Розпорядження голови районної державної адміністрації аїна від 25 грудня 2012 року м. Монастириська №660-од - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови районної державної адміністрації аїна від 23... 1 45.3kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації аїна від 28... 1 112.04kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 26. 1 40.89kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 29 листопада... 1 49.16kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від «28» грудня... 1 193.65kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від «28» грудня... 1 177.95kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від "27" грудня... 1 393.28kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 29 грудня... 2 504.8kb.
Розпорядження кегичівка 21 грудня 2012 року №408 Про затвердження... 9 1621.57kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 16 березня... 1 50.48kb.
Розпорядження голови Берегівської районної державної адміністрації... 1 13.2kb.
Розпорядження голови бродівської районної державної адміністрації... 1 46.42kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови районної державної адміністрації аїна від 25 грудня 2012 року - сторінка №1/1


УКРАЇНА

МОНАСТИРИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІРОЗПОРЯДЖЕННЯ


ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

АЇНА
від 25 грудня 2012 року м.Монастириська № 660-од
Про створення комісії з оцінки

вартості дарунка, одержаного

уповноваженою особою апарату

районної державної адміністрації,

як подарунка                   

 

Відповідно до Закону України "Про місцеві державні адміністрації", частини третьої статті 8 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції», Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195, на виконання  розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 січня 2012 року № 17 "Про організацію виконання в районі Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 – 2015 роки», з метою оцінки вартості дарунків, вирішення питання щодо можливості їх використання, місця та строку зберігання

 

ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

1. Утворити комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою апарату районної державної адміністрації, як подарунка  (далі - Комісія), та затвердити її персональний склад, що додається.

2. Затвердити Положення про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою апарату районної державної адміністрації, як подарунка, що додається.

3. Затвердити Порядок передачі дарунка, одержаного уповноваженою особою апарату районної державної адміністрації, як подарунка, що додається.

4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації  РАФАЛЮК Л.А. 

 

Перший заступник голови районноїдержавної адміністрації В.І.ГРИНИШИН
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної  державної адміністрації

25.12.2012   №660-од

 

 

СКЛАДкомісії з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою апарату районної державної адміністрації, як подарунка


РАФАЛЮК

Любов Анатоліївна

 


-

керівник апарату районної державної

адміністрації, голова комісіїСЕРДИНСЬКА

Марія Михайлівна-

завідувач сектору юридичного забезпечення та взаємодії з правоохоронними органами апарату районної державної адміністрації, секретар комісії

 


Члени комісії:


ВОЗНЮК

Руслан Анатолійович -

головний спеціаліст відділу оборонної та мобілізаційної роботи апарату районної державної адміністрації


ВІВЧАР

Ольга Володимирівна-

начальник відділу фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації


ЛОЇК

Надія Олександрівна-

завідувач сектору кадрової роботи та державної служби апарату районної державної адміністрації


 
Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                           Л.А.РАФАЛЮК

 

                   М.М.Сердинська

                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної  державної адміністрації

25.12.2012   №660-од


ПОЛОЖЕННЯ

про комісію з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою апарату районної державної адміністрації, як подарунка

 

I. Загальні положення

1.1. Це Положення розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 8 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.11.2011 № 1195.

1.2. Положення визначає правовий статус, порядок створення, завдання, загальні організаційні та процедурні засади діяльності комісії з питань оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою як подарунка апарату районної державної адміністрації (далі - Комісія), у якій зазначена особа працює або яку представляє (далі - орган).

1.3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, а також Положенням про Комісію.
II. Порядок створення та організація діяльності Комісії
2.1. Комісія створюється для оцінки вартості, вирішення питання щодо можливості використання, місця та строку зберігання дарунка, одержаного уповноваженою особою апарату районної державної адміністрації, як подарунка.

2.2. Положення про Комісію, персональний склад Комісії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

2.3. Орган утворює Комісію у складі не менш трьох осіб.

З метою відчуження, передачі в оренду, страхування дарунка, коли необхідно визначити його ринкову вартість, проводиться незалежна оцінка шляхом залучення до Комісії суб’єкта оціночної діяльності – суб’єкта господарювання, визначеного Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні».

2.4. Комісія має право залучати до участі в засіданнях на громадських засадах фахівців з питань оцінки вартості дарунка.

2.5. Керівництво роботою Комісії здійснює її голова, який призначається розпорядженням голови районної державної адміністрації.

2.6. Голова Комісії організовує її роботу і несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комісію функцій. Голова Комісії визначає функції кожного члена Комісії.

2.7. Секретар Комісії призначається розпорядженням голови районної державної адміністрації.

2.8. Зміни до складу Комісії вносяться за поданням голови Комісії та оформляються розпорядженням голови районної державної адміністрації.

2.9. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться у разі потреби.

2.10. Комісія проводить засідання протягом місяця з моменту передачі уповноваженою особою дарунка органу.

2.11. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів.

2.12. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

2.13. Комісія приймає рішення, виходячи з наявних, наданих уповноваженою особою документів, акта приймання-передачі, враховуючи думку експертів та фахівців.

2.14. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує голова і секретар Комісії.

2.15. Рішення Комісії у триденний строк з моменту прийняття затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації

.

III. Основні завдання Комісії. Повноваження голови, секретаря та інших членів Комісії
3.1. Основними завданнями Комісії є:

1) оцінка вартості дарунка;

2) вирішення питання можливості використання дарунка;

3) визначення місця зберігання дарунка;

4) вирішення питання строку зберігання дарунка.

3.2. Голова Комісії:

1) веде засідання Комісії;

2) вносить на розгляд керівника органу пропозиції щодо змін у складі Комісії;

3) засвідчує своїм підписом документи, що складаються за результатами проведення засідань;

4) забезпечує відповідно до законодавства зберігання документів щодо оцінки вартості дарунка.

3.3. Секретар Комісії:

1) веде та оформляє протоколи засідань Комісії;

2) забезпечує оперативне інформування членів Комісії щодо організаційних питань її діяльності;

3) за дорученням голови Комісії виконує іншу організаційну роботу.

3.4. Члени Комісії:

1) мають право на занесення своєї думки до протоколів засідань Комісії;

2) зобов’язані додержуватись норм чинного законодавства, Положення про Комісію;

3) об’єктивно та неупереджено вирішувати питання щодо оцінки вартості, можливості використання, місця та строку зберігання дарунка.

 

 Керівник апарату районноїдержавної адміністрації                                                           Л.А.РАФАЛЮК

 

                   М.М.Сердинська
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНОРозпорядження голови

районної  державної адміністрації

25.12.2012   №660-од


 

ПОРЯДОК

передачі дарунка, одержаного уповноваженою особою

апарату районної державної адміністрації, як подарунка
1. Цей Порядок установлює процедуру передачі особами, зазначеними у пункті 1 та підпунктах “а” і “б” пункту 2 частини першої статті 4 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції ” (далі — уповноважені особи), дарунків, отриманих ними, як подарунки апарату районної державної адміністрації (далі — дарунок), у яких уповноважені особи працюють або які представляють (далі — орган).

 

2. Уповноважена особа, яка отримала дарунок, зобов’язана передати його органові протягом місяця. 

3. У разі подання уповноваженою особою підтвердних документів орган компенсує витрати, пов’язані з доставкою дарунка або сплатою митних зборів, у триденний строк після його передачі органові.

 

4. Передача дарунка здійснюється в адміністративному приміщенні органу, про що складається акт приймання-передачі згідно з додатком.Уповноважена особа передає дарунок матеріально-відповідальній особі органу з одночасним складенням акта його приймання-передачі.

Акт приймання-передачі дарунка складається у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу.

Один примірник залишається в органі та передається матеріально-відповідальною особою до підрозділу, на який покладено ведення бухгалтерського обліку, а другий — в уповноваженої особи.

 

5. Операції, пов’язані з передачею дарунка органові, відображаються в бухгалтерському обліку відповідно до законодавства. 

6. З метою оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання орган утворює комісію у складі не менш як трьох осіб.

Положення про комісію затверджується керівником органу.

Організаційною формою роботи комісії є засідання, яке проводиться протягом місяця з моменту передачі уповноваженою особою дарунка.

Комісія має право залучати до участі в засіданнях на громадських засадах фахівців з питань оцінки вартості дарунка.

Засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів.

Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

Рішення комісії оформляється протоколом, який підписують голова і секретар комісії, та у триденний строк з дати його прийняття затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.ожним, якщо на ньому присутні більшість її членів.

 

Керівник апарату районної

державної адміністрації                                                           Л.А.РАФАЛЮК

 

                   М.М.Сердинська

 

  

Додаток до Порядку

 

АКТ

приймання-передачі дарунка № _______

 

м. __________________                                           __ ____________ 20 __ року 

Цей акт складено відповідно до постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям" від ___ __________ 20 __ р. № _____ .

 

Ми, що нижче підписалися, уповноважена особа органу державної влади, територіальної громади, державної або комунальної установи чи організації (далі — орган)_______________________________________________________________________________,

                                                                                      (ініціали та прізвище)

 

місце роботи _____________________________________________________________, 

посада ___________________________________________________________________,

 

паспорт серії _____ номер _______________, виданий ___________, 

що проживає за адресою  ___________________________________________________ 

та представляє орган на підставі _______________________________________________________________________________,                                                                                   (найменування документа)