Розпорядження міського голови 26. 01. 2012 №39-р Про затвердження Порядків розгляду письмових звернень громадян, проведення особисти - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження «11»грудня 2012 року м. Березівка №1137 /А-2012 Про... 1 87.03kb.
Довідка про підсумки роботи зі зверненнями громадян в облдержадміністрації... 1 273.34kb.
Про затвердження графіків особистих та особистих виїзних прийомів... 1 303.82kb.
Розпорядження 28. 12. 2012 Братське №447 -р Про затвердження графіків... 1 212.97kb.
Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 22 Закону... 1 103.87kb.
Розпорядження голови Миколаївської обласної державної адміністрації 28. 1 124.93kb.
Розпорядження міського голови 14. 05. 2013 №303-р Про затвердження... 1 33.49kb.
Графік проведення виїзних особистих прийомів громадян посадовими... 1 181.27kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 26. 03. 1 18.02kb.
Графік проведення особистих прийомів громадян в управліннях, відділах... 1 147.25kb.
Доповідна записка про стан роботи зі зверненнями громадян за підсумками... 1 87.34kb.
Передмова 5 abbreviations and specialist registers used in the book... 1 34.86kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження міського голови 26. 01. 2012 №39-р Про затвердження Порядків розгляду - сторінка №1/1

УКРАЇНА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
МЕЛІТОПОЛЬСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Запорізької області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

міського голови
26.01.2012 № 39-р
Про затвердження Порядків розгляду письмових звернень громадян, проведення особистих прийомів, виїзних особистих прийомів громадян та прямих «гарячих» телефонних ліній керівництвом виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області та втрату чинності розпорядження міського голови від 11.07.2005 № 452-р
Керуючись ст. 38 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про звернення громадян», Указом Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», постановами Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 «Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації» (зі змінами та доповненнями), від 24.09.2008 № 858 «Про затвердження Класифікатора звернень громадян» (зі змінами та доповненнями), з метою забезпечення реалізації прав громадян на звернення:


 1. Затвердити Порядок розгляду письмових звернень громадян у виконавчому комітеті Мелітопольської міської ради Запорізької області (додається).

 2. Затвердити Порядок проведення особистих прийомів громадян керівництвом виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області (додається).

 3. Затвердити Порядок проведення виїзних особистих прийомів громадян керівництвом виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області (додається).

 4. Затвердити Порядок проведення прямих «гарячих» телефонних ліній керівництвом виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області (додається).

2

 1. Першому заступнику, заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконавчого комітету Мелітопольської міської ради забезпечити відповідно до функціонального розподілу обов’язків та у межах повноважень виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області всебічний розгляд звернень громадян, оперативне вирішення порушених у них питань, задоволення законних прав та інтересів громадян, надання в установлені законом терміни відповідей авторам звернень за результатами їх розгляду.

6. Зобов’язати начальників управлінь, відділів виконавчого комітету та Мелітопольської міської ради, керівників комунальних підприємств міста:

6.1 забезпечити здійснення щотижневого особистого прийому громадян керівником у зручний для громадян час, затвердити відповідні графіки особистого прийому, оприлюднити їх через ЗМІ, неухильно дотримуватись затверджених графіків прийому та вести облік відвідувачів, відповідно до вимог чинного законодавства.

6.2 забезпечити об’єктивне вирішення порушених у зверненнях питань у межах своїх повноважень; забезпечити своєчасний розгляд та належне ведення діловодства за зверненнями громадян відповідно до вимог чинного законодавства.

6.3 проводити не рідше одного разу на квартал тематичні телефонні лінії з громадянами міста.

6.4 письмово інформувати відділ по зверненнях та прийому громадян до 01.03.2012 про виконання пунктів 6.1, 6.2, 6.3 цього розпорядження.

7. Відділу по зверненнях та прийому громадян з метою забезпечення вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян:

7.1 запланувати та здійснити контрольні перевірки стану роботи зі зверненнями громадян в окремих підрозділах Мелітопольської міської ради та комунальних підприємствах міста, результати проведених перевірок винести на розгляд постійно діючої комісії з питань розгляду звернень громадян при міському голові.

7.2 регулярно надавати консультативну допомогу працівникам управлінь, відділів виконавчого комітету та Мелітопольської міської ради, комунальних підприємств міста, які відповідають за ведення діловодства по зверненнях громадян, вивчати та поширювати досвід роботи зі зверненнями громадян та організації їх особистого прийому.

7.3 щоквартально надавати керівництву виконавчого комітету Мелітопольської міської ради аналітичні довідки щодо загального стану роботи із зверненнями громадян у виконавчому комітеті Мелітопольської міської ради Запорізької області.

8. Головному спеціалісту прес-служби та начальнику управління стратегічного розвитку міста забезпечити оприлюднення затверджених цим розпорядженням Порядків, визначених у пунктах 1,2,3,4.

9. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження міського голови від 11.07.2005 № 452-р «Про порядок розгляду письмових звернень громадян, проведення особистого прийому, виїзних особистих прийомів громадян та

3

прямих «гарячих» телефонних ліній у виконавчому комітеті Мелітопольської міської ради та втрату чинності розпоряджень міського голови від 09.06.2003


№ 458-р «Про порядок проведення особистого прийому та розгляду письмових звернень громадян у виконавчому комітеті Мелітопольської міської ради» та від 02.02.2005 № 57-р «Про затвердження графіку особистого прийому
у 2005 році та порядок його проведення у виконавчому комітеті Мелітопольської міської ради».

10. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Донець І.Ф.

Міський голова С.Г. Вальтер
Проект розпорядження вносить:

Начальник відділу по зверненнях

та прийому громадян

___________________С.М. Груднєв

Погоджено:

Перший заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради

___________________Ю.П. Онищук

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради

___________________Л.І. Василенко

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради

___________________І.Ф. Донець

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради

___________________О.О. Козлов

Заступник міського голови

з питань діяльності виконавчих органів ради

___________________В.В. Говорков

Керуючий справами виконкому

___________________В.В. Шиян

Начальник управління правового забезпечення

___________________В.В. Поляков

Завідувач сектора з питань контролю

___________________О.М. Кірчева

Провідний спеціаліст-коректор

___________________ К.М. Кізюн


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 26.01.2012 № 39-р
ПОРЯДОК

розгляду письмових звернень громадян у виконавчому комітеті Мелітопольської міської ради Запорізької області


1. Розгляд письмових звернень громадян у виконавчому комітеті Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі - виконавчому комітеті) здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування», Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997 № 348 (зі змінами та доповненнями), Класифікатора звернень громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 858 (зі змінами та доповненнями).

2. Звернення, що надійшли до виконавчого комітету, реєструються у відділі по зверненнях та прийому громадян у день надходження згідно із Класифікатором звернень громадян. При реєстрації звернень на першому аркуші звернення проставляється відповідний штамп відділу із зазначенням дати та вхідного номеру відповідного звернення.

У разі особистого подання письмового звернення до виконавчого комітету, на вимогу громадянина, на першому аркуші копії звернення, яку він залишає собі, проставляється відповідний штамп, дата надходження та вхідний номер звернення.

3. Облік письмових звернень здійснюється відділом по зверненнях та прийому громадян виконавчого комітету в електронному та журнальному виглядах.

4. Відповідно до функціонального розподілу обов’язків звернення передаються на розгляд міському голові, першому заступнику та заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконкому.

5. Звернення інвалідів Великої Вітчизняної війни, Героїв Соціалістичної Праці, Героїв Радянського Союзу, Героїв України, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» розглядаються міським головою особисто.

2

6. Відповідно до резолюції керівництва виконавчого комітету відділ по зверненнях та прийому громадян забезпечує направлення звернень відповідальним виконавцям.7. Проекти відповідей заявникам готуються відповідальними виконавцями у трьох примірниках за підписом керівника, який доручив розгляд звернення, при цьому другий екземпляр відповіді візується відповідальним виконавцем шляхом накладання підпису та дати підготовки відповідного проекту.

8. Проекти відповідей на звернення, які надійшли з вищих органів влади, готуються відповідальними виконавцями у чотирьох примірниках (перший та другий примірники на бланку виконавчого комітету) з зазначенням адресатів (вищого органу влади, з якого надійшло звернення, та адреси заявника). Третій примірник проекту візується відповідальним виконавцем (підпис та дата підготовки відповіді), четвертий примірник після підписання керівником, який доручив розгляд звернення, повертається відповідальним виконавцям.

9. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, повноту підготованої відповіді заявнику несуть посадові особи (відповідальні виконавці), яким доручено розгляд звернень. Керівники структурних підрозділів виконавчого комітету, Мелітопольської міської ради та комунальних підприємств систематично вживають необхідних заходів щодо скорочення фактичних термінів розгляду звернень в структурних підрозділах, які вони очолюють.

У разі, коли звернення розглядаються кількома виконавцями, відповідальним за підготовку остаточної відповіді та дотримання строків виконання є перший, зазначений у резолюції, при цьому відповідь повинна вміщувати інформацію, що надано усіма виконавцями зазначеними у резолюції.

10. У разі необхідності продовження терміну розгляду звернення, за згодою посадової особи, що надала доручення щодо розгляду звернення, відповідальним виконавцем надсилається повідомлення заявнику до закінчення основного терміну розгляду звернення.

11. Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

12. У разі надходження повторного звернення від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, комісія з питань розгляду звернень громадян при міському голові згідно з чинним законодавством може прийняти рішення про припинення розгляду звернення на підставі матеріалів розгляду попередніх звернень.

Проект відповіді заявнику про припинення розгляду питання готується секретарем комісії.

Подальші звернення від таких заявників з питань, розгляд яких припинено, виконавчим комітетом не розглядаються, про що відділ по зверненнях та прийому громадян повідомляє заявника у термін, не більше п’яти днів з дня надходження такого звернення до виконавчого комітету.

3

13. Звернення, в якому не викладено зміст питання, або суть його є незрозумілою, повертається заявникові з відповідними роз’ясненнями не пізніше ніж через десять днів від дня його надходження.14. Звернення, в яких порушені питання, що не входять до повноважень виконавчого комітету Мелітопольської міської ради, пересилаються за належністю в термін, не більше п’яти днів з дня надходження, про що повідомляється громадянину, який подав звернення.

Повідомлення громадянину про направлення його звернення на розгляд за належністю до органу, до компетенції якого відноситься розгляд його звернення, підписує начальник відділу по зверненнях та прийому громадян.

15. Рішення про зняття звернень з контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про постановку на контроль відповідного звернення, шляхом накладання резолюції «До справи» на інформації про результати розгляду звернення.

16. У разі необхідності відповідна посадова особа може залишити звернення на контролі до остаточного рішення та інформування заявника про остаточні результати розгляду. В такому випадку, заявнику до кінця остаточного розгляду його звернення, надається проміжна відповідь у встановлений чинним законодавством термін.

17. Пропозиції, заяви і скарги громадян після їх вирішення з усіма документами щодо їх розгляду і вирішення обов’язково повертаються до відділу по зверненнях та прийому громадян для централізованого формування справи. Формування і зберігання справ у виконавців забороняється.

18. Термін зберігання документів за пропозиціями, заявами і скаргами складає п’ять років. Після закінчення п’ятирічного терміну зберігання документи за пропозиціями, заявами і скаргами знищуються у порядку, встановленому чинним законодавством.


Керуючий справами виконкому В.В. Шиян

Груднєв С.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 26.01.2012 № 39-р

ПОРЯДОК

проведення особистих прийомів громадян керівництвом виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області
 1. Організація особистих прийомів громадян (далі – прийом) керівництвом виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі – виконавчий комітет) здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

 2. Прийом у виконавчому комітеті проводиться міським головою, першим заступником та заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючим справами виконавчого комітету відповідно до функціонального розподілу обов’язків, з питань, які належать до повноважень виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області, не рідше двох разів на місяць.

 3. Прийоми проводяться у кабінеті прийому громадян № 13 на першому поверсі адміністративної будівлі, за адресою: м. Мелітополь,
  вул. К.Маркса, 5.

 4. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», проводиться першочергово, особисто міським головою або, під час його відсутності, виконуючим його обов’язки заступником, якщо заявник не бажає звернутися до іншої посадової особи.

 5. Прийоми громадян проводяться згідно із затвердженим графіком, за попереднім записом заявників. Графік прийомів громадян затверджується окремим розпорядженням міського голови.

 6. Графік прийомів доводиться до відома громадян шляхом оприлюднення на офіційному веб-порталі виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області, в газеті «Новий день» та розміщується на інформаційному стенді біля кабінету прийому громадян.

 7. Попередній запис на прийом до першого заступника та заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючого справами виконавчого комітету здійснюється у відділі по зверненнях та прийому громадян кабінет № 18 або за телефоном: 6-37-10, щоденно протягом робочого тижня, впродовж робочого часу (з 8:00 до 17:00 з понеділка по четвер включно з перервою на обід з 12:00 до 12:45 та з 8:00 до 12:00 щоп’ятниці), і закінчується наприкінці робочого дня, що безпосередньо передує дню прийому.

2


 1. Попередній запис на прийом до міського голови здійснюється начальником відділу по зверненнях та прийому громадян або головним спеціалістом відділу у кабінеті № 14 та за телефоном: 6-10-66, щоденно протягом робочого тижня, що безпосередньо передує дню прийому, впродовж робочого часу (з 8:00 до 17:00 з понеділка по четвер включно з перервою на обід з 12:00 до 12:45 та з 8:00 до 12:00 у п’ятницю).

Попередній запис на прийом до міського голови здійснюється при наявності матеріалів попереднього розгляду порушених громадянами питань профільним заступником міського голови, до компетенції якого входить розгляд відповідного питання (за виключенням категорій громадян, зазначених у пункті 4 цього Порядку), звернення яких відповідно до чинного законодавства розглядаються особисто міським головою.

 1. Під час попереднього запису на прийом відповідальні працівники відділу по зверненнях та прийому громадян, що здійснюють попередній запис, з’ясовують прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання громадянина, контактний телефон (якщо такий є), суть питань, з якими громадянин бажає звернутися до відповідного керівника.

За необхідністю, також, підлягає вивченню така інформація:

до яких структурних підрозділів виконавчого комітету, Мелітопольської міської ради або керівників комунальних підприємств попередньо звертався громадянин і які були прийняті рішення;

документи, інші матеріали, що подаються громадянами для обґрунтування своїх заяв (клопотань), скарг або пропозицій (зауважень).

У разі бажання записатися на прийом зі спільним питанням групи громадян, вищезазначена інформація у повному обсязі з’ясовується у контактної особи, яку самостійно визначають громадяни. В інших представників групи підлягають з’ясуванню виключно прізвище, ім’я та по батькові.

Не допускається з’ясування відомостей про особу громадянина, які не стосуються обставин звернення.


 1. У разі необхідності відповідальний працівник відділу по зверненнях та прийому громадян надає допомогу громадянину у визначенні посадової особи органу місцевого самоврядування, до якої необхідно записатися на прийом відповідно до специфіки питання, яке порушує громадянин, та компетенції відповідних посадових осіб.

 2. Відмовляється у записі на прийом тим громадянам, які бажають звернутися до керівництва виконавчого комітету з питанням, розгляд якого було попередньо припинено постійно діючою комісією з питань розгляду звернень громадян при міському голові, відповідно до ст.8 Закону України «Про звернення громадян».

 3. У разі, якщо прийом відповідним керівником виконавчого комітету не може відбутися за графіком через поважні причини, він інформує про це відповідальних працівників відділу по зверненнях та прийому громадян, але не пізніше ніж за один робочий день до дня проведення прийому за графіком.3

Відповідальні працівники відділу по зверненнях та прийому громадян оперативно сповіщають громадян, яких було записано на цей прийом, про його перенесення (відміну). 1. У разі відсутності відповідного керівника виконавчого комітету прийом може проводити інша посадова особа, яка його заміщує.

 2. При проведенні прийомів поза графіком, черговість попереднього запису до відповідного керівника виконавчого комітету зберігається з урахуванням громадян, які були попередньо записані на прийом, що не відбувся через поважні причини.

У разі проведення прийому керівником виконавчого комітету поза графіком відповідальні працівники відділу по зверненнях та прийому громадян оперативно запрошують громадян на прийом згідно із черговістю попереднього запису.

 1. Відповідно до списків попереднього запису на прийом відповідальними працівниками відділу по зверненнях та прийому громадян оформлюються та друкуються реєстраційно-контрольні картки (картки звернень громадян).

 2. Під час підготовки до прийому відповідальні працівники відділу по зверненнях та прийому громадян згідно з даними попереднього запису вивчають питання, з яких громадяни бажають звернутися на особистому прийомі до керівництва виконавчого комітету, за необхідністю залучають до попереднього вивчення вказаних питань керівників відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету, Мелітопольської міської ради, комунальних підприємств у межах їх повноважень.

 3. Під час проведення прийому посадова особа, яка його здійснює, для забезпечення кваліфікованого вивчення поставлених відвідувачем питань за необхідністю залучає до участі в прийомі працівників відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету, Мелітопольської міської ради, комунальних підприємств або перед прийомом запитує від них потрібну інформацію у письмовому вигляді.

 4. Прийоми міського голови проводяться за участю керівництва відділу по зверненнях та прийому громадян.

 5. Під час проведення прийому громадян у заявника можуть бути витребувані документи, що засвідчують його особу або наявність повноважень на представництво інтересів іншої особи (групи осіб). Відсутність такого документа, згідно з вимогами статті 5 Закону України «Про звернення громадян», може бути підставою для відмови у прийомі.

 6. Присутність під час спілкування керівника виконавчого комітету із заявником сторонніх осіб, що не запрошувалися та не мають відношення до розгляду питань згідно з попереднім записом, не допускається.

 7. Після закінчення прийому, в день його проведення, всі опрацьовані матеріали за результатами прийому, в тому числі реєстраційно-контрольні картки з резолюціями та підписами відповідної посадової особи, що проводила прийом, передаються у відділ по зверненнях та прийому громадян.4

 1. У разі, якщо порушене громадянином питання неможливо вирішити безпосередньо у ході прийому через складність і необхідність додаткового вивчення, заявникові рекомендується написати заяву та викласти зміст питання в письмовому вигляді.

 2. Подані громадянами на особистому прийомі звернення реєструються, обліковуються та розглядаються відповідно до Порядку розгляду письмових звернень громадян у виконавчому комітеті Мелітопольської міської ради Запорізької області

 3. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

 4. Відділ по зверненнях та прийому громадян:

забезпечує, згідно із дорученням керівництва виконавчого комітету, підготовку матеріалів для відправки на розгляд звернень, поданих на прийомі, структурним підрозділам виконавчого комітету, Мелітопольської міської ради, комунальних підприємств та іншим органам, установам, організаціям, до повноважень яких належить вирішення питань і прийняття в зв’язку з цим відповідних рішень;

здійснює оперативний контроль за дотриманням відповідальними виконавцями термінів розгляду звернень;

здійснює систематичний аналіз, узагальнення поданих на прийомах звернень громадян.


 1. Рішення про зняття звернень з контролю приймають посадові особи, які прийняли рішення про контроль, шляхом накладання резолюції «До справи» на інформації про результати розгляду звернення.

 2. Звернення, що були подані на прийомі, після їх вирішення з усіма документами щодо їх розгляду і вирішення та примірником реєстраційно-контрольної картки повертаються до відділу по зверненнях та прийому громадян для централізованого формування справи. Формування і зберігання справ у виконавців забороняється.

 3. Термін зберігання документів за пропозиціями, заявами і скаргами складає п’ять років. Після закінчення п’ятирічного терміну зберігання документи за пропозиціями, заявами і скаргами знищуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

Керуючий справами виконкому В.В. Шиян

Груднєв С.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 26.01.2012 № 39-р


ПОРЯДОК
проведення виїзних особистих прийомів громадян керівництвом виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області

1. Організація виїзних особистих прийомів громадян (далі – виїзний прийом) керівництвом виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області (далі – виконавчий комітет) здійснюється відповідно до Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008 № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

2. Виїзні прийоми проводяться міським головою, першим заступником та заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, як правило, за місцем проживання або за місцем праці громадян, з питань, які належать до повноважень виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.

3. Виїзні прийоми проводяться не рідше одного разу на квартал згідно із графіком, який затверджується міським головою щоквартально.

4. Під час виїзних прийомів розгляд звернень Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня», проводиться першочергово.

5. Відділ по зверненнях та прийому громадян узгоджує з керівниками виконавчого комітету та узагальнює пропозиції щодо місця, дати та часу проведення виїзних прийомів, та щоквартально до 30 числа останнього місяця кварталу подає графік виїзних прийомів на затвердження міському голові.

6. Після затвердження міським головою графік виїзних прийомів направляється:

першому заступнику та заступникам міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради, керуючому справами виконавчого комітету – для виконання;

відділу по зверненнях та прийому громадян – для підготовки виїзних прийомів, обліку та контролю за розглядом звернень.

7. Графік виїзних прийомів доводиться до відома громадян шляхом оприлюднення на офіційному веб-порталі виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Відділ по зверненнях та прийому громадян відповідає за своєчасне подання графіку виїзних прийомів до управління стратегічного розвитку міста виконавчого комітету для його розміщення на офіційному веб-порталі виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.

2

8. Керівники підприємств та організацій, на яких заплановано проведення виїзного прийому, сприяють їх проведенню:доводять до відома населення відповідного району міста інформацію щодо днів та часу прийому;

організовують попередній запис громадян на прийом;

виділяють приміщення та створюють відповідні умови для проведення прийому.

9. Начальник відділу по зверненнях та прийому громадян під час проведення виїзного прийому заповнює зі слів заявника картку звернень громадян та, у разі надання, приймають від нього письмову заяву.

10. Відділ по зверненнях та прийому громадян:

здійснює реєстрацію звернень, одержаних на виїзному прийомі, контроль за дотриманням термінів їх розгляду та наданням відповідей заявникам;

здійснює систематичний аналіз звернень громадян, поданих на особистих виїзних прийомах, готує аналітичні матеріали (за потребою) про стан цієї роботи у виконавчому комітеті Мелітопольської міської ради.

11. Подані громадянами на виїзному прийомі звернення реєструються, обліковуються та розглядаються відповідно до Порядку розгляду письмових звернень громадян у виконавчому комітеті Мелітопольської міської ради Запорізької області.

12. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, надання відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

13. Рішення про зняття з контролю звернень, які були отримані на виїзному прийомі, приймає посадова особа, яка його проводила, шляхом накладання резолюції «До справи» на інформації про результати розгляду звернення.

14. Звернення, що були подані на виїзному прийомі, після їх вирішення з усіма документами щодо їх розгляду і вирішення та примірником реєстраційно-контрольної картки повертаються до відділу по зверненнях та прийому громадян для централізованого формування справи. Формування і зберігання справ у виконавців забороняється.

15. Термін зберігання документів за пропозиціями, заявами і скаргами складає п’ять років. Після закінчення п’ятирічного терміну зберігання документи за пропозиціями, заявами і скаргами знищуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

Керуючий справами виконкому В.В. Шиян

Груднєв С.М.

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

від 26.01.2012 № 39-р
ПОРЯДОК

проведення прямих «гарячих» телефонних ліній громадян керівництвом виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області

1. Організація прямих «гарячих» телефонних ліній керівництвом виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області
(далі – виконавчий комітет) здійснюється відповідно до Закону України
«Про звернення громадян», Указу Президента України від 07.02.2008
№ 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування».

2. Прямі «гарячі» телефонні лінії проводяться міським головою, першим заступником та заступниками міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради щоквартально, як правило, у кабінеті прийому громадян № 13, за телефоном: 6-12-83, згідно з графіком, який складається відділом по зверненнях та прийому громадян за пропозиціями керівництва виконавчого комітету та затверджується міським головою.

3. Графік проведення прямих «гарячих» телефонних ліній та їх тематика надається:

головному спеціалісту прес-служби, який за тиждень до проведення прямих «гарячих» телефонних ліній забезпечує інформування мешканців міста через засоби масової інформації про дату і час проведення заходу;

управлінню стратегічного розвитку міста виконавчого комітету для висвітлення та розміщення на офіційному веб-порталі виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області інформації про проведення прямих «гарячих» телефонних ліній, а також результатів вирішення нагальних питань мешканців міста.

4. Склад присутніх посадових осіб під час прямих «гарячих» телефонних ліній визначається керівництвом виконавчого комітету, про що за день до проведення заходу надається інформація до відділу по зверненнях та прийому громадян для координації проведення цього заходу.

5. Відділ по зверненнях та прийому громадян:

здійснює облік телефонних звернень громадян, забезпечує контроль за виконанням доручень, наданих керівництвом виконавчого комітету при проведенні цих заходів, та наданням інформації громадянам про результати розгляду їх звернень;

готує аналітичні матеріали (за потребою) про стан цієї роботи у виконавчому комітеті Мелітопольської міської ради.

Керуючий справами виконкому В.В. ШиянГруднєв С.М.