Розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 березня 2013 року м. Теребовля №87-од - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 29 березня... 1 30.86kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 06 червня... 1 40.07kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 лютого... 1 159.83kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 жовтня... 1 258.28kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 24 вересня... 1 235.13kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 червня... 1 318.51kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 20 березня... 1 224.57kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 28. 03. 1 224.82kb.
Розпорядження кегичівка 21 грудня 2012 року №408 Про затвердження... 9 1621.57kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 26. 03. 1 13.99kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 21 вересня... 1 27.74kb.
Рекомендація 141 Рекомендація щодо боротьби зі шкідливими шумами... 1 27.04kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 14 березня 2013 року м. - сторінка №1/1
ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


голови районної державної адміністрації
від 14 березня 2013 року м.Теребовля № 87-од

Про робочу групу з питань боротьби

з правопорушеннями у сфері

інтелектуальної власності
На виконання розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 18 грудня 2012 року №1062-од «Про робочу групу по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності»:
1.Затвердити робочу групу з питань боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності (далі – робоча група) у складі, що додається (додаток 1).

2.Затвердити положення про робочу групу з питань боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності (далі – положення) додаток 2.

3.Робочій групі щоквартально до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом, інформувати районну державну адміністрацію про результати роботи та вжиті заходи щодо припинення порушень прав інтелектуальної власності.
4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації з політико-правових та гуманітарних питань Бойка В.К.
Голова районної державної

адміністрації С.П. БІГУЛЯК
Додаток 1
до розпорядження голови

районної державної адміністрації


14.03.2013 р. № 87 -од
СКЛАД

робочої групи з питань боротьби з правопорушеннями

у сфері інтелектуальної власності
Бойко

Василь Казимирович - заступник голови районної державної адміністрації,

керівник робочої групи

Пельо


Іван Васильович - начальник відділу освіти райдержадміністрації,

заступник керівника робочої групи

Вишневська

Надія Юріївна - спеціаліст І категорії сектору взаємодії з

правоохоронними органами, оборонної,

мобілізаційної та режимно-секретної роботи

апарату райдержадміністрації, секретар робочої

групи
члени робочої групи

Кулик

Олег Петрович - головний спеціаліст сектору інфраструктуриуправління економіки райдержадміністрації

Кріль


Микола Степанович - старший уповноважений СДС БЕЗ

Теребовлянського РВ УМВС України в

Тернопільській області /погоджено/

Кузів


Михайло Романович - начальник відділу культури райдержадміністрації
Здецький

Руслан Михайлович - співробітник Теребовлянського МРВ СБ України

в Тернопільській області /погоджено/
Куривчак

Володимир Іванович - старший оперуповноважений відділу податкової

міліції ДПІ в Чортківському районі /погоджено/
Керівник апарату районної

державної адміністрації І.Й.ЯГНИЧ

Додаток 2


до розпорядження голови

районної державної адміністрації


14.03.2013 р. № 87-од
П О Л О Ж Е Н Н Я

про робочу групу з питань боротьби з правопорушеннями

у сфері інтелектуальної власності


  1. Робоча група з питань боротьби з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності при Теребовлянській районній державній адміністрації (далі – робоча група) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення ефективного дотримання вимог законодавства України у сфері інтелектуальної власності, попередження та протидії правопорушенням у цій сфері на території Теребовлянського району.
  1. Робоча група у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.
  1. Основними завданнями робочої групи є:

проведення єдиної політики у забезпеченні контролю за використанням об’єктів права інтелектуальної власності та координація дій у цій сфері органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, власників прав на об’єкти права інтелектуальної власності та суб’єктів господарювання усіх форм власності;


планування та проведення заходів, націлених на попередження і протидію правопорушенням у сфері інтелектуальної власності на території району;
підготовка пропозицій щодо формування державної політики у сфері використання об’єктів права інтелектуальної власності району;
сприяння ефективній взаємодії правоохоронних і контролюючих органів під час організації спільних дій по боротьбі з правопорушеннями у сфері інтелектуальної власності;
аналіз дотримання суб’єктами господарювання, що здійснюють свою діяльність на території району, законодавства у сфері інтелектуальної власності; проведення серед суб’єктів господарювання роз’яснювальної роботи; ведення переліку суб’єктів господарювання, що порушують законодавство у сфері інтелектуальної власності; планування та проведення відповідних заходів реагування щодо правопорушень у сфері інтелектуальної власності;
участь у розробці та проведенні експертизи проектів нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності в Теребовлянському районі;
надання інформаційно-аналітичних матеріалів державним органам, установам та організаціям з питань, що належать до її компетенції;
проведення просвітницьких заходів з питань реалізації державної політики у сфері інтелектуальної власності;
забезпечення висвітлення в засобах масової інформації основних проблем та досягнень у сфері інтелектуальної власності.


  1. Робоча група відповідно до покладених на неї завдань має право:

залучати до розгляду питань, пов’язаних з її діяльністю, фахівців центральних органів виконавчої влади (за згодою), місцевих органів виконавчої влади, представників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також експертів;


одержувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;
утворювати постійні та тимчасові робочі групи і комісії відповідно до напрямів своєї роботи, залучати до участі у них відповідальних працівників центральних (за згодою) і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, у тому числі громадських (за згодою їх керівників), провідних вчених і фахівців тощо.
5. Робоча група утворюється у складі голови робочої групи, заступника голови, секретаря та членів робочої групи.

6. Організаційною формою діяльності робочої групи є засідання, які проводяться міру потреби, але не рідше, ніж один раз на місяць. Рішення про проведення засідання приймає голова робочої групи, а в разі відсутності голови-заступник голови за його дорученням.


Засідання робочої групи веде голова або за дорученням – заступник голови.
Робоча група правомірна приймати рішення, якщо на засіданні присутні не менше, ніж половина її членів.
Для участі в засіданнях робочої групи можуть запрошуватися посадові особи органів виконавчої влади й органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, у тому числі іноземних, представники засобів масової інформації, а також провідні вчені та експерти.
7. Робоча група визначає і затверджує регламент своєї роботи, приймає у

межах своїх повноважень рішення та організовує їх виконання.


Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше

половини присутніх на засіданні робочої групи. У разі рівного розподілу

голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення робочої групи оформляється протоколом, який підписує

головуючий на засіданні. Підписаний протокол надсилається усім членам

робочої групи.
8. Рішення робочої групи є обов’язковими для розгляду органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами й організаціями Теребовлянського району.
9. Робоча група щоквартально до 05 числа місяця, наступного за звітним періодом, звітує обласній робочій групі про свою діяльність.

10.Організаційне та інформаційне забезпечення діяльності робочої групи здійснює відділ освіти Теребовлянської районної державної адміністрації.Керівник апарату районної

державної адміністрації І.Й.ЯГНИЧ