Розпорядження від 16 лютого 2011 р. №37 смт Сосниця Про затвердження складу громадської ради при райдержадміністрації - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження від 16 лютого 2011 р. №37 смт Сосниця Про затвердження... 1 108.32kb.
Розпорядження від " 24" лютого 2011 р. №86 Про затвердження складу... 1 43.57kb.
Розпорядження від 8 лютого 2011 р. №49 м. Мена Про затвердження складу... 1 30.68kb.
Про затвердження нового складу Громадської ради при облдержадміністрації... 1 62.01kb.
Розпорядження від 18 січня 2011 року №32 м. Київ Про затвердження... 1 77.02kb.
Про затвердження складу Громадської ради при райдержадміністрації 1 32.13kb.
Розпорядження від 19 вересня 2013 року №59-р Про затвердження складу... 1 61.76kb.
Про проведення роз’яснювальної роботи серед населення по роботі трьохтаритфних... 1 98.29kb.
Рішення 28 травня 2013 р м. Ірпінь №109 Про затвердження нового складу... 1 76.44kb.
Розпорядження 27. 04. 2011 смт Веселинове №93-р Про внесення змін... 1 25.02kb.
Розпорядження смт. Великий Бурлук від 15 лютого 2011 рік №42 Про... 1 37.21kb.
Нз №84 О.І. Тернівська 20 р. Акт №01 оприбуткування благодійної допомоги 1 167.28kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження від 16 лютого 2011 р. №37 смт Сосниця Про затвердження складу громадської - сторінка №1/1


УКРАЇНА

СОСНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ


від 16 лютого 2011 р.37

смт СосницяПро затвердження складу

громадської ради при

райдержадміністрації

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», з урахуванням протоколу установчих зборів для формування громадської ради при районній державній адміністрації від 22.01.2011 року :


1. Затвердити склад громадської ради при районній державній адміністрації (далі – рада) згідно з додатком.

2. Сектору з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськістю та у справах преси та інформації апарату райдержадміністрації сприяти висвітленню діяльності ради у засобах масової інформації району.

3. Затвердити положення про громадську раду при районній державній адміністрації (додається).

4. Визнати такими, що втратили чинність, розпорядження голови райдержадміністрації від 7 грудня 2004 року № 403 «Про забезпечення умов для більш широкої участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики» та розпорядження голови райдержадміністрації


від 9 листопада 2005 року № 277 «Про додаткові заходи щодо залучення громадян до участі в управлінні державними справами».

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника голови районної державної адміністрації Гришенко В.В.


Голова районної


державної адміністрації В.М. Колос

Додаток


до розпорядження голови райдержадміністрації

від 16 лютого 2011 року №  37


С К Л А Д

громадської ради при районній державній адміністрації


1

Дейнеко

Любов Вікторівна-

Сосницька районна організація спілки піонерів Сосниччини

2

Скляр

Анатолій Петрович-

Сосницька районна організація Українського товариства мисливців і рибалок

3

Пилипенко

Олексій Миколайович-

Громадський благодійний фонд «Надія»

4

Рублевська Людмила Леонідівна

-

Сосницька районна організація Всеукраїнського жіночого народно-демократичного об’єднання «Дія»

5

Тібеж

Ярослав Святославович-

Сосницька районна спілка «Нащадки переможців»

6

Кузьович

Іван Степанович-

Районна організація об’єднання громадян на підтримку канонічного православ’я «Путь православних» в ім’я святого рівно апостольського князя Володимира

7

Кузьменко Надія Яківна

-

Сосницька районна організація ветеранів

8

Максименко

Віра Іванівна-

Районне відділення Української спілки в’язнів-жертв нацизму

9

Васюк Валентина Олександрівна

-

Районне відділення кредитна спілка «Сосницька»

10

Бондаренко

Михайло Іванович-

Сосницька районна організація роботодавців у галузі сільського господарства

11

Шматько

Станіслав Володимирович-

Сосницька спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів)

12

Перфільєва

Любов Миколаївна-

Сосницька районна організація спілки жінок України

Керівник апарату

райдержадміністрації М.С. Єсипенко

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням голови райдержадміністрації

від 16 лютого 2011 року №  37


Типове положення

про громадську раду при

Сосницькій районній державній адміністрації

1. Громадська рада при Сосницькій районній державній адміністрації є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

2. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією
та законами України, указами Президента України і
постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до
Конституції та законів України, актами Кабінету
Міністрів України, а також Положенням про громадську раду,
Положення про громадську раду погоджується з органом виконавчої влади, при якому вона утворена, та схвалюється на її засіданні.

3. Основними завданнями громадської ради є:

створення умов для реалізації громадянами конституційного
права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю органів


виконавчої влади;

сприяння врахуванню органом виконавчої влади громадської


думки під час формування та реалізації державної політики.
4. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:
1) готує та подає органу виконавчої влади, при якому вона
утворена (далі - орган), пропозиції до орієнтовного плану
проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення
консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає органу пропозиції щодо організації


консультацій з громадськістю;

3) подає органу обов'язкові для розгляду пропозиції щодо


підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування
та реалізації державної політики у відповідній сфері,
удосконалення роботи органу;

4) проводить відповідно до законодавства громадську


експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів
нормативно-правових актів;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням органом


пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним
нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію
корупції;

6) інформує в обов'язковому порядку громадськість про свою


діяльність, прийняті рішення та їх виконання в районних засобах масової інформації;

7) збирає, узагальнює та подає органу інформацію про


пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які
мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних


питань розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

5. Громадська рада має право:


  1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління,
    секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);

2) залучати до роботи ради працівників органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних
та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств,
установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих
фахівців;

3) організовувати і проводити семінари, конференції,


засідання за круглим столом та інші заходи;
4) отримувати в установленому порядку від органів виконавчої
влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для
забезпечення діяльності ради;

5) отримувати від органу проекти нормативно-правових актів з


питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

Члени громадської ради мають право доступу в установленому


порядку до приміщень, в яких розміщений орган.

6. До складу громадської ради можуть бути обрані представники


громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних
спілок та їх об'єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій
роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших
непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до
законодавства України (далі - інститути громадянського
суспільства).

7. Склад громадської ради формується на установчих зборах


шляхом рейтингового голосування за кандидатури, які добровільно
заявили про бажання брати участь у роботі громадської ради та
внесені інститутами громадянського суспільства.

Кількісний склад громадської ради визначається установчими


зборами.

Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

До складу громадської ради може бути обрано не більше ніж по
одному представнику від кожного інституту громадянського
суспільства.

Членство в громадській раді є індивідуальним.

8. Для формування складу громадської ради орган утворює
ініціативну групу з підготовки установчих зборів за участю
інститутів громадянського суспільства.

До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів


входять представники інститутів громадянського суспільства.

Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення


установчих зборів орган в обов'язковому порядку оприлюднює у районних засобах масової інформації підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної
групи та прізвище, ім'я, електронну адресу та номер телефону
відповідальної особи.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи


подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою
керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо
інше не передбачено його установчими документами, про делегування
представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою
(у разі наявності);

біографічна довідка делегованого представника інституту


громадянського суспільства;

копії документів, що підтверджують легалізацію інституту


громадянського суспільства;

інформація про результати діяльності інституту громадянського


суспільства протягом останніх двох років.

За 10 календарних днів до проведення установчих зборів


приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих
заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів,
кандидатур до нового складу громадської ради та у разі потреби
уточнює місце проведення установчих зборів, про що орган
повідомляє у районних засобах масової інформації.

Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників


обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія,
заслуховується інформація про результати діяльності громадської
ради, що діяла при органі виконавчої влади до проведення
установчих зборів, якщо така була утворена.

Протокол установчих зборів, відомості про склад громадської


ради орган оприлюднює у районних засобах масової інформації.

9. Орган затверджує склад громадської ради на підставі


протоколу установчих зборів.

10. Членство в громадській раді припиняється на підставі


рішення громадської ради у разі:

систематичної відсутності члена громадської ради на її


засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);

повідомлення керівника інституту громадянського суспільства,


якщо інше не передбачено його установчими документами, про
відкликання свого представника та припинення його членства в
громадській раді;

скасування державної реєстрації інституту громадянського


суспільства, представника якого обрано до складу громадської ради;

подання членом громадської ради відповідної заяви.

11. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа
членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового
голосування.

Голова громадської ради має заступників, які обираються з


числа членів ради шляхом рейтингового голосування.

Головою громадської ради не може бути обрано посадову або


службову особу органу державної влади.

Повноваження голови громадської ради можуть бути припинені за


рішенням громадської ради у разі припинення його членства у раді,
а також виникнення підстав, передбачених Положенням про громадську
раду.

12. Голова громадської ради:

організовує діяльність громадської ради;

скликає та організовує підготовку та проведення її засідань;

підписує документи від імені громадської ради;

представляє громадську раду у відносинах з Кабінетом


Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої
влади, об'єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування,
засобами масової інформації;

може брати участь у засіданнях колегії органу.

13. Функції секретаря громадської ради може виконувати
працівник структурного підрозділу у зв'язках з громадськістю
органу, який не є членом громадської ради.

14. Основною формою роботи громадської ради є засідання, що


проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на квартал.
Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за
ініціативою однієї третини загального складу її членів.

Засідання громадської ради є правоможним, якщо на ньому


присутні не менш як половина її членів.

Засідання громадської ради проводяться відкрито.

У засіданнях громадської ради бере участь з правом дорадчого
голосу уповноважений представник органу.

За запрошенням голови громадської ради у її засіданнях можуть


брати участь інші особи.

15. Рішення громадської ради приймається відкритим


голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на
засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.

Рішення громадської ради мають рекомендаційний характер і є


обов'язковими для розгляду органом.

Рішення органу, прийняте за результатами розгляду пропозицій


громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його
прийняття в обов'язковому порядку доводиться до відома членів
громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення у районних засобах масової інформації. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.

16. Громадська рада інформує орган та громадськість про свою


роботу шляхом розміщення в обов'язковому порядку в спеціально
створеній рубриці "Громадська рада" в районних засобах масової інформації про установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу.

17. Забезпечення секретаріату громадської ради приміщенням,


засобами зв'язку, створення умов для роботи ради та проведення її
засідань здійснює орган.