Розпорядженням міського голови від 23 червня 2011 №86 рк положення про відділ інвестицій, впровадження комплексних програм жкг та ен - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Розпорядженням міського голови від 23 червня 2011 №86 рк положення... 1 61.88kb.
Рішення про затвердження Програми соціально-економічного та культурного... 14 1470.14kb.
Наказ №144 Про затвердження деяких типових актів з питань організації... 1 138.52kb.
Рішення від № м. Дружківка Про стан та заходи щодо економії енергоресурсів... 1 56.86kb.
Рішення обласної ради від 19 червня 2013 року № Інформація обласної... 1 264.1kb.
Програма тренінгового курсу «Практичні аспекти залучення інвестицій... 1 69.62kb.
Розпорядження від " 18 " вересня 2013 р. №271-р 1 71.89kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 30. 1 79.75kb.
Положення про відділ економічного аналізу та ефективного використання... 1 53.05kb.
Загальна характеристика роботи 1 270.85kb.
Положення про відзнаки обласної державної адміністрації, затвердженого... 1 113.25kb.
Інформація про заявника Назва організації Код єдрпоу адреса організації... 1 229.62kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розпорядженням міського голови від 23 червня 2011 №86 рк положення про відділ інвестицій - сторінка №1/1
Затверджено

     розпорядженням

     міського голови

     від 23 червня 2011

     № 86 рк

                                                                                                     

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ інвестицій, впровадження комплексних програм ЖКГ

та енергозберігаючих технологій управління інвестицій, координаційної роботи з ОСББ, ОСН та перспективного розвитку ЖКГ департаменту житлово-комунального господарства
1.Загальні положення
1.1. Відділ з інвестицій, впровадження комплексних програм ЖКГ та енергозберігаючих технологій (далі – відділ) входить до складу управління інвестицій, координаційної роботи з ОСББ, ОСН та перспективного розвитку ЖКГ департаменту житлово-комунального господарства.

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, Постановами Кабінету Міністрів України, Указами і Розпорядженнями Президента України,   рішеннями міської ради, виконкому, розпорядженнями міського голови, іншими нормативно-правовими актами, діючими у житлово-комунальному господарстві, Положенням про департамент житлово-комунального господарства та Положенням про управління інвестицій, коордиційної роботи з ОСББ, ОСН та перспективного розвитку ЖКГ.


2. Основні завдання
2.1. Основною метою діяльності управління є забезпечення комплексного розвитку житлово-комунального господарства міста, впровадження інвестиційних проектів та програм для повного задоволення потреб населення у якісних житлово-комунальних послугах.

2.2. Вивчає передові методи утримання житлово-комунального господарства та вносить пропозиції щодо їхнього впровадження у місті Миколаєві.

2.3. Розробляє інвестиційні проекти і загальноміські програми у сфері житлово-комунального господарства. Контролює їх впровадження.

2.4. Проводить збір, узагальнення та аналіз матеріалів з розрахунків за житлово-комунальні послуги, за спожиті енергоносії підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності міста, та населенням та вживає заходів щодо ліквідації заборгованості.

2.5. Впроваджує сучасні методи щодо розрахунків за житлово-комунальні послуги через МІРЦ.

2.6. Забезпечує реалізацію міської політики з питань енергетики та енергозбереження у місті.

2.7. Забезпечує виконання міської Програми “Електронне врядування та електронна демократія в місті Миколаєві на 2010-2015 роки”, затвердженої рішенням міської ради від 24.06.10 № 47/21.

2.8. Оперативно надає до уповноваженого виконавчого органу міської ради якісні інформаційні матеріали про діяльність відділу для розміщення на офіційному сайті Миколаївської міської ради.


3.Структура відділу та організація роботи
3.1. Відділ очолює заступник начальника управління – начальник відділу , який призначається та звільняється з посади міським головою в порядку, визначеному законодавством.

3.1.1. Заступник начальника управління – начальник відділу підпорядкований начальнику управління інвестицій, координаційної роботи з ОСББ, ОСН та перспективного розвитку ЖКГ департаменту ЖКГ.

3.1.2. До складу відділу інвестицій, впровадження комплексних програм ЖКГ та енергозберігаючих технологій входять:


Найменування

Штатна чисельність

начальник відділу                                                    

1

головний спеціаліст

1

спеціаліст І категорії

1

3.2. Обов'язки працівників відділу визначаються відповідно до посадових інструкцій.


4. Компетенція відділу
4.1. Розробляти інвестиційні проекти і загальноміські програми у сфері житлово-комунального господарства. Вживати заходи щодо їх впровадження.

4.2. Формувати перспективні плани роботи з капітального ремонту та реконструкції об’єктів житлово-комунального господарства міста.

4.3. Готувати інформацію та звіти у галузеві органи державного управління по житлово-комунальному господарству міста.

4.4. Проводити збір, узагальнення та аналіз матеріалів щодо фінансово-економічного стану комунальних підприємств та підприємств працюючих на ринку послуг у житлово-комунальному господарстві, згідно з наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України №440 від 28.12.06р. «Про моніторинг стану реформування житлово-комунального господарства».

4.5. Проводити міську політику по розрахунках за житлово-комунальні послуги в місті.

4.6. Приймати участь у впроваджені в м. Миколаєві сучасних методів щодо розрахунків за житлово-комунальні послуги, підтримувати контакти з Міським інформаційно-розрахунковим центром.

4.7. Проводити збір, узагальнення та аналіз матеріалів з розрахунків за житлово-комунальні послуги та спожиті енергоносії підприємствами, установами та організаціями, що належать до комунальної власності міста та за погодженням ЖБК, ОСББ, відомчого житла.

4.8. Розробляти проекти здійснення радикальних економічних реформ у житлово-комунальному господарстві, нових методів господарювання, прогресивних форм організації та стимулювання праці згідно з діючим законодавством.

4.9. Вивчати передові методи утримання житлово-комунального господарства та вживати заходів щодо впровадження їх у м.Миколаєві.

4.10. Здійснювати залучення на договірних засадах коштів підприємств, організацій, установ, інвесторських фірм, незалежно від форм власності та місцезнаходження, до участі в комплексному соціально-економічному розвитку житлово-комунального господарства.

4.11. Готувати (спільно з управлінням технічного нагляду) пропозиції до тендерного комітету щодо проведення торговельних закупівель на проведення необхідних робіт відповідно до плану фінансування по напрямку діяльності управління.

4.12. Здійснювати координаційну роботу ресурсного центру підтримки діяльності органів самоорганізації населення (ОСН) м.Миколаєва.


5. Права
5.1. Спеціалісти відділу мають право:

- залучати спеціалістів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

- здійснювати контроль, проводити перевірки, інспекції та аналітичну роботу з питань, що належать до його компетенції;

- одержувати у встановленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань;

- скликати у встановленому порядку наради з питань, які належать до його компетенції;

- інші права , які належать до його компетенції.

5.2 Заступник начальника управління – начальник відділу має право клопотати до заступника міського голови - директора департаменту про нагороди працівників відділу, та притягання їх до дисциплінарної відповідальності згідно з Кодексом Законів про працю в Україні.
6. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності відділу
6.1. Відділ утримується за рахунок бюджетних коштів, затверджених у встановленому порядку.

6.2. Працівники відділу є посадовими особами органів місцевого самоврядування, їх основні права, обов’язки, відповідальність, умови оплати праці і соціально-побутового забезпечення визначаються Законом України “Про службу в органах місцевого самоврядування“ та іншими законодавчими актами.


7. Відповідальність посадових осіб
7.1. Посадові особи повинні сумлінно виконувати свої службові обов’язки, шанобливо ставитися до громадян, керівників і співробітників, дотримуватися високої культури спілкування, не допускати дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам служби чи негативно вплинути на репутацію міської ради, її виконавчих органів та посадових осіб.

7.2. Посадові особи відділу несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. Матеріальна шкода, завдана незаконними діями чи бездіяльністю посадових осіб відділу при здійсненні ними своїх повноважень, відшкодовується у встановленому законодавством порядку.


8.Заключні положення
8.1. Ліквідацію та реорганізацію відділу інвестицій, впровадження комплексних програм ЖКГ та енергозберігаючих технологій управління інвестицій, координаційної роботи з ОСББ, ОСН та перспективного розвитку житлово-комунального господарства департаменту ЖКГ проводить міська рада за поданням міського голови у порядку, встановленому чинним законодавством.

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться у порядку, встановленому для його прийняття.