Розпорядження смт. Любашівка >21. 11. 2012 року №1279/Ад-2012 Про експертну комісію Любашівської районної державної адміністрації - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження смт. Любашівка >23. 10. 2012 року №1143/Ад-2012 Про... 1 120.72kb.
Розпорядження смт. Любашівка >17. 09. 2012 року №1020/Ад-2012 Про... 1 76.21kb.
Розпорядження смт Любашівка 06. 12. 2012 року №1315/Ад-2012 Про затвердження... 1 167.44kb.
Розпорядження смт. Любашівка >19. 02. 2013 №45/Ад-2013 Про нагородження... 1 21.81kb.
Розпорядження смт. Любашівка >03. 09. 2012 року №971/Ад-2012 Про... 1 19.05kb.
Розпорядження смт. Любашівка >27. 09. 2012 року №1046/Ад-2012 27. 1 16.21kb.
Розпорядження смт. Любашівка >22. 01. 2013 року №21/Ад-2013 Про внесення... 1 43.62kb.
Розпорядження смт. Любашівка >30. 01. 2013 року №30/Ад-2013 Про резерв... 1 171.8kb.
Розпорядження смт. Любашівка >26. 04. 2013 №101/Ад-2013 Про внесення... 1 16.33kb.
Розпорядження смт. Любашівка >15. 11. 2012 року №1253/Ад-2012 Про... 1 120.37kb.
Розпорядження смт. Любашівка >27. 09. 2012 року №1047/Ад-2012 Про... 1 12.11kb.
Кабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 17 листопада 1997 р. 1 83.72kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження смт. Любашівка >21. 11. 2012 року №1279/Ад-2012 Про експертну комісію - сторінка №1/1
"КОПІЯ"


УКРАЇНА
Любашівська районна державна адміністрація

Одеської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
смт. Любашівка

21.11.2012 року №1279/Ад-2012Про експертну комісію Любашівської

районної державної адміністрації

Відповідно до пункту 13 статті 16 Закону України "Про місцеві державні адміністрації" статей 6,7,14, Закону України "Про Національний архівний фонд і архівні установи", Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004, з метою проведення експертизи цінності документів в архіві Любашівської районної державної адміністрації:


1. Утворити експертну комісію Любашівської районної державної адміністрації у складі, згідно додатку.
2. Затвердити Положення про експертну комісію Любашівської районної державної адміністрації (додається).
3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Тімановського О.Д.
Голова районної

державної адміністрації (підпис) О.І. Вовк

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу діловодства

та контролю апарату районної

державної адміністрації

_________________ В.М. Олійник

"___" ____________ 2012 року

Погоджено:

Перший заступник голови районної

державної адміністрації В.М.Мочуляк

Керівник апарату районної

державної адміністрації О.Д.Тімановський

Начальник архівного відділу

районної державної адміністрації О.П. Панченко

Начальник юридичного відділу

районної державної адміністрації В.В. Довганюк


Підготував:
Начальник відділу діловодства та контролю апарату

районної державної адміністрації В.М.ОлійникРозсилка: Вовк О.І., Тімановський О.Д., Олійник В.М., Панченко О.П., Донос О.В., Довганюк В.В., Касевич Л.Л., Яковенко О.В., Крячик А.А., Рибак І.М., Козак Л.А., Харітон О.А., Чолак С.Л., Пенчев О.С., Задерей О.Ю., Момонт О.В., Савченко О. І.

"КОПІЯ"


Додаток

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

21.11.2012 року

№1279/Ад-2012
Склад

експертної комісії

Любашівської районної державної адміністрації


Тімановський

Олександр ДмитровичКерівник апарату Любашівської державної адміністрації, голова комісії.

Члени комісії:
Олійник

Віктор Миколайовичначальник відділу діловодства та контролю апарату районної державної адміністрації, секретар комісії.


Панченко

Оксана Павлівнаначальник архівного відділу районної державної адміністрації.

Донос

Ольга Вікторівнав.о. начальника відділу організаційно - кадрової роботи районної державної адміністрації.

Момонт

Оксана Василівнаначальник відділу ведення Державного реєстру виборців районної державної адміністрації.

Довганюк

Валентина Василівнаначальник юридичного відділу районної державної адміністрації.

Касєвич

Людмила Леонідівнаначальник відділу фінансово - господарського забезпечення районної державної адміністрації.

Рибак

Інна Михайлівнадержавний реєстратор районної державної адміністрації.

Гарбуз

Олександр Івановичдержавний адміністратор районної державної адміністрації.

Науменко

Вероніка Павлівнаголовний спеціаліст з питань внутрішньої політики районної державної адміністрації.

Яковенко

Олена Володимирівнаначальник відділу економіки районної державної адміністрації.

Козак

Леонід Анатолійовичначальник відділу регіонального розвитку, містобудування та архітектури районної державної адміністрації.

Харітон

Олена Анатоліївнаначальник служби у справах дітей районної державної адміністрації.

Чолак

Світлана Леонідівназавідуючий сектором з питань усиновлення, опіки та піклування районної державної адміністрації.

Крячик

Анатолій Анатолійовичначальник відділу районної державної адміністрації.


Задерей Олександр Юрійович


завідуючий сектором з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та надзвичайних ситуацій районної державної адміністрації.

Пенчев

Олег Степановичголовний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи районної державної адміністрації.


Керівник апарату районної

державної адміністрації (підпис) О.Д. Тімановський

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу діловодства

та контролю апарату районної

державної адміністрації

_________________ В.М. Олійник

"___" ____________ 2012 року

"КОПІЯ"


ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови

районної державної адміністрації

21.11.2012 року

№1279/Ад-2012
Положення

про експертну комісію

Любашівської районної державної адміністрації

     1. Відповідно до Закону України "Про Національний архівний фонд та архівні установи"

та Порядку утворення та діяльності комісій з проведення експертизи цінності документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 серпня 2007 року № 1004, Любашівська районна державна адміністрація утворює експертну комісію (далі - ЕК) для організації і проведення попередньої експертизи цінності документів, що утворилися в процесі її діяльності, та подання результатів експертизи цінності документів на розгляд експертно-перевірної комісії (далі - ЕПК) Державного архіву Одеської області.

 

     2. ЕК є постійно діючим дорадчим органом. Рішення ЕК затверджуються головою районної державної адміністрації, після чого стають обов'язковими для виконання структурними підрозділами районної державної адміністрації.


     3. У своїй діяльності ЕК керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими нормативними актами, наказами Державного комітету архівів України (далі - Держкомархів) та положенням, затвердженим на підставі Типового положення.
     4. Склад ЕК затверджується головою райдержадміністрації.

     Головою ЕК призначається, як правило, керівник апарату районної державної адміністрації, а секретарем - особа, відповідальна за архів апарату районної державної адміністрації.


     5. Секретар ЕК за рішенням голови забезпечує скликання засідань комісії, складає протоколи, доводить до відома структурних підрозділів районної державної адміністрації, та окремих осіб рішення комісії, здійснює облік і звітність про проведену роботу, веде документацію ЕК і забезпечує її збереженість.
     6. ЕК працює відповідно до річного плану, який затверджує голова райдержадміністрації, і звітує перед ним про проведену роботу.
7. Завданням ЕК експертної комісії Любашівської районної державної адміністрації є організація та проведення експертизи цінності документів, що утворилися в діловодстві районної державної адміністрації.
     8. ЕК Любашівської районної державної адміністрації приймає рішення про схвалення та подання до ЕПК (ЕК архівного відділу райдержадміністрації) проектів таких документів:

     описи справ постійного зберігання, внесені до Національного архівного фонду (далі НАФ);

     описи справ з особового складу;

     номенклатури справ;

     інструкції з діловодства;

     положення про служби діловодства, архівні підрозділи та ЕК;

     анотовані переліки унікальних документів НАФ;

     акти про вилучення для знищення документів, не внесених до НАФ;

     акти про вилучення документів з НАФ.

2
     9. Для виконання покладених на ЕК завдань їй надається право:

     контролювати дотримання структурними підрозділами районної державної адміністрації, окремими працівниками, відповідальними за організацію документів у діловодстві, архівних вимог щодо розробки номенклатур справ, формування справ, експертизи цінності документів, упорядкування та оформлення документів;

     вимагати від структурних підрозділів районної державної адміністрації розшуку відсутніх документів НАФ, документів тривалого зберігання, у тому числі документів з особового складу, та письмових пояснень у випадках втрати цих документів;

     одержувати від структурних підрозділів районної державної адміністрації відомості та пропозиції, необхідні для визначення експертизи цінності документів та строків їх зберігання;

     заслуховувати на своїх засіданнях керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації про хід підготовки документів до архівного зберігання і забезпечення збереженості документів, про причини втрати документів;

     запрошувати на засідання як консультантів та експертів фахівців структурних підрозділів районної державної адміністрації, а в разі необхідності працівників відповідної державної архівної установи (архівного відділу райдежадміністрації);

     інформувати голову Любашівської районної державної адміністрації з питань, що входять до компетенції ЕК.


     10. Засідання ЕК проводяться не рідше ніж один раз на рік і вважаються правоможними, якщо на них присутні не менш як дві третини складу членів комісії.
     11. Рішення ЕК приймаються більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні, оформляються протоколом, який підписується головою і секретарем комісії, та набирають чинності з моменту затвердження протоколу засідання ЕК головою Любашівської районної державної адміністрації.
     12. У разі відмови голови Любашівської районної державної адміністрації затвердити протокол засідання ЕК вона може звернутися до Центральної експертно-перевірної комісії Держкомархіву, рішення якої з цього питання є остаточним.

Керівник апарату районної

державної адміністрації (підпис) О.Д. Тімановський

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу діловодства

та контролю апарату районної

державної адміністрації

_________________ В.М. Олійник"___" ____________ 2012 року