Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області 12. 09. 2012 Рахів №356 Про підсумки виконанн - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 33.87kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 37.1kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 52.62kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 81.33kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 32.04kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 80.82kb.
Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації... 1 40.2kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 12.21kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 13.24kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 20.42kb.
Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації... 1 37.92kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 14. 12. 1 26.78kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови Рахівської районної державної адміністрації Закарпатської області - сторінка №1/1


УКРАЇНА

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови Рахівської районної державної адміністрації

Закарпатської області
12.09.2012 Рахів № 356

Про підсумки виконання місцевих бюджетів району

за перший півріччя 2012 року

Відповідно до статей 6 і 39 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, пункту 4 частини 1 статті 115 Бюджетного кодексу України, на виконання розпорядження голови обласної державної адміністрації від 11.09. 2012 р. № 448 „Про підсумки виконання місцевих бюджетів області за перше півріччя 2012 року”, враховуючи стан виконання місцевих бюджетів району за перше півріччя 2012 року, з метою їх якісного виконання у 2012 році та забезпечення фінансування захищених статей видатків з місцевих бюджетів усіх рівнів:


1. Пропонувати виконкомам сільських, селищних, міської рад :

розглянути у вересні 2012 року на засіданнях питання про підсумки виконання бюджетів за перше півріччя 2012 року;

провести аналіз тенденцій щодо наповнення дохідної частини місцевих бюджетів та вжити заходів щодо забезпечення їх відповідності показникам соціально-економічного розвитку села, селища та міста;

з метою недопущення зменшення доходів місцевих бюджетів до попереднього року та забезпечення безперебійного фінансування видатків встановити щоденний моніторинг за надходженням податків, зборів (обов’язкових платежів);

ретельно проаналізувати стан виконання надходжень до бюджету по кожному виду податків і зборів (обов’язкових платежах), в тому числі причини невиконання за січень-червень 2012 рік, з метою їх усунення та більш якісного виконання плану надходження та фінансування видатків протягом 2012 року;

встановити контроль за станом виконання плану доходів місцевих бюджетів у розрізі усіх видів платежів та вжити заходів, щодо забезпечення виконання показників доходів, врахованих при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів місцевим бюджетам на 2012 рік;

у 2012 році вживати заходів щодо ефективного і економічного використання бюджетних коштів, недопущення виникнення будь-якої простроченої заборгованості із виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та за енергоносії, які споживаються бюджетними установами.

2. Пропонувати сільським, селищним, міській радам :

посилити контроль за виконанням плану доходів бюджетів;

з метою збільшення надходжень по платі за землю продовжити роботу щодо проведення поновлення грошової оцінки земель, термін проведення яких перевищив 7 років, провести інвентаризацію зданих в оренду земельних ділянок та вилучити земельні ділянки у землекористувачів, які їх не використовують, або використовують не за цільовим призначенням, несвоєчасно сплачують земельний податок і орендну плату та передати їх платоспроможним суб’єктам господарювання;

встановити контроль за своєчасністю укладання договорів оренди землі та майна, після прийняття рішення про виділення їх в оренду;

не приймати рішення щодо збільшення чисельності працівників бюджетних установ;

для забезпечення своєчасної виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ та оплати інших захищених статей видатків, здійснювати подання, у разі необхідності, матеріалів органам держказначейства для отримання короткотермінових позичок з єдиного казначейського рахунку;

вжити заходів для недопущення виникнення простроченої дебіторської та кредиторської заборгованостей по бюджетних установах, що фінансуються з місцевих бюджетів;

ініціювати внесення змін до рішень відповідних рад про бюджет на 2012 рік з метою забезпечення у повному обсязі потреби в асигнуваннях для оплати праці працівникам бюджетних установ та оплату комунальних послуг і енергоносіїв, що споживаються бюджетними установами відповідно до вимог статті 77 Бюджетного кодексу України;

дотримуватись вимог статей 13, 23 та 48 Бюджетного кодексу України щодо взяття розпорядниками бюджетних коштів зобов'язання за спеціальним фондом бюджету виключно у межах відповідних фактичних надходжень до спеціального фонду бюджету;

вживати заходів щодо раціонального і повного використання коштів спеціального фонду місцевих бюджетів;

з метою ефективного використання коштів бюджету розвитку та прискорення введення в експлуатацію об’єктів здійснювати у поточному році фінансування видатків у першу чергу по об’єктах незавершеного будівництва з високим ступенем готовності та пускових об’єктах у поточному році;

здійснювати заходи з упорядкування мережі бюджетних установ, забезпечити цільове та ефективне використання бюджетних коштів, налагодити належний поточний контроль за станом фінансово-бюджетної дисципліни бюджетних установ.

3. Пропонувати робочій групі з координації дій місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення податкових та інших надходжень до бюджетів усіх рівнів, вивчення причин збитковості і безприбуткової діяльності суб’єктів підприємництва спільно з державною податковою інспекцією у районі продовжити роботу щодо скорочення податкового боргу з платежів до бюджетів усіх рівнів та недопущення його подальшого зростання, вживати рішучих заходів до суб’єктів підприємницької діяльності щодо погашення податкового боргу по податках і зборах до бюджетів усіх рівнів.

4. Пропонувати сільським, селищним, міській радам поінформувати фінансове управління райдержадміністрації про виконання цього розпорядження до 15 жовтня 2012 року.

5.Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Ластовичак О.М.) про виконання цього розпорядження доповісти райдержадміністрації при підведенні підсумків виконання місцевих бюджетів за 9 місяців 2012 року.6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови державної адміністрації В.Сабова.


Голова державної адміністрації Д.Андріюк