Розпорядження смт. Любашівка >23. 10. 2012 року №1143/Ад-2012 Про спостережну комісію Любашівської районної державної адміністрації - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження смт. Любашівка >21. 11. 2012 року №1279/Ад-2012 Про... 1 78.72kb.
Розпорядження смт. Любашівка >17. 09. 2012 року №1020/Ад-2012 Про... 1 76.21kb.
Розпорядження смт Любашівка 06. 12. 2012 року №1315/Ад-2012 Про затвердження... 1 167.44kb.
Розпорядження смт. Любашівка >19. 02. 2013 №45/Ад-2013 Про нагородження... 1 21.81kb.
Розпорядження смт. Любашівка >03. 09. 2012 року №971/Ад-2012 Про... 1 19.05kb.
Розпорядження смт. Любашівка >27. 09. 2012 року №1046/Ад-2012 27. 1 16.21kb.
Розпорядження смт. Любашівка >22. 01. 2013 року №21/Ад-2013 Про внесення... 1 43.62kb.
Розпорядження смт. Любашівка >30. 01. 2013 року №30/Ад-2013 Про резерв... 1 171.8kb.
Розпорядження смт. Любашівка >26. 04. 2013 №101/Ад-2013 Про внесення... 1 16.33kb.
Розпорядження смт. Любашівка >15. 11. 2012 року №1253/Ад-2012 Про... 1 120.37kb.
Розпорядження смт. Любашівка >27. 09. 2012 року №1047/Ад-2012 Про... 1 12.11kb.
Рішення №5-19\13 від 10 січня 2013 року Про передачу нерухомого майна... 1 18.07kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження смт. Любашівка >23. 10. 2012 року №1143/Ад-2012 Про спостережну комісію - сторінка №1/1
"КОПІЯ"
УКРАЇНА
Любашівська районна державна адміністрація

Одеської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
смт. Любашівка

23.10.2012 року №1143/Ад-2012


Про спостережну комісію Любашівської

районної державної адміністрації
Відповідно до пункту 9 статті 39 Закону України "Про місцеві державні адміністрації", постанови Кабінету Міністрів України від 1 квітня 2004 року № 429 "Про затвердження положень про спостережні комісії та піклувальні ради при спеціальних виховних установах" із змінами, внесеними згідно с Постановами Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 року №1074, від 10.11.2010 № 1042, враховуючи звернення громадських організацій району та окремих громадян, з метою забезпечення виконання в повному обсязі положень Кримінально – виконавчого кодексу України в частині, що стосується органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування:
1. Утворити спостережну комісію Любашівської районної державної адміністрації у складі згідно додатку.
2. Затвердити Положення про спостережну комісію (додається).
3. Розпорядження Любашівської районної державної адміністрації від 19 серпня 2011 року № 409/Ад-2011 "Про спостережну комісію Любашівської районної державної адміністрації" вважати таким, що втратило чинність.
4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови Любашівської районної державної адміністрації Пірога О.М.


Голова районної

державної адміністрації (підпис) О.І. Вовк
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу діловодства

та контролю апарату районної

державної адміністрації

_________________ В.М. Олійник

"___" ____________ 2012 рокуПогоджено:

Заступник голови районної

державної адміністрації О.М. Пірог

Керівник апарату районної

державної адміністрації О.Д. Тімановський

Начальник юридичного відділу

районної державної адміністрації В.В. Довганюк

Підготував:
Головний спеціаліст з питань зв'язків

з правоохоронними органами

та оборонної роботи О.С. Пенчев
Розсилка:

Пірог О.М., Самойленко І.О., Харітон О.А., Савченко О.І., Гладкий О.М., Заміхановська І.В., Головатюк І.В., Світліцький Д.Г., Сопінський С.В., Заботкін О.М., Яценко О.В.,Лобанов О.Г., Олійник А.Л.

"КОПІЯ"
Додаток

до розпорядження голови

районної державної адміністрації

23.10.2012 року

№1143/Ад-2012

С К Л А Д

спостережної комісії Любашівської районної державної адміністрації

- заступник голови Любашівської районної державної адміністрації, голова спостережної комісії Пірог О.М.


- заступник начальника управління праці та соціального захисту Любашівської районної державної адміністрації, секретар комісії Заміхановська І.В.

Члени комісії:
- завідуючий організаційним відділом виконавчого апарату районної ради Гладкий О.М. ( за письмовим зверненням ).
- голова Любашівського районного осередку всеукраїнської громадської організації інвалідів „Союз Чорнобиль Україна” Світліцький Д.Г. ( за письмовим зверненням ).
- голова Любашівської районної спілки інвалідів Заботкін О. М. ( за письмовим зверненням ).
- начальник Любашівського районного управління юстиції Головатюк І. М. ( за письмовим зверненням ).
- голова Любашівської районної спілки „Союз ветеранів Афганістану” Яценко О.В. ( за письмовим зверненням ).
- представник Любашівської районної громадської організації „ Біла Акація” Олійник А.Л. ( за письмовим зверненням ).
- мешканець с.м.т. Любашівка, вул. Мала Спортивна, 5 Лобанов О.Г. ( за письмовою заявою ).
- голова Любашівської міської молодіжної організації "Ніка" Сопінський С.В. ( за письмовим зверненням ).
- начальник служби у справах дітей районної державної адміністрації Харітон О.А
- директор районного центру соціальних служб для сімей, дітей та молоді Самойленко І.О.
Керівник апарату районної

державної адміністрації (підпис) О.Д. Тімановський
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу діловодства

та контролю апарату районної

державної адміністрації

_________________ В.М. Олійник

"___" ____________ 2012 року

"КОПІЯ"

ЗАТВЕРДЖЕНОрозпорядження голови районної державної адміністрації

23.10.2012 року

№1143/Ад-2012

ПОЛОЖЕННЯ
про спостережну комісію

1. Це Положення визначає завдання, функції та повноваження спостережної комісії, що утворена районною державною адміністрацією.

2. Спостережна комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Кримінально-виконавчим кодексом України, Законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про місцеві державні адміністрації", “Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк”, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.

Діяльність спостережної комісії базується на принципах гласності, демократичності, добровільності, відкритості та прозорості.

3. Основними завданнями спостережної комісії є:

1) організація та здійснення громадського контролю за дотриманням прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб та осіб, звільнених від відбування покарання;

2) сприяння органам і установам виконання покарань у виправленні і ресоціалізації засуджених осіб та створенні належних умов для їх тримання, залучення до цієї діяльності громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян;

3) організація виховної роботи з особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, та громадського контролю за їх поведінкою протягом невідбутої частини покарання;

4) надання допомоги у соціальній адаптації особам, звільненим від відбування покарання.

4. Відповідно до покладених завдань спостережна комісія сприяє у:

1) звільненні від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років;

2) проведенні соціально-виховної роботи із засудженими особами, організації їх загальноосвітнього та професійно-технічного навчання;

3) залученні громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян до надання допомоги у створенні належних умов для тримання засуджених осіб, їх матеріально-побутовому та медико-санітарному забезпеченні, здійсненні оздоровчо-профілактичних заходів;

2

4) створенні додаткових робочих місць для залучення засуджених осіб до суспільно корисної праці.5.Спостережна комісія на підставі інформації органів і установ виконання покарань веде облік осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, організовуює громадський контроль за поведінкою таких осіб та проведення виховних заходів за місцем їх роботи (навчання) і проживання протягом невідбутої частини покарання.

6.Спостережна комісія здійснює заходи соціального патронажу щодо осіб, звільнених від відбування покарання, сприяють розвитку мережі центрів соціальної адаптації та інших установ і організацій, діяльність яких спрямована на надання таким особам допомоги у соціальній адаптації.

7.Спостережна комісія інформуює громадськість через засоби масової інформації про результати своєї роботи та про стан дотримання прав людини, захист основних свобод і законних інтересів засуджених осіб під час виконання кримінальних покарань, виконує інші функції відповідно до законодавства.

8. Спостережна комісія має право:

1) доручати членам комісії:

відвідувати установи виконання покарань, вивчати стан матеріально-побутового та медико-санітарного забезпечення засуджених осіб, умови їх праці та навчання, стан організації соціально-виховної роботи;

брати участь у засіданнях комісій установ виконання покарань під час розгляду питань про внесення до суду подань щодо умовно-дострокового звільнення засуджених осіб від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та брати участь у судових засіданнях під час розгляду таких подань;

2) висловлювати свою думку по суті клопотання про помилування, що подає засуджена особа;

3) одержувати від громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, органів і установ виконання покарань, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності інформацію і документи, необхідні для виконання покладених на комісію завдань;

4) проводити особистий прийом засуджених осіб, розглядати їх звернення та приймати за результатами розгляду відповідні рішення;

5) заслуховувати на своїх засіданнях з питань, що належать до компетенції комісії, інформацію посадових осіб органів і установ виконання покарань, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремих громадян;

6) доручати представникам громадських організацій і трудових колективів (за їх згодою) проводити виховну роботу та здійснювати контроль за поведінкою осіб, умовно-достроково звільнених від відбування покарання, протягом невідбутої частини покарання, координувати проведення такої роботи;

3

7) заслуховувати на своїх засіданнях інформацію представників громадських організацій і трудових колективів, що здійснюють громадський контроль за особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання, про їх роботу (навчання) та поведінку в побуті, у разі потреби запрошувати таких осіб та заслуховувати їх інформацію;8) вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо:

удосконалення діяльності органів і установ виконання покарань з питань дотримання прав людини, захисту основних свобод і законних інтересів засуджених осіб;

поліпшення на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності індивідуально-профілактичної та виховної роботи з особами, засудженими до громадських або виправних робіт, та особами, умовно-достроково звільненими від відбування покарання;

організації трудового та побутового влаштування осіб, звільнених від відбування покарання, сприяння їх соціальній адаптації;

9. Спостережна комісія під час здійснення своїх повноважень не має права втручатися в оперативно-службову діяльність органів і установ виконання покарань..

10. До складу спостережної комісії входять представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремі громадяни.

Представники громадських організацій та окремі громадяни становлять не менш як половину складу комісії.

11. Членами спостережної комісії не можуть бути судді, представники органів прокуратури, органів внутрішніх справ, Служби безпеки, Державної кримінально-виконавчої служби, Державної виконавчої служби, адвокати, особи, які мають не погашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість, а також особи, які раніше входили до складу спостережної комісії і повноваження яких були припинені достроково з підстав, передбачених підпунктами 4 і 5 пункту 15 цього Положення.

Члени спостережної комісії не мають права здійснювати громадський контроль щодо засуджених осіб, які тримаються в установах виконання покарань, якщо вони є близькими родичами таких осіб, а також потерпілими, свідками, захисниками або іншими особами, які беруть або брали участь у провадженні за кримінальними справами щодо засуджених осіб.

12. Голова і секретар спостережної комісії призначаються органом, який її утворив. Заступник голови комісії обирається на її засіданні. Кількісний склад комісії визначається залежно від обсягу роботи, як правило, від п'яти до одинадцяти членів.

13. Спостережна комісія утворюється строком на три роки. Орган, який утворив спостережну комісію, повідомляє у засобах масової інформації про припинення повноважень комісії та формування нового її складу не пізніше, ніж за три місяці до цього, а також про дострокове припинення членом комісії своїх повноважень.

Підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, які бажають включити до складу комісії своїх представників, подають до органу, який утворює спостережну комісію, відповідні пропозиції, підписані керівником підприємства, установи, або рішення керівного органу організації.

4

Окремі громадяни подають заяви, підписані особисто.Орган, який утворює спостережну комісію, може запропонувати увійти до її складу представникам підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та окремим громадянам.

Повноваження спостережної комісії припиняються достроково органом, який утворив комісію, якщо прийняті спостережною комісією рішення суперечать законодавству та призвели до порушення прав, основних свобод і законних інтересів засуджених осіб або осіб, звільнених від відбування покарання. Факт такого порушення повинен бути підтверджений компетентним уповноваженим органом.

Рішення про новий склад спостережної комісії оприлюднюється протягом одного тижня після його прийняття. Підприємствам, установам і організаціям та окремим громадянам, пропозиції яких щодо кандидатур до складу спостережної комісії були відхилені, надається вмотивоване рішення органу, який утворив комісію.

14. Голова спостережної комісії, його заступник та члени комісії беруть участь у її роботі на громадських засадах.

15. Повноваження члена спостережної комісії припиняються достроково:

1) за його заявою;

2) за зверненням громадської організації, органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи або організації, що рекомендували особу до складу комісії;

3) у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

4) у разі відмови відвідувати установи виконання покарань за дорученням спостережної комісії;

5) у разі відсутності без поважних причин на трьох підряд засіданнях спостережної комісії.

16. Не допускається делегування членами спостережних комісій своїх повноважень іншим особам.

17. Організаційною формою роботи спостережної комісії є засідання, які проводяться в міру потреби, але не рідше ніж один раз на місяць.

Засідання спостережної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як половина її складу.

18. На засідання спостережної комісії можуть бути запрошені представники громадських організацій, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, прокуратури, правоохоронних органів, засобів масової інформації та окремі громадяни.

19. Голова спостережної комісії:

1) організовує роботу комісії, розподіляє обов'язки між її членами, надає доручення, контролює та перевіряє їх виконання;

2) забезпечує підготовку та затверджує план роботи комісії на півріччя (рік), визначає питання, які підлягають розгляду на її черговому засіданні;

5

3) бере участь особисто або доручає членам комісії брати участь у засіданнях комісій установ виконання покарань, які розглядають питання щодо зміни умов тримання засуджених осіб, умовно-дострокового звільнення їх від відбування покарання, заміни невідбутої частини покарання більш м'яким, звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, та інформує про результати членів спостережної комісії;4) представляє комісію особисто або доручає своєму заступнику представляти комісію з питань, що належать до її компетенції, в органах виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форми власності;

5) інформує громадськість через засоби масової інформації про результати діяльності комісії не рідше ніж один раз на півроку та подає щороку до 1 березня звіт органу, який її утворив.

20. Спостережна комісія приймає рішення з питань, що належать до її компетенції, відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії.

Рішення спостережної комісії оформляється постановою, яку підписує голова комісії.

Постанова спостережної комісії має бути розглянута відповідними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціям незалежно від форми власності.

За результатами розгляду постанови спостережної комісії органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності зобов'язані письмово повідомити спостережну комісію про заходи, вжиті для її виконання, або обґрунтувати причини її невиконання.

Постанова спостережної комісії може бути оскаржена до органу, який її утворив, або до суду.

21. Організаційно-технічне забезпечення діяльності спостережної комісії покладається на Любашівську районну державну адміністрацію.

22. Спостережна комісія має печатку та бланк із своїм найменуванням.
Керівник апарату районної

державної адміністрації (підпис) О.Д. Тімановський

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу діловодства

та контролю апарату районної

державної адміністрації

_________________ В.М. Олійник"___" ____________ 2012 року