Селекшино-генетичн1 та біологічні особливості курей різної селекції (монографія) Пустова Наталія Володимирівна - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Селекшино-генетичн1 та біологічні особливості курей різної селекції (монографія) - сторінка №1/1

25-001-11

УДК 579.25 // 636.5 ДРНТІ 34.27.21 // 68.39.37СЕЛЕКШИНО-ГЕНЕТИЧН1 ТА БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КУРЕЙ РІЗНОЇ СЕЛЕКЦІЇ

(монографія)


Пустова Наталія Володимирівна, кандидат сільськогосподарських наук, в.о. доцента, кафедри технології переробки продукції тваринництва і хімічних дисциплін біотехнологічнпого факультету, Подільський державний аграрно-технічний університет

Ключові слова: Розведення та селекція тварин, генетичний потенціал, продуктивність курей, М'ясо-яєчна птиця, репродуктивні органи.
РЕФЕРАТ

Монографія присвячена вивченню особливостей прояву генетичного потенціалу продуктивності курей різних кросів зарубіжної селекції (Tetra X, Tetra SL - Угорщина, Shaver 579 - Канада, Bovans GL - Голландія) в умовах типових для більшості господарств України.

М'ясо-яєчна птиця переважала яєчну за ваговими та лінійними показниками. Птиця кросу Shaver 579 на початку несучості характеризувалась високими м'ясними якостями розвитком репродуктивних органів. В курей 49-тижневого віку кросу Tetra SL виявлено найкращий розвиток м'язової тканини, а птиця кросу Shaver 579 зберегла найвищі показники маси яєчника та яйцеводу. У віці 77 тижнів у курей кросу Tetra SL виявлено високі м'ясні якості тушки та масу їстівних частин. Птиця м'ясо-яєчного кросу Tetra X переважала яєчних ровесниць за більшістю анатомічних показників (за винятком репродуктивних органів). Найвищий відсоток несучості та високі показники морфологічного складу яєць були у курей з добре розвиненими репродуктивними органами.

Завдяки високій яєчній продуктивності, ранній і тривалій несучості курей кросів Bovans GL і Shaver 579 економічний ефект від їх утримання вищий порівняно з птицею кросів Tetra SL і Tetra X.


( англійською мовою)

A monograph is devoted the study of the peculiarities show genetic potential productivity hei different crosses foreign selection (Tetra X, Tetra SL - Hungary, Shaver 579 - Canada, Bovans GL Holland) in condition typical majority farm Ukrainian.

Meat and egg hens surpass egg hens by weight and linear indices. Birds of the cross Shav1 579 in beginning lay eggs to characterize by high meat quality and maturity reproductive orgai Hens of cross Tetra SL in 49 weeks old had the best maturity meat tissue, hens cross Shaver 57 keep greatest indices of a mass ovaries and oviducts. Hens of cross Tetra SL in 77 weeks had a hig of hen's meat quality carcass and mass edible part. Bird meat and egg cross Tetra X surpassed eg hens by majority anatomically indices (exception to reproductively organs). The best percentage la and high indices morphological structure egg had crosses in good mature reproductive organ.

Thanks to high eggs productivity hens crosses Bovans GL and Shaver 579, early and protracte-lay, economic effect from them upkeep greater comparatively in hens crosses Tetra SL and Tetra X.


Довідки за тел.: (0382) 65-76-23, Факс : (0382) 72-07-36

Наша адреса: Україна, 29000 м. Хмельницький, вул. Свободи, 36, кімн. 508


E-mail : cnti@ic.km.ua

1