Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 01. 02. 2011 №37 положення про Раду директорів промис - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації... 1 29.68kb.
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 11. 1 59.21kb.
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 30. 1 42.33kb.
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 20. 1 166.75kb.
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації... 1 73.28kb.
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 25. 1 30.1kb.
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації... 1 60.47kb.
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 28. 1 39.45kb.
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 26. 1 76.65kb.
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 30. 1 25.1kb.
Перелік повноважень 14 1013.89kb.
Положення з організації оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних... 1 285.57kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 01. - сторінка №1/1
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації від 01.02.2011__№ 37_


ПОЛОЖЕННЯ

про Раду директорів промислових та науково-дослідних підприємств Солом’янського району м. Києва

1. Рада директорів промислових та науково-дослідних підприємств Солом'янського району м. Києва (далі - Рада директорів) є постійно діючим дорадчим органом Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації.

2. Рада директорів у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, розпорядженнями Київської міської державної адміністрації, Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради директорів є:

- сприяння забезпеченню координації дій органів виконавчої влади з питань промислової та наукової політики;

- підготовка пропозицій щодо формування і реалізації державної політики у промисловій та науково-дослідній сферах;

- визначення шляхів, механізмів та способів вирішення проблемних питань, що виникають під час реалізації державної політики у промисловій та науково-дослідних сферах;

- підвищення ефективності діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади;

- удосконалення нормативно-правової бази з питань промислової та науково-дослідної діяльності.

4. Рада директорів відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі реалізації державної політики у промисловій та науково-дослідній сферах;

2) вивчає результати діяльності центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань, що належать до її компетенції;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади, покладених на них завдань;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до її компетенції.


  1. Рада директорів має право:

1) отримувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань постійні або тимчасові робочі групи;

4) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів.

6. Рада директорів під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Формою роботи Ради директорів є засідання, що проводяться за рішенням його голови.

Засідання Ради директорів веде голова, а за його відсутності – один із заступників голови Ради директорів.

Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради директорів забезпечує відділ економіки Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.

Засідання вважається правомірним, якщо на ньому присутні більш як половина його членів.

8. На своїх засіданнях Рада директорів розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради директорів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації фіксуються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні.

Член Ради директорів, який не підтримує пропозиції (рекомендації), може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

9. Пропозиції та рекомендації Ради директорів можуть бути реалізовані шляхом прийняття Київською міською радою, Київською міською державною адміністрацією та Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

У випадках, передбачених законом, Рада директорів може приймати рішення, обов'язкові для виконання органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, громадянами.10. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради директорів здійснює відділ економіки Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації.
Керівник апарату П.Макаренко