Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 червня 2012 року №490-од „Про стан реформування первинної медичної допо - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Про затвердження заходів з реформування Галузі охорони здоров’я Березанського... 1 23.52kb.
Розпорядження від 20 грудня 2012 року Турка №526 Про внесення змін... 1 35.08kb.
Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації... 1 19.36kb.
Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації... 1 50.75kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19. 1 52.96kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24. 1 201.39kb.
Рішення від 27 грудня 2012 року №20-5/vі м. Монастирище Про надання... 1 17.14kb.
Рішення від 29. 01. 2013 року смт Краснопілля Про внесення змін та... 3 522.82kb.
Рішення №14/12 20 грудня 2012 року м. Новоселиця Про створення Комунальної... 2 611.11kb.
Розпорядження 17 червня 2013 року м. Носівка № 1 64.2kb.
Розпорядження від жовтня 2012 року № Про затвердження плану роботи... 1 139.21kb.
Модуль Основи економіки у фармації Текстові тестові завдання 6 1015.16kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 червня 2012 року №490-од - сторінка №1/1

від 27 червня 2013 року м. Тернопіль № 282-од


Про стан виконання національного

плану дій в галузі охорони здоров’я

Тернопільської області
На виконання програм соціально-економічного розвитку області і Програми економічних реформ Президента України „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 червня 2012 року № 490-од „Про стан реформування первинної медичної допомоги, створення центрів первинної медико-санітарної допомоги в області” проводилась певна системна робота з реформування галузі охорони здоров’я в області.

концепція реформування галузі охорони здоров’я області, якою передбачено провести структурні, фінансові та організаційні зміни, ефективне використання наявних медичних ресурсів, впровадження сучасних стандартів обстеження та протоколів лікування схвалена на спільному засіданні колегії департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації та вченої ради медичного університету й обговорена в медичних колективах.

Відповідно до розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 12 грудня 2011 року №1018 „Про утворення центрів первинної медико-санітарної допомоги” в 9 районах та м.Тернопіль створені центри первинної медико-санітарної допомоги як окремі юридичні особи.

Паралельно проводиться робота щодо структурної перебудови обласних, районних та міських лікарень залежно від інтенсивності надання медичної допомоги, формування госпітальних округів. В області передбачається створити 3 госпітальних медичних округи: північний, південний та центральний.

Проводиться реконструкція поліклінічного відділення Тернопільського обласного онкологічного диспансеру, вартість проекту якого становить 20 млн гривень.

Вжито ряд заходів щодо вирішення в області питання покращення перинатальної допомоги: стабілізована материнська, знижена перинатальна та дитяча захворюваність і смертність, продовжується робота з створення сучасного перинатального центру, впроваджені нові клінічні протоколи стандартів акушерсько-гінекологічної та перинатальної допомоги.

Згідно із затвердженими змінами до плану заходів щодо створення перинатального центру у Тернопільській області на 2013 рік в ІІІ кварталі 2013 року заплановано завершення реконструкції та відкриття проекту «Нове життя».

Відповідно до розпорядження першого заступника голови Тернопільської обласної ради від 09 квітня 2013 року № 39 „Питання обласного територіального центру екстреної медичної допомоги” шляхом внесення змін до статуту обласного комунального територіального центру екстреної медичної допомоги створено комунальний заклад Тернопільської обласної ради „Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф” (далі – Центр).

Укомплектування Центру медичним персоналом вирішуються в процесі створення його структурних підрозділів. Укомплектованість центру лікарями становить - 95%, середнім медичним персоналом - 100%.

Станом на 25 червня 2013 року 89% закладів охорони здоров’я відповідно до рішень сесій районних рад передали майно швидкої медичної допомоги Центру.

З метою покращення стану здоров`я населення області, удосконалення системи медичної допомоги шляхом забезпечення її доступності на первинному рівні, раціонального використання ресурсів та реалізації заходів національного плану дій на 2013 рік:

1. Головам Бучацької (Савка В.М.), Зборівської (Ментух Ф.А.), Козівської (Пудлик Ю.Й.), Лановецької (Морозюк В.М.), Монастириської (Білик І.П.), Підгаєцької (Боднар В.Я.), Тернопільської (Щепановський В.В.), Шумської (Садовський В.А.) районних державних адміністрацій завершити роботу щодо створення центрів первинної медико-санітарної допомоги як юридичних осіб публічного права.

2. Головам районних державних адміністрацій, виконкому Тернопільської міської ради:

1) при формуванні бюджету на 2014 рік провести розмежування видатків за рівнями надання медичної допомоги, передбачивши фінансування не менше 30% на установи первинної медико-санітарної допомоги;

2) забезпечити розроблення перспективних планів розвитку матеріально-технічної бази амбулаторій загальної практики сімейної медицини на друге півріччя 2013 року з визначенням відповідальних осіб за кожний заклад. Затверджені плани надати в департамент охорони здоров’я облдержадміністрації до 31 липня 2013 року;

3) забезпечити контроль за першочерговим укомплектуванням посад лікарів амбулаторій загальної практики-сімейної медицини і фельдшерів фельдшерсько-акушерських пунктів, що надають первинну медико-санітарну допомогу, зі створенням належних умов праці та забезпеченням молодих спеціалістів житлом;

4) провести реорганізацію фельдшерсько-акушерських пунктів в амбулаторії загальної практики сімейної медицини в населених пунктах відповідно до методичних рекомендацій Міністерства охорони здоров’я України;

5) продовжити проведення широкої інформаційно - роз’яснювальної роботи серед населення щодо проведення реформ у галузі охорони здоров’я;

6) забезпечити реалізацію пілотного проекту щодо впровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з гіпертонічною хворобою (далі – Пілотний проект) в повному обсязі;

7) призначити керівниками робочих груп (штабів) з реалізації Пілотного проекту заступників голів районних державних адміністрацій - в районах та заступника міського голови з гуманітарних питань - у м.Тернопіль;

8) про стан виконання розпорядження інформувати департамент охорони здоров’я облдержадміністрації до 15 грудня 2013 року.

2. виконкому Тернопільської міської ради, головам Кременецької (Фецович Ю.Р.), Тернопільської (Щепановський В.В.) районних державних адміністрацій забезпечити завершення передачі майна швидкої медичної допомоги комунальному закладу Тернопільської обласної ради „Центр екстреної медицини та медицини катастроф”.

3. Тернопільському державному медичному університету ім. І.Я. Горбачевського (КОВАЛЬЧУК Л.Я.) забезпечити здійснення заходів щодо реалізації Пілотного проекту.

4. Державній службі з лікарських засобів у Тернопільській області (Криницька Г.Г.) забезпечити:

1) контроль за наявністю в аптечних закладах лікарських засобів для лікування гіпертонічної хвороби в рамках Пілотного проекту в повному обсязі та безперешкодним відпуском зазначених лікарських засобів за рецептами лікарів;

2) вжити заходів щодо розширення мережі аптечних закладів, які беруть участь у Пілотному проекті та сприяти укладенню угод між ними і фізичними особами на рівні фельдшерсько-акушерських пунктів, амбулаторій загальної практики-сімейної медицини для отримання медичних препаратів з метою реалізації Пілотного проекту та наближення медичної допомоги до сільського населення.

5. Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації (Мостовий Р.Я.)

1) розробити перспективний план розвитку закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги з визначенням госпітальних округів;

2) забезпечити своєчасне часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування гіпертонічної хвороби в рамках Пілотного проекту відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 вересня 2012р. № 907 ,,Про затвердження Порядку часткового відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою”;

3) утворити робочу групу з питань створення лікарняної каси відповідно до законів України ,,Про благодійництво та благодійні організації” та ,,Про об'єднання громадян” з метою покращання рівня медикаментозного забезпечення та підвищення якості медичної допомоги;

4) забезпечити узагальнення поданих матеріалів та про стан виконання розпорядження інформувати обласну державну адміністрацію до 31 грудня 2013 року.

6. Контроль за виконанням розпорядження доручити заступникові голови обласної державної адміністрації Гочу П.В.

Голова обласної державної

адміністрації В.А.Хоптян

П.В.Гоч
Ю.В.Желіховський


Р.Я.Мостовий
В.П.Іщук

І.І.Лицар

Г.В.Баран
Б.Я.Довгий

ДОВІДКА

про погодження проекту розпорядження
“Про стан виконання національного плану дій в галузі охорони здоров’я Тернопільської області”
Проект розпорядження розроблено департаментом охорони здоров’я обласної державної адміністрації на виконання програм соціально-економічного розвитку області і Програми економічних реформ Президента України „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 червня 2012 року № 490-од „Про стан реформування первинної медичної допомоги, створення центрів первинної медико-санітарної допомоги в області”.

(підстава для розроблення)та погоджено:

без зауважень
Заступник голови обласної державної адміністрації

П.В. Гоч
Заступник голови – керівник апарату обласної державної адміністрації

Ю.В.желіховськийНачальник юридичного відділу апарату обласної державної адміністрації

В.П. ІЩУК


Начальник загального відділу апарату обласної державної адміністраціїІ.І. Лицар
Завідувач сектору контролю апарату обласної державної адміністрації

Г.В.Баран


Завідувач сектору з питань запобігання та виявлення корупції, взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної державної адміністрації


Б.Я.ДОВГИЙ

Директор департаменту охорони

здоров’я обласної державної адміністрації Р.Я.МОСТОВИЙ
червня 2013 року
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проекту розпорядження

Про стан виконання національного плану дій в галузі охорони здоров’я Тернопільської області”1. Обґрунтування необхідності прийняття розпорядження

На виконання програм соціально-економічного розвитку області і Програми економічних реформ Президента України „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 червня 2012 року № 490-од „Про стан реформування первинної медичної допомоги, створення центрів первинної медико-санітарної допомоги в області”.


2. Мета і шляхи її досягнення

Розпорядження приймається з метою покращення стану здоров`я населення області, удосконалення системи медичної допомоги шляхом забезпечення її доступності на первинному рівні, раціонального використання ресурсів та реалізації заходів національного плану дій на 2013 рік.


3. Правові аспекти

Правовою підставою розроблення проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації є Програма економічних реформ Президента України „Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 12 грудня 2011 року №1018 „Про утворення центрів первинної медико-санітарної допомоги” та від 26 червня 2012 року № 490-од „Про стан реформування первинної медичної допомоги, створення центрів первинної медико-санітарної допомоги в області”.


4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація розпорядження не потребує фінансування.5. Позиція заінтересованих органів

Проект розпорядження погоджено з усіма заінтересованими органами без зауважень.6. Регіональний аспект

Проект розпорядження не стосується питання розвитку адміністративно-територіальної одиниці.7. Запобігання корупції

У проекті розпорядження відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики корупційних правопорушень.


8. Громадське обговорення

Проект розпорядження не потребує громадського обговорення.


9. Прогноз результатів

Видання розпорядження сприятиме покращенню стану здоров`я населення області, удосконаленню системи медичної допомоги шляхом забезпечення її доступності на первинному рівні, раціональному використанню ресурсів та реалізації заходів національного плану дій на 2013 рік.Директор департаменту охорони

здоров’я обласної державної адміністрації Р.Я.МОСТОВИЙ

червня 2013 року