Секція «зоологія, ботаніка» вплив туруна pterostichusmelanarius у біогеоценозах ландшафтного заказника «приорільський» - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Львівський національний університет імені Івана Франка "Затверджую" 1 64.38kb.
Міністерство освіти і науки України Львівський національний університет 1 414.73kb.
Т.І. Грідчина 6 екологічні проблеми захисту винограду від шкідливих... 45 3745.52kb.
Галузь знань “природничі науки” Спеціальності: Ботаніка. Зоологія. 1 72.84kb.
Програма вступних фахових випробовувань спеціальність «Біологія»... 2 477.25kb.
Рішення 31 серпня 2011 м. Луганськ №6/37 Про оголошення ландшафтного... 1 9.69kb.
Рішення 28 лютого 2013 м. Луганськ №17/33 Про оголошення ландшафтного... 1 10.95kb.
Рішення від 25 грудня 2012 року №254 м. Долинська Про погодження... 1 19.32kb.
Медична ботаніка ● Біохімія та молекулярна біологія 1 111.16kb.
Спеціальність – фармація Дисципліна ботаніка 2008-2009 навч рік 1 223.29kb.
Секція 1 jar-ops 1 секція 1 вимоги 18 3432.81kb.
Педагогічний потенціал мистецтва у процесі формування комунікативного... 1 125.48kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Секція «зоологія, ботаніка» вплив туруна pterostichusmelanarius у біогеоценозах ландшафтного - сторінка №1/1

Теми науково–дослідницьких робіт

переможців та призерів ІІ (обласного) етапу

Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

Дніпропетровського відділення Малої академії наук

у 2012-2013 навчальному році
ВІДДІЛЕННЯ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ


СЕКЦІЯ «ЗООЛОГІЯ, БОТАНІКА»


 • ВПЛИВ ТУРУНА PTEROSTICHUSMELANARIUS У БІОГЕОЦЕНОЗАХ ЛАНДШАФТНОГО ЗАКАЗНИКА «ПРИОРІЛЬСЬКИЙ»

 • ВПЛИВ СОЛЕЙ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ НА МОРФОЛОГІЧНІ ОЗНАКИDROSOPHILAMELANOGASTERMG

 • ФЛОРИСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА БАЛКИ ГАВРАШІВСЬКА ЯК ТИПОВОГО ЛОКАЛІТЕТУ СТЕПОВОГО ПРАВОБЕРЕЖНОГО ПРИДНІПРОВ’Я

 • ФІТОРІЗНОМАНІТТЯ УГРУПОВАНЬ ГЕРПЕТОБІЮ БАЛКИ МИРОВСЬКАТОМАКІВСЬКОГО РАЙОНУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 • ОСОБЛИВОСТІ ГНІЗДОВОЇ ЧИСЕЛЬНОСТІ І ТЕРИТОРІАЛЬНОГО РОЗПОДІЛУ СОЙКИ В МІСТІ КРИВИЙ РІГ

 • ТРОФІЧНА АКТИВНІСТЬ ВОВЧКА ЗВИЧАЙНОГО (GRYLLOTALPAGRYLLOTALPA) У ЛАБОРАТОРНИХ УМОВАХ


СЕКЦІЯ «БІОЛОГІЯ ЛЮДИНИ»


 • ВПЛИВ ТРИВАЛОГО СПОЖИВАННЯ КОФЕЇНУ НА БІОЕЛЕКТРИЧНУ АКТИВНІСТЬ ГІПОКАМПУ ЩУРІВ

 • КЛІНІЧНІ ОЗНАКИ ТА БІОХІМІЧНІ ЗМІНИ В ОРГАНІЗМІ ПОТОМСТВА ЩУРІВ ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ В РАЦІОН ЇХ БАТЬКІВ ПАЛЬМОВОГО МАСЛА

 • МОТОРНА ФУНКЦІЯ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ В УМОВАХ НЕСТАЧІ ОКСИДУ АЗОТУ

 • ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО СТРЕСУ У НАВЧАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 11 КЛАСІВ

 • ВІКОВІ ЗМІНИ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ У ДІТЕЙ ПІД ЧАС ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ

 • МЕДИЧНО-БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОФІЛАКТИКИ ХЛІБНОЇ ЦВІЛІ В ПОБУТОВИХ УМОВАХ

 • ПОРІВНЯННЯ ВМІСТУ ДЕЯКИХ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ВОДАХ ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКОГО ТА ЗАПОРІЗЬКОГО ВОДОСХОВИЩ

 • ПОРІВНЯННЯ ЯКОСТІ СИРІВ УКРАЇНИ ТА ФРАНЦІЇ. ЕКОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УКРАЇНСЬКИХ СИРІВ

 • ВПЛИВ СТРЕСУ НА ДОШКІЛЬНИКІВ І ДІТЕЙ МОЛОДШИХ КЛАСІВ ПРИ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПЕРЕВАНТАЖЕННІ

 • ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН КЛАСНОЇ КІМНАТИ

 • ГМО НА СЛУЖБІ У ЛЮДИНИ. ПЕРСПЕКТИВИ, МОЖЛИВОСТІ, ЕКОЛОГІЧНІ НАСЛІДКИ ТА НЕЗВОРОТНА ШКОДА БІОЛОГІЧНОМУ РІЗНОМАНІТТЮ ЕКОСИСТЕМИ


СЕКЦІЯ «ЗАГАЛЬНА БІОЛОГІЯ»


 • ВИДОВИЙ СКЛАД ІАНТИБІОТИКОЧУТЛИВІСТЬ МІКРОФЛОРИ ПРИ ПАТОЛОГІЯХ РЕСПІРАТОРНОГО ТРАКТУ В УМОВАХ М. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

 • МОДУЛЯЦІЯ ПОКАЗНИКІВ ЕЛЕКТРИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ГІПОТАЛАМУСУ ЩУРІВ ПІД ВПЛИВОМ ТРИВАЛОГО НАДХОДЖЕННЯ КОФЕЇНОВМІСНИХ РЕЧОВИН

 • ВПЛИВ ЖОВЧІ РІЗНОЇ ЕКСПОЗИЦІЇ НА ФУНКЦІОНАЛЬНО-МОРФОЛОГІЧНИЙ СТАН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ШЛУНКА У ЩУРІВ ЗА УМОВ СТРЕСУ ТА ПРИ НЕСЕЛЕКТИВНОМУ БЛОКУВАННІ NO-ЕРГІЧНИХ МЕХАНІЗМІВ

 • АВТОХТОННІ ТА АДВЕНТИВНІ ВИДИ У ФІТОЦЕНОЗІ БАЛКИ КАМ’ЯНА

 • ПОПУЛЯЦІЇ ОХОРОНЮВАНИХ ВИДІВ РОСЛИН У СИСТЕМІ БАЛКИ ДЕМУРІНА

 • МІКРОБІОЛОГІЧНА АКТИВНІСТЬ ҐРУНТІВ РІЗНИХ ЕКОТОПІВ КРИВОРІЖЖЯ


СЕКЦІЯ «ПСИХОЛОГІЯ»


 • ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ СТАРТОВОЇ ГОТОВНОСТІ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ МЕДИЧНОГО ЛІЦЕЮ

 • ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ В КЛАСНИХ КОЛЕКТИВАХ

 • ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТАРШОКЛАСНИКІВ ЯК ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС АДАПТАЦІЇ СТАРШИХ ШКОЛЯРІВ

 • ХАРАКТЕР ЗВ'ЯЗКУ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ З ЛІДЕРСЬКИМИ ЯКОСТЯМИ СУЧАСНОГО ПІДЛІТКА

 • ВПЛИВ ТЕМПЕРАМЕНТУ ЛЮДИНИ НА МУЗИЧНІ ВПОДОБАННЯ

 • МОТИВАЦІЯ ДОСЯГНЕННЯ УСПІХУ ТА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ СТИЛЬ МІЖОСОБИСТІСНИХ СТОСУНКІВ СТАРШОКЛАСНИКІВ

 • СЕНСО-ЖИТТЄВІ ОРІЄНТАЦІЇ СТАРШОКЛАСНИКІВ

 • ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РІВНЯ СУБ’ЄКТИВНОГО ВІДЧУТТЯ САМОТНОСТІ ТА СОЦІОМЕТРИЧНОГО СТАТУСУ В ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ

 • ЗАЛЕЖНІСТЬ УСПІШНОСТІ П’ЯТИКЛАСНИКІВ ВІД РІВНЯ АБСТРАКТНОГО ТА ПОНЯТІЙНОГО МИСЛЕННЯ

 • ДОСЛІДЖЕННЯ СТРУКТУРИ ЕКОЛОГІЧНОЇ СВІДОМОСТІ УЧНІВ МЕДИЧНОГО ЛІЦЕЮ «ДНІПРО»

 • ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНОГО ІНТЕЛЕКТУ ТА СОЦІАЛЬНОГО СТАТУСУ ПІДЛІТКІВ


СЕКЦІЯ «ХІМІЇ»


 • КОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ ЕЛЕКТРОДІВ КИСЛОТНИХ АКУМУЛЯТОРІВ

 • КОРОЗІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ ЕЛЕКТРОДІВ КИСЛОТНИХ АКУМУЛЯТОРІВ.

 • ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ ХРОМУ З ЕЛЕКТРОЛІТІВ НА ОСНОВІ НЕВОДНИХ РОЗЧИНІВ.

 • СИНТЕЗ ОКИСЛЕННЯ 1.4- ДЕГІДРОПІРИДИНІВ.

 • ОРГАНІЧНИЙ СИНТЕЗ. МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ОРГАНІЧНОГО СИНТЕЗУ.

 • ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ДОБАВКИ КОРАЛОВОГО КАЛЬЦІЮ CORAL MINE НА ЯКІСТЬ ВОДИ.

 • ВИЗНАЧЕННЯ ТРАНС-ІЗОМЕРІВ ЖИРНИХ КИСЛОТ В МАСЛОЖИРОВІЙ ПРОДУКЦІЇ..

 • ВПЛИВ ІОНІВ НІКЕЛЮ, БАРІЮ, ЦИНКУ НА МОРФОМЕТРИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ DROSOPHILA MELANOGASTE.


СЕКЦІЯ «МЕДИЦИНА» ТА «ВАЛЕОЛОГІЯ»


 • ЧАСОВА ДИНАМІКА ПОСТДЕНЕРВАЦІЙНИХ ЗМІН ВИКЛИКАНОЇ АКТИВНОСТІ СПИННОГО МОЗКУ У БІЛИХ ЩУРІВ

 • ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ МЕТАЛІВ ТА ЇХ НАНОФОРМ НА ОРГАНІЗМ

 • СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ДІАГНОСТИКИ СТРЕПТОКОКОВОГО ФАРИНГІТУ В УМОВАХ СІМЕЙНОЇ МЕДИЦИНИ .

 • СТРАТИФІКАЦІЯ РИЗИКУ ВИНИКНЕННЯ ВАЖКИХ НЕВРОЛОГІЧНИХ РОЗЛАДІВ У ХВОРИХ НА ГЕМОРАГІЧНИЙ ІНСУЛЬТ НА ПІДСТАВІ ВОГНИЩЕВИХ ПОРУШЕНЬ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

 • ДИНАМІКА ПОСТДЕІНЕРВАЦІЙНИХ ЗМІН ВИКЛИКАНОЇ АКТИВНОСТІ СПИННОГО МОЗКУ У БІЛИХ ЩУРІВ.

 • ДОСЛІДЖЕННЯСУЧАСНОЇЗАХВОРЮВАНОСТІЕПІДЕРМОФІТІЄЮЗВИЗНАЧЕННЯМВПЛИВУХВОРОБИНАЗАГАЛЬНІТАМІСЦЕВІЗМІНИВОРГАНІЗМІЛЮДИНИ.

 • ПОРІВНЯННЯ ЕПІДЕМІОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ В М. ТЕРНІВКА.

 • ВИВЧЕННЯ ПРОБЛЕМИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ І ДИНАМІКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ СЕРЕД ЖИТЕЛІВ М. ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА.

 • РОЗРОБКА ДЕЯКИХ МЕТОДІВ ПРОПАГАНДИ ПРОФІЛАКТИКИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ СЕРЕД УЧНІВ СЕРЕДНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.

 • ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ СИНУСОВОЇ БРАДИКАРДІЇ НА ФІЗИЧНУ АКТИВНІСТЬ В ЕКСПЕРИМЕНТІ.

 • ВПЛИВ ЕНЕРГЕТИЧНИХ НАПОЇВ В УМОВАХ НЕТРИВАЛОГО ТА ТРИВАЛОГО ЇХ ВЖИВАННЯ.

 • ВЗАЄМОДІЯ КЛАСТЕРНИХ СПОЛУК RE З МОЛЕКУЛОЮ ДНК.

 • ПРОФІЛАКТИКА РАПТОВОЇ СМЕРТІ ПРИ ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ В ШКОЛІ

 • ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ МЕТАЛІВ ТА ЇХ НАНОФОРМ НА ОРГАНІЗМ

 • ПАСИВНЕ КУРІННЯ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА РІСТ ТА РОЗВИТОК ОРГАНІЗМУ

 • ФІЗИЧНИЙ РОЗВИТОК УЧНІВ 10-Х КЛАСІВ В УМОВАХ ШКОЛИ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ`Я.

 • РОЛЬ КЛІТИН НЕРВОВОГО ГРЕБЕНЯ У РОЗВИТКУ СЕРЦЯ ЩУРА.

 • ВПЛИВ СКЛАДУ ПОВІТРЯ В ПРИМІЩЕННЯХ ШКОЛИ НА ПСИХІЧНИЙ СТАН ТА ЗДОРОВ`Я УЧНІВ.

 • ВЛИЯНИЕЗВУКОВОЙНАГРУЗКИ НА ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕОСОБЕННОСТИРАЗВИТИЯПОДРОСТКОВ. МОНИТОРИНГАКУСТИЧЕСКОЙНАГРУЗКИ.

 • ТИРЕОЇДНІ ГОРМОНИ ЗА КАНЦЕРОГЕНЕЗУ ЩИТОВИДНОЇ ЗАЛОЗИ.