Розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 листопада 2008р. №435 положення про фінансове управління районної держа - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Про затвердження Положення про управління праці та соціального захисту... 1 182.85kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 28. 03. 1 224.82kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 4 лютого 2013р. 1 82.33kb.
Розпорядження голови райдержадміністрації від 02 вересня 2013р №209... 1 156.93kb.
Розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації 05. 1 16.97kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 30. 1 335.49kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від «28» грудня... 1 177.95kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від "27" грудня... 1 393.28kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від «28» грудня... 1 193.65kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 серпня... 1 23.2kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації 02. 01. 1 100.04kb.
Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт... 1 11.89kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 05 листопада 2008р. №435 - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО розпорядження голови районної державної адміністрації
від 05 листопада 2008р. № 435

ПОЛОЖЕННЯ

про фінансове управління районної державної адміністрації


 • Фінансове управління районної державної адміністрації (далі -
  управління) є структурним підрозділом районної державної
  адміністрації, що утворюється головою райдержадміністрації, є
  підзвітним та підконтрольним голові райдержадміністрації,
  Головному фінансовому управлінню обласної держадміністрації.

 • Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства фінансів України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, голови районної державної адміністрації, наказами начальника Головного фінансового управління обласної держадміністрації, рішеннями районної ради, прийнятими у межах його компетенції, а також положенням про управління.

 • Основними завданнями управління є:
 1. забезпечення реалізації державної бюджетної політики на
  відповідній території;

 2. складання розрахунків до проекту районного бюджету і
  подання їх на розгляд районної державної адміністрації;

 3. розроблення проекту районного бюджету, підготовка проекту та експертиза проекту рішення районної ради про районний бюджет і подання їх на розгляд районної державної адміністрації;

 4. підготовка пропозицій щодо фінансового забезпечення
  заходів соціально - економічного розвитку району;

 5. розроблення пропозицій з удосконалення методів
  фінансового і бюджетного планування і фінансування
  витрат;

 6. здійснення контролю за дотриманням підприємствами,
  установами та організаціями законодавства щодо використання ними бюджетних коштів та коштів цільових фондів створених районною радою;

 7. здійснення загальної організації та управління
  виконанням районного бюджету, координація діяльності
  учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.

4. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

 • розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних
  коштів інструкції з підготовки бюджетних запитів;

 • визначає порядок та терміни розроблення бюджетних запитів
  головними розпорядниками бюджетних коштів;

 • проводить на будь-якому етапі складання і розгляду проекту місцевого бюджету аналіз бюджетного запиту, поданого головним розпорядником бюджетних коштів, щодо його відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання
  бюджетних коштів;

4) приймає рішення про включення бюджетного запиту до
пропозиції проекту місцевого бюджету перед поданням його на розгляд
районної державної адміністрації;

5) бере участь у розробленні балансу фінансових ресурсів


району, аналізує соціально - економічні показники розвитку району та
враховує їх під час складання районного бюджету;

6) організовує роботу, пов'язану із складанням проекту


районного бюджету за дорученням керівництва районної
держадміністрації визначає порядок і терміни подання структурними
підрозділами районної держадміністрації, виконавчими органами
сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад
матеріалів для підготовки проекту районного бюджету; складає проект
районного бюджету; готує пропозиції щодо коштів, що передаються
для розподілу між відповідними місцевими бюджетами або для
виконання спільних проектів та подає їх на розгляд керівництву
районної держадміністрації; готує проект рішення районної ради про районний бюджет на наступний рік, проекти рішень районної ради про внесення змін до рішення про районний бюджет на поточний рік та інших нормативно-правових актів з питань бюджету та здійснює їх експертизу; готує проекти нормативно-правових актів, які віднесені до компетенції управління, щодо розподілу трансфертів між місцевими бюджетами і подає їх на розгляд та затвердження районній державній адміністрації;

7) забезпечує протягом бюджетного періоду відповідність


розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням;

8) здійснює у процесі виконання місцевого бюджету за


доходами прогнозування та проводить аналіз доходів відповідного
місцевого бюджету;

9) організовує виконання районного бюджету. Разом із іншими


структурними підрозділами районної держадміністрації, виконавчими
органами сільських, селищних, міських (міст районного значення) рад,
органами державної податкової служби, територіальними органами
Державного казначейства забезпечує надходження доходів до
районного бюджету та вживає заходів до ефективного витрачання
бюджетних коштів;

10) зводить показники бюджетів, що входять до бюджету району та подає її у встановлені терміни до Головного фінансового управління;

11) забезпечує захист фінансових інтересів держави та здійснює у межах своєї компетенції контроль за дотриманням бюджетного законодавства;

12) контролює правильність використання підприємствами, установами, організаціями виділених їм з районного бюджету коштів;

13) складає розпис доходів і видатків районного бюджету, забезпечує
фінансування заходів, передбачених відповідним місцевим бюджетом,
у встановленому порядку готує пропозиції щодо внесення змін до
розпису у межах річних бюджетних призначень та здійснює у
встановленому порядку взаємні розрахунки районного бюджету з
обласним бюджетом і бюджетами нижчого рівня;

14) здійснює у встановленому порядку організацію та управління


виконанням районного бюджету, координує в межах своєї компетенції
діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання
місцевого бюджету та здійснює контроль з дотриманням бюджетного
законодавства;

 1. проводить моніторинг змін, що вносяться до районного бюджету;

 2. розглядає баланси , звіти про виконання місцевих бюджетів та інші фінансові звіти, подані територіальними органами Державного казначейства, готує пояснювальні записки до відповідних звітів про виконання місцевих бюджетів, звіти про виконання плану по мережі, штатах і контингентах разом із звітністю, отриманою від органів Державного казначейства України, подає їх до Головного фінансового управління;

 3. інформує керівництво районної державної адміністрації про стан виконання районного бюджету та подає звіти за кожний звітний період і подає їй квартальні та річні звіти про виконання районного бюджету;

 4. розглядає звернення та готує пропозиції для прийняття рішень про виділення коштів з резервного фонду районного бюджету;

 5. проводить разом з відповідними органами державної податкової служби аналіз стану надходження доходів до районного бюджету, готує пропозиції про доцільність запровадження на території району місцевих податків, зборів, а також пільг;

 6. проводить на базі статистичної і фінансової звітності і прогнозних розрахунків аналіз економічного і фінансового стану підприємств, установ і організацій розташованих на відповідній території, тенденцій і динаміки розвитку різних форм власності, готує пропозиції щодо визначення додаткових джерел фінансових ресурсів;

 7. бере участь у формуванні та реалізації інвестиційних програм, подає пропозиції щодо удосконалення механізму економічного стимулювання підприємств для розвитку економічного потенціалу району;

 8. бере участь у вирішенні питань, пов’язаних із зміною форм державної і комунальної власності; бере участь через своїх представників у роботі комісії з приватизації об’єктів державної і комунальної власності;

 9. бере участь у роботі щодо створення ринку цінних паперів в районі, аналізує його вплив на фінансовий стан господарства і грошовий обіг, готує пропозиції про випуск облігацій місцевих позик, подає до Головного фінансового управління звіт про розміщення в районі облігацій місцевих позик, погоджує у порядку, встановленому законодавством, умови проведення місцевих грошових, речових і грошово-речових лотерей і контролює їх проведення;

 10. здійснює фінансування підприємств, установ та організацій, переданих у встановленому законом порядку в управління місцевій держадміністрації , а також заходів, пов'язаних з розвитком житлово-комунального господарства, благоустроєм, дорожнім будівництвом, охороною довкілля та громадського порядку, інших заходів, передбачених законодавством;

 11. перевіряє правильність складання і затвердження кошторисів та планів використання коштів установами і організаціями, які фінансуються з районного бюджету;

 12. бере участь у розробленні пропозицій з удосконаленням структури районної державної адміністрації, готує пропозиції щодо визначення чисельності працівників, фонду оплати їх праці, витрат на утримання районної державної адміністрації та здійснює контроль за витрачанням цих коштів;

 13. веде бухгалтерський облік виконання кошторису фінансового управління;

 14. складає періодичні та річні звіти про виконання кошторису фінансового управління та подає їх у відповідні органи;

 15. розглядає у межах своєї компетенції звернення громадян підприємств, установ організацій;

 16. забезпечує створення належних виробничих та соціально -
  побутових умов для працівників управління;

 17. готує і подає районній раді офіційні висновки про
  перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду районного бюджету для прийняття рішення про внесення змін до бюджету;

 18. здійснює інші функції, пов'язані з виконанням покладених на нього завдань.

5. Управління має право:

1) в установленому порядку одержувати від інших структурних


підрозділів районної держадміністрації, органів державної податкової
служби, інших державних органів, підприємств, установ, організацій
всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали,
необхідні для складання проекту районного бюджету та аналізу його
виконання;

2) в установленому порядку та у межах своєї компетенції


призупиняти бюджетні асигнування відповідно до статті 117
Бюджетного кодексу України та вживати заходів до розпорядників та
одержувачів бюджетних коштів за вчинені ними бюджетні
правопорушення, передбачені статтею 118 Бюджетного кодексу
України;

3) залучати фахівців інших структурних підрозділів районної


держадміністрації, підприємств, установ та організації, об'єднань
громадян (за погодження з їх керівниками) до розгляду питань, що
належать до його компетенції;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що


належать до його компетенції;

5) проводити на підприємствах, в установах і організаціях, інших фінансово-кредитних установ, незалежно від форм власності, перевірки фінансово-бухгалтерських документів, звітів, планів, кошторисів та інших документів, пов’язаних із сплатою платежів до бюджету, нарахуванням, перерахуванням і використанням бюджетних коштів, а також отримувати необхідні пояснення, довідки і відомості, що виникають у процесі перевірок;6) управління має також інші права, передбачені чинним законодавством України.

 • Управління під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурами підрозділами районної державної місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, відповідними органами державної податкової служби, органами державної контрольно-ревізійної служби та територіальними та
  органами Державного казначейства.

 • Управління очолює начальник, який призначається, на посаду і звільняється з посади головою районної держадміністрації за
  погодженням відповідного заступника голови обласної
  держадміністрації та начальником Головного фінансового управління.
  Начальник управління має заступників, які за його поданням
  призначаються на посаду і звільняються з посади головою
  держадміністрації за погодженням з начальником Головного
  фінансового управління обласної держадміністрації.

 • Начальник управління:
 1. здійснює керівництво діяльністю управління, несе
  персональну відповідальність за виконання покладених на
  управління завдань, визначає ступінь відповідальності
  заступників начальника управління, керівників його
  структурних підрозділів;

 2. видає у межах своєї компетенції накази, організовує і
  контролює їх виконання ;

 3. затверджує положення про структурні підрозділи
  управління і функціональні обов'язки працівників управління;

 4. розпоряджається коштами у межах затвердженого
  кошторису на утримання управління;

 5. затверджує розпис доходів і видатків районного бюджету
  на рік та тимчасовий розпис на відповідний період;

 6. забезпечує відповідність розпису районного бюджету
  встановленим бюджетним призначенням;

 7. призначає і звільняє з посади працівників управління;

 8. організовує, спрямовує і координує роботу управління та інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, її апарату та інших органів з розроблення проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів рішень районної ради та інших нормативно-правових актів з бюджетних питань, які віднесені до компетенції управління, здійснює їх нормативно-правову експертизу та підписує (візує) їх
 • Управління утримується за рахунок коштів державного бюджету України.

 • Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління межах виділених асигнувань затверджує начальник Головного фінансового управління обласної держадміністрації.

Кошторис та штатний розпис управління затверджує начальник Головного фінансового управління обласної держадміністрації.

11. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в управлінні Державного казначейства в Чернігівській області , печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.