Розпорядження голови районної державної адміністрації від 11 липня 2011 року смт. Підволочиськ №478 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 31 липня... 1 76.48kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 28 квітня... 1 122.94kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 серпня... 1 23.47kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 03 жовтня... 1 21.9kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 30 вересня... 1 25.19kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 28 грудня... 1 178.36kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 29 грудня... 1 18.6kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 березня... 1 23.63kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 27 червня... 1 17.23kb.
Розпорядження 29. 09. 2011 смт Білогір’я №342/2011-р Про план роботи... 1 155.6kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 01. 1 24.14kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від " 20 "... 1 45.17kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження голови районної державної адміністрації від 11 липня 2011 року смт. - сторінка №1/1


УКРАЇНА

ПІДВОЛОЧИСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

__________________________________________________________________

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 11 липня 2011 року смт.Підволочиськ № 478Про районну комісію у справах

увічнення пам’яті жертв війни

та політичних репресій
Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. № 1867 "Про затвердження Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій" (із змінами і доповненнями), Типового положення про регіональну комісію у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій, затвердженого наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 26 квітня 2001 року № 108, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 8 травня 2001 року за

№ 408/5599, на виконання розпорядження голови Тернопільської обласної державної адміністрації від 14 червня 2011 року № 445 «Про обласну комісію у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій»:

1. Затвердити склад і положення про районну комісію у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, що додаються.

2. Районній комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій (далі - комісія) у двомісячний термін розробити і затвердити заходи щодо виконання Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій на 2011-2015 роки та подати райдержадміністрації.

3. Виконавчим комітетам міської, селищної та сільських рад утворити аналогічні комісії, затвердити заходи щодо виконання Комплексної програми пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій.

4.Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Мельник М.Б.Голова районної

державної адміністрації В.Б.СУМ

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

районної державної адміністрації


11.07.2011 № 478
С К Л А Д

районної комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни

та політичних репресій


МЕЛЬНИК -

Мар’яна Богданівназаступник голови районної державної адміністрації, голова комісії


КОРОЛЮК -

Олександр Володимирович
начальник управління містобудування та архітектури районної державної адміністрації, заступник голови комісії


ДІДКОВСЬКА -

Надія Зеновіївнаголовний спеціаліст відділу культури і туризму районної державної адміністрації, секретар комісії


Члени комісії:

ОЛІЙНИК -

Олександр Андрійович

начальник РВ УМВС України в Тернопільській області (за згодою)
ПАЛЬЧУК -

Люба Михайлівнаголова районної організації Товариства Червоного Хреста (за згодою)


ДОВГАНЬ -

Євгенія Арсенівнаначальник архівного відділу районної державної адміністрації


МОКРІЙ -

Тарас Юрійовичзавідуючий сектором з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату

районної державної адміністрації


КОПАЧ -


Петро Іванович

начальник управління економіки та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації
ШПІКУЛА -

Маріан Васильовичголова районного Всеукраїнського об’єднання ветеранів (за згодою)

МЕЛЬНІКОВ -

Іван Миколайовичголова Підволочиської РО ветеранів України (за згодою)

СІРОЖКО -

Павло Васильовичвійськовий комісар районного військового комісаріату, підполковник (за згодою)


СКІБНЬОВСЬКИЙ -

Андрій Тарасович
голова постійної депутатської комісії районної ради з питань культури, освіти, охорони здоров’я та соціального захисту населення, молоді і спорту (за згодою)

КУШЕЛЬНИК -

Ольга Богданівна

начальник відділу культури і туризму районної державної адміністраціїЗаступник голови – керівник апарату

районної державної адміністрації М.О.ЧЕРЕВИК

Додаток

до розпорядження голови

районної державної

адміністрації
11.07.2011 року № 478

ПОЛОЖЕННЯ

про районну комісію у справах увічнення пам’яті жертв війни

та політичних репресій

1. Районна комісія у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій (далі - комісія) утворюється Підволочиською районною державною адміністрацією для координації роботи місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на території Підволочиського району, спрямованої на увічнення пам’яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій.

2. Комісія у своїй діяльності керується чинним законодавством України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, рішеннями сесії районної ради, розпорядженнями голів обласної і районної державної адміністрації, а також рішеннями Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій та обласної комісії у справах увічнення пам’яті жертв війни та політичних репресій, спрямованими на вирішення питань увічнення пам’яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, Комплексною програмою пошуку і впорядкування поховань жертв війни та політичних репресій, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2000 р. №1867 (далі - Комплексна програма), а також цим Положенням.

3. Комісія:

3.1. Здійснює контроль за дотриманням вимог законів та інших нормативно-правових актів і міжнародних договорів України з боку місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та громадян під час виконання заходів, спрямованих на увічнення пам’яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, у тому числі заходів Комплексної програми.

3.2. Розглядає, узагальнює та передає до районної державної адміністрації звернення та пропозиції місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та громадян України щодо увічнення пам’яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій.

3.3. Організовує на території району роботу, пов’язану з виконанням рішень Державної та обласної комісій, спрямованих на виконання Комплексної програми та міжнародних договорів України з питань увічнення пам’яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій.

3.4. Готує для подання обласній комісії узагальнені пропозиції щодо напрямків та обсягів використання цільових видатків Державного бюджету України у районі.

3.5. Інформує населення через засоби масової інформації про здійснення в районі заходів з увічнення пам’яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій.

4. Комісія має право:

4.1. Заслуховувати на своїх засіданнях інформацію керівників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадських організацій та підприємств про стан роботи на території Підволочиського району щодо увічнення пам’яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, у тому числі виконання заходів Комплексної програми.

4.2. Отримувати від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств та громадян України документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на комісію завдань.

4.3. Залучати в установленому порядку спеціалістів місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування на відповідній території до участі у вирішенні питань увічнення пам’яті полеглих унаслідок воєн, депортацій та політичних репресій, у тому числі до участі в заходах Комплексної програми.

5. Склад комісії затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

6. Комісія приймає рішення на своїх засіданнях, які скликаються головою комісії не рідше одного разу на півріччя.

Засідання комісії вважається правочинним, якщо в ньому беруть участь не менше половини її членів.

Рішення комісії вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більшість членів комісії, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

Протокол засідання комісії підписується головою комісії або його заступником, який веде засідання та секретарем.

7. У разі відсутності голови комісії його функції здійснює заступник голови комісії або секретар.

8. Рішення комісії, прийняті в межах її повноважень є підставою для прийняття відповідних рішень Підволочиською районною державною адміністрацією. 
Заступник голови – керівник апарату

районної державної адміністрації М.О.ЧЕРЕВИК