 році - 4,3, 2015 році - 4,4, 2016 році - 4,5;

- утворення фізкультурно-оздоровчих клубів, у тому числі: у 2012 році - 150, 2013 році - 160, 2014 році - 170, 2015 році - 180, 2016 році - 200.

- утворення 600 колективів фізичної культури, з загальною кількістю осіб, що в них займається всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи до 60 тисяч осіб. У 2012 році – 55 тис. осіб, 2013 році – 56 тис. осіб, 2014 році – 57 тис. осіб, 2015 році – 58 тис. осіб, 2016 році – 60 тис. осіб;

- забезпечення системи підготовки спортивних резервів для збірних команд товариства та області;

- підвищення результатів виступів збірних команд товариства та окремих спортсменів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, чемпіонатах світу та Європи, Олімпійських, Паралімпійських іграх;

- кількість учнів у дитячо-юнацьких спортивних школах товариства довести до 2,5 тисяч учнів, заняття з якими проводитимуть 70 тренерів у 25 відділеннях за видами спорту. Відповідно у 2012 році - 1,8 -55-20; 2013 році - 1,9-57-21; 2014 році -2-60-22; 2015 році -2,3-65-23; 2016 році -2,5-70-25;

- покращення системи медичного обстеження та медико-біологічного забезпечення підготовки спортсменів високого класу;

- удосконалення системи інформування населення через засоби масової інформації про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності;

- забезпечення висвітлення визначних спортивних подій, пропагування розвитку фізкультурно-спортивного руху;

- залучення 5 тисяч волонтерів до проведення спортивно-масових заходів;

- створення належних матеріально-технічні умов для розвитку пріоритетних видів спорту, підвищення рівня забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами різного типу;

- створення сучасної спортивної соціальної інфраструктури на рівні світових стандартів та вимог міжнародних спортивних федерацій;

- створення належних умов до проведення обласних сільських спортивних ігор;

- покращення житлово-побутових умов кращим спортсменам.


6. Напрями діяльності та заходи з реалізації програми


з/п


Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання


Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. гривень, у тому числі:Очікуваний

результатІ етап

ІІ етап

2012

2013

2014

2015

2016

1.

Фізкультурно-оздоровча та спортивно-масова робота

1.1. Фізичне виховання, фізкультурно-оздоровча і спортивна робота в навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації

1.1.1. Створення та функціонування спортивних клубів при навчальних закладах

1.1.2. Забезпечення проведення у навчальних закладах комплексних спортивно-масових змагань


2012-2016

роки


Управління з питань фізичної культури і спорту, управління освіти і науки, облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, навчальні заклади спільно з обласним фізкультурно-спортивним товариством «Колос»

Обласний бюджет

Кошти інших джерел


2.0
1,0


2,5
1,5


3,0
2,0


3,5
2,5


4,0
3,0Загальна кількість тих, хто займається фізкультурно-оздоровчою роботою в навчальних закладах становитиме відповідно у 2012 - 4,0,

2013 - 4,2 ,

2014 - 4,3,

2015 - 4,4,

2016 - 4,5 тисяч осіб.


1.2. Фізичне виховання населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку

1.2.1. Сприяти розширенню мережі дитячо-юнацьких фізкультурно-спортивних клубів за місцем проживання

1.2.2. Сприяти введенню у штатний розпис підприємств, організацій усіх форм власності посад інструктора з фізичної культури і спорту


2012-2016

роки


Управління з питань фізичної культури і спорту, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спільно з обласним фізкультурно-спортивним товариством «Колос»

Обласний бюджет

Кошти інших джерел


4.0

2,0

4,5

2,5

5,0

3,0

5,5

3,5

6,0

4,0


Виконання заходів програми дасть можливість утворити 200 фізкультурно-оздоровчих клубів у тому числі у

2012 році - 150,

2013 - 160,

2014 - 170,

2015 - 180,

2016 - 200.1.3. Фізкультурно-оздоровча та реабілітаційна робота серед інвалідів

Управління з питань фізичної культури і спорту, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спільно з обласним фізкультурно-спортивним товариством «Колос»

Обласний бюджет

Кошти інших джерел


2.0

1,0

2,5

1,5

3,0

2,0

3,5

2,5

4,0

3,0


Виконання заходів програми дасть можливість       підвищити рівень охоплення інвалідів фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою.

1.4. Масовий спорт серед сільського населення

1.4.1. Сприяти утворенню та функціонуванню фізкультурно-спортивних клубів різних організаційно-правових форм власності у сільських населених пунктах, а також галузях агропромислового розвитку
2012-2016

роки


Управління з питань фізичної культури і спорту, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, навчальні заклади спільно з обласним фізкультурно-спортивним товариством «Колос»

Кошти інших джерел

148,0

159,0

171,5


183,0


195,0Утворити

600 колективів фізичної культури, з загальною кількістю осіб, що в них займається всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи до

60 тисяч осіб.

У 2012 році – 55 тис. осіб,

2013 - 56,

2014 - 57,

2015 - 58,

2016 - 60.1.4.2. Проведення обласних сільських спортивних ігор, обласного огляду-конкурсу «Краще спортивне село», «Сільський футбол»

2012-2016

роки


Управління з питань фізичної культури і спорту, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, навчальні заклади спільно з обласним фізкультурно-спортивним товариством «Колос»

Обласний бюджет

Кошти інших джерел102,0
148,0

110,5
160,5


119,0
171,5


127,5
183,5


136,0
195,0


Виконання заходу програми дасть можливість провести обласні сільські спортивні ігри протягом 2012-2016 років та визначити кращі спортивні організації.

2.

Розвиток олімпійських,

неолімпійських видів спорту

2.1. Дитячий спорт.

2.1.1.Впроваджувати передові форми співпраці дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з дитячо-юнацькими спортивними школами з метою відбору найбільш обдарованих дітей

2.1.2. Підвищувати ефективність роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл з підготовки резерву збірних команд України


2012-2016

роки


Управління з питань фізичної культури і спорту, управління освіти і науки облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування спільно з обласним фізкультурно-спортивним товариством «Колос»Обласний бюджет

Кошти інших

джерел


50,0

30,0


60,0

40,0


70,0

50,0


80,0

60,0


90,0

70,0


Виконання заходів програми дасть можливість       сформувати систему підготовки спортивних резервів для збірних команд товариства та області,

2.2. Дитячо-юнацький спорт.

2.2.1. Забезпечити збереження діючої мережі дитячо-юнацьких спортивних шкіл товариства та сприяти відкриттю нових шкіл, їх відділень, філіалів згідно з потребою

2.2.2. Проводити пошукові змагання «Хто ти, майбутній олімпієць?», футбольні фестивалі «Даруймо радість дітям»


2012-2016

роки


Управління з питань фізичної культури і спорту, управління освіти і науки, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування спільно з обласним фізкультурно-спортивним товариством «Колос»

Обласний бюджет

Кошти інших

джерел


1845,0

215,0
2024,0

224,02103,0

233,0


2182,0

242,0
2261,0

251,0
Кількість учнів у дитячо - юнацьких спортивних школах товариства становитиме 2,5 тисяч учнів, заняття з якими проводитимуть 70 тренерів у 25 відділеннях за видами спорту.

Відповідно

у 2012 році – 1,8 -55-20;

2013-1,9-57-21;

2014-2,0-60-22;

2015-2,3-65-23;

2016-2,5-70-25.2.3. Спорт вищих досягнень.

2.3.1.Проводити огляд-конкурс на кращу організацію фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед районних організацій

2.3.2. Щороку визначати кращих спортсменів та тренерів за підсумками роботи

2.3.3.Забезпечувати підготовку спортсменів товариства для участі в національних та міжнародних змаганнях, чемпіонатах, світу, Європи та інших змаганнях2012-2016

роки


Управління з питань фізичної культури і спорту, управління освіти і науки, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування спільно з обласним фізкультурно-спортивним товариством «Колос»

Обласний бюджет

Кошти інших

джерел


100,0

50,0110,0

55,0


120,0

60,0


130,0

65,0


140,0

70,0


Виконання заходів програми дасть можливість підвищити результати виступів збірних команд товариства та окремих спортсменів у всеукраїнських та міжнародних змаганнях, чемпіонатах світу та Європи, Олімпійських іграх.

2.4. Спорт ветеранів

2.4.1.Проводити обласні змагання серед ветеранів спорту

2.4.2. Сприяти діяльності ради ветеранів з фізичної культури і спорту з метою розвитку спорту серед ветеранів


2012-2016

роки


Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації спільно з обласним фізкультурно-спортивним товариством «Колос»

Обласний бюджет

Кошти інших джерел5,0

5,0


6,0

6,0


7,0

7,0


8,0

8,0


9,0

9,0


У 2016 році буде проведено

спортивно-масових заходів з 16 видів спорту.

У 2012 році – з 10 видів спорту,

2013 - 11,

2014 - 12,

2015 - 14,

2016 - 16.


3.

Нормативно -правове забезпечення

3. Щороку проводити семінари з керівниками фізкультурно-спортивних організацій на тему нормативно-правового врегулювання в галузі фізичної культури і спорту

2012-2016

роки


Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації спільно з обласним фізкультурно-спортивним товариством «Колос»

Обласний бюджет

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

Виконання заходів програми дасть можливість провести 20 семінарів на тему нормативно-правового врегулювання в галузі фізичної культури і спорту.

4.

Кадрове забезпечення

4.1. Сприяти залученню, підготовці та використанню волонтерів у сфері фізичної культури і спорту

4.2.Сприяти перепідготовці та підвищенню кваліфікації тренерів-викладачів спортивних шкіл, фахівців у сфері фізичної культури і спорту товариства2012-2016

роки


Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування спільно з обласним фізкультурно-спортивним товариством «Колос»

Обласний бюджет

10,0

12,0

14,0

16,0

18,0

Виконання заходу програми дасть можливість залучити

5 тисяч волонтерів до проведення спортивно-масових заходів.6.

Міжнародна діяльність

6.1. Сприяти підготовці та оформленню документів спортсменам для виїзду на змагання міжнародних рівнів

6.2. В установленому порядку проводити укладання договорів і угод з спортивними організаціями зарубіжних країн, спортивними клубами про співпрацю в галузі фізичної культури і спорту2012-2016

роки


Управління з питань фізичної культури і спорту, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування спільно з обласним фізкультурно-спортивним товариством «Колос»

Обласний бюджет

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

Покращиться розвиток співробітництва у сфері фізичної культури і спорту із зарубіжними країнами та система співпраці з міжнародними організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості.

7.

Наукове забезпечення

7.Сприяти проведенню науково-практичних конференцій, семінарів з проблем розвитку фізичної культури і спорту у сільській місцевості

2012-2016

роки


Управління з питань фізичної культури і спорту, облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування спільно з обласним фізкультурно-спортивним товариством «Колос»


Обласний бюджет

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Покращиться система впровадження наукових досліджень у практику роботи.


8.

Медичне забезпечення

8.1. Забезпечувати щорічне медичне обстеження спортсменів фізкультурно-спортивного товариства «Колос»

8.2. Сприяти медичному та фармакологічному забезпеченню спортсменів вищої спортивної майстерності2012-2016

роки


Головне управління охорони здоров’я, управління з питань фізичної культури і спорту облдержадміністрації, обласний комунальний лікарсько-фізкультурний диспансер спільно з обласним фізкультурно-спортивним товариством «Колос»

Обласний бюджет

10,0

20,0

21,0

22,0

25,0

Покращиться система медичного обстеження та медико-біологічного забезпечення підготовки спортсменів високого класу.


9.

Інформаційно-пропагандистсь-ке забезпечення

9.1. Інформувати населення області через місцеві засоби інформації про позитивний вплив на людину занять фізичною культурою і спортом

9.2.Висвітлювати спортивні події, досягнення спортсменів товариства

9.3. Розповсюджувати науково-популярні, методичні видання, комп’ютерні програми на допомогу особам, які самостійно займаються фізичними вправами, інструкторам з фізичної культури та волонтерам у сфері фізичної культури і спорту

9.4. Видати буклет, виготовити вимпели, спортивні календарі, грамоти та дипломи з емблемою “Фізкультурно-спортивного товариства “Колос”2012-2016

роки


Управління з питань фізичної культури і спорту, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування спільно з обласним фізкультурно-спортивним товариством «Колос»


Обласний бюджет

5,0

10,0

11,0

12,0

15,0

Виконання дасть можливість удосконалити систему інформування населення через засоби масової інформації про позитивний вплив на людину оптимальної рухової активності.

Забезпечувати висвітлення визначних спортивних подій, пропагу-вати розвиток фізкультурно-спортивного руху.10.

Матеріально-технічне забезпечення

10.1.Забезпечити збереження та ефективне використання фізкультурно-оздоровчих та спортивних споруд, навчально-спортивних баз товариства, не допустити їх перепрофілювання та використання не за призначенням. Передбачити кошти на фінансування закладів фізичної культури і спорту товариства «Колос»


2012-2016

роки


Управління з питань фізичної культури і спорту, головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування спільно з обласним фізкультурно-спортивним товариством «Колос»

Обласний бюджет

650,0


750,0


850,0


950,0


1050,0


Виконання заходів програми дасть можливість створити належні матеріально-технічні умови для розвитку пріоритетних видів спорту, підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно-спортивними спорудами різного типу.


10.2. Провести ремонт та реконструкцію навчально-спортивної бази з біатлону у селі Підгороднє Тернопільського району, Кременецької санної траси та Підволочиського спортивного залу

2012-2016

роки


Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадмі-ністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування спільно з обласним фізкультурно- спортивним товариством «Колос»

Обласний бюджет

400,0


400,0


500,0


500,0


600,0


Виконання заходу програми дасть можливість створити сучасну спортивну соціальну інфраструктуру на рівні світових стандартів та вимог міжнародних спортивних федерацій.


10.3. Щороку передбачати кошти для проведення фіналу обласних сільських спортивних ігор районним фізкультурно-спортивним товариствам «Колос» для придбання спортивного інвентарю, обладнання та спортивної форми

2012-2016

роки


Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадмі-ністрації спільно з обласним фізкультурно- спортивним товариством «Колос»

Обласний бюджет

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Виконання заходів програми дасть можливість створити належні умови до проведення обласних сільських спортивних ігор.

10.4 Надання кращим спортсменам товариства “Колос” – кандидатам у збірні команди України та їх тренерам матеріальної підтримки

2012-2016

роки


Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадмі-ністрації спільно з обласним фізкультурно- спортивним товариством «Колос»

Обласний бюджет

150,0

150,0

150,0

150,0

150,0

Виконання заходів програми дасть можливість покращити житлово-побутові умови кращим спортсменам

11.

Фінансове забезпечення

11.Розробити та укласти угоду про співпрацю та цільове використання коштів на проведення спортивно-масових заходів, підготовку спортсменів високого класу, команд та організацій

2012-2016

роки


Управління з питань фізичної культури і спорту облдержадмі-ністрації спільно з обласним фізкультурно- спортивним товариством «Колос»

Фінан-сування не потребує

-

-

-

-

-

Реалізація заходу надасть змогу забезпечити використання коштів відповідно до чинного законодавства України.
Всього
Обласний

бюджет
Кошти інших джерел4051,0

3451,0


600,0

4439,0

3789,0


650,0

4814,0

4114,0


700,0

5089,0

4339,0


750,0


5468,0

4668,0


800,0

7. Координація та контроль за ходом виконання програми

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює управління з питань фізичної культури і спорту обласної державної адміністрації.
Заступник голови - керівник апарату

обласної державної адміністрації Ю.В. ЖЕЛІХОВСЬКИЙ