С. Г. Давтян вересня 2013 року - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
С. Г. Давтян вересня 2013 року - сторінка №1/1
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

ПРИ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
УПРАВЛІННЯ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ КАДРІВ

www.oridu.odessa.ua

center@oridu.odessa.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник директора –

начальник Управління ПКК

ОРІДУ НАДУ

при Президентові України,

к. держ. упр., доцент
С.Г. Давтян
«___» вересня 2013 року


РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ


тематичного короткотермінового семінару

«Запровадження програмно-цільового методу бюджетування на місцевому рівні»


з підвищення кваліфікації
начальників бюджетних відділів фінансових управлінь райдержадміністрацій Одеської області

Термін проведення семінару: з 16 по 18 вересня


Заняття проводяться за адресою

м. Одеса, Генуезька, 22аудиторія № 207

Одеса – 2013

Тематичний короткотерміновий семінар: «Запровадження програмно-цільового методу бюджетування на місцевому рівні» з підвищення кваліфікації начальників бюджетних відділів фінансових управлінь райдержадміністрацій Одеської області проводиться на виконання п. 11 плану-графіка підвищення кваліфікації державних службовців V-VII категорій посад обласної та районних державних адміністрацій Одеської області на 2013 рік, затвердженого розпорядженням голови Одеської обласної державної адміністрації від 18 березня 2013 року № 239/А-2013 «Про організацію підвищення кваліфікації державних службовців обласної та районних державних адміністрацій у 2013 році».


Підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування та керівників, працівників державних підприємств, установ організацій за напрямом 1501 Державне управління здійснюється Управлінням ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України від 02 липня 2013 року
серія АЕ № 270176.

Навчально-тематичний план семінару розроблений відповідно до вимог Професійної програми підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування V-VII категорій посад, схваленої рішенням вченої ради інституту від 11 квітня 2013 року № 170/4-10, положень Конституції України, законів України від 08.07.2010 № 2456-VI «Бюджетний кодекс України», від 06.12.2012 № 5515-VI «Про Державний бюджет України на 2013 рік», від 09.04.1999 № 586-XIV «Про місцеві державні адміністрації», від 07.04.2011


№ 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції»; указів Президента України від 09.12.2011 року № 1110/2011 «Питання реформування Національної академії державного управління при Президентові України», від 01.02.2012 року № 45/2012 «Про стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки», від 12.03.2013 року № 128/2013 «Про Національний план дій на 2013 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на
2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», від 05.04.2012 року № 246/2012 «Про Президентський кадровий резерв «Нова еліта нації», від 23.04.2013 року № 229/2013 «Про план заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки», інших нормативно-правових документів.

Нормативний термін занять складає 24 аудиторних години.Мета семінару:

В рамках семінару слухачі повинні ознайомитися з питаннями:

- паспорт бюджетної програми. Бюджетний запит. Оцінка ефективності;

- перехід на програмно-цільовий метод бюджетування;

- про організацію роботи з реалізації Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції»;

- новації бюджетно-податкового законодавства.Очікувані результати:

За результатами підвищення кваліфікації слухачі повинні опанувати питання:

- порядок формування місцевих бюджетів;

- державна регіональна фінансова політика та фінансове вирівнювання;

- особливості бюджетного регулювання;

- основні принципи боротьби з корупцією в органах місцевого самоврядування.Викладачі ОРІДУ НАДУ при Президентові України та керівники, працівники органів публічної влади Одеської області, які залучені до навчального процесу:

Гаращенко Віталій Олександровичзаступник начальника управління взаємодії з правоохоронними органами, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції Одеської обласної державної адміністрації

Голинська Олеся Володимирівнадоцент кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління

Давтян Степан Гургеновичзаступник директора, начальник Управління ПКК Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент

Оганісян Михайло Сергійовичдоцент кафедри державного управління і місцевого самоврядування Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат філософських наук, доцент

Осадчук Світлана Вікторівнадоцент кафедри економічної та фінансової політики Одеського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України, кандидат наук з державного управління, доцент

Решетник Володимир Миколайовичзаступник начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб Головного управління Міндоходів в Одеській області

Усатюк Ігор Миколайовичначальник відділу з питань економіки та бюджету апарату Одеської обласної ради

Худик Світлана Михайлівназаступник директора Департаменту фінансів Одеської обласної державної адміністрації – начальник управління фінансового та інформаційного забезпечення – головний бухгалтер

Чернобай Тетяна Анатоліївназаступник начальника Управління державної служби Головного управління державної служби України в Одеській області

Понеділок – 16 вересня


8.30-09.30

Заїзд, реєстрація, розміщення

09.40-10.30

Відкриття семінару

Давтян С.Г., Шматоваленко Л.С.

10.40-11.10

Проведення інструктажу з техніки безпеки, ознайомлення з правилами внутрішнього розпорядку інституту

Шматоваленко Л.С.

12.00-13.30

Лекція: Реалізація вимог Закону України «Про правила етичної поведінки»

Оганісян М.С.

14.00-15.30

Лекція: Паспорт бюджетної програми. Бюджетний запит. Оцінка ефективності

Голинська О.В.

15.40-17.10

Лекція: Перехід на програмно-цільовий метод бюджетування

Голинська О.В.
Самостійна робота в бібліотеці


Вівторок – 17 вересня


8.30-10.00

Тематична зустріч: Місцеві бюджети в бюджетній системі України

Усатюк І.М.

10.10-11.40

Тематична зустріч: Особливості складання місцевого бюджету при програмно-цільовому методі бюджетування

Худик С.М.

12.00-13.30

Тематична зустріч: Реалізація вимог Закону України від
7 квітня 2011 року № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції»

Гаращенко В.О.

14.00-15.30

Тематична зустріч: Впровадження нового законодавства про державну службу

Чернобай Т.А.

15.40-17.10

Тематична зустріч: Шляхи наповнення місцевих бюджетів

Решетник В.М.
Самостійна робота в бібліотеціСереда – 18 вересня8.30-10.00

Лекція: Новації бюджетно-податкового законодавства

Осадчук С.В.

10.10-11.40

Тематична зустріч: Особливості та шляхи детінізації економіки України, пріоритети державної політики у сфері протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом

Осадчук С.В.

12.00-13.30

Тематична зустріч: Про організацію роботи органів публічної влади щодо реалізації вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Давтян С.Г.

14.00-15.30

Підсумкове тестування

Давтян С.Г., Голинська О.В.

15.40-16.10

Анкетування

Насипаний В.І.

16.10-16.40

Підведення підсумків семінару

Давтян С.Г., Шматоваленко Л.С.


Список рекомендованої літератури

(підготовлено спільно з бібліотечним відділом інституту) 1. Конституція України – [Електронний ресурс]

 2. Акт проголошення незалежності України – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1427-12

 3. Декларація «Про державний суверенітет України» – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zak on2.rada.gov.ua/laws/show/55-12

 4. Закон України «Про доступ до публічної інформації» – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17

 5. Закон України «Про інформацію» - [Електронний ресурс] – Режим доступу - http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show

 6. Закон України «Про місцеві державні адміністрації» – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/586-14

 7. Закон України “Про Державний бюджет України на 2013 рік”. Режим доступу – http://zakon2.rada.gov.ua

 8. Закон України «Про правила етичної поведінки». Режим доступу http://zakon3.rada.gov.ua/

 9. Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності»

 10. Указ Президента України від 01.02.2012 року №45/2012 «Про стратегію державної кадрової політики на 2012-2020 роки» – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://www.president.gov.ua/documents/14429.html

 11. Постанова Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»

 12. «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава». Програма економічних реформ на 2010-2014 роки: Версія для обговорення 2 черв. 2010 р./Комітет з економічних реформ при Президентові України – [Електронний ресурс] – Режим доступу – http://zakon.rada.gov.ua/signal/0004100.pdf/Афіша, 2000.

 13. Абрамова Н.П. Історія ландшафтної архітектури: конспект лекцій для студентів спеціальності 7.120102 «Містобудування». – К.: КНУБА, 2006. – 32 с.

 14. Актуальні питання удосконалення антикорупційного законодавства щодо професійної етики на публічній службі та запобігання конфлікту інтересів : [засід. "круглого столу"] / Ком. ВР України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією. - К. : ФОП Москаленко О.М., 2011. - 76 с.

 15. Білоконь Ю.М. Проблеми містобудівного розвитку територій: навчальний посібник. – К.: Укрархбудінформ, 2001. 79 с.

 16. Білоконь Ю.М., Куйбіда В. Територіальне планування в Україні: європейські засади та національний досвід: монографія. – К.: Логос, 2009 – 108 с.

 17. Дідик В., Павлів А. Планування міст.— Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2006.— 412 с.

 18. Іносова Т.Ю.  Типологія містобудівних об’єктів: конспект лекцій. – Київ: КНУБА, 2011. – 32 с

 19. Кращі практики муніципального розвитку на прикладі Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування 2011 року/ [уклад. : С. В. Маліков, О. М. Гарнець, О. А. Тертишна та ін.]. - К. : [ТОВ "Ніка-Прінт"], 2012. - 400 с.

 20. Кухарская Н. А. Концепция стратегирования социально-экономического развития регионов Украины : [монография] / Н. А. Кухарская. - Одеса : Фенікс, 2011. - 88 с.

 21. Кушниренко М.М. Планировка и застройка городов в условиях прибрежного ландшафта: учебное пособие. – К., 2003. – 172 с.

 22. Лідерство в державному управлінні : зб. доп. щоріч. Рішельевських акад. читань, 21-23 вер. 2011 р., м. Одеса / [ред. кол : В. В. Толкованов (голов. ред.) та ін.]. - Одеса : Юридична література, 2012. - 272 с.

 23. Марущак В. П. Державне планування і власність в ринковій економіці : [монографія] / В. П. Марущак, К. В. Бачинська. - Одеса : Пальміра, 2010. -324 с.

 24. Містобудування. Довідник проектувальника / за загальною редакцією д-ра архітектури Т.Ф. Панченко / – К.: Укрхархбудінформ, 2006. – 192 с.

 25. Основи розробки місцевих цільових програм : посіб. для держслужбовців. - К. , 2011. - 92 с.

 26. Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні : аналіт. доп. / А. В. Єрмолаєв, Д. М. Горєлов, О. А. Корнієвський та ін. - К. : НІСД, 2012. - 48 с.

 27. Саханенко С. Є. Територіальна організація влади в Україні. Ч. 1. Територіальні основи публічної влади в Україні : навч.-метод. посіб. / С. Є. Саханенко, М. П. Попов, О. І. Чебан. - Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2011. - 280 с. - (Б-ка магістра).

 28. Степаненко Н.П., Дяченко Я.М.,  Дзиба А.А. Заповідна дендросозофлора Лісостепу України: [монографія]. -  К.: Аграр Медія Груп, 2010. – 262 с.

 29. Фомин И.А. Город в системе населенных мест. – К.: Будівельник, 1986. – 111 с.

 30. Фомин И.А. Кушниренко М.М. Основы районной планировки. – К., 1987

 31. Шпаковська В.Т. Формування середовища  для  людей  з  обмеженими  фізичними  можливостями: конспект лекцій. – К.: КНУБА, 2012. – 24 с.

Начальник бібліотечного відділу В.О.Макарова
Шановні слухачі!
За підсумками семінару Вам буде запропоновано оцінити якість організації навчального процесу, рівня підготовки професорсько-викладацького складу та послуг, які забезпечують процес навчання. Для того щоб Ви мали можливість ретельніше підготуватись до опитування надаємо основні питання анкети:
12. Загальна оцінка рівня якості навчального процесу:

(Оцінка за п’ятибальною шкалою, необхідну оцінку обведіть кружечком)
1. Яку б оцінку Ви поставили навчальному процесу в цілому

5

4

3

2

1

2. Як Ви оцінюєте зальний рівень  підготовки професорсько-викладацького складу

5

4

3

2

1

3. Оцініть якість організації навчального процесу

5

4

3

2

1

4. Оцініть зручність аудиторного фонду

5

4

3

2

1

5. Оцініть забезпеченість процесу навчання технічними засобами

5

4

3

2

1

6. Оцініть морально-психологічний клімат у Вашій групі

5

4

3

2

1

7. Оцініть морально-психологічний клімат в Управлінні ПКК

5

4

3

2

1

8. Якою була якість роздаткових матеріалів під час навчання

5

4

3

2

1(Обведіть кружечком Ваш варіант)

Так

Скоріше так, ніж ні

Скоріше ні ніж так

Ні

9. Чи відповідав зміст навчання Вашим потребам

+

+

+

+

10. Чи був зміст навчання інноваційним

+

+

+

+

11. Чи спонукає зміст навчання до подальшого вдосконалення у цій темі

+

+

+

+

12. Чи була отримана інформація корисною для Вас

+

+

+

+

13. Чи допомогло навчання зрозуміти як і коли використовувати отриману інформацію у роботі

+

+

+

+13. Напишіть будь ласка Ваші пропозиції та зауваження щодо

організації процесу підвищення кваліфікації

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________


14. Дайте оцінку якості навчання та рівня потреби за 5-бальною шкалою

Форма проведення, тема заняття, викладач

Оцінка якості

Оцінка потреби

Лекція: Реалізація вимог Закону України «Про правила етичної поведінки»

Оганісян М.С.Лекція: Паспорт бюджетної програми. Бюджетний запит. Оцінка ефективності

Голинська О.В.Лекція: Перехід на програмно-цільовий метод бюджетування

Голинська О.В.Тематична зустріч: Місцеві бюджети в бюджетній системі України

Усатюк І.М.Тематична зустріч: Особливості складання місцевого бюджету при програмно-цільовому методі бюджетування

Худик С.М.Тематична зустріч: Реалізація вимог Закону України від
7 квітня 2011 року № 3206-VI «Про засади запобігання і протидії корупції»

Гаращенко В.О.Тематична зустріч: Впровадження нового законодавства про державну службу

Чернобай Т.А.Тематична зустріч: Шляхи наповнення місцевих бюджетів

Решетник В.М.Лекція: Новації бюджетно-податкового законодавства

Осадчук С.В.Тематична зустріч: Особливості та шляхи детінізації економіки України, пріоритети державної політики у сфері протидії легалізації доходів отриманих злочинним шляхом

Осадчук С.В.Тематична зустріч: Про організацію роботи органів публічної влади щодо реалізації вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Давтян С.Г.
15. Які форми  навчання найбільше сприяють  професійному розвитку?

1- Лекція

2- Дискусія

3- «Круглий стіл»

4- Тренінг

5- Ділова гра

6- Тематична зустріч

7- Практичне заняття

8- Семінарські заняття

9- Самостійна робота

10- Складання тестів

11- Індивідуальні консультації

12- Виїзне практичне заняття

13- Відеоконференція

14- Виконання індивідуальних завдань
16. Яку тематику Ви бажаєте опанувати у процесі подальшого підвищення кваліфікації

 1. з питань управління персоналом

 2. з бюджетування

 3. з прийняття управлінських рішень

 4. із стратегічного планування

 5. з адміністративно-територіального реформування

 6. з адміністративної культури

 7. з технології зв’язків з громадськістю

 8. з інвестиційної політики

 9. з європейської інтеграції

 10. з пенсійної реформи

 11. з питань оподаткування

 12. з питань запобігання та протидії корупції

 13. з питань організації доступу до публічної інформації

 14. з питань захисту персональних даних

 15. з питань проведення державних закупівель

 16. з адміністративного аудиту
 1. Оцініть рівень якості послуг, які забезпечують процес навчання


Послуги

Оцінка

1.

Рівень придатності аудиторій до проведення занять

5

4

3

2

1

2.

Зручність користування бібліотекою

5

4

3

2

1

3.

Побутові умови мешкання у гуртожитку

5

4

3

2

1

4.

Якість харчування та рівень обслуговування в їдальні

5

4

3

2

1

5.

Загальне враження від Інституту

5

4

3

2

1


ІНФОРМАЦІЯ ДО ВІДОМА
Відповідно до наказу директора інституту від 30 квітня 2010 року
№ 56 «Про затвердження Положення про організацію навчального процесу в Центрі підвищення кваліфікації кадрів Одеського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України » слухачі, які підвищують кваліфікацію, мають право на:


 • навчання для отримання знань і умінь за відповідною програмою підвищення кваліфікації;

 • безпечні і нешкідливі умови навчання та побуту;

 • ознайомлення з нормативно-методичними матеріалами, які регламентують організацію навчального процесу в Управлінні ПКК;

 • отримання роз’яснення щодо своїх прав і обов’язків, а також особливостей організації навчального процесу, вимог до рівня засвоєння знань і формування вмінь за програмою підвищення кваліфікації, контрольних заходів;

 • вивчення додаткових модулів (тем) інших програм підвищення кваліфікації для отримання додаткових знань і умінь (за умови виконання навчальної програми);

 • участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення навчального процесу та побутового забезпечення;

 • врахування своїх професійних потреб та інтересів у процесі підвищення кваліфікації;

 • користування навчально-методичною та побутовою базою Інституту, а саме:

- аудиторією № 207

 • бібліотечним фондом інституту (за пред’явленням паспорта або посвідчення): бібліотека (к. № 111), читальною залою (к. № 114), залою електронних носіїв інформації (к. № 110);

 • їдальнею (вхід з холу центрального входу до інституту);

 • гуртожитком інституту.


Слухачі зобов’язані:

 • дотримуватися правил внутрішнього розпорядку Інституту;

 • бути присутніми на заняттях згідно з розкладом
  (відсутність слухачів на заняттях можлива з дозволу заступника директора з короткотермінового підвищення кваліфікації - начальника Управління ПКК Інституту, за умови наявності поважних підстав, які підтверджені документально);
 • виконувати завдання, які передбачені професійними програмами підвищення кваліфікації державних службовців;

 • дотримуватися вимог положення про Управління ПКК;

 • дотримуватися правил техніки безпеки.

Корисна інформація для слухачів

Управління ПКК ОРІДУ НАДУ при Президентові України
каб.

Посада

Прізвище, ім’я,

по батькові

Телефон


Керівництво інституту

214 а

Директор

інститутуІЖА

Микола Михайлович72-97-600

214

Секретар директора

ТИЧИНСЬКА

Галина Олександрівна72-97-600

72-97-601 ф.214 б

Перший заступник директора

АХЛАМОВ

Анатолій Геннадійович72-97-610

216 б

Заступник директора

ПОПОВ

Сергій Афанасійович72-97-640

109

Заступник директора

ДАВТЯН

Степан Гургенович72-97-677

215


Заступник директора

ЛУК’ЯНЧУК

Петро Хомич72-97-620

Відділ організації семінарів за державним замовленням


101

Начальник

відділу


ПРИВАЛОВА

Наталія Володимирівна72-97-672

101

Провідний

спеціалістМАТВЄЄНКО

Ірина Володимирівна72-97-672

101

Методист в/к

ПРОЦЕНКО

Надія Володимирівна72-97-672

101

Провідний

фахівець


ПОПОВА

Аліна Олегівна72-97-672

Відділ організації семінарів за договорами


117

Начальник

відділу


ШМАТОВАЛЕНКО

Людмила Сергіївна72-97-674

117

Провідний

фахівець


ГОЛУБКОВ

Володимир Ігоревич (куратор семінару)72-97-673

104

Методист в/к


ПРИХОДЬКО

Микола Єгорович72-97-686

104

Методист в/к


МАКСИМОВА

Антоніна Сергіївна72-97-671

Сектор інформаційно-аналітичної роботи


101

Завідувач

сектору


НАСИПАНИЙ

Віталій Іванович729-76-81

109

Провідний

фахівець


ЛУПЕНКО

Наталія Миколаївна72-97-675 ф.Театри м. ОдесаНазва

Адреса

Контактні телефони


Одеський національний академічний театр опери і балету


пров. Чайковського, 1


(048) 780-15-09

722-22-30

Одеський академічний російський драматичний театр

вул. Грецька, 48


(048) 722-45-04,

722-72-50

Український музично-драматичний театр ім. В.Василько

вул. Пастера, 15


(048) 723-89-77,

723-21-27

Одеський академічний театр музичної комедії ім. М.Водяного

вул. Пантелеймо-нiвська, 3

(048) 724-41-04.

722-01-62.

Одеський обласний театр ляльок

вул. Пастера, 15а

(048) 723-20-58,

723-72-93.

Одеський театр юного глядача

ім. М. Островськоговул. Грецька, 50

(048) 722-27-58

722-48-51

Одеський цирк

вул. Коблівська, 25

(048) 726-90-90Будинок клоунів

вул. Ольгівська, 23

(048) 723-63-16


Найближчі аптекиНазва

Адреса

телефонАптека «Доброго дня»

вул. Тіниста, 9/12

(0482) 42-86-13Аптека «Анкор»

вул. Черняховського, 24

(048) 714-94-94Аптека «Витал»

вул. Тіниста, 8

(048) 718-88-58Аптека «Дьяченко»

вул. Черняховського 12В

(048) 717-19-58Аптека «Акс»

вул. Піонерська 16Б

(048) 719-84-13Аптека «Благо»

вул. М. Говорова 26

(048) 715-38-66Аптека «Аист»

вул. М. Говорова 28

(048) 268-18-46


Найближчі торгівельні центри і продуктові магазиниНазва

Адреса

телефонТРЦ "5-й Элемент"

вул. Черняховського, 4

(048) 799-2250ТЦ «Сади Перемоги»

пл. 10-го Квітня

(048) 748-07-92Супермаркет "Наталка"

вул. Тіниста 13а

(048) 232-07-83Супермаркет "Сільпо"

вул. Черняховського 1

(048) 234-22-02Продовольчий магазин "Дімон"

вул. Черняховського 18

(048) 37-97-43Супермаркет «Робін Бобін»

вул. Черняховського 24

(048) 234-22-81Супермаркет «Таврія В»

вул. Піонерська 28

(048) 236-39-06Магазин «Тайфун»

вул. Піонерська 2

(0482) 34-63-33


Найближчі пункти харчування

№ з/п

Назва закладу харчування, адреса та телефон

часи роботи

контактні телефони«Поляна» вул. Генуезька 22а

10.00-23.00

(048) 7995712Ресторан «Аркадія» вул. Генуезька 24

11.00-22.00

(048) 760-18-81


Піцерія «Экспресс-Пицца», вул. Черняховского, 13а


цілодобово

(48) 798-75-93ТРЦ "5-й Элемент" кафе "People" 4 пов.,
вул. Черняховського, 4.

9.00-00.00

(048) 799-2250


«Макдональдс» 5 ст. Великого Фонтана

вул. Черняховського, 1 б


06:00-00:00

(048) 746-68-82


Служби таксі


з/п

назва

телефонСлужба замовлення «Каприз»

(0482) 355-888,

(066) 561-97-80(063) 735-15-15
(068) 25-888-00Служба замовлення «Юг»

(0482) 333-334,

(067) 514-57-27(0482) 333-788
(093) 703-53-33,Таксі «Джентльмен»

(048) 7-800-555,

(063) 735-1-822(048) 7-351-822

(099) 761-1-035

Таксі «Чайка»

(0482) 33-10-10

(050) 333-64-34(067) 512-67-01

(093) 324-23-11

Таксі «Удача»

(048) 733-15-15

(067) 733-15-15(048) 733-15-15

(050) 733-15-15

Таксі «Форсаж»

(0482) 33-32-22


Таксі «Троечка»

(0482) 33-33-36

(068) 117-33-33(0482) 33-33-37

(093) 360-44-44
Гарячі телефони

Довідкова міських телефонів

109

Автовокзал (з 8.00 до 20.00)

1504, 721-63-54

Аеропорт

1506, 39-35-49

Морський вокзал

729-44-66

Залізничний вокзал

1505, 1583,

727-42-42,
РУХ ТРАНСПОРТУ ВІД ПЛОЩІ 10 КВІТНЯ
ДО ЗАЛІЗНИЧОГО ВОКЗАЛУ:

трамвай № 5

тролейбус № 7

маршрутні таксі №№ 185, 198, 242


ДО АВТОВОКЗАЛУ:

трамвай № 5

маршрутне таксі № 198
ДО ЦЕНТРУ МІСТА:

тролейбуси № 5, 9

маршрутні таксі №№ 9, 137, 146, 185, 242

Начальник відділу організації

семінарів за договорами Л.С. Шматоваленко
Голубков В.І.

т. 729-76-73Для нотаток ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________