Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 квітня 2010 року №193 «Про проект обласної програми правової освіти насе - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження від 4 листопада 2010 року м. Тернопіль №880/256 Про... 1 61.99kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 16 квітня... 2 534.48kb.
Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від... 1 208.65kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 18 квітня... 1 34.85kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 13. 1 128.43kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 01. 1 81.93kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 24 грудня... 1 14.68kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 31 грудня... 4 1046.65kb.
Розпорядження голови обласної Рішення обласної ради державної адміністрації... 10 1433.97kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 17 вересня... 1 25.6kb.
Розпорядження голови обласної Рішення обласної ради державної адміністрації... 11 1511.46kb.
Рішення від 30 грудня 2010 року №62 м. Долинська Про районний бюджет... 5 1305.91kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 квітня 2010 року №193 - сторінка №1/1
УКРАЇНА


ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 7 травня 2010 року м.Заліщики № 215
Про проект районної програми

правової освіти населення

Заліщицького району

на 2010-2014 роки


Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», Указу Президента України від 18 жовтня 2001 року № 992/2001 “Про Національну програму правової освіти населення», на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 квітня 2010 року № 193 «Про проект обласної програми правової освіти населення Тернопільської області на 2010-2014 роки» : 1. Схвалити проект районної програми правової освіти населення Заліщицького району на 2010-2014 роки (далі – проект Програми), що додається.

 2. Сектору юридичної роботи районної державної адміністрації подати проект Програми на розгляд чергової сесії районної ради відповідно до вимог регламенту районної ради.

 3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 28 квітня 2004 року № 216 “Про програму правової освіти населення району ”.

 4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступників голови райдержадміністрації згідно з розподілом обов’язків.Голова районної

державної адміністрації Я.М.НАВОЛЬСЬКИЙ


Проект СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації

07.05.2010 № 215

ПРОГРАМА

правової освіти населення Заліщицького району

на 2010-2014 роки

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ


1.

Ініціатор розроблення програми

Головне управління юстиції в області

2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми

Указ Президента України від 18.10.2001 № 992/2001 “Про Національну програму правової освіти населення”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 квітня 2010 року № 193

3.

Розробник програми

Сектор юридичної роботи апарату районної державної адміністрації

4.

Співрозробники програми

-

5.

Відповідальний виконавець програми

Сектор юридичної роботи апарату районної державної адміністрації

6.

Учасники програми

Управління юстиції в Заліщицькому районі, відділ з питань освіти, відділ культури і туризму райдержадміністрації, районна державна радіокомпанія, редакція газети “Колос”, виконавчий комітет Заліщицької міської ради

7.

Термін реалізації програми

2010-2014 роки

7.1.

Етапи виконання програми (для довгострокових програм)

_

8.

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми (для комплексних програм)

Районний бюджет

9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,у тому числі:

22,5 тис. грн.

9.1.

коштів місцевого бюджету

22,5 тис. грн.


2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма

Програма правової освіти населення Заліщицького району на 2010-2014 роки (далі – Програма) розроблена відповідно до Указу Президента України від 18.10.2001 № 992/2001 “Про Національну програму правової освіти населення”, розпорядження голови обласної державної адміністрації від 6 квітня 2010 року № 193 з метою визначення комплексу організаційно-методичних та інших заходів, направлених на підвищення рівня правової освіти населення району. 

Становлення України як демократичної, правової держави, формування основних засад громадянського суспільства зумовлює необхідність:


 • постійного та поетапного підвищення рівня правової культури населення, охоплення цією роботою дедалі ширших вікових та соціальних верств громадян України; 

 • невідкладного вирішення питання подальшого розвитку правосвідомості населення, подолання правового нігілізму, задоволення потреб громадян в одержанні знань про право; 

 • створення належних умов для набуття широкими верствами населення правових знань та навичок у їх застосуванні, забезпечення доступу громадян до джерел правової інформації, а також визначає основні напрями правоосвітньої діяльності та першочергові заходи щодо їх реалізації.


3. Мета та основні завдання програми

Метою Програми є підвищення загального рівня правової культури та вдосконалення системи правової освіти населення, набуття громадянами необхідного рівня правових знань, формування у них поваги до права. 

Мету Програми передбачається досягти шляхом:

- підвищення рівня правової підготовки населення;

- створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов’язки;

- широкого інформування населення про правову політику держави та законодавство;

- забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми

Основними шляхами розв’язання проблеми є:

- підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, обрані депутатами місцевих рад, викладачів правових дисциплін та журналістів, які висвітлюють правову тематику;

- створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов’язки;

- широке інформування населення про правову політику держави та законодавство;

- забезпечення вільного доступу громадян до джерел правової інформації.

Загальна потреба в коштах для виконання заходів, передбачених програмою становить 22,5 тис. гривень.

Термін реалізації програми – 2010-2014 роки.


Ресурсне забезпечення обласної програми правової освіти населення Заліщицького району на 2011-2014 роки (тис. гривень)

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік


Усього витрат на виконання програми

Обсяг ресурсів, усього,
у тому числі:

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

22,5

районний бюджет

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

22,5

бюджети сіл, селищ, міст

-

-

-

-

-

-

кошти небюджетних джерел

-

-

-

-

-

-


5. Перелік завдань і заходів програми та результативні показники

Для реалізації програми необхідно виконати наступні завдання: • підвищувати рівень правових знань населення району та методичне забезпечення діяльності районних та міських міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення, розробляти і видавати методичні посібники, рекомендації, буклети, інформаційні листи тощо з актуальних правових питань;

 • організовувати проведення конференцій, семінарів, диспутів з актуальних питань підвищення рівня правової культури населення району із залученням науковців та фахівців-практиків у галузі права;

 • проводити навчально-методичні семінари, курси для викладачів права, заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, методистів дошкільних навчальних закладів району із залученням наукових працівників та фахівців-практиків у галузі права;

 • проводити Дні, Тижні, Декади, Місячники правових знань, олімпіади, конкурси, вікторини на краще володіння правовими знаннями серед учнів та молоді загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів району із залученням представників правоохоронних органів, органів юстиції та судів;

 • проводити тематичні семінари для голів, заступників голів та відповідальних секретарів районних та міської міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення;

 • проводити семінари, тренінги, “круглі столи” з актуальних питань соціально-правового захисту дітей, зокрема, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, неповнолітніх, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі;

 • забезпечити функціонування постійно діючого семінару з юрисконсультами підприємств, установ, організацій району всіх форм власності з актуальних проблем законодавства України;

 • організувати видання посібників, методичної літератури з правової освіти для загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів; сприяти комплектуванню правовою літературою бібліотечних фондів;

 • забезпечувати висвітлення в друкованих засобах масової інформації, радіопередачах актуальних правових питань із залученням вчених, провідних фахівців-практиків у галузі права;

 • з метою систематичного поширення серед населення правових знань проводити в бібліотеках області Дні, Тижні правових знань, зустрічі за “круглим столом”, дні інформування, години цікавих повідомлень, бесіди, експрес-інформації, бліц-вікторини, уроки права, сприяти розвитку в закладах культури області нових та нетрадиційних форм роботи;

Реалізація Програми сприятиме:

- випуску методичних посібників для учнівської та студентської молоді з актуальних правових питань;

- проведенню різноманітних правоосвітніх заходів;

- проведенню Днів, Тижнів, Декад, Місячників правових знань;

- проведенню тематичних семінарів для голів, заступників голів та секретарів районних, міської міжвідомчих координаційно-методичних рад з правової освіти населення;

- проведенню семінарів для юрисконсультів, спеціалістів підприємств, установ, організацій Заліщицького району;

- висвітленню в друкованих засобах масової інформації, радіопередачах актуальних правових питань із залученням вчених, провідних фахівців-практиків у галузі права;

- проведенню виїздів консультативного центру правової освіти населення з метою надання безкоштовної правової допомоги громадянам.


6. Напрями діяльності та заходи програми

№ з/п


Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансуван-ня

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень, у тому числі:

Очікуваний результат

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

1.

Підвищення рівня правової підготовки населення, насамперед учнівської та студентської молоді, громадян, які перебувають на державній службі, викладачів правових дисциплін та журналістів, які висвітлюють правову тематику

1.1. Забезпечити

проведення навчально-методичних семінарів, курсів для викладачів права, заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів, методистів дошкільних навчальних закладів району із залученням наукових працівників та фахівців-практиків у галузі права2010-2014 роки

Управління юстиції в Заліщицькому районі , відділ з питань освіти, сектор юридичної роботи апарату РДА, виконком Заліщицької міської ради

районний бюджет

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Проведення правоосвітніх заходів для викладачів права:

2010 рік – 10 заходів;

2011 рік – 10 заходів;

2012 рік – 10 заходів;

2013 рік – 10 заходів;

2014 рік – 10 заходів.1.2. Забезпечити проведення Днів, Тижнів, Декад, Місячників правових знань, олімпіад, конкурсів, вікторин на краще володіння правовими знаннями

2010-2014 роки

Управління юстиції в районі, відділ з питань освіти, РВ УМВСУ в Тернопільській області, сектор

Районний

бюджет


0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Проведення Днів, Тижнів, Декад, Місячників правових знань:

2010 рік – 10 заходів;

2011 рік – 10заходів;

2012 рік – 10 заходів;

2013 рік – 10 заходів;


серед учнів та молоді загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладів району із залученням представників правоохоронних органів, органів юстиції та судів
юридичної роботи апарату РДА, виконком Залішицької міської ради2014 рік – 10 заходів.

2.

Створення належних умов для набуття громадянами знань про свої права, свободи і обов’язки

2.1. Забезпечити посібниками, методичної літератури з правової освіти для загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів освіти; сприяти комплектуванню правовою літературою бібліотечних фондів

2010-2014 роки

Управління юстиції в Заліщицькому районі, відділ з питань освіти, сектор юридичної роботи апарату РДА, виконком Заліщицької міської ради

Районний бюджет

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Випуск методичних посібників освіти для загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладів освіти:

2010 рік –5 шт.;

2011 рік –5 шт.;

2012 рік – 5 шт.;

2013 рік – 5 шт.;

2014 рік – 5 шт.3.

Широке інформування населення про правову політику держави та законодавство

3.1. Забезпечувати висвітлення в друкованих засобах масової інформації, радіопередачах актуальних правових питань із залученням вчених, провідних фахівців-практиків у галузі права.

2010-2014 роки

Управління юстиції в районні, районна державна радіокомпанія, редакція газети “Колос”, районна міжвідомча координаційно-методична рада з правової освіти населення, сектор юридичної роботи апарату РДА , виконком Заліщицької міської ради

Районний бюджет

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Висвітлення в друкованих засобах масової інформації, радіопередачах актуальних правових питань:

2010 рік – 10 виступів;

2011 рік – 10 виступів;

2012 рік – 10 виступів;

2013 рік – 10 виступів;

2014 рік – 10 виступів.3.2. Забезпетичи проведення в бібліотеках області Днів, Тижнів правових знань, зустрічей за “круглим столом”, днів інформування, годин цікавих повідомлень, бесід, експрес-інформацій, бліц-вікторин, уроків права, сприяти розвитку в закладах культури району нових та нетрадиційних форм роботи

2010-2014 роки

Управління юстиції в районі, відділ культури і туризму, сектор юридичної роботи апарату РДА , виконком Заліщицької міської ради

Районний бюджет

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Проведення правоосвітніх заходів в бібліотеках районуi:

2010 рік –5 заходів;

2011 рік –5 заходів;

2012 рік – 5 заходів;

2013 рік – 5 заходів;

2014 рік – 5 заходів.

7. Координація та контроль за ходом виконання програми
Координацію роботи, організаційне супроводження та контроль за ходом виконання програми правової освіти населення області на 2011-2014 роки здійснює заступник голови райдержадміністрації Безушко О.М.

Розпорядником коштів на реалізацію заходів із забезпечення виконання даної Програми призначити районну державну адміністрацію. 

Керівник апарату

райдержадміністрації Б.С.ПАВЛЮК
З.І.Дем’янів

Заступник голови

райдержадміністрації О.М.Безушко
Керівник апарату

райдержадміністрації Б.С.Павлюк


Начальник управління юстиції

в Заліщицькому районі В.В.Шипітко


Начальник управління економіки

та підприємництва райдержадміністрації У.М.Чекалюк


Начальник фінансового

управління райдержадміністрації М.М.Ливак


Завідувач сектору контролю

апарату райдержадміністрації В.Б.Шевченко


Завідувач сектору юридичної роботи

апарату райдержадміністрації З.І.Дем’янів


Начальник відділу діловодства

апарату райдержадміністрації О.А.Лобур