Розвитку Дроздівської зош І – ІІІ ступенів на 2011-2014 роки с. Дрозди 2011 Зміст - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Наказ №632 м. Вільнянськ Про підсумки проведення II (районного) 1 278.86kb.
Наказ №127/од про підсумки ІІІ (обласного) етапу Всеукраїнської учнівської... 1 73.8kb.
Наказ №23 м. Корюківка Про підсумки проведення районного етапу щорічної... 1 24.35kb.
Звіт виконання у 2012 році завдань та заходів програми економічного... 11 2338.88kb.
Україна миколаївська область новобузька районна рада рішення від 12 2881.81kb.
Рішення від 28 грудня 2011 року №3 1 90.88kb.
Звіт щодо організації роботи з обдарованою молоддю у 2011 році у... 1 105.59kb.
Звіт директора Дроздівської зош І-ІІІ ст про свою діяльність на посаді... 3 419.56kb.
План роботи шахтарської зош І-ІІІ ступенів №2 на 2013 2014 навчальний рік 19 2955.49kb.
Програма розвитку архівної справи у Куликівському районі на 2011-2015... 1 109.29kb.
Рішення від № м. Первомайськ Про виконання за 9 місяців 2011 року... 13 3323.16kb.
Борис Пастернак (1890-1960) Життя і творчість 1 14.26kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Розвитку Дроздівської зош І – ІІІ ступенів на 2011-2014 роки с. Дрозди 2011 Зміст - сторінка №1/3

Програма

розвитку Дроздівської ЗОШ

І – ІІІ ступенів

на 2011-2014 роки

с. Дрозди

2011

Зміст


Вступ

3

Концепція розвитку школи на 2011-2016 роки

4

Розділ І. Здоров’я дитини

6

 • Проект «Школа сприяння здоров’ю»

6

Розділ ІІ. Загальна середня освіта»

10

 • Проект «Обдарована дитина»

10

Розділ ІІІ. Матеріально-технічне забезпечення

50

 • Проект «Шкільна бібліотека»

52


Вступ

Підготовка Програми розвитку Дроздівської ЗОШ І – ІІІ ступенів на 2011-2016 роки зумовлена процесами модернізації національної системи освіти в Україні, підвищенням ролі регіонального компонента в її розвитку. Особливістю освіти є її належний соціальний, культурний, науковий потенціал.

Загальна спрямованість модернізації освіти полягає у необхідності привести її у відповідність до європейських стандартів, потреб сучасного життя, цілеспрямовано орієнтувати на задоволення запитів школярів щодо якісної та доступної освіти.

Нова Програма визначає стратегічні пріоритети розвитку освіти школи, започатковує організаційні шляхи її реалізації, обґрунтовує ресурсні потреби. Вона скеровує педагогів до реалізації ціннісних пріоритетів особистості, суспільства та держави на засадах європейських вимірів якості освіти.

Програма спрямована у площину цінностей особистісного розвитку, варіативності і відкритості школи, зумовлює модернізацію факторів, від яких залежить якість навчально-виховного процесу, змісту, методів, форм навчання і виховання, системи контролю і оцінювання, управлінських рішень, взаємовідповідальності учасників навчально-виховного процесу.

Програма становить собою комплекс науково-методичних, матеріально-технічних, управлінських проектів, з визначенням шляхів їх реалізації та джерел фінансування. У ній максимально враховано суспільні потреби щодо рівня освіти, сучасні світові тенденції глобалізації, розвиток науково-інформаційних технологій, досягнення у галузі педагогічних новацій.

Програма розвитку школи на 2011-2016 роки покликана суттєво змінити регіональний освітній простір.

Аналіз здобутків, результатів і виявлених тенденцій засвідчує, що потребують свого вирішення також питання щодо:

• організації роботи з обдарованими дітьми;

• навчання і виховання дітей з особливими освітніми потребами;

• професійного розвитку педагогічних кадрів, їх матеріального стимулювання;

• створення належних умов функціонування соціально-психологічної служби;

• збереження, оптимізації та покращення матеріально-технічної бази закладу;

• вдосконалення кадрової політики (поліпшення умов проживання і запровадження ефективного механізму забезпечення житлом педагогічних працівників; організації ефективної роботи з молодими вчителями тощо);

• організації фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи;

• комп'ютеризації та інформатизації загальноосвітнього навчального закладу;

Таким чином, аналіз виявлених тенденцій освітньої діяльності дає можливість виробити стратегію розвитку освіти школи на найближчі роки.

Концепція розвитку освітньої системи Дроздівської ЗОШ І – ІІІ ступенів

на 2011-2016роки

1. Загальні положення

Освіта школи є складовою загальнодержавної освітньої системи. Модернізація освіти школи спрямована на підвищення якості надання освітніх послуг та формування єдиного соціокультурного простору. Це вимагає концентрації зусиль державних, громадських, творчих інститутів освітньої політики для підвищення якості освіти, зміцнення її матеріально-технічної бази, забезпечення ефективної підготовки педагогів і управлінців, розробки та запровадження нових економічних і управлінських механізмів розвитку.Нормативно-правовою основою Концепції розвитку школи на 2011-2016 роки є державні документи:

 • Конституція України

 • Закони України:

   • „Про освіту”;

   • „Про дошкільну освіту”;

   • „Про загальну середню освіту”

   • „Про позашкільну освіту”;

   • „Про професійно-технічну освіту”;

   • „Про вищу освіту”;

   • „Про наукову і науково-технічну діяльність”;

   • „Про Національну програму інформатизації” ;

   • „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”;

   • „Про молодіжні та дитячі громадські організації”;

   • „Про охорону дитинства”;

   • „Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”;

   • „Про захист персональних даних”.

 • Указ Президента України:

  • від 30.09.2010 № 926/2010 „Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні”

 • Постанови Кабінету Міністрів України:

  • від 06.05.2001 № 433 „Про затвердження Положення про позашкільний навчальний заклад”,

  • від 28.03.2002 № 379 „Про затвердження Державної програми “Вчитель”;

  • від 14.01.2004 № 24 „Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти”;

  • від 29.03.2006 № 373 „Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах”.

  • від 08.11.2007 № 1304 „Про затвердження Порядку функціонування державної інформаційно-виробничої системи в галузі освіти”;

  • від від 29.07.2009 № 784 „Про затвердження плану заходів щодо створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з обмеженими фізичними можливостями та інших маломобільних груп населення на 2009-2015 роки „Безбар'єрна Україна”;

  • від 27.08.2010 № 778 „Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад”;

  • від 27.08.2010 № 779 „Деякі питання організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах
   у зв’язку з переходом на 11-річний строк навчання”;

  • від 27.08.2010 № 785 „Про затвердження Державної цільової соціальної програми розвитку позашкільної освіти на період до 2014 року”;

 • Розпорядження Кабінету Міністрів України:

  • від 27.08.2010 №1718-р „Деякі питання військово-патріотичного виховання учнів загальноосвітніх
   навчальних закладів”;

  • від 27.08.2010 № 1720-р „Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми підвищення якості шкільної природничо-математичної освіти на період до 2015 року”.

  • від 27.08.2010 № 1721-р „Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку дошкільної освіти на період до 2017 року”;

  • від 27.08.2010 № 1722-р „Про схвалення Концепції Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій “Сто відсотків” на період до 2015 року”;

 • Накази Міністерства освіти і науки України:

  • від 13.09. 2010 № 868 „Про виконання постанови
   Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року

№ 785”;

Від 01.10.2010 № 912 „Про затвердження Концепції розвитку інклюзивної освіти”.Провідними принципами розвитку школи є:

■ єдність загальнодержавного та регіонального компонентів освіти;

■ гуманістичний характер освіти;

■ виховання вільної особистості, з почуттям національної самосвідомості і самоповаги, активної у виборі власної життєвої позиції, здатної зберегти і примножити духовні скарби України;

■ соціальна стабільність щодо забезпечення права кожного громадянина України віком до 18 років на отримання якісної обов'язкової середньої освіти відповідно до власних потенційних здібностей та інтересів;

■ адаптивність системи освіти, що передбачає різнорівневу мережу закладів, визнання права на соціальні запити дітей з особливими потребами;

■ соціальна доступність освіти та її неперервність упродовж усього життя людини;

■ виховання навичок здорового способу життя;

■ відкритість системи освіти для педагогічних новацій;

■ міжнародне та міжрегіональне партнерство;

■ державно-громадський характер управління.

Концепція розвитку школи визначає пріоритетні напрями розвитку освітньої галузі:

■ високий рівень якості та доступності освіти, духовна зорієнтованість та демократизація освіти, розвиток суспільства на основі нових знань;

■ підтримка формування сучасного кадрового потенціалу у сфері освіти, поліпшення культурологічної, мовної, психолого-педагогічної, інформаційної, методичної, практичної підготовки педагогічних кадрів;

■ створення інформаційно-навчального середовища;

■ оновлення змісту освіти, впровадження сучасних засобів діагностики та оцінювання якості знань, модернізація інформаційного простору на основі використання комп'ютерних телекомунікацій;

■ охорона дитинства, захист прав та законних інтересів дітей-сиріт та дітей із особливостями психофізичного розвитку, створення умов для їх особистісного, фізичного, інтелектуального, соціального розвитку та самореалізації;

■ виховання свідомого ставлення дітей до власного здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження та зміцнення фізичного, психічного, соціального й духовного здоров'я учнів;

■ залучення особистості до засвоєння вироблених людством цінностей, створення сприятливих умов для реалізації нею свого природного потенціалу та творчого ставлення до життя, спрямування на утвердження суспільно значущих норм і правил поведінки особистості;

■ відтворення соціально-психологічної рівноваги, забезпечення балансу між потребами територіальної громади щодо якісного рівня обов'язкової освіти, духовного потенціалу нації, сучасних технологічних досягнень.2. Мета і завдання розвитку освіти школи

Мета розвитку освіти школи - формування доступної та якісної освітньої системи, що відповідає вимогам суспільства, яке динамічно розвивається, запитам особистості, потребам держави й регіону.

Досягнення мети передбачає вирішення першочергових завдань:

■ модернізація освіти на основі державно-громадської взаємодії з урахуванням сучасних тенденцій розвитку галузі та потреб жителів регіону;

■ створення належних умов для функціонування освітньої системи школи, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини, ґрунтується на єднанні сімейного та суспільного виховання;

■ здійснення комплексної інформатизації освіти через створення інформаційно-навчального середовища, запровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес, систему тестового оцінювання знань, автоматизацію управління освітньої галузі;

■ сприяння гуманізації відносин у освітньому закладі та сім'ї, забезпечити перехід на глибокий науково-практичний рівень у вихованні та соціалізації дітей і підлітків;

■ забезпечення суттєвого зростання якості освіти всіх рівнів, створити комплекс умов рівного доступу до неї;

■ запровадження моніторингу якості освітньої системи школи;

■ модернізація матеріально-технічної бази освітнього закладу.

3. Умови реалізації Концепції

Умовами реалізації пріоритетних напрямів Концепції є запровадження нових педагогічних та управлінських технологій:

■ перехід на концептуальну форму розвитку освіти;

■ впровадження системи постійного відстеження динаміки змін в освіті (моніторинг якості освіти);

■ впровадження сучасних моделей управління (проектне, проектно-цільове, державно-громадське, адаптивне тощо);

■ організаційне та функціональне оновлення діяльності науково-методичної служби;

■ реальне забезпечення відкритості та доступності освітньої галузі перед громадськістю.

4. Очікувані результати, методи оцінювання їхньої ефективності

Основними результатами розвитку освіти будуть системні позитивні зміни її якості: • об'єднання зусиль органів місцевого самоврядування, фахівців у сфері освіти, соціального захисту, охорони здоров'я, культури та спорту, центрів по роботі з сім'ями та молоддю, працівників органів внутрішніх справ, недержавних громадських, релігійних організацій щодо виховання дитини у дусі відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих;

 • впровадження нових моделей профільного та допрофільного навчання;

 • створення системи виявлення, відбору та підтримки обдарованої молоді;

 • здійснення умов для якісного психолого-медико-педагогічного супроводу, адаптації реабілітації та інтеграції в суспільство осіб з обмеженими можливостями здоров'я;

 • створення єдиного освітнього простору на основі наступності та інтеграції змісту загальної середньої і позашкільної освіти;

 • поліпшення соціально-економічного становища вчителів, морального і матеріального стимулювання їхньої професійної діяльності;

 • залучення громадськості, батьків, учнів до формування освітньої політики;

 • підвищення рівня та якості освіти в загальноосвітньому навчальному закладі області через поширення прогресивного міжнародного досвіду.

Оцінювання ефективності результатів буде здійснюватися шляхом запровадження системного моніторингу якості освіти.

5. Матеріально-технічне та фінансове забезпечення

Концепція розвитку школи реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених бюджетом району, на відповідні роки, а також передбачає залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних і фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України. Матеріально-технічна частина Програми щорічно коригуватиметься бюджетом району та реальними можливостями позабюджетних надходжень.Розділ І. Здоров’я дитини

Проект «школа здоров’я»

Мета проекту: формування і розвиток у всіх суб’єктів освітнього процесу культури здоров’я як цілісної категорії та створення у закладі освіти умов, що її формують
Завдання проекту:

 • об'єднати зусилля педагогічних колективів, медичних працівників, батьків для реалізації права дітей і підлітків на збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров'я, що дозволить зробити процес формування здорового способу життя безперервним;

 • створити систему роботи з профілактики та запобігання тютюнопаління, наркоманії, алкоголізму, травматизму; сприяти формуванню у школярів відповідального ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих як до найвищих індивідуальних та суспільних цінностей;

 • навчити дітей правилам, нормам безпечної поведінки, виживання в умовах навколишнього природного середовища створеного цивілізованим суспільством;

 • залучати школярів до корисної екологічної та фізкультурно-оздоровчої роботи;

 • організувати науково-методичний та інформаційний супровід діяльності шкіл сприяння здоров’ю, постійно підвищувати кваліфікацію педпрацівників з питань формування в учнів навичок здорового способу життя;

 • проводити медичний, педагогічний та соціально-психологічний моніторинг, що сприятиме своєчасній оцінці ефективності реалізації проекту.


Пріоритети проекту: виховання дитини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до найвищої цінності, формування у школярів свідомої мотивації щодо здорового способу життя.
Шляхи реалізації проекту:
з/п

Зміст заходу

Відповідальні виконавці

Термін виконання

Очікувані джерела фінансування

 1. 2

Забезпечити проведення медичних оглядів дітей та підлітків, які навчаються в загальноосвітньому навчальному закладі

Адміністрація школи

2011-2016 р.р.

У межах фінансування школи

 1. 4.10

На підставі даних медичного огляду розробити “Паспорти здоров’я класів” та на основі рекомендації лікарів розробляти плани роботи класного керівника, батьків по збереженню та зміцненню здоров’я учнів.

Адміністрація школи

2011-2016 р.р.

У межах фінансування школи

 1. 4.

Забезпечувати заклад освіти, працівників СПС науково-методичними матеріалами та періодичними виданнями по проблемі виховання здорового способу життя та здоров’язберігаючих технологій.

Управління освіти і науки


2011-2016 р.р.

У межах фінансування школи

 1. 5.

Організувати роботу науково-практичних семінарів, тренінгів, круглих столів з актуальних питань щодо формування ціннісного ставлення до здоров’я особистості У межах фінансування школи

Директор школи, заступники директора.

2011-2016 р.р.

У межах фінансування школи

 1. 6.

Організувати проведе У межах фінансування школи ння з учнями соціально-педагогічних, психологічних та валеологічних групових тренінгів з метою соціалізації особистості.

Адміністрація школи, практичний психолог

2011-2016 р.р.

У межах фінансування школи

 1. 7.

Забезпечити психологічний супровід навчально-виховного та соціально-педагогічний патронаж у навчальному закладі

Соціально – психологічна служба

2011-2016 р.р.

У межах фінансування школи

 1. 8.

Розпочати впровадження у практику роботи закладу комплексної програми “Школа проти СНІДу”, по формуванню навичок здорового способу життя серед дітей та підлітків.

Адміністрація школи, практичний психолог

2011-2016 р.р.

У межах фінансування школи

 1. 10

Продовжити роботу по створенню Банку психологічного інструментарію, аудіо та відеотеку, картотеку нових надходжень психологічної та соціальної літератури, картотеку узагальненого досвіду роботи практичних психологів, соціальних педагогів і класних керівників щодо збереження фізичного, психічного та морального здоров’я дітей та підлітків, авторських програм превентивного спрямування.

Адміністрація школи, практичний психолог

2011-2016 р.р.

У межах фінансування школи

 1. 12

Створити в закладі освіти кабінет «Основ здоров’я» та куточки безпеки життєдіяльності.

Адміністрація школи.

2011-2016 р.р.

У межах фінансування школи

 1. 14.

Систематично здійснювати рейди-перевірки “Школа – територія вільна від тютюну та наркотиків”.

Адміністрація школи.

2011-2016 р.р.

щоквартальноУ межах фінансування школи

 1. 15.

Систематично здійснювати моніторингові спостереження з питань мотивованого ставлення школярів щодо свого здоров’я та здоров’я оточуючих, екологічної безпеки здоров’я дітей.

Класні керівники, практичний психолог, соціальний педагог

2011-2016 р.р.

У межах фінансування школи

 1. 2.6.

Забезпечити організацію та проведення уроків фізичної культури для учнів, віднесених за станом здоров’я до спеціальних медичних груп .

Адміністрація школи.

2011-2016 р.р.

У межах фінансування школи

 1. 4.1.

Сприяти запровадженню раціонального та дієтичного харчування дітей в закладі освіти.

Запровадити вживання йодованої солі в їдальні школи.Управління освіти і науки, керівник закладу освіти,

директори підприємств громадського харчування2011-2016 р.р.

У межах фінансування школи

 1. 3.2.

Забезпечувати дієву співпрацю з громадськими та релігійними організаціями щодо виховання дитини у дусі відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.

Класні керівники, практичний психолог, соціальний педагог

2011-2014 р.р.

У межах фінансування школи

 1. 3.4.

Запровадити спеціальні спортивно-оздоровчі програми, спрямовані на покращення самопочуття та фізичного здоров'я дітей та підлітків.

Адміністрація школи, вчитель фізичної культури


2011-2016 р.р.

У межах фінансування школи

 1. 4.3.

Відновити проведення ранкової зарядки, фізкультхвилинок під час уроків та рухливих ігр на свіжому повітрі на перервах.

Адміністрація школи, вчитель фізичної культури


2011-2016 р.р.

У межах фінансування школи

 1. 4.4.

Сприяти максимальному залученню дітей до занять фізкультурою і спортом через розширення мережі гуртків та спортивних секцій в школі та проведення фізкультурно-масової роботи.

Адміністрація школи, вчитель фізичної культури


2011-2016 р.р.

У межах фінансування школи

 1. 4.5.

Сприяти озелененню навчальних приміщень, особливо рослинами, що мають бактерицидну дію.

Адміністрація школи, вчитель біології


2011-2016 р.р.

У межах фінансування школи

 1. 5.8

Організувати проведення пізнавально-ігрових та інтелектуально-розвиваючих програм для дітей різного віку по правилам дорожнього руху, протипожежної тематики та правилам поведінки в надзвичайних ситуаціях.

Заступник директора з виховної роботи, соціально – психологічна служба.

2011-2016 р.р.

У межах фінансування школи

 1. 5.9

Проводити акції “Обираємо життя. Молодь проти СНІДу”, “Мистецтво проти наркоманії та СНІДу”, “Молодь – за здоровий спосіб життя”, “Молодь проти наркотиків”, “Здоров’я людини та довкілля”.

Заступник директора з виховної роботи, соціально – психологічна служба.

2011-2014 р.р.

У межах фінансування школи


Очікувані результати:

 • зниження рівня алко-, наркозалежності, тютюнокуріння; збереження та зміцнення здоров’я школярів;

 • розширення в освітньому середовищі спектру профілактичних заходів щодо виховання у школярів культури здорового способу життя;

 • запровадження системи заходів, спрямованих на встановлення продуктивності взаємодії педагогів та психологічної служби;

 • об’єднання зусиль органів місцевого самоврядування, фахівців у сфері освіти, соціального захисту, охорони здоров’я, культури та спорту, центрів по роботі з сім’ями та молоддю, працівників органів внутрішніх справ, недержавних громадських, релігійних організацій щодо виховання дитини у дусі відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих;

 • вибір молоддю здорового способу життя у шкільні роки та дотримання його протягом усього життя;

 • піднесення якісних показників фізичної підготовки дітей та підлітків.


Розділ ІІ. Загальна середня освіта
Проект „Обдарована дитина”

Мета проекту: створення єдиного інформаційно-навчального простору для розвитку і підтримки обдарованої учнівської та студентської молоді.

Завдання проекту:

 • створенняоптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей і молоді;

 • забезпечити пріоритетність системи пошуку, навчання, виховання і підтримки обдарованих дітей та молоді як важливого чинника формування умов для становлення особистості, збереження і розвитку потенціалу нації;

 • залучати до роботи з обдарованою молоддю висококваліфікованих педагогічних та науково-педагогічних працівників;

 • удосконалити систему соціальної підтримки і заохочення обдарованої молоді.Пріоритети проекту: створення оптимальних умов для розвитку та творчої реалізації обдарованих дітей і молоді.

Шляхи реалізації проекту


з/п

Зміст заходу

Термін

виконання

Виконавець

Фінансування

(тис. грн.)Сприяти виявленню обдарованої молоді засобами створення ефективної системи допрофільної підготовки учнів 8-9 класів

2011-2016р.р.

Адміністрація школи.

У межах бюджетного фінансуванняОрганізувати роботу з виявлення та підтримки обдарованості серед дітей з особливими потребами

2011-

2016 р.р.Соціально – психологічна служба школи

У межах бюджетного фінансуванняСистематично поповнювати шкільний інформаційно-ресурсний банк даних “Обдарована дитина”

2011-

2016 р.р.Заступники директора

У межах бюджетного фінансуванняПроводити шкільні олімпіади, інтелектуальні конкурси, турніри для обдарованих дітей

2011-

2016 р.р.Заступники директора

За рахунок коштів місцевого бюджетуЗабезпечити участь команди школи в обласних та Всеукраїнських турнірах, конкурсах, змаганнях, олімпіадах

2011-

2016 р.р.Адміністрація школи

За рахунок коштів місцевого бюджетуЗабезпечити науково-педагогічний супровід роботи вчителів з обдарованими дітьми

2011-

2016 р.р.Адміністрація школи

У межах бюджетного фінансуванняУзагальнювати передовий педагогічний досвід вчителів, що працюють з обдарованими дітьми

2011-

2016 р.р.Методична рада, керівники МО

У межах бюджетного фінансуванняПоповнити фонди бібліотеки науково-методичною, додатковою, енциклопедичною літературою

2011-

2016 р.р.Районний відділ освіти

У межах бюджетного фінансування


Очікувані результати:

 • створення шкільної системи пошуку, розвитку та підтримки обдарованої молоді;

 • підвищення рівня професійної компетентності педагогів та підготовки їх до роботи з обдарованими дітьми;

 • підвищення якості науково-методичних, інформаційно-організаційних послуг вчителям, що працюють з обдарованими дітьми;

 • підвищення рівня науково-методичного та інформаційного забезпечення педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників, які проводять роботу з обдарованою молоддю;

 • створення шкільного інформаційного банку «Обдарована дитина»;

 • моральне та матеріальне стимулювання творчої, обдарованої молоді.наступна сторінка >>