Розпорядження голови районної державної адміністрації 10. 12. 2012 смт. Межова №838-р-12 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови районної державної адміністрації 28. 12. 1 145.21kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 22. 08. 1 66.35kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 28. 11. 1 45.54kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 10. 1 72.49kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 23. 05. 1 88.41kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 12. 1 46.31kb.
Розпорядження 29. 09. 2011 смт Білогір’я №342/2011-р Про план роботи... 1 155.6kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 23. 01. 1 45.49kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 04. 10. 1 133.85kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 11. 05. 1 383.01kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 27. 05. 1 207.64kb.
Рішення за наслідками розгляду Звіту та Висновків Ревізійної комісії... 1 51.2kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови районної державної адміністрації 10. 12. 2012 смт. Межова №838-р-12 - сторінка №1/1
Копія

УКРАЇНА


МЕЖІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТАРЦІЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


10.12.2012 смт. Межова № 838-р-12

Про схвалення проекту Програми

поводження з твердими побутовими

відходами у Межівському районі

на 2013-2015 роки

Керуючись законами України „Про відходи”, „Про місцеві державні адміністрації”, обласною комплексною програмою поводження з відходами, затвердженою сесією Дніпропетровської обласної ради 22 березня 2006 року № 767-33/ІV, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 „Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами”:


1. Схвалити проект Програми поводження з твердими побутовими відходами у Межівському районі на 2013-2015 роки (додається).
2. Направити в установленому порядку проект Програми поводження з твердими побутовими відходами у Межівському районі на 2013-2015 роки на розгляд чергової сесії районної ради.
3. Доручити виступити на пленарному засіданні районної ради з доповіддю про проект Програми поводження з твердими побутовими відходами у Межівському районі на 2013-2015 роки заступнику голови райдержадміністрації Угнівенку О.П.
4. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Угнівенка О.П., контроль залишаю за собою.

Голова районної

державної адміністрації С.Г.ЮРЧЕНКО

Згідно з оригіналом:

Начальник загального відділу

райдержадміністрації Т.О. ВІТЮК

10.12.12

Додаток


до розпорядження голови

райдержадміністрації

10.12.2012 № 838-р-12
ПРОЕКТ ПРОГРАМИ

поводження з твердими побутовими відходами

у Межівському районі на 2013-2015 роки
1. Загальні положення
Програма розроблена, виходячи з актуальності завдань, що стоять перед органами влади та суб’єктами господарювання у Межівському районі щодо створення екологічно безпечних умов життєдіяльності людини, захисту навколишнього природного середовища і здоров'я людей від негативного впливу відходів, забезпечення ощадливого використання матеріально-сировинних та енергетичних ресурсів, науково обґрунтованого узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів суспільства, щодо утворення й використання відходів на території району; з метою встановлення орієнтирів та визначення напрямків, заходів у поводженні з твердими побутовими відходами для органів влади та суб’єктів господарювання у Межівському районі для забезпечення реалізації загальнодержавної Програми та державної політики у цій сфері. Євроінтеграційна спрямованість екологічної політики України передбачає правове регулювання управління відходами на принципах права навколишнього середовища ЄС, у тому числі таких, як принцип попередження, що застосовується у правовому регулюванні управління відходами, і принцип „забруднювач платить”, який використовується, зокрема, щодо оплати вартості операцій поводження з відходами.

Ефективне вирішення питань, пов'язаних з ліквідацією чи обмеженням негативного впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини, можливе тільки на основі заходів, які враховують сучасний стан економіки і перспективи соціально-економічного розвитку району.

Значна потреба у капіталовкладеннях у сфері поводження з відходами, порівняно низька економічна ефективність, тривалість і технологічна складність більшої частини заходів з цього напряму зумовлює взаємопов'язаність основних програмних дій, цільове управління Програмою і контроль за ходом її виконання, залучення коштів для фінансування з різних джерел, не заборонених законом.

Виконання програми передбачає:

- зменшення обсягів утворення відходів та захоронення їх на звалищах;

- врегулювання тарифів та підвищення рентабельності і ефективності виробничої діяльності галузевого підприємства;

- покращення якості і розширення обсягів надання послуг;

- впровадження системи моніторингу поводження з твердими побутовими відходами;

- зменшення впливу твердих побутових відходів на довкілля і здоров'я населення.

Термін виконання Програми - 2013-2015 роки.

Залежно від обсягів відходів на окремих територіях району питання поводження з ними вирішується на районному, селищному, сільському або об'єктному рівнях.

2. Загальна характеристика району та аналіз існуючого стану сфери поводження з твердими побутовими відходами
Межівський район розташований у східній частині Дніпропетровської області.

Загальна площа району складає 125,1 тис. га, з них сільгоспугіддя займають 111,7 тис. га.

На території району знаходиться 52 населених пункти, з них 2 селища та 50 сіл, що підпорядковані 2 селищним та 9 сільським радам з адміністративним центром смт. Межова. У районі налічується 24,6 тис. жителів, у тому числі міського - 7,9 тис. жителів, сільського – 16,7 тис. жителів.

Район розташований у степовій зоні з помірно-континентальним кліматом, який характеризується жарким, сухим літом та відносно м’якою зимою з частими відлигами. Середньорічна кількість опадів складає біля 493 мм. Переважають південно-східні вітри, часто посушливі влітку.

По території району протікають річки Бик, Солона, Вовча.

Межівський район відноситься до сільськогосподарських, питома вага продукції сільського господарства складає понад 95%. По території району проходить Придніпровська залізниця, протяжністю 22,0 км, із залізничною станцією Слов’янка, і Донецька залізниця із залізничними станціями Демурине, Межова з своєю інфраструктурою, протяжність якої 42,0 км.

Переважна більшість населення проживає в індивідуальних житлових будинках. Комунальний житловий фонд багатоквартирних будинків складає 54 будинки.

За роками будівництва цей житловий фонд сформувався з 1930 року до 1991 року. Житловий фонд багатоповерхівок смт. Межова (38 од.) облаштований централізованим водопостачанням та водовідведенням, а також 100-відсотково охоплений санітарною очисткою.

Індивідуальний житловий фонд повністю санітарною очисткою не забезпечений через відсутність необхідних виробничих потужностей комунальних підприємств, хоча основна маса твердих побутових відходів формується саме в індивідуальному секторі.

У результаті неорганізованого вивозу твердих побутових відходів населенням, звалища часто занедбані через хаотичне їх формування. Має місце скид сміття на прилеглу до звалищ територію, що призводить до збільшення площ звалищ.

На території району за даними регіональної екологічної інспекції існує 11 звалищ, загальною площею 21,3 га. Основну масу твердих побутових відходів складають побутові відходи ІV класу небезпечності. За актами перевірки дотримання природоохоронного законодавства відходів І, ІІ та ІІІ класу небезпечності не виявлено. Загальний обсяг відходів сягає близько 15,5 тис. т.

Автозаправні станції залишки нафтопродуктів утилізують на Межівській філії ТОВ „Дніпронафтопродукт”.

Через одноманітність складу (в основному побутові відходи) твердих побутових відходів технологічних схем перероблення і т.п. не існує.

Тверді побутові відходи тільки в смт. Межова вивозяться у планово-регулярному режимі.

На даний час відчувається гостра потреба у контейнерах і облаштуванні контейнерних майданчиків.

Збиранням та перевезенням твердих побутових відходів займаються бригади робітників санітарної очистки ДОКП „Межівський комунсервіс”.

Тверді побутові відходи вивозяться на сміттєзвалища.
3. Обґрунтування необхідності реалізації Програми
У результаті утворення великих обсягів відходів проблема екологічної безпеки на Межівщині зростає. Розрив між прогресуючим накопиченням відходів і рівнем їх утилізації та знешкодження загрожує поглибленням екологічної кризи і загостренням соціально-економічної ситуації. У районі щорічно утворюються промислові, побутові відходи, які розташовуються і накопичуються на підприємствах і звалищах, а не переробляються й утилізуються.

Головними джерелами забруднення відходами залишаються підприємства агропромислового комплексу, які розміщені по всій території району.

Причини кризової екологічної ситуації з цього питання полягають у недосконалості нормативно-правової бази та стану управління у сфері поводження з відходами, наслідками чого є:

негативний вплив накопичених відходів на здоров'я людей і навколишнє природне середовище району;

відсутність районного економічного механізму стимулювання збору та переробки відходів як вторинних ресурсів;

низький рівень інформаційного забезпечення суб'єктів господарської діяльності про сучасні технології утилізації відходів, будівництво та експлуатацію об'єктів поводження з відходами;

відсутність заходів, що спрямовані на роз'яснення законодавства про відходи серед населення;

відсутність районної системи моніторингу поводження з відходами;

порушення суб'єктами господарської діяльності своїх обов'язків, що визначені законодавством України про відходи, у тому числі здійснення незаконних операцій поводження з відходами на території району.
4. Мета та основні завдання

Метою Програми є створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.

Для досягнення цієї мети передбачається:

- розроблення схем санітарного очищення населених пунктів району;

- придбання сучасних сміттєвозів;

- придбання контейнерів для сміття.


5. Етапи виконання
Програма розрахована на 3 роки і виконуватиметься у два етапи:

- перший (2013 рік) – створення нормативно-правової бази у сфері поводження з побутовими відходами, стабілізація фінансово-економічного стану ДОКП „Межівський комунсервіс” і забезпечення сприятливих умов для залучення інвестицій з метою переоснащення системи санітарного очищення населених пунктів; забезпечення проведення моніторингу побутових відходів;

- другий (2014-2015 роки) – досягнення повсякденного санітарного очищення населених пунктів; забезпечення перетворення сфери поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.

За результатами виконання окремих завдань Програми, можливе її коригування (як строків етапів, так і технічних напрямів її реалізації).


6. Фінансове забезпечення Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок:

коштів Державного бюджету України;

коштів місцевих бюджетів (з урахуванням заходів, які фінансуються у рамках державних, регіональних та галузевих програм і проектів, що реалізуються);

коштів комунальних підприємств відповідно до програм їх розвитку, затверджених органами місцевого самоврядування в порядку, встановленому законодавством;

інших джерел надходження.


7. Нормативно-правове забезпечення виконання Програми

Зміст Програми ґрунтується на концептуальних положеннях поводження з відходами, що визначені:

Законом України від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ „Про охорону навколишнього природного середовища”;

Законом України від 5 березня 1998 року № 187/98-ВР „Про відходи”;

постановою Верховної Ради України від 6 жовтня 2005 року № 2967-IV „Про стан виконання законодавства у сфері поводження з відходами в Україні та шляхи його вдосконалення”.Програма розроблена з урахуванням:

Положення про порядок розроблення екологічних програм, затвердженого відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 31 грудня 1993 року № 1091;

Програми поводження з твердими побутовими відходами, затвердженої відповідною постановою Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265;

рішення обласної ради від 22 березня 2006 року № 767-33/IV „Про обласну комплексну програму поводження з відходами”.


8. Очікувані результати
Виконання Програми дасть змогу:

зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє середовище та здоров'я людей;

створити умови для очищення населених пунктів;

упровадити нові технології у сфері поводження з побутовими відходами;

поліпшити якість обслуговування населених пунктів у сфері поводження з побутовими відходами;

перетворити сферу поводження з побутовими відходами на самоокупну та рентабельну галузь комунального господарства.


Додаток до Програми є її невід'ємною частиною.

Заступник голови

райдержадміністрації О.П. УГНІВЕНКО

Додаток 1

до проекту Програми

поводження з твердими побутовими відходами у Межівському районі

на 2013-2015 роки
ПАСПОРТ

Програми поводження з твердими побутовими відходамиу Межівському районі на 2013-2015 роки1. Назва:

Програма поводження з твердими побутовими відходами у Межівському районі на 2013-2015 роки

2. Код програми:
3. Підстава для розроблення:

постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 „Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими відходами”, обласна комплексна програми поводження з відходами на 2006-2015 роки, затверджена сесією Дніпропетровської облради 22 березня 2006 року № 767-33/ІV

4. Районний замовник, координатор:

відділ містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та регіонального розвитку райдержадміністрації

5. Районні замовники - співвиконавці

виконкоми сільських, селищних рад

6. Мета:

Створення умов, що сприятимуть забезпеченню повного збирання, перевезення, утилізації, знешкодження та захоронення побутових відходів і обмеження їх шкідливого впливу на навколишнє природне середовище та здоров'я людини.

7. Початок:

січень 2013 року Закінчення: грудень 2015 року

8. Етапи виконання:
9. Загальні обсяги фінансування, у тому числі видатки державного, обласного та місцевого бюджету:
Бюджет

Обсяг фінансу-вання всього

За роками виконання

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Державний бюджет

6 000,0

-

2 000,0

4 000,0

Обласний бюджет

1 150,0

460,0

270,0

420,0

Кошти фонду охорони навколишнього середовища

-

-

-

-

Сільські, селищні бюджети

463,5

149,5

186,5

127,5

Інвестиції, гранти

-

-

-

-

Всього

7 613,5

609,5

2 456,5

4 547,5

10. Очікувані результати виконання:
Найменування показника

Одиниці виміру

Значення показників програми

2013 рік

2014 рік

2015 рік

Будівництво нового полігону

Впорядкування територій сміттєзвалищшт.

шт.


1

4

3

3

11. Координація за виконанням:

заступник голови райдержадміністрації з питань енергозбереження, житлово-комунального господарства, будівництва, промисловості, транспорту і зв’язку

Строки проведення звітності : щорічно до 10 липня, 10 січня


Заступник голови райдержадміністрації О.П. УГНІВЕНКО

Додаток 3

до проекту Програми поводження з твердими побутовими відходами у Межівському районі на 2013-2015 роки


ПОГОДЖЕНО:

Заступник голови

райдержадміністрації

О.П. УГНІВЕНКО

„ ____ „ _____________ 2012 р.
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН

реалізації у 2013 році Програми поводження з твердими побутовими відходами у Межівському районі

на 2013-2015 роки


Зміст заходів

Очікувані результати

(кількісні показники)Обсяг фінансування заходів програми, (тис. грн.)

Строк виконання

Виконавці

та


співвиконавці

найменування

показникаодиниці виміру

значення показника

Всього

Державний бюджет

Обласний фонд охорони навколишнього середовища

Сільські, селищні бюджети

інвестиціїРозробка робочого проекту «Полігон для складування твердих побутових відходів в смт. Межова Дніпропетровської області»;

полігон

шт.1

205,0
200,0

5,0
до кінця 2013 року

Межівська селищна рада

Відведення земельних ділянок для складування ТПВ та оформлення державних актів;

земельні ділянки

од.

9

27,027,0
до кінця 2013 року

Демуринська селищна,

Богданівська,

Веселівська,

Іванівська,

Зорянська,

Новогригорівська

Новопавлівська

Преображенська

Райпільська сільські ради


Розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів

Схеми санітарного очищення

од.

11

30,030,0
2013-2014 роки

Сільські, селищні ради

Впорядкування територій сміттєзвалищ

сміттєзвалища

шт.

11

27,527,5
2013

травень-листопадСільські, селищні ради

Оновлення парку сміттєвозних машин

сміттєвоз

од.

1

260,0
260,0травень 2013

Слов’янська сільська рада

Улаштування майданчиків з контейнерами для ТПВ

майданчики

об

10
2013

ІV кварталМежівська селищна рада

Ліквідація несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів

звалища

шт.
20,020,0
протягом року

Сільські, селищні ради

Проведення рекламно -

інформаційної роботи з

використанням засобів

масової інформації, плакатів


од.

5

10,010,0
2013

травень-листопадСільські, селищні ради

Головний архітектор - начальник відділу

містобудування, архітектури,

житлово-комунального господарства та регіонального розвитку

райдержадміністрації Ю.В.МЕЛІХОВ
Додаток 2

до проекту Програми поводження з твердими побутовими відходами у Межівському районі на 2013-2015 роки


ПЕРЕЛІК

заходів і завдань Програми поводження з твердими побутовими відходами

у Межівському районі на 2013-2015 роки


Зміст заходів

Відповідальні за виконання

Очікувані результати (кількість показників)

Строки виконання

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.

За роками виконання

найменування показника

одиниця виміру

значення показника
2013

рік


2014

рік


2015

рік


Усього

Впорядкування, технічне переоснащення, реконструкція, будівництво сміттєзвалищ для складування твердих побутових відходів

  1. Розробка робочого проекту «Полігон для складування твердих побутових відходів у смт. Межова Дніпропетровської області»;
  1. Відведення земельних ділянок для складування ТПВ та оформлення державних актів;
  1. Виготовлення паспортів місць видалення відходів;  1. Розроблення та затвердження схем санітарного очищення населених пунктів  1. Впорядкування територій сміттєзвалищ

Межівська селищна радаБудівництво сміттєзвалища
шт.

1


2013-


2015

Загальний обсяг, в т.ч.

205,02 005,04 005,06 215,0

Державний бюджет
2 000,0

4 000,0

6 000,0

Обласний бюджет

200,0200,0

Бюджет Межівської селищної ради

5,0

5,0

5,0

15,0

Сільські, селищні ради

земельні ділянки для складування ТПВ

од.

9


2013-

2015


Загальний обсяг, в т.ч.

27,027,0

Сільські, селищні бюджети

27,027,0

паспорти місць видалення відходів

шт.

11

2013-

2015


Загальний обсяг, в т.ч.
24,0

35,0

59,0

Сільські, селищні бюджети
24,0

35,0

59,0
схеми санітарного очищення населених пунктів (смт. Межова

смт. Демурине

с. Богданівка

с. Веселе

с. Іванівка

с. Зоряне

с. Новогригорівка

с. Новопавлівка

с. Преображенка

с. Райполе

с. Слов’янка


шт.


11


2013-

2015Загальний обсяг, в т.ч.

30,0

70,0
100,0

Сільські, селищні бюджети


30,0

70,0
100,0

сміттєзвалища

шт.

11

2013-

2015


Загальний обсяг, в т.ч.

27,5

27,5

27,5

82,5

Сільські, селищні бюджети

27,5

27,5

27,5

82,5

Оновлення парку сміттєвозних машин

Межівська селищна,

Слов’янська,

Новопавлівська сільські ради


Придбання нової техніки

шт.

2 сміттєвоза

1 бульдозер2013-

2015


Загальний обсяг, в т.ч.

260,0

270,0

420,0

950,0

Обласний бюджет

260,0

270,0

420,0

950,0

Створення контейнерного господарства та облаштування контейнерних майданчиків, виготовлення спецконтейнерів

Межівська селищна рада

Створення контейнерного господарства в

смт. Межовашт.

15

2013-

2015


Загальний обсяг, в т.ч.

30,0

30,0

30,0

90,0

селищний бюджет

30,0

30,0

30,0

90,0

Проведення рекламно-інформаційної роботи з використанням засобів масової інформації, листівок, плакатів

Сільські, селищні ради

Встановлення інформаційних щитів

шт.

11

2013-

2015


Загальний обсяг, в т.ч.

10,0

10,0

10,0

30,0

Сільські, селищні бюджети

10,0

10,0

10,0

30,0

Ліквідація несанкціонованих та неконтрольованих звалищ відходів

Сільські, селищні ради

Проведення санітарної очистки територій населених пунктів

шт.
2013-

2015


Загальний обсяг, в т.ч.

20,0

20,0

20,0

60,0

Сільські, селищні бюджети

20,0

20,0

20,0

60,0


Заступник голови райдержадміністрації О.П. УГНІВЕНКО