Розпорядження голови районної державної адміністрації від 5 травня 2010 року м. Заліщики №208 Про проект районної Програми - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 червня... 1 307.26kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 травня... 1 348.75kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 01 липня... 1 166.08kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 травня... 1 35.1kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 червня... 1 27.28kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 12 травня... 1 97.72kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 лютого... 1 333.28kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 серпня... 1 23.2kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 4 січня... 1 168.68kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 02 липня... 1 16.56kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від "23" вересня... 1 389.78kb.
Зветься веселково – Україною наша рідна батьківська земля Звучить... 1 81.08kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 5 травня 2010 року м. Заліщики - сторінка №1/1


УКРАЇНА

ЗАЛІЩИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ


від 5 травня 2010 року м. Заліщики № 208
Про проект районної Програми

підтримки і розвитку редакції

Заліщицької районної

газети “Колос” на 2010 рік
Керуючись статтею 13 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, з метою реалізації Законів України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, “Про інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, для забезпечення інформування громадян району про діяльність Заліщицької районної ради, Заліщицької райдержадміністрації, Заліщицької міської ради, органів місцевого самоврядування, сприяння їм у реалізації завдань державного будівництва, розвитку економіки й культури, життєзабезпечення району; висвітлення державної політики в соціальній, економічній, правовій, культурній, духовній, екологічній та інших найважливіших сферах життя суспільства; забезпечення конституційних прав доступу громадянам, юридичним особам і державним органам до інформації про події та явища в галузі політики, економіки, культури, а також у соціальній, екологічній, міжнародній та інших сферах, а також для задоволення інформаційних потреб громадян, юридичних осіб і державних органів для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій:

1. Схвалити проект Програми підтримки і розвитку редакції Заліщицької районної газети “Колос” на 2010 рік, що додається.

2. Редакції Заліщицької районної газети “Колос” подати проект Програми на розгляд чергової сесії районної ради відповідно до регламенту Заліщицької районної ради.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на заступника голови райдержадміністрації Безушко О.М.


Голова районної

державної адміністрації Я.М.НАВОЛЬСЬКИЙ

ПРОЕКТ СХВАЛЕНО

Розпорядження голови

райдержадміністрації

05.05.2010 № 208
РАЙОННА Програма

підтримки і розвитку редакції Заліщицької районної

газети “Колос” на 2010 рік
І. Загальні положення

Редакція Заліщицької районної газети «Колос» діє на правах юридичної особи, має власний баланс і здійснює необхідні для виконання покладених на неї функцій господарські і фінансові операції, має розрахунковий рахунок у банківських установах.

Редакція веде творчо-виробничу, господарську та іншу діяльність, яка не суперечить чинному законодавству.

Необхідність розроблення і прийняття Програми зумовлена актуальністю реалізації державної політики у сфері мас-медійного забезпечення суспільства, створення сприятливих умов для систематичного виходу у світ друкованого періодичного видання – Заліщицької районної газети «Колос» – з метою задоволення потреб населення району, а також підприємств, установ і організацій в суспільно-політичній, економічній, культурологічній, просвітницькій, екологічній та іншій інформації.

Районна газета «Колос», заснована в 1940 році, як часопис, співзасновники якого на даний час – Заліщицька районна рада, Заліщицька райдержадміністрація, Заліщицька міська рада і трудовий колектив редакції, завдяки конкретним творчим напрацюванням забезпечує в повному обсязі висвітлення, накреслюючи перспективи на майбутнє, напрямків діяльності державних органів влади та органів місцевого самоврядування з усіх насущних питань життєдіяльності району, інформує про роботу галузей народно-господарського комплексу, а також про політичне, культурно-духовне життя краю. Щодо різноаспектних питань політичного життя у газеті публікують свої матеріали у відповідних рубриках («Політичне життя, «Позиція», «Точка зору» та ін.) представники політичних партій, громадських організацій, які діють на теренах району. Публікуються виступи державних, політичних і громадських діячів, видатних людей краю («Актуальне інтерв’ю», «Пряма мова», «Люди твої, Наддністров’я» та ін.), що забезпечує реалізацію виданням принципів гласності і прозорості в інформаційному просторі.

У «Колосі» запроваджено і діє принцип тематично-комплексного представлення матеріалів. Увазі читачів представлене розмаїття рубрик, які визначають тематичну палітру газети, її каркас, що забезпечує як системність, так і послідовність у відображенні подій і фактів, дозволяє дати їм певну аналітичну оцінку на шпальтах газети.

Газета формується з журналістсь­ких доробків та матеріалів активних дописува­чів. Це допомагає впливати на формування суспільної думки щодо того чи іншого питання, явища чи проблеми. Журналісти привертають увагу влади і громадськості до актуальних проблем сьогодення, формуючи громадську думку, утверджуючи високу духовність і мораль. Газета виходить раз у тиждень, і редакція намагається подавати в першу чергу оперативні матеріали, тобто подійного характеру. Часопис успішно співпрацює з позаштатними кореспондентами, яких хвилюють і політичні, і соціальні, і побутові, і морально-етичні проблеми, а також співпрацює з усіма установами, підприємствами та організаціями району, оскільки без такої співпраці неможливе творення районного видання. Нерідко читачі підказують цікаві теми з життя сіл, селища, міста, колективу. Активні дописувачі газети – освітяни, медики, держслужбовці, працівники соціальних служб та культури, інших галузей.

Редакція газети “Колос” творчо співпрацює з обласними газетами “Свобода”, “Четверта влада”, районними газетами Тернопілля, а також Заставнівською газетою “Голос краю”. Відбувається взаємообмін творчими думками, публікаціями.


ІІ. МЕТА І ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ,

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЇЇ ВИКОНАННЯ

Мета цієї Програми полягає у створенні відповідних фінансово-економічних передумов для належного функціонування редакції Заліщицької районної газети «Колос» у творчому плані щодо організації, підготовки і публікації інформаційних матеріалів, для формування і випуску друкованого періодичного видання, а також щодо фінансово-технічного забезпечення взаємодії редакції районної газети «Колос» із ПТОР «Заліщицькою районною друкарнею», Цехом обслуговування споживачів № 2 (м.Заліщики), Центром поштового зв’язку № 6 (м.Чортків), Тернопільською дирекцією Українського державного підприємства поштового зв’язку «Укрпошта», які виконують функціональні обов’язки щодо друкування, передплати і розповсюдження видання на території Заліщицького району.

Основними завданнями Програми є:

- організація і регулярний випуск районної газети «Колос» для населення, а також підприємств, установ і організацій Заліщицького району та подача окремих друкованих і фотоматеріалів (через телефонний зв'язок, факс, електронну пошту) для використання обласними періодичними виданнями;

- висвітлення державної політики в соціальній, економічній, правовій, культурній, духовній, екологічній та інших сферах життя суспільства;

- інформування про діяльність Заліщицької районної ради, Заліщицької райдержадміністрації, Заліщицької міської ради, органів місцевого самоврядування, сприяння їм у реалізації завдань державного будівництва, розвитку економіки й культури, життєзабезпеченні району;

- висвітлення діяльності громадських організацій і політичних партій;

- аналіз роботи господарських структур краю, індивідуального сектору кономіки району, розвитку малого і середнього приватного підприємництва.

Виконання Програми дозволить:

- забезпечити вільний конституційний доступ громадян, юридичних осіб і державних органів до інформації про події та явища в галузі політики, економіки, культури, а також у соціальній, екологічній та інших сферах;

- розповсюджувати офіційні повідомлення, роз'яснення рішень органів державної влади та місцевого самоврядування;

- задовольняти інформаційні потреби громадян, юридичних осіб і державних органів для реалізації ними своїх прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій;

- популяризувати історичне минуле Заліщанщини, народознавчу і культурну спадщину Наддністров’я, творчість митців краю, кращих художніх колективів;

- забезпечувати високий професійний рівень друкованих матеріалів;

- об’єктивно висвітлювати факти і події, надавати сторінки газети жителям району для висловлення різних думок, міркувань, суджень;

- вивчати громадську думку про роботу редакції Заліщицької районної газети «Колос».ІІІ. ФІНАНСУВАННЯ

Фінансування Програми для діяльності редакції Заліщицької районної газети «Колос» планується за рахунок коштів районного і міського бюджету, згідно чинного законодавства: Законів України “Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації”, “Про інформацію”, “Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні”, «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів», а також відповідно до Статуту редакції Заліщицької районної газети «Колос», затвердженого чотирнадцятою сесією Заліщицької районної ради п'ятого скликання від 4 квітня 2008 року.


IV. ЗАХОДИ ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ НА 2010 РІК

1. Висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування:

Підготовка і публікація матеріалів із сесій районної ради, її президій і комісій, про роботу колегій райдержадміністрації. Зв’язки влади з громадськістю представляти у висвітленні “прямих ліній”. Про питання, що вирішуються на прийомах громадян, вести мову у матеріалах під рубриками: “У райдержадміністрації”, “Зв’язки з громадськістю”, “Державна служба”, “На теми дня”, “Народ і влада”. Про діяльність влади готувати публікації під рубриками: “Діалог із владою”, “Актуальне інтерв’ю”, “Із життя рад”, “Місцеве самоврядування”, “Ради за роботою”, “Трибуна депутата”, “Депутат - на виборчому окрузі”, “Трибуна сільського голови”, “Соціально-економіч-ний розвиток району”, «У дзеркалі статистики», «Мовою цифр». Постійно приділяти увагу питанням і проблемам наповнення бюджетів усіх рівнів, а також висвітлювати інші фінансові питання у рубриках «Фінанси», «Подат-кове планування», «Податки і ми». Публікувати матеріали зі сходів громадян у Заліщиках, Товстому та селах району. Новини коротко публікувати у добірці «Україна.Тернопілля. Заліщанщина».


2. Вихід у світ тематичних номерів (форма роботи - “газета в газеті”).

Випуск підсумкових новорічно-різдвяних номерів, газет, присвячених Великодню, Дню Незалежності України, випуски до професійних свят медиків, освітян, працівників сільського господарства, місцевого самоврядування та ін., щоб у таких номерах газети показати результати, досягнення і проблеми у конкретних сферах соціально-економічного життя району.

Забезпечити систематичний вихід у світ тематичних номерів («газет у газеті»), а саме:

- “Наше місто” - вісник Заліщицької міської ради і міськвиконкому - щомісячно;

- “РИНОК ПРАЦІ” - вісник Заліщицького районного центру зайнятості - щомісячно;- “З турботою про надвечір’я” - вісник управління Пенсійного фонду України в Заліщицькому районі (у районі налічується понад 16 тисяч пенсіонерів) - щоквартально;

- “Податківець - вісник податкової служби району - двічі на рік;

- “ФЕРМЕР” - вісник районної Асоціації фермерів і приватних землевласників району (для поліпшення інформування сільгоспвиробників щодо нових напрямків розвитку аграрного сектора економіки та в зв’язку з його реформуванням) - 1 раз на рік;

- «ПРИВАТНА САДИБА: ДОСВІД РОБОТИ» - вісник Західноукраїн-ського регіонального центру фермерства 1-2 рази на рік;

- “Коріння і крона” - вісник НУБіПУ «Заліщицький аграрний коледж ім.Є.Храпливого» - щоквартально;

- “ТРУДОВА СТЕЖИНА” - вісник Заліщицького вищого професійного училища - у першому півріччі;

- “ШЛЯХОВИК” - вісник дорожньої служби району - 1 раз на рік до професійного свята;

- “БУДІВЕЛЬНИК” - вісник СТ “Агробуд” - 1 раз на рік до професійного свята;

- «ПАРОСТКИ» - вісник відділу у справах молоді і спорту райдержадміністрації - 1 раз на рік;

- “Нове покоління” - вісник Заліщицької державної гімназії імені  братів Гнатюків.

3. Висвітлення стану розвитку сільськогосподарської галузі, промисловості і приватного підприємництва району.

Позитивні і негативні процеси, що відбуваються у сільськогосподарській галузі як провідній в економіці Заліщанщини висвітлювати у рубриках “Голос села”, “Аграрна реформа”, “Земельні питання”, “Агробізнес”, «Аграрна політика: реалії проблеми і перспективи», «Тваринництво», «Буряківництво», “Портрет господаря землі”. Сезонний хід робіт у сільському господарстві - у рубриках «Поле кличе», «Жнива».

Щодо проблем виробництва, малого бізнесу публікувати матеріали про сільські кооперативи, розвиток підприємництва і захист прав споживачів під рубриками: «Кооперація», «Приватне підприємництво», «На захисті прав споживача», «Читач запитує, радить, обурюється», «Повертаючись до надрукованого» та ін.

4. Висвітлення екологічних проблем, питань благоустрою і енергозабезпечення:

– у статтях рубрик «Природолюби», «Екологічні проблеми», «Екологія», «Екологічне виховання», «Екосполох», «Енергозабезпечення», «Енергозбереження», “На контролі газети”, “Під гострим кутом”, «За листом читача», «Благоустрій», «Газифікація», «Підготовка до зими» та інших вести мову про благоустрій та санітарію Заліщиків, Товстого, сіл району, їх водопостачання, озеленення, забезпечення електроенергією, раціональне використання енергоресурсів, їх економію, а також про вчасну сплату за спожиті енергоносії населення, фізичних і юридичних осіб, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, інформувати про хід газифікації сіл району, підготовку до зими, а також аналізувати природоохоронні питання.5. Висвітлення напрямків національно-партіотичного, духовного життя Наддністров’я.

Патріотичний дух нашого українського народу відображати в історичних краєзнавчо-народознавчих матеріалах відповідних рубрик («На скрижалях історії», «Люби і знай свій рідний край», «Сторінки історії», «Історичний календар», «України славні імена», «Наша історія», «Ми - українці», «Видатні постаті», «Відомі українці» та ін.), а також на патріотичних сторінках газети “Колос” – “Вічна слава і пам’ять українським Героям!” (до Дня Героїв України та річниці створення УПА). Публікувати матеріали, присвячені Другій світовій війні. Популяризувати історію України та Наддністров’я, відображаючи її на гідних поваги й наслідування зразках життя і діяльності видатних українців, які відіграли важливу роль у політичному, культурному житті, розвої наукової думки нашої держави в цілому, і Заліщанщини зокрема, мова йде про Тараса Шевченка, Симона Петлюру, Євгена Коновальця, Олега Ольжича, Осипа Маковея, Маркіяна Шашкевича, Богдана Лепкого, Лесю Українку, Соломію Крушельницьку, Михайла Гаворонського, Зенона і Євгена Храпливих, Андрея Шептицького, В’ячеслава Чорновола, Василя Симоненка, Василя Стуса, Ліну Костенко та ін. Публікувати історико-дослідницькі матеріали про видатних діячів, які жили і працювали на Заліщанщині.

Розвиткові і відродженню духовності, культурних традицій українського народу присвячувати матеріали у рубриках «Наша духовність», «Культура», «Свята. Звичаї. Обряди.».

6. Висвітлення напрямків діяльності освітньої і медичної галузей, розвитку культури, соціального захисту населення.

Велику увагу приділяти освітній («На освітянській ниві», «Таланти твої, Наддністров’я», «Юні таланти», «Освіта і виховання» та ін.), медичній («На пульсі здоров’я», «Поради лікаря», «Ваше здоров’я», «Медичний лікнеп» та ін.) та культурній («Мистецтво і культура», «Інформаційні технології і культура», «Світ театру» та ін.) галузям району, публікувати статті про проблеми соціальної сфери («Соціальний захист», «Соціальні орієнтири», «Соціальна політика», «Оздоровлення» та ін.), зокрема проблемам і розвитку з метою інформаційно-роз’яснювальної роботи, а також готуючи замальовки і репортажі.

Забезпечити діяльність на сторінках газети літературно-мистецького клубу “Дністер, де публікувати матеріали про цікаві творчі особистості, а також літературні рецензії на книги і поетичні доробки нашої молоді, що сприятиме популяризації рідної мови та становленню творчої юні краю.

7. Висвітлення питань морально-етичного виховання і боротьби зі злочинністю, безпеки життєдіяльності і охорони праці, молодіжних проблем і розвитку фізкультури і спорту в районі.

Випускати сторінкуБіля родинного вогнища, пропагувати культ благополучної сім’ї, повагу до старших, любов до дітей.

У газеті представляти матеріали щодо дотримання населенням законності і правопорядку, боротьби зі злочинністю під рубриками «Кримі-факт», «На варті законності та правопорядку», «Із зали суду», «Міліція інформує, радить, застерігає» та інші. Підтримувати правоохоронні органи району в проведенні роз’яснювальної роботи з населенням, з метою забезпечення атмосфери довіри до міліції.

У часописі систематично і різнопланово висвітлювати молодіжні питання («Молодіжний меридіан»), розвиток фізкультури і спорту в районі («Спорт», «Спортивна арена», «На чорно-білих перехрестях», «Спортивна гордість»).

Рубрику “Погляд на проблему” присвячувати боротьбі з наркоманією, курінням, вживанням молоддю алкоголю, поширенню СНІДу. Піднімати тему виїзду молоді за кордон на заробітки, серед юнаків і дівчат популяризувати службу в Збройних Силах України.

Газета має бути добрим по­радником людини в усіх спра­вах, отже, на її шпальтах друкувати нариси на мора­льно-етичні теми, практичні поради школи ви­живання (юридичні консуль­тації («Правовий всеобуч»), роз’яснення чинного законодавства («Нове в законодавстві»), поради господарям та інші.Керівник апарату

райдержадміністрації Б.С.ПАВЛЮК
О.І.Дяків

Додаток 1


ПАСПОРТ

(загальна характеристика)

програми підтримки і розвитку редакції

Заліщицької районної газети «Колос» на 2010 рік


1.

Ініціатор розроблення програми

Редакція Заліщицької районної

газети «Колос» (редактор Дяків О.І.)2.

Дата, номер і назва розпорядчого документу органу виконавчої влади і органів місцевого самоврядування

про розроблення програмиРозпорядження голови Заліщицької рай-держадміністрації «Про проект район-ної Програми підтримки і розвитку редакції Заліщицької районної газети «Колос» на 2010 рік» від ____. _____. 2010__ № _____

Рішення сесії Заліщицької районної ради від ____.______.2010__ № _____

Рішення сесії Заліщицької міської ради

від ____. ______.2010__ № _____
3.

Розробник програми

Редакція Заліщицької районної

газети «Колос» (редактор Дяків О.І.)4.

Співрозробник програми

Редакція Заліщицької районної

газети «Колос» (редактор Дяків О.І.)5.

Відповідальний виконавець програми

Заліщицька райдержадміністрація

6.

Учасники програми

Заліщицька районна рада,

Заліщицька міська рада,

Редакція Заліщицької районної

газети «Колос»7.

Термін реалізації програми

Протягом 2010 року

8.

Перелік місцевих бюджетів,

які беруть участь у виконанні програмиРайонний бюджет

Міський бюджет9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,всього:

314,0 тис. грн.
– кошти районного бюджету:

115,0 тис. грн.
– кошти міського бюджету:

- кошти інших джерел (власні надходження редакції)22,0 тис. грн.

177,0 тис.грн
Редактор Заліщицької

районної газети «Колос» О.І.ДЯКІВ

Додаток 2


Ресурсне забезпечення регіональної цільової програми

«Районна програма підтримки і розвитку редакції

Заліщицької районної газети «Колос» на 2010 рік»


Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми

Етапи виконання програми

Усього витрат

на виконання програми (тис.гривень)

І

ІІ

ІІІ

ІV

І квар-тал

ІІ квар-тал

ІІІ квар-тал

ІV квар-тал

Обсяг ресурсів, усього:

78,5

78,5

78,5

78,5

314,0

у тому числі:
місцевий бюджет

-

-

-

-

-

районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети

28,75

28,75

28,75

28,75

115,0

бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування

5,5

5,5

5,5

5,5

22,0

кошти не бюджетних джерел ( власні надходження редакції)

44,25

44,25

44,25

44,25

177,0Редактор Заліщицької

районної газети «Колос» О.І.ДЯКІВ

Додаток 3Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми

«Районна програма підтримки і розвитку редакції Заліщицької районної газети «Колос» на 2008 рік»

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фіна­нсу­вання, тис.грн.

Очікуваний результат

1.

Організаційне та фінансове забезпечення виходу у світ Заліщицької районної газе­ти «Колос» як громадсько-політичного часопису – органу Заліщицької районної ради, Заліщицької райдержадмініст-рації, Заліщицької міської ради і трудового колективу редакції.

Забезпечення гли­бо­кого і всебічного висвітлення грома­д­сько-політичного, економіч-ного, ду­хов­ного та куль­тур­но­го життя району.

Забезпечення систематичного (безперебійного) виходу і доставки газети «Колос» через фінансову та інші види співпраці з районною друкар-нею та поштовим підприємством.


Січень – грудень

2010 року

Редакція Заліщицької районної газети «Колос»


Районний бюджет:

І квартал –


28,75


1. Висвітлення проблем і досягнень

у соціально-економічному, духовному

і культурному розвитку району.
2. Забезпечення якості і дієвості газетних публікацій.
3. Підготовка матеріалів для обласних видань.
4. Підготовка і передача оперативної інформації для обласних видань.
5. Подання статистич­ної та бухгалтерської звітності про діяль­ність редакції районної газети «Колос».


ІІ квартал –

28,75

ІІІ квартал –

28,75

2.

Висвітлення діяльності органів держав­ної влади і місцевого самоврядування.

Підготовка опера­ти­вної інформації та аналітичних пуб­лі­кацій.

ІV квартал –

28,75

Всього:

115,0

Міський бюджет

І квартал –


5,5


3.

Організація висвітлення найважливіших подій у районі, виступи державних, полі­тичних і громадських діячів.

Розповсюдження ін­формацій-них по­відомлень, роз’яс­нень рішень орга­нів державної вла­ди і місцевого само­врядування.

ІІ квартал –

5,5

ІІІ квартал –

5,5

4.

Забезпечення тісного зв’язку газети і читачів щодо висвіт-лення проблем місцевих громад.

Публікація матері­алів громадських дописувачів гвзети.

IV квартал –

5,5

Всього:

22,0

5.

Підготовка публікацій про соціально-економічне, культурне і духовне життя району для обласних видань.

Підготовка і пере­да­ча оперативної інформації.

РАЗОМ:

137,0


Редактор Заліщицької районної газети «Колос» О.І.ДЯКІВ