Розпорядження смт. Любашівка >30. 01. 2013 року №30/Ад-2013 Про резерв кадрів на посади керівників структурних підрозділів районної - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження смт. Любашівка >07. 02. 2013 року №35/Ад-2013 Про резерв... 1 68.12kb.
Розпорядження смт. Любашівка >22. 01. 2013 року №21/Ад-2013 Про внесення... 1 43.62kb.
Розпорядження від 02 січня 2013 року Турка №15 Про затвердження штатних... 1 224.08kb.
Розпорядження голови районної державної адміністрації ­­­­ 02. 1 76kb.
Розпорядження смт Любашівка 06. 12. 2012 року №1315/Ад-2012 Про затвердження... 1 167.44kb.
У рамках діяльності регіонального комітету з економічних реформ 4... 1 19.78kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 08. 02. 1 31.79kb.
Основні заходи за участю структурних підрозділів Березівської районної... 1 149.71kb.
Розпорядження від 29 березня 2013 року №79 Про встановлення на 2013... 1 56.15kb.
Розпорядження 06 грудня 2012 року смт Ріпки №542 Про перспективний... 1 125.85kb.
Розпорядження 07. 06. 2013 №149/А-2013 Про затвердження Положення... 1 105.91kb.
Ректори Одеських вищих навчальних закладів 1 17.3kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження смт. Любашівка >30. 01. 2013 року №30/Ад-2013 Про резерв кадрів на - сторінка №1/1
"КОПІЯ"

УКРАЇНА
Любашівська районна державна адміністрація

Одеської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
смт. Любашівка

30.01. 2013 року №30/Ад-2013Про резерв кадрів на посади керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації на 2013 рік

Відповідно до Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 28 лютого 2001 р. №199, змін та доповнень до неї, розпорядження Одеської обласної державної адміністрації від 18 червня 2009 року №424/А-2009 "Про затвердження Положення про формування кадрового резерву обласної і районних державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів", плану роботи з кадрами, на підставі пропозицій заступника голови райдержадміністрації, керівника апарату та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації за погодженням керівників відповідних структурних підрозділів обласної державної адміністрації:
  1. Затвердити список осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади керівників структурних підрозділів Любашівської районної державної адміністрації на 2013 рік (додається).
  1. Керівнику апарату районної державної адміністрації Тімановському О.Д. організувати навчання резерву кадрів та стажування, приділивши увагу резервістам, зарахованим на ті посади, які мають вивільнятись у 2013 році.
  1. Контроль за виконанням розпорядження покласти на керівника апарату районної державної адміністрації Тімановського О.Д.


В.о. голови районної

державної адміністрації (підпис) В.М.Мочуляк
ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу діловодства

та контролю апарату районної

державної адміністрації

_________________ В.М. Олійник

"___" ____________ 2013 рокуПогоджено:

Заступник голови районної

державної адміністрації О.М.Пірог

Керівник апарату районної

державної адміністрації О.Д.Тімановський

В.о. начальника юридичного відділу

районної державної адміністрації Л.Г. Дніпровська

Підготував:

Головний спеціаліст з кадрових питань

апарату районної державної адміністрації О.В.Донос

Розсилка:

Тімановський О.Д., Донос О.В., Лабуш В.В.


"КОПІЯ"

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження в.о. голови

районної державної адміністрації

30.01.2013 року

№30/Ад-2013СПИСОК

осіб, зарахованих до кадрового резерву на посади керівників структурних підрозділів

Любашівської районної державної адміністрації на 2013 рік

п/п

Посада, на яку пропонується особа, із зазначенням назви підрозділу

Прізвище, ім’я,

по батькові

Дата народження

Освіта (коли і що закінчила особа), спеціальність, науковий ступінь, вчене звання

Дата зараху-вання до кадрово-го резерву

Посада, яку займає, місце роботи

Стаж роботи на посаді

РангНачальник фінансового управління

Вітвіцька

Олена


Леонідівна

26.07.1962

Вища. В 1986 р. Одеський сільськогосподарський інститут. Економіст-організатор сільського господарства.

26.12.2002

Заступник начальника упра-вління - начальник бюджет-ного відділу фінансового управління РДА

10 р.1м.

11

Лянна

Алла


Іванівна

07.01.1973

Вища. В 1997 р. Одеський державний економічний університет. Облік і аудит.

25.12.2008

Головний економіст відділу бухгалтерського обліку та звітності фінансового управління РДА

7р. 5 м.

11Начальник управління агропромислового розвитку

Манзар Юрій Якович

24.06.1960

Вища. В 1981 р. Одеський сільськогосподарський інститут. Агрономія.

16.12.2010

Керівник ТОВ "Основа-2008"

14 р.3м.

-

Момонт Ігор Миколайович

09.06.1973

Вища. В 1995 р. Одеський сіль-ськогосподарський інститут. Зооінженерія. В 2007 році – Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України. Державне управління.

28.12.2011

Голова фермерського господарства "Церера"

5 р.6 м.

-Начальник управління соціального захисту населення

Заміхановська Ірина Василівна

24.09. 1973

Вища. В 2002 р. Харківський технікум громадського харчування. Технологія приготування їжі та організація громадського харчуван-ня. В 2009 р. Національного універ-ситету кораблебудування ім. адмі-рала Макарова. Економіка вироб-ництва. Слухач 3 курсу Одеського регіонального інституту державно-го управління НАДУ при Президен-тові України. Державне управління.

10.01.2008

Заступник начальника правління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації

3 р. 5 м.

12

Гадіяк Світлана Анатоліївна

27.08. 1984

Вища. В 2006 р. Кіровоградський інститут регіонального управління та економіки. Облік і аудит. В 2011 році Одеський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України. Державне управління.

25.12.2008

Головний бухгалтер Любашівської селищної ради

1 р.8 м.

13Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців

Бойко

Інна Михайлівна11.04.1981

Вища. В 2005 р. Одеський державний аграрний університет. Облік і аудит.

25.12.2008

Головний спеціаліст відділу ведення Державного реєстру виборців РДА

4 р.10 м.

13

Височина Володимир Валерійович

16.12.1985

Вища. В 2007 р. Одеський наці-ональний університет ім. І. І. Мечникова. Комп’ютерні системи та мережі.

28.12.2011

Слухач ІІ курсу Одеського регіонального інституту дер-жавного управління НАДУ при Президентові України

1р.4м.

14Начальник відділу організаційно – кадрової роботи

Пілюк Наталя Вікторівна


19.05.1976

Вища. В 2000 р. Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. Соціологія

2013

Державний адміністратор РДА

до року

12

Донос Ольга

Вікторівна28.07.1976

Вища. В 1998 р. Одеський сільськогосподарський інститут. Облік та аудит.

25.12.2008

Головний спеціаліст з кадро-вих питань відділу організа-ційно-кадрової роботи РДА

6 р. 1 м.

13Начальник відділу діловодства та контролю

Гибець Алла Валеріївна

23.02.1974

Базова вища. В 2013 р. Націона-льний університет кораблебуду-вання ім. адмірала Макарова

2013

головний спеціаліст Люба-шівського районного управ-ління юстиції Одеської області

11 р.

13

Бобошко Наталія Вікторівна

18.04.1972

Вища. В 1997 р. Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. Російська мова та література.


2013

Головний спеціаліст з питань контролю відділу діловодства та контролю апарату РДА

1 р. 6 м.

11Пелих Олена Михайлівна

01.03.1976

Вища. В 2000 р. Уманська державна академія зв’язку ім. О. С. Попова. Економіка підприємства

2013

Головний відділу містобудування та архітектури РДА

до місяця

15Начальник юридичного відділу

Маковеєнко Ірина Петрівна

01.01.1981

Вища. В 2004 р. Одеський державний аграрний університет. Економіст з бухгалтерського обліку. В 2009 р. Миколаївський національний університет ім. Макарова. Правознавство.

10.01.2008

Головний державний подат-ковий ревізор-інспектор податкового контролю юри-дичних осіб Любашівської міжрайонної державної податкової інспекції

5 р.3 м.

-

Дніпровська Лариса Григорівна

23.11.1973

Вища. В 1997 р. Одеський інститут підприємництва та права. Правознавство

2013

Головний спеціаліст юридичного відділу РДА

7 р.4м.

13Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення

Нагаєць

Світлана


Анатоліївна

28.11.1961

Вища. В 1992 р. Одеський сільськогосподарський інститут. Економіка та організація сільського господарства

28.12.2011

Начальник відділу бухгал-терського обліку управління праці та соціального захисту населення РДА

2 р. 2 м.

12

Лещенко

Світлана Миколаївна20.10.1970

Вища. В 1993 р. Одеський сіль-ськогосподарський інститут. Бухгалтерський облік, контроль і аналіз господарської діяльності

25.12.2008

Головний спеціаліст відділу фінансово-господарського забезпечення РДА

4 р.10 м.

13Начальник відділу комунікацій з громадськістю

Науменко Вероніка Павлівна

18.02.1973

Вища. В 1997 р. Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. Історія

2013

Головний спеціаліст з питань внутрішньої політики РДА

1 р. 6 м.

11

Примаченко Віктор Васильович

17.11.1960

Вища. В 1984 р. Одеський державний університет ім. І. І. Мечникова. Історія

2013

Тимчасово не працює

до місяця

15

Житнюк Віктор Сергійович


27.10.1983

Вища. В 2006 р. Одеський державний аграрний університет. Менеджмент організацій

2013

Старший державний подат-ковий ревізор-інспектор від-ділу податкового контролю Любашівської міжрайонної державної податкової інспекції Одеської області

6 р. 0 м.

-Начальник відділу економічного розвитку і торгівлі


Тіхов Олександр Леонідович

17.04.1988

Вища, в 2010 році Уманський національний університет садівництва. Економіка підприємства

2013

Агроном фермерського господарства "Рута" Любашівського району

до року

15

Тімановський Денис

Олександрович08.07.1984

Вища. В 2006 р. Одеський аграрний університет. Облік і аудит

25.12.2008

Головний спеціаліст, голов-ний бухгалтер районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді


4 р.6 м.

14Начальник відділу містобудування та архітектури

Дорошевська Марія Василівна

09.08.1980

Вища. В 2002 р. Одеська державна академія будівництва та архітектури. Технологія будівельних конструкцій, виробів і матеріалів

25.12.2008

Головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації

4 р. 8 м.

15

Карлюга Ігор Анатолійович

30.06.1982

Вища. В 2006 р. Одеську державну академію будівництва та архітектури. Технологія будівельних конструкцій‚ виробів і матеріалів


20.06.2012

Спеціаліст І категорії відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації

2 р.4 м.

14Начальник відділу культури

Тарнавська Інна Тахірівна

02.09.1980

Вища. В 2012р. Кіровоградський державний педагогічний універ-ситет ім. Володимира Винни-ченка. Музичне мистецтво

2013

Методист Любашівського районного Будинку культури

5 р. 4 м.

-

Шлода

Олена


Володимирівна

05.06.1971

Вища. В 1997 р. Одеський Південноукраїнський педагогіч-ний університет. Вчитель обра-зотворчого мистецтва, креслен-ня і художньої праці.

21.01.2005

Вчитель образотворчого мистецтва дитячої музичної школи.

9 р. 0 м.

-

Сербін Микола Васильович

07.05.1956

Вища. В 2005 р. Київський Наці-ональний університет культури і мистецтва. Культурологія.


25.12.2008

Директор районного будинку культури

29 р.9 м.

-Начальник служби у справах дітей

Чолак Світлана Леонідівна

07.02.1970

Вища. В 1992 р. Ізмаїльський державний педагогічний інститут. Російська мова та література.

10.01.2008

Завідуючий сектором з питань усиновлення, опіки та піклування служби у справах дітей РДА

4 р.7 м.

13

Котюжинська Ірина Володимирівна

03.09.1985

Вища. В 2007 р. Кіровоград-ський інститут регіонального управління та економіки. Психологія.


2013

Спеціаліст І категорії служби у справах дітей РДА


4 р.10 м.

15Начальник відділу освіти

Єфіменко

Валентина

Євгенівна


09.04.1967

Вища. В 1989 р. Ізмаїльський педагогічний інститут. Російська мова та література.


25.12.2008

Спеціаліст І категорії відділу освіти РДА

7 р.0 м.

13

Бабець

Людмила Анатоліївна30.01.1961

Вища. В 1995 р. Одеський державний університет ім. І.І .Мечникова. Українська мова та література.

28.12.2011

Заступник директора з нав-чально-виховної роботи, вчитель української мови та літератури НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів-гімназія»

9 р.2м.

-Начальник відділу у справах молоді та спорту

Дехтяренко Людмила Борисівна

14.11.1968

Вища. В 2012 р. Кіровоград-ський інститут регіонального управління та економіки. Економіка підприємства

2013

Головний спеціаліст відділу у справах молоді та спорту Любашівської РДА

3 р. 3 м.

13

Зелінський Євген

Михайлович26.08.1982

Вища. В 2007 р. Кіровоград-ський педагогічний університету ім. Винниченка. Фізичне виховання.

18.02.2006

Заступник директора дитячо-юнацької спортивної школи

1 р. 9 м.

-Начальник архівного відділу


Стащенко Тетяна Іванівна

17.01.1974

Вища. В 1996 р. Ізмаїльський державний педагогічний інститут. Українська мова та література.

25.12.2008

Спеціаліст Любашівського районного трудового архіву

4 р.3 м.

-

Бобошко Наталія Вікторівна

18.04.1972

Вища. В 1997 р. Одеський державний університет ім. Мечнікова. Російська мова та література

28.12.2011

Головний спеціаліст з питань контролю відділу діловодства та контролю апарату РДА

1 р. 6 м.

11Директор Любашівського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Нянько

Олена


Миколаївна

02.01.1977

Вища. В 2000 р. Уманський державний педагогічний інститут. Вчитель трудового навчання

26.12.2002

Головний спеціаліст центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді


9р.11м.

13

Сальченко Людмила Миколаївна

05.08.1977

Базова вища. В 2011 р. Харків-ський національний університет внутрішніх справ. Правознав-ство. Слухач 1 курсу Одеського регіонального інституту держав-ного управління Національної академії державного управління при Президентові України. Управління проектами

2013

Головний спеціаліст з питань звернень громадян відділу діловодства та контролю апарату Любашівської районної державної адміністрації

2 р. 2м.

13Головний спеціаліст з питань захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи та надзвичайних ситуацій

Шуптар Ярослава Валеріївна

08.11.1986

Вища. В 2009 р. Університет цивільного захисту України. Пожежна безпека


2013

Тимчасово не працює

-

-

Бурлака Микола Володимирович

20.05.1964

Базова вища. В 1989 р. Львівське пожежно-технічне училище МВД СРСР. Пожежний технік


2013

Опалювач центру поштового зв’язку №2 Одеської дирекції Українського державного підприємства поштового зв’язку "Укрпошта"

до року

-


Керівник апарату

районної державної адміністрації (підпис) О.Д.Тімановський

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Начальник відділу діловодства

та контролю апарату районної

державної адміністрації

_________________ В.М. Олійник"___" ____________ 2013 року