Розпорядження голови районної державної адміністрації 23. 07. 2012 смт Солоне № р-388/0/4-12 Про організацію роботи щодо - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови районної державної адміністрації 06. 01. 1 64.96kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 11. 05. 1 383.01kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 10. 1 23.09kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 23. 07. 1 118.78kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 10. 1 131.41kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 24. 05. 1 155.12kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 15. 03. 1 16.94kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 27. 06. 1 41.22kb.
Розпорядження 29. 09. 2011 смт Білогір’я №342/2011-р Про план роботи... 1 155.6kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 липня... 1 149.41kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 06. 01. 1 29.32kb.
Про плату за оренду землі 1 71.65kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови районної державної адміністрації 23. 07. 2012 смт Солоне № р-388/0/4-12 - сторінка №1/1


СОЛОНЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
23.07.2012 смт Солоне № Р-388/0/4-12
Про організацію роботи щодо

затвердження регіональних

дорожніх карт
Відповідно до ст. 6, 39, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» з метою забезпечення виконання доручення Прем’єр-міністра України від 12 січня 2012 року № 1177/1/1-12, листів Міністерства фінансів України від 8 лютого 2012 року № 31-05060-11-21/2882 та від 14 березня 2012 року № 31-05060-18-5/6281 щодо оптимізації мережі бюджетних установ, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів Солонянського району, керуючись Бюджетним кодексом України та Законом України „Про місцеві державні адміністрації:
1. Керівникам структурних підрозділів райдержадміністрації - головним розпорядникам коштів районного бюджету :

1.1 Забезпечити розробку дорожніх карт оптимізації мережі бюджетних установ, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів Солонянського району в терміни, визначені в додатку до цього розпорядження.1.2 Провести аналіз діючої мережі установ, які фінансуються з місцевих бюджетів району з метою визначення доцільності подальшого функціонування малопотужних установ та закладів і відповідності наявної мережі бюджетних установ вимогам чинного законодавства щодо забезпечення необхідного рівня надання соціально-культурних послуг.

1.3 На підставі проведеного аналізу підготувати пропозиції щодо оптимізації діючої мережі установ, які фінансуються з місцевих бюджетів району.

2. Координацію роботи щодо виконання цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Шерстюка Б.В. та заступника голови райдержадміністрації Ригу І.Р., контроль – залишаю за собою.


Голова

райдержадміністрації Г.В.ЛЕВЧЕНКО

Додаток


до розпорядження голови

райдержадміністрації

23.07.2012 № Р-388/0/4-12

Дорожня карта оптимізації мережі бюджетних установ, які фінансуються за рахунок місцевих бюджетів Солонянського району
Ціль складання дорожньої карти - визначення основних етапів проведення оптимізації мережі установ соціально-культурної сфери.

Мета складання дорожньої карти - оптимізація мережі бюджетних установ і чисельності їх працівників, визначення доцільності подальшого функціонування малопотужних установ та закладів і відповідності наявної мережі бюджетних установ вимогам чинного законодавства щодо забезпечення необхідного рівня надання соціально-культурних послуг.
Термін виконання: до 15 грудня 2012 року
Виконавці дорожньої карти: місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування; відповідні галузеві управління райдержадміністрації.

Законодавчі документи:


 • Бюджетний кодекс України,

 • Закон України „Про місцеві державні адміністрації”,

 • Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”,

 • Закон України „ Про загальну середню освіту”,

 • Доручення Президента України від 16 вересня 2010 року N1-1/2169 „За підсумками робочої поїздки до Київської області та засідання Ради регіонів у м.Буча 9 вересня 2010 року",

 • постанова Верховної Ради України від 13 травня 2011 року № 3358-VI „Про Основні напрями бюджетної політики на 2012 рік",

 • постанова Кабінету Міністрів України від 30 травня 1997 року № 510 „Про мінімальні соціальні нормативи забезпечення населення публічними бібліотеками в Україні” (із змінами і доповненнями),

 • наказ Міністерства культури України від 20 вересня 2011 року №767/0/16-11 „Про затвердження типових штатних нормативів клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно-освітніх центрів і установ державної і комунальної форми власності сфери культури”,

 • Закон України „Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м.Києві”,

 • наказ Міністерства охорони здоров’я України від 5 жовтня 2010 року №645 „Примірні штатні нормативи центру первинної медичної ( медико-санітарної) допомоги у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та м. Києві”,

 • наказ Міністерства охорони здоров’я України від 30 серпня 2010 року № 735 „Про затвердження примірних етапів реформування первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги".


І. Проведення аналізу діючої мережі установ, які фінансуються з місцевих бюджетів району.

Термін виконання: до 31 серпня 2012 року
1.1. кількісні показники:

- мережа установ та кількість працюючих у них (штатна чисельність), дані щодо контингенту;

- динаміка демографічної ситуації на відповідній території за віковою структурою за останні 3 роки;


 • територіальне розташування установ соціально-культурної сфери (у розрізі район – сільська (селищна) рада - село), кількість населення, яке отримує послуги у цих установах, наявність найближчих установ однотипного профілю та населених пунктів;

 • підготовка відповідних карт - схем;

 • дані про технічний стан будівель установ (рік побудови, кубатура, наявність не житлових приміщень, наявність лічильників, відповідність технічним нормам тощо)


1.2. виробничі показники діяльності закладів:
установи освіти

 • кількість загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня, класів у них та учнів, які навчаються (по кожній установі окремо);

 • кількість установ позашкільної освіти, гуртків та учнів, які в них навчаються; відсоток охоплення учнів загальноосвітніх шкіл позашкільною освітою;

 • стан виконання програми "Шкільний автобус" (кількість автобусів, рік випуску, технічний стан, рівень забезпеченості безкоштовним підвозом);

 • кількість установ дошкільної освіти, кількість дітей, які потребують влаштування до дитячих садків, відсоток охоплення дітей віком від 0 до 6 років дошкільною освітою;


установи охорони здоров'я

 • аналіз основних показників діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів відповідної адміністративної території, а саме:

 • кількість лікарських відвідувань;

 • кількість ліжко-днів у денних стаціонарах;

 • завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах, днів;

 • середній термін перебування 1 хворого на лікуванні в денному стаціонарі, днів;

- вартість медикаментів на 1 прийом, тощо;

установи соціальної спрямованості (територіальні центри і відділення соціальної допомоги на дому)

 • кількість осіб, що потребують різних видів соціальних допомог;

 • кількість осіб, які обслуговуються відділеннями соціальної допомоги на дому, в тому числі пройшли реабілітацію у 1-му відділенні;

 • питома вага соціальних працівників у загальній штатній чисельності працівників територіального центру;

- аналіз основних показників діяльності за рік 2-го та 3-го відділень територіального центру;

- навантаженість на 1 соціального працівника відділення соціальної допомоги на дому, тощо;установи культури

- дані щодо наявності та поповнення бібліотечного фонду бібліотек за останні 3 роки;

- кількість читачів та книговидач з розрахунку в середньому на 1 читача по кожній бібліотеці;

- кількість проведених заходів в будинках культури (клубах), надходження від реалізації квитків клубними закладами, кількість гуртків, у т.ч. на платній основі тощо; • кількість святкових концертів, місткість глядацького залу, середня завантаженість залу, кількість слухачів у театрально-видовищних закладах;

 • загальна сума власних надходжень закладів культури, у т.ч. за видами надходжень (плата за послуги згідно з функціональними повноваженнями, від господарської діяльності, благодійні внески та інші);

- відсоток охоплення дітей адміністративно-територіальної одиниці навчанням у школах естетичного виховання;

- нормативна та фактична кількість дітей у класах шкіл естетичного виховання, тощо.II. Висновки органів місцевого самоврядування спільно з галузевими управліннями райдержадміністрації щодо відповідності діючої мережі закладів соціально-культурної сфери положенням нормативно-правових актів, які регламентують кількість таких закладів, та нормативам чисельності працюючих у них.

Оцінка фінансових можливостей відповідних місцевих бюджетів щодо утримання мережі бюджетних установ.

Термін виконання: до 20 вересня 2012 року
III. Підготовка пропозицій щодо оптимізації діючої мережі установ,
які фінансуються з місцевих бюджетів району.


Термін виконання: до 28 вересня 2012 року

 1. Зменшення штатної чисельності працівників бюджетної сфери, де виявлено понаднормативну чисельність або немає необхідності в утриманні окремих категорій посад.

 2. Оптимізація загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня, в яких кількість учнів менша, як 40, загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня, в яких кількість учнів менша, як 100, та організація підвезення учнів до навчальних закладів.

 1. Оптимізація мережі та потужностей закладів охорони здоров'я в регіоні з урахуванням потреб населення в медичному обслуговуванні та прогнозів попиту на медичні послуги, а також дотримання принципу географічної та фінансової доступності: .

реорганізація малопотужних закладів (сільських лікарських амбулаторій, фельдшерсько-акушерських пунктів, фельдшерських пунктів );

впровадження стаціонарозамінних форм лікування;


4. Визначення кількості закладів та установ культури, необхідних для задоволення на належному рівні потреб населення відповідної території, з урахуванням нормативів забезпечення населення відповідними установами згідно з вимогами чинного законодавства.

 1. Підготовка переліку заходів щодо забезпечення покращення показників діяльності театрально-видовищних закладів культури з метою підвищення частки їх власних надходжень у загальному обсязі надходжень;

 2. Розробка організаційних заходів щодо збільшення обсягів надходжень батьківської плати, пошук інших додаткових джерел фінансування закладів позашкільної освіти, шкіл естетичного виховання та інших установ соціально - культурної спрямованості.


Заступник голови

райдержадміністрації І.Р. Рига
Начальник фінансового

управління райдержадміністрації Н.В. Кучерява