Розпорядження смт. Любашівка >07. 02. 2013 року №35/Ад-2013 Про резерв кадрів на посади заступників голови та керівника апарату райо - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження смт. Любашівка >30. 01. 2013 року №30/Ад-2013 Про резерв... 1 171.8kb.
Розпорядження 20 червня 2013 року м. Бобровиця №119 1 284.82kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від ­­­­­­­­­­­24... 1 175.28kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації від 22 травня... 1 177.48kb.
Розпорядження голови райдержадміністрації від 6 лютого 2013 року... 1 28.59kb.
Розпорядження голови Виноградівської районної державної адміністрації 05. 1 16.97kb.
Розпорядження смт. Любашівка >22. 01. 2013 року №21/Ад-2013 Про внесення... 1 43.62kb.
Розпорядження 21. 02. 2013 №42/А-2013 Про затвердження Положення... 1 94.49kb.
Розпорядження смт. Любашівка >19. 02. 2013 №45/Ад-2013 Про нагородження... 1 21.81kb.
Розпорядження 14. 06. 2013 смт Чемерівці №175/2013-р 1 36.73kb.
Розпорядження 07. 06. 2013 №149/А-2013 Про затвердження Положення... 1 105.91kb.
Розпорядження смт. Любашівка >30. 01. 2013 року №30/Ад-2013 Про резерв... 1 171.8kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження смт. Любашівка >07. 02. 2013 року №35/Ад-2013 Про резерв кадрів на - сторінка №1/1
"КОПІЯ"
УКРАЇНА
Любашівська районна державна адміністрація

Одеської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
смт. Любашівка

07.02.2013 року №35/Ад-2013Про резерв кадрів на посади заступників голови та керівника апарату районної державної адміністрації на 2013 рік

Відповідно до Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 28 лютого 2001 р. №199, розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 18 червня 2009 року №424/А-2009 "Про затвердження Положення про формування кадрового резерву обласної і районних державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів" та на підставі листа-погодження обласної державної адміністрації від 05.02.2013 року №270/01-30/01:
  1. Затвердити список осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади заступників голови та керівника апарату Любашівської районної державної адміністрації на 2013 рік (додається).
  1. Керівнику апарату районної державної адміністрації Тімановському О.Д. організувати навчання резерву кадрів, його стажування, іншу роботу, передбачену Положенням про формування кадрового резерву для державної служби.
  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Тімановського О.Д.

Виконуючий обов’язки голови

районної державної адміністрації (підпис) В.М.Мочуляк


ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу діловодства

та контролю апарату районної

державної адміністрації

_________________ В.М. Олійник

"___" ____________ 2013 року


Погоджено:

Керівник апарату районної

державної адміністрації О.Д.Тімановський

Начальник юридичного відділу

районної державної адміністрації В.В.Довганюк

Підготував:

Головний спеціаліст з кадрових питань

апарату районної державної адміністрації О.В.Донос

Розсилка: Тімановський О.Д., Донос О.В., Лабуш В.В.

"КОПІЯ"


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження в.о. голови

районної державної адміністрації

07.02.2013 року

№35/Ад-2013
СПИСОК

осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади заступників голови та керівника апарату

Любашівської районної державної адміністрації на 2013 рік

п/п

Посада, на яку пропонується особа, із зазначенням назви підрозділу

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата народжен-ня

Освіта (коли і що закінчила особа), спеціальність, науковий ступінь, вчене звання

Дата зарахування до кадрового резерву

Посада, яку займає, місце роботи

Стаж роботи на посаді

Ранг

1.

Перший заступник голови районної державної адміністрації

Манзар

Юрій Якович24.06.1960

Вища. В 1981 році Одеський сільськогос-подарський інститут. Агрономія

2013

Керівник ТОВ "Основа-2008"

14р.3м.

-

Пірог Олександр Миколайович

17.03.1972

Вища, у 1998 році Національний техніч-ний університет України ”Київський політехнічний інститут”. Промислова електроніка

2013

Заступник голови Любашівської РДА

2р. 6м.

11

Заміхановська Ірина Василівна

24.09.1973

Вища. В1993 році Харківський технікум громадського харчування. Технологія приготування їжі та організація громад-ського харчування. В 2009 році Національ-ний університет кораблебудування ім. ад-мірала Макарова. Економіка підприємства. Слухач 3 курсу Одеського регіонального інституту державного управління Націо-нальної академії державного управління при Президентові України

02.04.2010

Заступник начальника управління праці та соціального захисту населення Любашівської РДА

3 р.6 м.

12

Копищик

Ігор Васильович07.09.1978

Вища. В 2009 році Національний універ-ситет кораблебудування ім. адмірала Макарова. Економіка підприємства

03.02.2012

Головний спеціа-ліст з питань за-хисту державних таємниць прокура-тури Любашів-ського району

до року

12

Крячик Анатолій Анатолійович

14.01.1982

Вища‚ в 2002 році Балтське училище Південноукраїнського державного педаго-гічного університету ім. К. Д. Ушинсько-го. Початкове навчання, в 2007 році - Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка. Педагогіка і методика середньої освіти. Історія.

2013

Начальник відділу у справах молоді та спорту Любашівської РДА

1р.1 м.

12

2.

Заступник голови районної державної адміністрації


Павлов Геннадій Анатолійович

14.12.1967

Вища. В 2007 р. Національна юридична академія України ім. Я. Мудрого. Правознавство

25.12.2008

Любашівський селищний голова

2 р.3м.

7

Ліщук

Ольга


Іллівна

12.02.1973

Вища. В 1995 р. Південноукраїнський педагогічний університет ім. К.Д. Ушин-ського. Математика. В 2002 р. Одеський державний аграрний університет. Облік і аудит. В 2008 р. Одеський регіональний інститут державного управління Націо-нальної академії державного управління при Президентові України. Магістр державного управління

15.11.2006

Начальник управ-ління Пенсійного фонду України в Любашівському районі

3 р.7 м.

11

Козак

Леонід Анатолійович10.12.1957

Вища. В 1978 році Одеський автошляхо-вий технікум Міншляхбуду УРСР. Будів-ництво та експлуатація автомобільних шляхів. В 1990 році - Одеський інженерно-будівельний інститут. Промислове і цивільне будівництво

03.02.2012

Начальник відділу регіонального роз-витку, містобуду-вання та архітек-тури Любашівської РДА

1р.11м.

11

3.

Керівник апарату районної державної адміністрації

Мокряк Людмила Миколаївна

12.06.1971

Вища. В 1993 р. Ізмаїльський державний педагогічний інститут. Російська мова та література. В 1996 р. Одеський державний університет ім. І.І.Мечникова. Українська мова та література


15.11.2006

Секретар Любашівської селищної ради

6 р. 2м.

9

Момонт Оксана Василівна

16.04.1973

Вища. В 1993 році Одеський кооператив-ний технікум. Організація кооперативної торгівлі і товарознавство товарів народ

ного споживання. В 2007 році Одеський національний університет ім. І.І. Мечни-кова. Соціологія. В 2012 році Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Магістр державного управління2013

Начальник відділу ведення Держав-ного реєстру виборців апарату Любашівської РДА

5 р.2 м.

11Керівник апарату районної

державної адміністрації (підпис) О.Д.Тімановський

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу діловодства

та контролю апарату районної

державної адміністрації

_________________ В.М. Олійник"___" ____________ 2013 року