Розпорядження виконуючого обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації від року № Проект програма залучення інвестиці - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату... 1 392.3kb.
Довідка про стан залучення інвестицій в економіку області у 2011... 1 116.25kb.
Розпорядженням голови Київської обласної державної адміністрації... 1 212.55kb.
Розпорядження виконуючого обов’язки голови обласної державної адміністрації... 1 98.52kb.
Розпорядження виконуючого обов’язки голови районної державної адміністрації... 5 647.28kb.
Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від 30. 4 558.9kb.
Розпорядження від 17 липня 2013 року №121-р Про створення робочої... 1 12.14kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 19. 1 52.96kb.
Рішення обласної ради від 19 червня 2013 року № Інформація обласної... 1 264.1kb.
Розпорядження голови Київської обласної державної адміністрації від... 1 115.9kb.
Розпорядження 07. 06. 2013 №149/А-2013 Про затвердження Положення... 1 105.91kb.
Розпорядження голови облдержадміністрації від 20 квітня 2007 року... 1 79.23kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядження виконуючого обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації - сторінка №1/3СХВАЛЕНО


Розпорядження виконуючого обов'язки голови Київської обласної державної адміністрації

від___________________ року №
Проект
ПРОГРАМА
залучення інвестицій та поліпшення

інвестиційного клімату в Київській області

на 2013-2015 роки

Київ-2012
ЗМІСТ
І. Вступ…………………………………………………………………………..3
ІІ. Аналіз інвестиційного потенціалу Київської області та основні засади формування інвестиційної політики…………………...………………………...4

2.1. Інвестиційний потенціал Київської області…………………………….4

2.2. Основні засади формування інвестиційної політики…………………..5
ІІІ. Аналіз інвестиційної діяльності………………………………………...........7
IV. Формування інвестиційної політики в Київській області………………...13

4.1 Головна мета Програми………………………………………………….13

4.2. Основні цілі Програми ………………………………………………….13

4.3. Створення сприятливих умов для активізації та розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в Київській області………………..14

4.4. Комплексні заходи щодо забезпечення інвестиційного розвитку економіки Київської області……………………………………………........15

4.5. Комплексні заходи щодо формування позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості Київської області……………...16

4.6 Підвищення ефективності управління процесами інвестування в економіку Київської області…...…………………………………………….18
V. Фінансове забезпечення Програми………………………………………….18
VІ. Очікувані результати виконання Програми……………………………….19
VІІ. Організація та контроль за ходом виконання Програми…………………20
VІІІ. Канали розповсюдження інформації про Програму…………………….20

ВСТУП
У процесі відновлення зростання економіки країни активізація інвестиційної діяльності та значне нарощування обсягів інвестицій стають все більш вагомими. Збільшення притоку інвестицій є пріоритетним напрямом діяльності обласної державної адміністрації, поєднання інтересів інвестора з інтересами Київської області може стати основою для плідного взаємовигідного співробітництва.

Програма залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Київській області на 2013-2015 роки (далі — Програма) розроблена на основі комплексного підходу до вирішення проблеми активізації інвестиційного забезпечення економіки та визначає мету, заходи та основні завдання, спрямовані на створення сприятливих організаційних та економічних умов для збільшення надходжень інвестицій в економіку Київської області, для більш ефективного використання індустріального, аграрно-технологічного, наукового та інтелектуального потенціалу Київської області.

Підготовку Програми здійснено відповідно до Закону України «Про інвестиційну діяльність», з урахуванням стратегічних пріоритетів соціально-економічної політики держави, визначених в останніх концептуальних, стратегічних, програмних, нормативних документах, та Програми економічних реформ України на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава».

В основу Програми покладені положення Законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про режим іноземного інвестування», «Про інвестиційну діяльність», «Про стимулювання інвестиційної діяльності у пріоритетних галузях економіки з метою створення нових робочих місць».

Головна мета Програми передбачає формування сприятливих умов для поліпшення інвестиційного клімату, підвищення рівня інвестиційної привабливості регіону, активізацію інвестиційних процесів для залучення вітчизняних та іноземних інвестиційних ресурсів для сталого економічного зростання та підвищення якості життя населення.

Об’єктом реалізації Програми є весь соціально-економічний комплекс Київської області: об’єкти виробничої сфери, агропромисловий комплекс, комунальне господарство, соціально-культурна сфера, об’єкти господарювання інших форм власності, що знаходяться на її території.

Основою Програми є система заходів, побудована з урахуванням міжнародних і внутрішніх умов реалізації іноземних інвестицій, виконання яких повинно створити сприятливі, конкурентоспроможні умови для надходження інвестицій в економіку Київської області, реалізації інвестиційних проектів та діяльності інвесторів.

Ця Програма є основою регіональної політики Київської області у сфері залучення і реалізації інвестицій.

Програма впроваджується на період 2013-2015 років.

План заходів щодо її реалізації також опрацьований на перспективу, однак може щорічно коригуватись і наповнюватись новим змістом у залежності від змін внутрішніх і зовнішніх умов реалізації іноземних інвестицій та при виникненні нових завдань.

Програма спрямована на створення рівних умов для вітчизняних та іноземних інвесторів.

Враховуючи те, що область має дефіцит фінансових ресурсів, але, разом із тим, володіє промисловим потенціалом, розвиненою інфраструктурою, має висококваліфіковану робочу силу та вигідне географічне положення, залучення інвестицій для розвитку її економіки є дуже важливим і виконання комплексу заходів дасть можливість досягнути поставленої мети.

Програма є базовим документом для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування при проведенні інвестиційної політики в області.
ІІ. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ В КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА ОСНОВНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

  1. Інвестиційний потенціал Київської області

Для залучення іноземних інвестицій та сприяння розвитку вже створених підприємств запроваджено практику тісної співпраці місцевих органів виконавчої влади з об’єднаннями підприємців та окремими керівниками суб’єктів господарської діяльності.

Інвестиційний потенціал Київської області складають ряд провідних промислових підприємств, що мають важливе значення для держави, такі як Трипільська ТЕС, Укргідроенерго (м. Вишгород), найбільший в Європі ПАТ «Київський картонно-паперовий комбінат» (м. Обухів), ПІІ «Кока-Кола Бевереджис Україна» (Броварський район), відомий далеко за межами України товаровиробник шин – ПАТ «Росава» (м. Біла Церква), автобусів – ЗАТ «Бориспільський автозавод», скловиробів – ВАТ «Гостомельський склозавод» і ряд інших провідних підприємств Київської області.

Очікуваний обсяг реалізованої промислової продукції у 2012 році становитиме понад 35 млрд. гривень.

Київська область має високо розвинуте сільськогосподарське виробництво. За обсягами основних видів сільськогосподарських культур Київська область займає одне з провідних місць серед інших регіонів України. Господарською діяльністю в Київській області займаються 2213 сільськогосподарських підприємства.

Кліматичні умови сприяють вирощуванню в Київській області переважної більшості сільськогосподарських культур Європи, зокрема зернових (пшениці, ячменю, кукурудзи, гречки, проса), цукрових буряків, льону, картоплі, овочів, плодів, ягід, кормових культур, утриманню ВРХ молочного та м’ясного виду, свиней, птиці, розвитку вівчарства.

Найбільшими агропромисловими підприємствами Київської області є:


 • ТОВ СП «Нібулон» (Переяслав-Хмельницький, Тетіївський райони);

 • ЗАТ «Комплекс Агромарс» (Вишгородський район);

 • ФГ «Кегичівське» (Васильківський район);

 • ВАТ «Яготинський маслозавод» (Яготинський район);

 • ТОВ «Баришівська зернова компанія» (Баришівський район);

 • ДП НДВАК «Пуща-Водиця» (Києво-Святошинський район);

 • ТОВ «Нива Переяславщини» (Переяслав-Хмельницький район);

 • ТОВ «Українська молочна компанія» (Згурівський район);

 • ВАТ «Переяславський ЄКХП» (Переяслав-Хмельницький район);

 • ПАТ «Миронівський хлібопродукт» (Миронівський район);

 • ЗАТ «Крафт Фудз Україна» (Вишгородський район);

 • ТОВ «Білоцерківський молочний комбінат «Біла Лінія» (Білоцерківський р-н);

 • Оптовий ринок сільськогосподарської продукції «Столичний» (Києво-Святошинський район).

При цьому, відмічається розвиток підприємницької активності мешканців Київської області. Сьогодні, на Київщині працює майже 12 500 малих підприємств, які наповнюють споживчий ринок товарами та послугами. Одночасно, це забезпечує не тільки розвиток ринкової конкуренції, а й зменшення безробіття та зростання надходжень до місцевих бюджетів.

У силу свого географічного розташування та особливостей історичного розвитку Київська область має всі необхідні ресурси для розвитку туризму. Про давню історію та культуру Київщини свідчать археологічні пам`ятки трипільської, черняхівської, лебідівської та софіївської культур, назву яким дали населені пункти Київської області. Київська земля дала світові таких визначних державних діячів, як Ярослав Мудрий, Іван Мазепа. Інвестування в туристичну галузь є досить перспективним.

Сприятливі кліматичні умови, наявність численних водних об’єктів, джерел мінеральних вод, багатство культурно-історичних пам’яток (Трипілля, місто-музей Переяслав-Хмельницький, дендропарк «Олександрія») визначають роль Київської області як важливого рекреаційного регіону. В Київській області нараховується 15 заказників, 35 пам’яток природи, 18 заповідних урочищ.
2.2. Основні засади формування інвестиційної політики
Отже, враховуючи інвестиційний потенціал регіону, формування та реалізація інвестиційної політики в Київській області передбачає здійснення заходів за такими трьома напрямами:


 • аналіз та оцінка вихідних складових;

 • формування інвестиційної політики;

 • виконання заходів інвестиційної програми.

Перший напрям – аналіз та оцінка вихідних складових – охоплює вивчення всіх об’єктивних передумов (чинників), від яких залежить зміст обласної інвестиційної політики і відповідно механізм її реалізації.

У цьому контексті необхідно зазначити, що територія Київської області становить 28,1 тис. кв. км., що дорівнює площі таких країн, як Албанія або Вірменія. Населення області становить понад 1719,6 тис. чоловік, з яких 1059,1 тис. міського населення, а 660,5 тис.чол. сільського населення.

Сьогодні Київська область – це регіон із розвинутими аграрним і індустріальним секторами економіки, які мають потужний потенціал для подальшого розвитку. Також на території Київської області добре розвинута транспортна інфраструктура:


 • густа мережа автодоріг, довжина яких складає 8500 км і три міжнародні транспортні коридори:

Берлін – Вроцлав – Краківець – Львів – Київ;

Трієст – Любляна – Братислава – Ужгород – Львів – Київ;

Гельсинки – Санкт-Петербург – Київ – Одеса – Бухарест.


 • залізнична мережа, що з’єднує столичний регіон з Європою та Азією;

 • аеропорт міжнародного класу «Бориспіль», що співпрацює з 30 авіакомпаніями світу, та 2 аеродроми, які приймають вантажні літаки.

Київщина належить до десятки найбільш індустріально розвинених областей України. Основу промислового потенціалу Київської області становлять близько 500 великих і середніх підприємств.

Головним напрямом інвестиційної політики в Київській області є створення сприятливих умов для розвитку підприємництва, подальше поліпшення інвестиційного клімату, допомога суб'єктам господарювання в реалізації економічно і соціально важливих інвестиційних проектів із залученням усіх джерел фінансових ресурсів.

Для здійснення таких проектів в Київській області є всі необхідні передумови:


 • багатства природи і висококваліфіковані трудові ресурси;

 • найсучасніша мережа електронних комунікацій;

 • потужний споживчий ринок столиці України – міста Києва;

 • відповідна торговельна та фінансово-кредитна система.

Другий напрям – формування інвестиційної політики – включає три основні етапи:

 • визначення цілей і головних пріоритетів інвестиційної політики регіону;

 • формування на основі задекларованих намірів, пропозицій і проектів регіональної інвестиційної програми;

 • розробку принципів і механізмів реалізації регіональної інвестиційної політики, мета якої визначається цілями і завданнями соціально-економічного розвитку регіону.

Третій напрям – механізм реалізації інвестиційної політики. Він передбачений заходами щодо реалізації Програми, головними компонентами яких є комплекс управлінських дій (економічних, адміністративних, матеріально-технічних та ін.).

Саме тому у заходах до Програми чітко окреслені напрямки роботи, відповідно до яких буде здійснюватись інвестиційна політика в області.

Зокрема, заходи розділені за наступними напрямами:

1. Створення сприятливих умов для активізації та розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності в Київській області.

2. Комплексні заходи щодо забезпечення інвестиційного розвитку економіки Київської області.

3. Комплексні заходи щодо формування позитивного іміджу та підвищення інвестиційної привабливості Київської області.

4. Підвищення ефективності управління процесами інвестування в економіку Київської області.

Згадані напрямки включають заходи щодо стимулювання інвесторів, підготовку рекламно-презентаційної продукції, участь у міжнародних виставкових заходах, інвестиційних форумах, проведення семінарів та конференцій, супроводження спеціалізованого інвестиційного веб-сайту тощо.


ІІІ. АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
В Україні, що перебуває у стані постійного реформування, правовий режим досить нестабільний, що негативно впливає на інвестиційну діяльність. І все ж, незважаючи на наслідки світової економічної кризи, в Київській області продовжується позитивна динаміка інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання Київщини. Реалізація заходів Програми залучення інвестицій та поліпшення інвестиційного клімату в Київській області на 2010 2012 роки, затвердженої рішенням Сесії Київської обласної ради п’ятого скликання від 29 липня 2010 року № 754-33-V, сприяла створенню організаційних та економічних умов для збільшення надходжень інвестицій в економіку регіону.

Станом на 1 жовтня 2012 року, загальний обсяг прямих іноземних інвестицій з країн світу до Київської області склав 1914,5 млн.дол.США, що на 9,3% більше, ніж на початок 2012 року. Київська область займає 5 місце (після м. Київ, Дніпропетровської, Харківської, Донецької областей) серед областей та міст України за обсягом залучення прямих іноземних інвестицій. Обсяг інвестицій у розрахунку на одну особу становив 1117,8 дол. США. З країн ЄС надійшло 1579,5 млн.дол. (82,5% загального обсягу акціонерного капіталу), з країн СНД – 108,3 млн.дол. (5,7%), з інших країн світу – 226,7 млн.дол. США (11,8%).

Інвестиції надійшли з 62 країни світу. До десятки основних країн-інвесторів, на які припало понад 90% загального обсягу прямих іноземних інвестицій, входять: Кіпр – 540,4 млн.дол., Нідерланди – 539,3 млн.дол., Велика Британія – 209,2 млн.дол., Німеччина – 101,1 млн.дол., Польща – 89,6 млн.дол., Російська Федерація – 85 млн.дол., Віргінські Острови (Британія) – 84 млн.дол., Панама – 69,3 млн.дол., Австрія – 39,6 млн..дол, Сполучені Штати Америки – 32,4 млн. дол. США.
Динаміка обсягів прямих іноземних інвестицій,

млн.дол. США (на кінець року)

* – очікувані результати


Київська область має всі можливості для взаємовигідного і плідного міжнародного співробітництва. Підтвердженням цьому є успішна робота на території Київщини понад 800 спільних підприємств у різних галузях та сферах.

У Київській області постійно вживаються заходи щодо подальшого збільшення інвестиційних надходжень в економіку Київщини шляхом активної роботи, спрямованої на створення сприятливого інвестиційного клімату і стимулювання інвестиційної діяльності підприємств та організацій.

Найбільша частка всіх прямих іноземних інвестицій зосереджена на підприємствах промисловості – 917,7 млн.дол., (47,9 % від загального обсягу прямих іноземних інвестицій в Київську область), у тому числі переробної – 854,8 млн..дол. Серед галузей переробної промисловості у виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів внесено 511,8 млн..дол., прямих інвестицій, виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції – 88,4 млн.дол., хімічну та нафтохімічну промисловість – 120 млн..дол., металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів – 69,6 млн..дол. США. На підприємствах торгівлі, ремонту автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку акумульовано 354,6 млн.дол. (18,5%), в організаціях, що здійснюють операції з нерухомим майном, оренду, інжиніринг та надання послуг підприємцям 319,2 млн.дол. (16,7%), у сільському господарству, мисливстві, лісовому господарстві – 128,7 млн..дол. (6,7%).
Прямі іноземні інвестиції за видами економічної діяльності

за 2012 рік

Головним акцентом інвестиційної політики є впровадження у районах та містах області інвестиційних проектів з урахуванням генеральних схем розвитку територій та сприяння впровадженню інвестиційних проектів, спрямованих на економію енергоресурсів.
Перелік найбільших інвестиційних об’єктів,

які реалізовані в Київській області за 2010-2012 роки
Інвестор

Обсяг інвестицій

Очікувані результати

Місце реалізації проекту


1

ТОВ «Нібулон» (Україна)

50 млн. дол СШАБудівництво 2-х зернових елеваторів потужністю

150 тис. тон

200 робочих місць


Переяслав-Хмельницький, Тетіївський райони


2

ТОВ «Комплекс «Агромарс» (Данія, Україна)

170 млн. дол. США

Забійний цех потужністю

9 тис. голів на годину, бройлерні ферми, потужністю 760 тис. голів на рік, інкубаційний цех

400 робочих місць


Вишгородський район


3

Фермерське господарство «Кегичівське» (Україна)

45 млн. дол.. США

Будівництво київського обласного хлібокомбінату потужністю 320 тон на добу, 3500 робочих місць.


Васильківський район

4

ТОВ «Нива Переяславщини», (Великобританія)

16 млн. дол.. США

16 млн. дол. СШАВведено в дію черговий свинокомплекс №4,

30 робочих місць


Будівництво свинокомплексу №6, потужністю 30 тис.голів, 100 робочих місць.


Згурівський район

Баришівський район5

«Маревен Фуд Україна» (В’єтнам)

30 млн. дол.. США

Фабрика з виробництва продуктів швидкого приготування,

600 робочих місць
м. Біла Церква

6

«PepsiCo»(США)

15 млн. дол.. США

Будівництво заводу дитячого харчування «Агуша»,

58 робочих місцьКиєво-Святошинський район


7

ПІІ «Кока-Кола Беверіджес Україна Лімітед» (Нідерланди)


26 млн. дол.. США

Будівництво енергозберігаючої електростанції для забезпечення власного виробництва,

100 робочих місць
Броварський район

8

Компанія «Столичний комфорт»(Україна)

170 млн. дол.. США

Будівництво оптового ринку сільськогосподарської продукції «Столичний»,

4000 робочих місць
Києво-Святошинський район

9

ТОВ «Київ-Кетерінг» (Україна)

25 млн. дол.. США

Будівництво цеху бортового харчування в ДМА «Бориспіль», потужністю 24 тис. раціонів харчування на добу, 120 робочих місць


м. Бориспіль

10

ТОВ «Міжнародна логістична компанія» (Україна)

Компанія «Amtel Properties», (Сінгапур)57 млн. дол.. США

Будівництво офісно-складського комплексу,

600 робочих місць.

Введено першу чергу, розпочато будівництво другої черги


Києво-Святошинський район

11

ТОВ «Баришівська зернова компанія», (Україна)

2,5 млн. дол.. США

Будівництво корівника

на 500 голів,

50 робочих місцьБаришівський район

12

ТОВ «Перший столичний хлібозавод» (Україна)


15 млн. дол.. США

Будівництво хлібокомбінату потужністю 130 тон на добу,

110 робочих місцьВишгородський район

13

ТОВ «Агро Холдинг» (Україна)


75 млн. дол.. США

Будівництво та реконструкція розподільчого комплексу по зберіганню свіжих овочів потужністю 72 тис. тон. Введено першу чергу потужністю 14 тис. тон, введення другої черги потужністю 5 тис. тон,

100 робочих місць
Ірпінський регіон,

смт. Гостомель14

Компанія «Сінтал Агрікол» (Україна)


40 млн. дол.. США

Будівництво комбікормового заводу, свиноферми, молочної ферми, елеватора потужністю 50 тис. тон,

200 робочих місць
Іванівський, Поліський райони

15

Фермерське господарство «Агро Трейд 2006» (Україна)

5 млн. дол.. США

Введення в експлуатацію елеватора, потужністю

до 60 тис. тонБілоцерківський район

У сфері зовнішніх відносин та зовнішньоекономічної діяльності продовжується курс на розширення взаємовигідного співробітництва з регіонами інших країн світу, нарощування обсягів міжнародного товарообороту.

У період дії Програми було проведено 3 Міжнародні інвестиційні форуми.

У рамках святкування 80-ї річниці утворення Київської області 21 лютого 2012 року було проведено Міжнародний інноваційно-інвестиційний форум Київської області «Інновації. Ініціатива. Інвестиції. Інфраструктура». У роботі Форуму взяли участь керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади України, керівники  іноземних та вітчизняних підприємств, установ  та організацій, що працюють на території,  дипломати та численні іноземні гості та  представники майже 100 компаній. Під час форуму відбулося засідання Міжнародного Трейд-клубу за участю більш ніж 50 керівників торгово-економічних місій посольств іноземних держав, акредитованих в Україні, представників ділових та міжнародних організацій з 32-х країн світу.

У 2012 році суб’єкти господарювання області здійснювали зовнішньоторговельні операції з товарами з партнерами 135 країн світу. Обсяг експорту товарів та послуг Київської області за 9 місяців 2012 року становив 1367,6 млн.дол. США, імпорту – 3420,2млн.дол. США. Порівняно з січнем–вереснем 2011року експорт збільшився на 13,3%, імпорт – на 10,1%.

Найбільші експортні поставки здійснювалися до Ірану, Індії, Ісламської Республіки, Єгипту, Туреччини, Російської Федерації, Казахстану, Німеччини, Грузії та Білорусії. Найбільші імпортні поставки здійснювалися з Російської Федерації, Німеччини, Білорусії, Польщі, Китаю, Франції, Нідерландів, США, Італії, Туреччини, Угорщини, Бельгії та Великої Британії.
наступна сторінка >>