Розпорядження міського голови від 10. 04. 2009 №143-о про призначення Кошелюка М.Є. Призначити з 15. 05. 2009 року Кошелюка Мирослав - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Рішення двадцять третьої сесії від 9 вересня 2009 року №3-23/2009 м. 1 10.82kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 20 жовтня... 1 49.82kb.
Додаток №1 до розпорядження міського голови від «27» 07 2009 року... 1 79.35kb.
Венгера Олега Миколайовича, директора обласного комунального підприємства... 1 97.03kb.
Рішення двадцять третьої сесії від 9 вересня 2009 року №24-23/2009 м. 1 13.27kb.
Розпорядження від «18» 06 2013 №163-р Про призначення стипендії міського... 1 38.7kb.
Рішення 24. 12. 2009 №1151. м. Чернівці Про внесення змін до рішення... 1 27.27kb.
Рішення від 28 березня 2013 року №9-15/2013 м. Хмельницький Про затвердження... 1 10.52kb.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 7 жовтня 2009 року... 3 846.08kb.
Розпорядження Харківського міського голови Від 11. 12. 08 №2783 скла... 1 265.53kb.
Рішення від 25. 03. 2011 №99 Про списання комунального майна 1 42.06kb.
Рішення від 15 березня 2012 року м. Чернігів Про звіт по виконанню... 1 360.36kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження міського голови від 10. 04. 2009 №143-о про призначення Кошелюка М.Є. - сторінка №1/1

Вінницька міська рада

Розпорядження

міського голови
від 10.04.2009 № 143-О

Про призначення

Кошелюка М.Є.

Призначити з 15.05.2009 року Кошелюка Мирослава Євгеновича на посаду директора комунального підприємства « Інститут розвитку міст» згідно з укладеним контрактом.

Підстава: заява Кошелюка М.Є., контракт.

Міський голова В.Б.Гройсман
ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА

КОНТРАКТ


з керівником установи, що є у комунальній власності.

м. Вінниця 15 травня 2009 р.

Міський голова Гройсман Володимир Борисович, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» з одного боку та громадянин Кошелюк Мирослав Євгенович, надалі Керівник, з другого боку, уклали цей контракт про таке: Кошелюк Мирослав Євгенович призначається на посаду директора комунального підприємства " Інститут розвитку міст " на термін з " 15" травня 2009 р. по "15" травня 2014 р. включно.


 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Керівник здійснює керівництво комунальним підприємством

" Інститут розвитку міст" (надалі підприємство ) на підставі єдиноначальності та умовах, у відповідності з нормативними документами.


 1. .Цей контракт є строковим трудовим договором, укладеним в письмовій формі відповідно до пункту 3 статті 24 Кодексу Законів про працю України (далі - КЗпП України) з додержанням вимог частини 3 статті 21 КЗпП України.

 2. .Під терміном "нормативні документи" розуміється: Конституція України, Цивільний кодекс України,Господарський кодекс України, Закони України та інші акти Верховної Ради України, Постанови Кабінету Міністрів України, акти Президента України, акти Кабінету Міністрів України, акти органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб, акти органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб; рішення міської ради та її виконавчого комітету, розпорядження міського голови; генеральна, галузева, регіональна угоди; локальні нормативні акти (Статут підприємства, колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку і т.п.); судові рішення, даний контракт.

 1. .Терміном "сторони" в цьому контракті зазначається Вінницький міський голова, з одного боку та Керівник підприємства, з другого боку.

 2. .Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником підприємства, при реалізації повноважень та обов'язків передбачених нормативними документами.

1.6. Керівник підприємства в межах встановлених нормативними документами, підзвітний та підконтрольний:

 1. Вінницькій міській раді;

 2. Вінницькому міському голові;

 3. Виконавчому комітету Вінницької міської ради;

 4. Трудовому колективу, його повноважним представникам.

1.7. В період відпустки Керівника або його відсутності з інших причин, обов'язки Керівника за погодженням з виконкомом Вінницької міської ради виконує його заступник.

 1. За цим контрактом керівник зобов'язується безпосередньо і через адміністрацію підприємства здійснювати поточне управління (керівництво) підприємством, забезпечувати його високоприбуткову діяльність, ефективне використання закріпленого за підприємством майна, а виконавчий комітет
  міської ради зобов'язується створювати належні умови для матеріального забезпечення і організації праці Керівника.

 2. На підставі контракту виникають трудові відносини між

Керівником підприємства та виконавчим комітетом Вінницької міської ради.

1.10. Керівник, який уклав цей контракт, є повноважним представником підприємства під час реалізації повноважень та обов'язків підприємства, передбачених актами законодавства, статутом підприємства, іншими нормативними документами.2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
2.1. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво підприємством, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань підприємства, передбачених законодавством, статутом підприємства та цим контрактом.

 1. Керівник забезпечує надання послуг, виконання робіт, які мають соціально значимий характер, задовольняє специфічні потреби, що витікають із замовлень громадян та організацій.

 2. Керівник забезпечує складання в установленому порядку річного фінансового плану підприємства та подає його на затвердження виконавчому комітету Вінницької міської ради, з яким укладено цей контракт.

 3. Виконавчий комітет Вінницької міської ради має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов'язків щодо управління підприємством та розпорядження його майном.

 4. Виконавчий комітет Вінницької міської ради:

 • надає інформацію на запит Керівника;

 • організовує фінансовий контроль за діяльністю підприємства;

 • здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за підприємством комунального майна.

 1. Керівнику належать закріплені за ним повноваження і права, які поширюються на підприємство законодавчими та іншими нормативними актами, а також передбачені статутом підприємства та цим контрактом.

 2. Керівник має право:

 • діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

 • укладати господарські та інші угоди;

 • видавати доручення;

 • відкривати рахунки в банках;

 • користуватися правом розпорядження коштів підприємства, накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

 • в межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов'язкові для всіх підрозділів та працівників підприємства:

- вирішувати інші питання, віднесенні законодавством, виконавчим комітетом Вінницької міської ради, статутом підприємства і цим контрактом до компетенції Керівника.

2.7. Керівник укладає трудові договори з працівниками підприємства відповідно до чинного законодавства.

2.8. Під час укладення трудових договорів з працівниками підприємства, визначенні та забезпеченні умов їх праці та відпочинку, Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом підприємства, генеральною й галузевою угодами, колективним договором і фінансовими можливостями підприємства.

2.9. Керівник зобов'язаний вжити заходів по створенню в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умови праці відповідно до нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників гарантованих законодавством про охорону праці.

2.10.Відповідно до ст.ст. 172, 175 Кримінального кодексу України Керівник несе кримінальну відповідальність за незаконне звільнення працівника з роботи з особистих мотивів, а також за безпідставну та умисну невиплату заробітної плати більше ніж за 1 місяць.

3. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА.
3.1. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата за рахунок частки доходу, одержаного підприємством внаслідок його господарської діяльності, виходячи з:


 • встановленої йому заробітної плати, передбаченою постановою Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 р. №859 "Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності та об'єднань державних підприємств" зі змінами та доповненнями, в
  розмір 3.5 ( трьох з половиною) мінімальних тарифних ставок робітника основного виробництва 1-го розряду ;

 • встановленої йому надбавки за інтенсивність праці та особливий характер роботи у розмірі 50 відсотків посадового окладу;

 • у разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи відповідно до умов контракту надбавка скасовується або зменшується;

 • встановленого йому розміру премії згідно затверджених умов і показників преміювання, але розмір премії не може перевищувати розміру посадового окладу керівника;

 • у разі погіршення якості роботи, невиконання умов контракту, погіршення трудової дисципліни премія зменшується або скасовується у тому звітному періоді, коли виявлено порушення (за окремим рішенням).

З.2. Крім того Керівникові виплачуються:

 • винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого на підприємстві Положення;

 • одноразові виплати за виконання окремих завдань за рішенням виконавчого комітету Вінницької міської ради.
 1. Керівнику надається основна щорічна оплачувана відпустка тривалістю 24 календарних дні та додаткова оплачувана відпустка за ненормований робочий день 7 календарних днів. Оплата відпустки проводиться згідно порядку встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки йому
  надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі середньомісячного заробітку. Керівник визначає час та порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку та завершення, поділу її на частини і т.д.) за погодженням з інформаційно-аналітичним управлінням міської ради.

 2. У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується грошова допомога в розмірі згідно з прийнятим колективним договором на підприємстві.


4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

4.2. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому законодавством.5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕННЯ ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ
5.1. Цей контракт припиняється:

а) після закінчення терміну дії контракту;

б)за згодою сторін;

в)до закінчення терміну дії контракту у випадках, передбачених пунктами 5.3 і 5.4 цього контракту;

г) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

5.2. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи міського голови до закінчення терміну його дії:

а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов'язків, покладених на нього цим контрактом:

б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи його обов'язків, передбачених контрактом, в результаті чого для підприємства настали значні негативні наслідки (понесено збитки, виплачено штрафи і т.п.);

в) в разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом 3-х (трьох) місяців при наявності вини керівника;

г) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці у разі систематичних порушень ними чинного законодавства з питань охорони праці;

д) у разі невиконання підприємством зобов'язань перед бюджетом та Пенсійним фондом щодо сплати податків, зборів та обов'язкових платежів, а також невиконання підприємством зобов'язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи не дотримання графіка погашення заборгованості із
заробітної плати;

5.3. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

а) у випадку систематичного невиконання виконавчим комітетом Вінницької міської ради своїх обов'язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника,
втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення економічних результатів діяльності підприємства;

б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов'язків за контрактом та інших поважних причин.

5.4. У разі дострокового припинення контракту, з незалежних від Керівника причин, встановлюються гарантії та компенсації, передбачені чинним законодавством.


 1. За два місяці до закінчення терміну дії контракту він може бути за угодою Сторін продовжений або переукладенний на новий термін.

 2. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, встановлених у контракті, але не передбачених чинним законодавством, про це зазначається у трудовій книжці Керівника з посиланням на пункт 8 частини першої статті 36 Кодексу законів про працю України.


6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ


 1. Цей контракт діє з "15" травня 2009 р. до "15" травня 2014 р. включно.

 2. Сторони зобов'язуються додержуватись конфіденційності умов цього контракту, роблячи при цьому винятки, коли:

- сторони посилаються на умови контракту при захисті своїх інтересів в суді;

про умови контракту інформуються відповідні працівники підприємства та інші особи у зв'язку з необхідністю виконання контракту (ознайомлення працівників бухгалтерії, що займаються визначенням розміру винагороди Керівника і т.п.) Сторони вживають заходи з дотримання конфіденційності умов контракту з цими працівниками та особами, (визначенням розміру винагороди Керівника і т.п.) Сторони вживають заходи з дотримання конфіденційності умов контракту з цими працівниками та особами.

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, урегульовані чинним законодавством та на органи, які здійснюють нагляд (контроль) за дотриманням законодавства
7. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ
Вінницька міська рада Комунальне підприємство «Інститут розвитку міст»

Адреса: 267100, м.Вінниця, вул.Соборна,59 Адреса: м.Вінниця, вул.Соборна,59

Відомості про Керівника:

Домашня адреса: м. Вінниця, вул.Квятека,1а,кв.13

Тимчасове посвідчення громадянина №ОТ000501

Дата видачі 30.11.2007 р.
8. Цей контракт укладено в 3 примірниках, які мають однакову юридичну силу та зберігаються в:

 1. Протокольній частині

 2. Керівника

 3. Працівника

Міський голова Директор комунального підприємства

«Інститут розвитку міст»

В.Б.Гройсман

Кошелюк М.Є.

М.П. 2009 р. М.П. " " 2009р.
ПОГОДЖЕНО:

Начальник юридичного управління міської ради Гусак Д.В._______________

Заступник міського голови

Слишинський В.І.______________

Начальник відділу кадрової роботи та з питань служби в органах

місцевого самоврядування апарату міської ради та її виконкому Ласкавчук Тетяна Василівна


Відділ кадрової роботи та з питань служби в органах

місцевого самоврядування апарату міської ради та її виконкому