Розпорядження від 27 жовтня 2011 р. №563 сел. Козелець Про заходи щодо забезпечення - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядження від 28 жовтня 2011 року №399 м. Корюківка Про заходи... 1 62.13kb.
Розпорядження від 27 лютого 2012 р. №129 сел. Козелець Про відкриття... 1 19.78kb.
Розпорядження 01. 11. 2011 №563 м. Борзна Про заходи щодо забезпечення 1 51.41kb.
Розпорядження від 23 грудня 2011 р. №741 сел. Козелець 1 174.16kb.
Розпорядження від 7 листопада 2011 року №609 сел. Козелець Про внесення... 1 19.59kb.
Розпорядження від 8 листопада 2012 року №203-р Про заходи щодо забезпечення... 1 68kb.
Розпорядження 04 вересня 2013 року сел. Козелець №239 1 87.48kb.
Розпорядження 09 листопада 2012 року м. Корюківка №448 Про заходи... 1 72.94kb.
Розпорядження від 14 листопада 2011 р. №618 сел. Козелець Про внесення... 1 18.92kb.
Розпорядження 19 жовтня 2012 року сел. Козелець №648 1 21.35kb.
Розпорядження від 26 грудня 2011 р. №743 сел. Козелець Про план роботи... 1 283.54kb.
Положення про прийом слухачів до Національної академії державного... 1 294.35kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження від 27 жовтня 2011 р. №563 сел. Козелець Про заходи щодо забезпечення - сторінка №1/1


Україна

КОЗЕЛЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від

27 жовтня

2011 р. №

563

сел. Козелець

Про заходи щодо забезпечення

складання проекту районного

бюджету на 2012 рік та прогнозу

районного бюджету на 2013-2014 роки
З метою своєчасного і якісного забезпечення формування проекту районного бюджету на 2012 рік та складання прогнозу районного бюджету на 2013-2014 роки, відповідно до статей 21, 75 та 76 Бюджетного кодексу України:

1. Покласти в основу розрахунків проекту районного бюджету на 2012 рік та прогнозу районного бюджету на 2013-2014 роки положення Національного плану дій щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки Президента України „Заможне суспільство, конкурентноспроможна економіка, ефективна держава”, концептуальні засади Основних напрямів бюджетної політики на 2012 рік, затверджених постановою Верховної Ради України від 13 травня 2011 року № 3358-VI.

2. Управлінню економіки районної державної адміністрації (Каплун С.В.) надати фінансовому управлінню райдержадміністрації:

прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку району на 2012 рік у розрізі основних галузей економіки з деталізацією показників, основні прогнозні макропоказники економічного та соціального розвитку району на 2013-2014 роки до 1 грудня 2011 року;

прогнозні показники з фонду оплати праці в цілому по району на 2012 рік і 2013-2014 роки до 10 листопада 2011 року та уточнені до 1 грудня 2011 року;

3. Державній податковій інспекції в Козелецькому районі (Банк Ю.М.):

3.1. З метою виконання вимог статті 168 Податкового кодексу України провести суцільну інвентаризацію відокремлених структурних підрозділів щодо зарахування податку на доходи фізичних осіб за їх місцезнаходженням і посилити контроль за правильним зарахуванням податку до відповідних місцевих бюджетів.

3.2. Забезпечити суворий контроль за правильністю нарахування та своєчасністю сплати податку на доходи фізичних осіб, отриманого від надання громадянами паїв в оренду.


3.3. Надати фінансовому управлінню райдержадміністрації до 15 листопада 2011 року детальні розрахунки прогнозного обсягу надходжень на 2012 рік та прогнозний обсяг надходжень на 2013-2014 роки по таких податках та зборах (платежах):

податок на доходи фізичних осіб;

збір за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення;

податок на прибуток підприємств комунального значення;

плата за землю;

збір за впровадження деяких видів підприємницької діяльності;

туристичний збір;

фіксований сільськогосподарський податок;

штрафні санкції за порушення законодавства про патентування;

єдиний податок;

екологічний податок;

збір за першу реєстрацію транспортного засобу.

4. ДП „Остерське лісове господарство”, ДП „Остерський військовий лісгосп,” та ДП „Козелецьрайагролісгосп” надати фінансовому управлінню райдержадміністрації до 15 листопада 2011 року детальні розрахунки прогнозного обсягу надходжень на 2012 рік та прогнозний обсяг надходжень на 2013-2014 роки сум збору за спеціальне використання лісових ресурсів місцевого значення.

5. Центральному відділу охорони навколишнього природного середовища в області (Птуха С.С.) надати фінансовому управлінню райдержадміністрації прогнозні обсяги надходжень екологічного податку та грошових стягнень за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності, на 2012 рік та прогнозу на 2013-2014 роки в розрізі територій до 15 листопада 2011 року.

6. Управлінню Держкомзему в Козелецькому районі (Колотілін О.К.) надати фінансовому управлінню райдержадміністрації прогнозні обсяги надходжень коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва на 2012 рік та прогнозу на 2013-2014 роки до 15 листопада 2011 року.

7. Районній раді (Пономаренко В.М.) надати фінансовому управлінню райдержадміністрації розрахунки про надходження до районного бюджету плати за оренду майна, що знаходиться у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, коштів від відчуження цього майна та розрахунок надходжень частини чистого прибутку підприємств районної комунальної власності на 2012 рік та прогнозу на 2013-2014 роки до 15 листопада 2011 року.

8. Управлінню статистики в Козелецькому районі (Дідовець Л.П.) надати фінансовому управлінню райдержадміністрації дані про наявність населення станом на 01.01.2011 року в розрізі місцевих рад до 10 листопада 2011 року

9. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Курява Н.В.) розробити, з урахуванням особливостей складання проектів місцевих бюджетів, і довести до головних розпорядників коштів районного бюджету інструкцію з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2012 рік.

10 Головним розпорядникам коштів районного бюджету:

10.1. Надати фінансовому управлінню райдержадміністрації:

бюджетні запити відповідно до інструкції з підготовки бюджетних запитів до проекту районного бюджету на 2012 рік;

розрахунки потреби та обсяги енергоносіїв у натуральному та грошовому виразі на 2012 рік у розрізі установ, забезпечивши виконання заходів щодо їх економії до 15 листопада 2011 року.

10.2 Переглянути заходи, що здійснюються за рахунок бюджету, і розробити пропозиції щодо залучення інших джерел фінансування з метою приведення зобов’язань на 2012 рік до реальних ресурсів бюджету. При формуванні бюджету планувати бюджетні асигнування на виконання пріоритетних напрямів. Захищені статті витрат забезпечити в повному обсязі необхідними асигнуваннями, в інших видатках - виходячи з фінансового ресурсу. Планувати фінансову підтримку одержувачам бюджетних коштів за рахунок бюджетних коштів виключно за наявності відповідної бюджетної програми.

10.3.Забезпечити стовідсоткове погашення кредиторської заборгованості бюджетних установ за рахунок асигнувань, виділених у 2011 році, повернути до бюджету авансові проплати та дебіторську заборгованість до 1 грудня


2011 року, ураховуючи, що наявність заборгованості на 1 січня 2012 року буде розцінюватись як безгосподарність.

11. Управлінню праці та соціального захисту населення райдержадміністрації (Кривенко Н.І.) надати фінансовому управлінню райдержадміністрації розрахунки обсягів потреби на виплату всіх видів державних соціальних допомог, по пільгах і житлових субсидіях населенню, пільговому проїзду на 2012 рік та прогноз на 2013-2014 роки до 1 грудня 2011 року.

12. Фінансовому управлінню райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування:

12.1. Забезпечити проведення роботи щодо складання, розгляду і підготовки до затвердження місцевих бюджетів на 2012 рік до 1 грудня


2011 року.

12.2. Визначити пріоритетними видатки відповідних бюджетів, які не враховуються під час визначення обсягу міжбюджетних трансфертів, на виконання місцевих програм розвитку житлово-комунального господарства, зокрема на капітальний та поточний ремонт наявного житлового фонду, оснащення його засобами обліку води та теплової енергії, реконструкцію та модернізацію водопровідно-каналізаційного господарства, централізованої системи теплопостачання; забезпечувати виконання державних програм розвитку житлово-комунального господарства та інвестиційних проектів, в яких передбачається залучення коштів місцевих бюджетів.

12.3. Провести суцільну інвентаризацію кредиторської та дебіторської заборгованості бюджетних установ станом на 1 жовтня 2011 року, розробити графіки її погашення до 1 грудня 2011 року.

13. Фінансовому управлінню райдержадміністрації (Курява Н.В.) подати проект рішення про районний бюджет та прогнозні показники районного бюджету на 2013-2014 роки для схвалення районною державною адміністрацією.

14. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Голова районної


державної адміністрації Л.О.Мисливець