Сходинки розвитку - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Сходинки розвитку - сторінка №1/1

Сходинки розвитку


Методичний комплекс
Представлений матеріал - методичний комплекс “Сходинки розвитку”, відповідає “Положенню про психологічну службу системи освіти України”, затвердженому наказом Міністерства освіти України від 03.05.1999 р., № 127.

Методичний комплекс – це текстовий документ, що складається з двох частин.

Частина І - програма розвивальних занять із психології для учнів 1-4 класів.

Мета курсу: за допомогою раціональних прийомів навчання сформувати в учнів здібності до аналізу, планування, рефлексії для подальшого саморозвитку, самонавчання, самовиховання.

Частина 2 - розробки занять із психології для учнів 1-4 класів. Реалізація програми здійснюється через навчально-практичні заняття, тренінги розвитку пізнавальних здібностей, психічних процесів, інтелектуальної сфери учня.

Методичний комплекс призначений для роботи практичного психолога, соціального педагога та вчителя початкових класів загальноосвітнього навчального закладу.

Автор: Волкова Олена Борисівна, практичний психолог

ЗОШ І – ІІІ ступенів № 5

м.Білої Церкви

Частина 1

Програма розвивальних занять

із психології

для учнів 1 – 4 класів

Пояснювальна записка

Державний стандарт початкової загальної освіти передбачає всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів повноцінних умінь та навичок, бажання і вміння вчитися. Поряд з функціональною підготовкою за роки початкової освіти діти мають набути достатній особистий досвід культури спілкування та співпраці у різних видах діяльності, самовираження у творчих видах завдань.

Програма розвивальних занять з психології для учнів 1 – 4 класів має за мету розвиток в учнів пізнавальних і творчих здібностей, формування комунікативних навичок, розвиток емоційного світу та вольових навичок. Курс передбачає розвиток в учнів у міру їхніх можливостей уваги, сприйняття, пам’яті, мислення, уяви, навичок спілкування і самоконтролю та вміння використовувати отриманий досвід у навчальній діяльності та життєвих ситуаціях.

Програма для 1 класу розрахована на 32 год і складається з 4-х розділів: 1. Розвиваємо руку.

Мета: розвиток дрібної моторики та координації рухів рук.

 1. Розвиток уваги.

Мета: розуміння учнями значення уваги для успішного навчання, тренування уваги.

 1. Розвиток психічних процесів.

Мета: розвиток сприйняття, пам’яті, мислення та розуміння їх ролі у життєдіяльності людини.

 1. Розвиток уяви.

Мета: розвиток уяви та мовлення.

Програма для 2 класу розрахована на 34 год і містить 3 розділи: 1. Розвиток уваги.

Мета: уточнення розуміння поняття “увага” та оволодіння способами її тренування.

 1. Розвиток психічних процесів.

Мета: вчити розуміти особливості розвитку власних психічних процесів та застосовувати вміння тренувати їх на практиці; розвивати пізнавальний інтерес.

 1. Розвиток уяви та творчих здібностей.

Мета: розвивати уяву, творче мислення та мовлення.

Програма для 3 класу розрахована на 34 год і складається з 4 розділів: 1. Розвиток уваги та спостережливості.

Мета: поглибити розуміння учнів поняття “увага”, вчити свідомо керувати увагою.

 1. Розвиток психічних процесів.

Мета: ознайомити з поняттями “сприйняття”, “пам’ять”, “мислення”, їх особливостями та місцем у життєдіяльності людини та успішному навчанні; тренувати психічні процеси.

 1. Розвиток уяви та творчих здібностей.

Мета: продовжувати розвивати уяву, мовлення та творче мислення.

 1. Розвиток комунікативних умінь.

Мета: розвивати в учнів елементарні навички спілкування та вміння володіти адекватними способами поведінки у різних життєвих ситуаціях.

Програма для 4 класу розрахована на 34 години і складається із таких розділів: 1. Розвиток уваги.

Мета: навчити учнів розуміти значення поняття “увага” та свідомо управляти власною увагою.

 1. Розвиток психічних процесів.

Мета: ознайомити з поняттям “відчуття”, вчити розуміти значення понять “сприйняття”, “пам’ять”, “мислення”; ознайомити з поняттям “інтелект”.

 1. Розвиток уяви.

Мета: продовжувати розвивати уяву, фантазію та творчі здібності учнів.

 1. Розвиток емоційно-вольової сфери.

Мета: ознайомити учнів з поняттями “емоції”, “воля” та вчити керувати власними емоціями та виховувати волю.

 1. Розвиток комунікативних умінь.

Мета: продовжувати розвивати в учнів навички спілкування, вміння запобігати конфліктним ситуаціям та вміння володіти компетентними способами поведінки у різних життєвих ситуаціях.

Наприкінці кожного року проводиться повторна діагностика індивідуальних особливостей кожного учня, що дає можливість спостерігати у них розвиток пізнавальних та творчих здібностей.

Ознайомлення з матеріалами програми дає можливість кожному учневі отримати потрібні вміння та навички для оволодіння знаннями й організацією самонавчання, що необхідно у середній школі. Технологія вивчення тем даної програми передбачає розв’язання ігрових вправ та задач, тестування, бесіди, змагання та самостійні спостереження.

Важливою умовою для успішної реалізації цілей даного курсу є створення атмосфери взаємної довіри, розуміння, невимушеності, творчого пошуку.

Розвивальні заняття проводяться у формі тренінгу. Структура кожного заняття гнучка і передбачає вибір методів та прийомів роботи з урахуванням індивідуальних особливостей кожної дитини та класу вцілому, що дозволяє диференціювати та індивідуалізувати процес роботи під час занять.

1 клас

Тема

Кількість

годин


1.

Вступ. Знайомство з учнями.

1

2.

Розділ І. Розвиваємо руку.

6

3.

Розділ ІІ. Розвиток уваги.

4

4.

Розділ ІІІ. Розвиток психічних процесів. Сприйняття.

4

5.

Пам’ять.

4

6.

Мислення.

7

7.

Розділ ІV. Розвиток уяви.

4

8.

Діагностичне заняття.

1

9.

Підсумкове заняття.

1Всього:

32Зміст курсу
Тема 1. Вступ. Знайомство з учнями. (1 год)
Розділ І. Розвиваємо руку.

Тема 2. Рухи рук. Діагностика рівня розвитку дрібної моторики та координації рухів рук. (1 год)

Методика “Будиночок” (розроблена Н. Гуткіною).

Методика “Тест Куглера”.

Методика “Доріжки”(за Л.Венгером).


Тема 3. Комплекс вправ для розвитку дрібної моторики та координації рухів рук. (1 год)

Вправа “Домалюй візерунок”.

Вправа “Клубочки”.

Вправа “Змалюй фігури”.


Тема 4. Розвиток “ручної умілості”. (1 год)

Складання із паперу.

Гра “Не відриваючи руки”.

Гра “Вирізаємо і клеїмо”.


Тема 5. Пальчикова гімнастика. (1 год)

Вправи “Моя сім’я”, “На лужок”, “Черепаха”, “Зображення предметів і явищ з допомогою рук”.


Тема 6. Розвиток графічних умінь. (1 год)

Гра “Доріжки”.

Вправа “Дощик”.

Вправа “Штрихування”.


Тема 7. Графічні вправи. (1 год)

Вправа “Парашутисти”.

Вправа “Намалюй по клітинках”.

Графічний диктант.


Розділ ІІ. Розвиток уваги.

Тема 8. Увага. Діагностика особливостей уваги учнів. (1 год)

Методика “Знайди і викресли” (Р.С. Немов).

Гра “Так” і “Ні” не говорити!”.
Тема 9. Управління увагою. (1 год)

Вправа “Відзнач фігурки”.

Гра “Ранкова гімнастика”.

Вправа “Паралельний рахунок предметів”.

Гра “Знайди однакові предмети”.
Тема 10. Розвиток уважності і спостережливості. (1 год)

Гра “Що з’явилось?”.

Гра “Зафарбуй фігурки”.

Гра “Шерлок Холмс”.

Гра “Пантоміма для спостережливих”.
Тема 11. Вправи та ігри для розвитку уваги. (1 год)

Вправа “Грибочки”.

Гра “Фрукти”.

Гра “Повторюємо рухи”.

Гра “Чоловічки на зарядці”.

Гра “Співаємо разом”.


Розділ ІІІ. Розвиток психічних процесів.

Тема 12. Сприйняття. Діагностика рівня розвитку сприйняття у дітей.

(1 год)

Проба “Назви фігури”.

Проба “Розуміння тексту”.

Методика “Які предмети заховані в малюнках?” (Р.С. Немов).


Тема 13. Різноманітність форм. (1 год)

Гра “Домалюй фігуру”.

Гра “Опиши предмет”.

Вправа “Геометричні фігури”.


Тема 14. У світі кольорів. (1 год)

Гра “Летіть у свою зграйку”.

Гра “Якого кольору предмет?”.

Гра “Кольори”.Тема 15. Подорожуємо у просторі. (1 год)

Гра “Що ближче?”.

Гра “Де сидять пташки?”.

Гра “Що глибше?”.

Гра “Впізнай картку”.
Тема 16. Пам’ять. Діагностика розвитку пам’яті учнів. (1 год)

Методика “10 слів”.

Методика “Пам’ять на образи”.

Гра “Спинкою до спинки”.


Тема 17. Види пам’яті. Вправи та ігри для розвитку різних видів пам’яті.

(1 год)

Гра “Запам’ятай предмети”.

Гра “Запам’ятай картинки”.

Гра “Що змінилося?”.

Гра “Переказ оповідання”.
Тема 18. Слухова і зорова пам’ять. (1 год)

Гра “Запам’ятай малюнки”.

Вправа “Запам’ятай і знайди”.

Вправа “Переказ тексту”.

Гра “Запам’ятовуємо разом”.
Тема 19. Вчимося запам’ятовувати.(1 год)

Гра “Якої іграшки не вистачає?”.

Гра “Малюємо візерунки по пам’яті”.

Гра “Запам’ятовуємо разом”.

Вправа “Запам’ятай фігури”.
Тема 20. Мислення. Діагностика розвитку мислення учнів. (1 год)

Визначення рівня узагальнення мислення.

Методика Н.Я.Чутко “Розфарбовування фігур”.

Методика І.І.Аргинської “Заселення будинку”.Тема 21. Образне мислення. Перетворення образу. (1 год)

Гра “Шахова дошка”.

Гра “Розбита тарілка”.

Гра “Розрізані килимки”.


Тема 22. Мисленне планування дій. (1 год)

Гра “Знайди всі стежинки”.

Гра “Переставляння”.

Гра “Ломиголовка з паличками”.


Тема 23. Порівняння. Узагальнення. (1 год)

Гра “Знайди вирізані клаптики”.

Гра “Чим схожі і чим відрізняються?”.

Гра “Назви одним словом”.

Гра “Один зайвий”.

Тема 24. Систематизація та класифікація. (1 год)

Гра “Універсальний магазин”.

Гра “Продовж ряд цифр”.

Гра “Заповни матрицю”.


Тема 25. Смислове співвідношення. (1 год)

Гра “Що підходить?”.

Гра “Все навпаки”.

Гра “Добери до слова картинку”.


Тема 26. Ігри та вправи для розвитку логічного мислення. (1 год)

Гра “Назви одним словом”.

Гра “Знайди дев’ятий”.

Гра “Покажи однакові”.

Гра “Продовж ряд”.

Гра “Навіщо і чому?”


Розділ ІV. Розвиток уяви.

Тема 27. Діагностика особливостей уяви учнів. (1 год)

Гра “Робить – не робить”.

Вправа “Недомальовані малюнки”.
Тема 28. Використання замінників предметів. (1 год)

Гра “Живі фігурки”.

Гра “Водій таксі”.

Гра “Вивіски”.


Тема 29. Створення образу за словесним описом. Складання цілого із частин. (1 год)

Гра “Торбинки з подарунками”.

Гра “Чи таке буває?”.

Гра “Звідки клаптик?”.

Гра “Збери картинку”.
Тема 30. Оперування образом предмета у просторі. Створення та реалізація плану задуму. (1 год)

Гра “Серветки”.

Гра “Кубики-невидимки”.

Гра “Розшифруй казку”.


Тема 31. Діагностичне заняття. (1 год)

Вторинна діагностика розвитку пізнавальних та творчих здібностей.

Методика Р.С.Нємова “Знайди і викресли”.

Методика діагностики розумової працездатності П.Я.Кеєса.

Дослідження обсягу та точності пам’яті.

Тема 32. Підсумкове заняття. (1 год)

Повторення назв розділів, над якими працювали протягом року. Пригадування найцікавіших вправ та ігор.На кінець навчального року учні набувають таких знань, умінь і навичок:

 • елементарні знання про увагу, сприйняття, пам’ять, мислення та уяву;

 • уявлення про власні індивідуальні особливості розвитку пізнавальних процесів;

 • розуміють важливість розвитку пізнавальних здібностей для успішного навчання у школі та у повсякденному житті;

 • знають елементарні прийоми розвитку здібностей та вміють їх використовувати.

2 клас

Тема

Кількість

годин


1.

Вступ.

1

2.

Розділ І. Розвиток уваги.

5

3.

Розділ ІІ. Розвиток психічних процесів. Сприйняття.

6

4.

Пам’ять.

5

5.

Мислення.

7

6.

Розділ ІІІ. Розвиток уяви та творчих здібностей.

7

7.

Діагностичне заняття.

2

8.

Підсумкове заняття.

1Всього:

34Зміст курсуТема 1. Вступ. Ознайомлення з тематикою занять. ( 1 год)
Розділ І. Розвиток уваги.

Тема 2. Діагностика особливостей уваги учнів. ( 1 год)

Методика “Виправ помилки”.

Методика Р.Немова.

Методика “Коректурна проба” (за таблицями Бурдона).


Тема 3. Розвиток спостережливості. Вправи та ігри. ( 1 год)

Гра “Шерлок Холмс”.

Гра “Художник”.
Тема 4. Збільшення об’єму уваги. ( 1 год)

Гра “Підрахуй правильно”.

Гра “Назви один за одним”.

Гра “Друкарська машина”.

Гра “Хто точніше намалює”.
Тема 5. Переключення уваги. ( 1 год)

Гра “Робимо одночасно”.

Вправа “Паралельний рахунок предметів”.

Гра “Літера – цифра”.


Тема 6. Управління увагою. ( 1 год)

Вправа “Правильно порахуй”.

Гра “Скільки фігур?”.

Гра “Знайди різні”.

Вправа “Викреслюй букви і слухай”.
Розділ ІІ. Розвиток психічних процесів.

Тема 7. Сприйняття. Діагностика розвитку сприйняття учнів. ( 1 год)

Методика діагностики об’єму сприйняття.

Методика для визначення цілісності сприйняття.

Методика діагностики сприйняття часу.


Тема 8. Параметри розміру, висоти, довжини, ширини, товщини. ( 1 год)

Гра “Звірята шикуються”.

Гра “Порівняй предмети”.
Тема 9. Сприйняття простору. ( 1 год)

Гра “Що? Де?”.

Гра “Впізнай свою картку”.

Гра “Знайди і намалюй”.


Тема 10. Сприйняття складних явищ оточуючого світу. ( 1 год)

Гра “Відгадай казку”.

Вправа “Розкажи про цих тварин”.

Розгадування загадок про живу природу.


Тема 11. Мова рухів. ( 1 год)

Гра “Весела зарядка”.

Гра “Знайди схожі рухи”.
Тема 12. Предмети навколо нас. ( 1 год)

Гра “Склади орнамент”.

Гра “Впізнай фігуру”.

Гра “Впізнай предмет за деталями”.


Тема 13. Пам’ять. Місце пам’яті у життєдіяльності та успішному навчанні. ( 1 год)

Гра “Запам’ятай слова”.

Гра “Відтвори зразок”.

Гра “Пари картинок”.


Тема 14. Діагностика індивідуальних особливостей пам’яті учнів. ( 1 год)

Методика “10 слів”.

Методика “Зорова пам’ять”.

Методика “Пам’ять на образи”.


Тема 15. Мнемічні способи запам’ятовування. ( 1 год)

Гра “Запам’ятай предмети”.

Гра “Яка група зникла?”.

Гра “Пари картинок”.

Гра “Картинка допомагає слову”.
Тема 16. Як краще вчити вірші. ( 1 год)

Метод “Поступове збільшення обсягу заучуваного матеріалу”.

Метод “перекладу” словесної інформації на образну форму (розвиває уяву, образне мислення і пам’ять).

Метод “переказування” вірша своїми словами.


Тема 17. Вчимося запам’ятовувати. ( 1 год)

Вправа “Повтори ряди цифр”.

Вправа “Запамятай об’єкти”.

Вправа “Слова, що починаються з однієї букви”.

Гра “Підбери картинку”.
Тема 18. Мислення та його типи. Діагностика мислення учнів. ( 1 год)

Методика “Виключення предметів”.

Методика визначення рівня узагальнення та відволікання .
Тема 19. Орієнтація у просторі за схемою. Читання та складання схеми об’єкта. ( 1 год)

Гра “Де сидить папуга?”.

Гра “Сузір’я”.

Гра “Накресли план-карту”.


Тема 20. Порівняння. Класифікація та комбінування різних об’єктів.

( 1 год)

Гра “Знайди вирізані клаптики”.

Гра “Чим схожі і чим відрізняються”.

Гра “Знайди однакові”.

Гра “Обручі”.
Тема 21. Виділення суттєвих та несуттєвих ознак об’єктів. ( 1 год)

Гра “Добери предмети за формою”.

Гра “З’єднай дві половинки”.

Гра “Відгадай загадку”.


Тема 22. Словесні аналогії. ( 1 год)

Гра “Придумай сам”.

Вправа “Словесні аналогії”.
Тема 23. Логічні ігри. ( 2 год)

Гра “Логічні кінцівки”.

Гра “Значеннєві ряди”.

Гра “Цікаві задачі”.

Гра “Порожній квадрат”.

Гра “Що із чого?”.


Розділ ІІІ. Розвиток уяви та творчих здібностей.

Тема 24. Що таке уява? Діагностика особливостей уяви учнів. ( 1 год)

Методика діагностики відтворюючої уяви.

Визначення рівня розвитку мовних творчих здібностей.
Тема 25. Виділення схожих та протилежних властивостей предметів та явищ. ( 1 год)

Гра “І добре, і погано”.

Гра “Чим схоже і чим відрізняється”.

Гра “Протилежності”.


Тема 26. Створення нового об’єкту на основі графічного образу. ( 1 год)

Гра “Клаптики малюнків”.

Гра “Уяви і намалюй”.
Тема 27. Постановка питань. Переформулювання. ( 1 год)

Гра “Чомучка”.

Гра “Що в кулаці?”.

Гра “Без слів”.

Гра “Винахідник”.
Тема 28. Вибір найоригінальнішого образу. ( 1 год)

Гра “На що схожа фігурка?”.

Гра “Ляпки”.

Гра “Подорож навколо себе”.

Гра “Найсмішніше”.
Тема 29. Ігри та вправи для розвитку пізнавальних та творчих здібностей.

( 2 год)

Ігри та вправи за вибором учнів.


Тема 30. Діагностичне заняття. ( 2 год)

Методика “Знайди відмінності”.

“Коректурна проба” (за Анфімовим).

Методика “Логічна пам’ять”.

Визначення рівня розумового розвитку учнів за методикою Е.Ф.Замбицявічене.
Тема 31. Підсумкове заняття. ( 1 год)
На кінець навчального року учні набувають таких знань, умінь і навичок:


 • знання особливостей розвитку власної уваги, сприйняття, пам’яті, мислення та уяви;

 • уміння управляти процесами уваги, сприйняття, пам’яті та мислення;

 • орієнтуватися у просторі за схемою та складати схеми об’єктів;

 • уміння виділяти основні, схожі та протилежні властивості предметів та явищ;

 • уміння створювати нові об’єкти в уяві, порівнювати та обирати найоригінальніший образ;

 • розуміють важливість саморозвитку у житті та навчальній діяльності.

3 клас
Тема

Кількість

годин


1.

Вступ.

1

2.

Розділ І. Розвиток уваги та спостережливості.

4

3.

Розділ ІІ. Розвиток психічних процесів. Сприйняття.

5

4.

Пам’ять.

5

5.

Мислення.

6

6.

Розділ ІІІ. Розвиток уяви та творчих здібностей.

5

7.

Розвиток комунікативних здібностей.

5

8.

Діагностичне заняття.

2

9.

Підсумкове заняття.

1Всього:

34
Зміст курсу

Тема 1. Вступ. ( 1 год)
Розділ І. Розвиток уваги та спостережливості.

Тема 1. Поняття “увага”. Діагностика особливостей уваги учнів.

(1 год)

Коректурні таблиці Анфімова.

Методика визначення точності уваги та працездатності – втомлюваності.
Тема 2. Стійкість та концентрація уваги. (1 год)

Гра “Муха”.

Гра Цифри за порядком”.

Гра “Селектор”.


Тема 3. Довільність уваги. (1 год)

Гра “Заборонене слово”.

Гра “Навпаки”.

Гра “Найуважніший”.


Тема 4. Управління увагою. Самоконтроль. (1 год)

Гра “Хитрі шашки”.

Гра “Дві справи одночасно”.

Гра “Поросячі хвостики”.

Гра “Прапорці”.
Розділ ІІ. Розвиток психічних процесів.

Тема 5. Сприйняття та його особливості. Діагностика сприйняття учнів. (1 год)

Методика визначення сенсорної збудженості.

Методика Л.Венгера ( визначення типологічних особливостей сприйняття).

Визначення рівня розвитку спостережливості (картинки з 10 відмінностями).


Тема 6. Машина часу навколо нас. (1 год)

Вправа “Коли це потрібно?”.

Гра “Плутанина”.

Гра “Що швидше?”.


Тема 7. Живі картинки. Разом з героями казок. (1 год)

Гра “Яка це казка?”.

Гра “Живі картинки”.
Тема 8. Відчуття живої природи. (1 год)

Гра “Відгадай пору року за словесним описом”.

Відгадування загадок про живу природу.
Тема 9. Гармонія рухів. Звуки та мелодії. (1 год)

Гра “Замри!”.

Гра “Візьми і передай”.

Гра “Розрізни настрій мелодії”.


Тема 10. Поняття “пам’ять”. Діагностика пам’яті учнів. (1 год)

Методика “Оперативна пам’ять”.

Методика визначення рівня запам’ятовування двозначних чисел.
Тема 11. Види пам’яті. Довільна та мимовільна пам’ять. (1 год)

Гра “Спинкою до спинки”.

Гра “Запам’ятай фігури”.

Гра “Ланцюжок слів”.


Тема 12. Образна та логічна пам’ять. (1 год)

Гра “Запам’ятай картинки”.

Гра “Запам’ятай предмети”.

Гра “Що змінилося?”.

Гра “Картинка допомагає слову”.
Тема 13. Короткочасна, довгочасна та оперативна пам’ять. (1 год)

Вправа “Запам’ятай слова”.

Гра “Запам’ятай цифри”.

Гра “Запам’ятай картинки”.

Гра “Додавай і запам’ятовуй”.
Тема 14. Способи запам’ятовування. (1 год)

Гра “Виконай доручення”.

Гра “Зменшилося чи додалося?”.

Гра “Пари картинок”.

Гра “Слово і картинка”.
Тема 15. Поняття “мислення”. Типи мислення. (1 год)

Методика “Виключення слів”.

Діагностика розвитку процесів узагальнення та відволікання в учнів.
Тема 16. Операції мислення. (1 год)

Гра “Знайди зайвий”.

Гра “Звідки клаптик?”.

Гра “Анаграми”.

Гра “Продовж ряд цифр”.
Тема 17. Виділення головного та другорядного у предметах та явищах.

(1 год)

Гра “Вибери два слова”.

Гра “Відгадай загадку”.

Гра “Прості фігурки”.


Тема 18. Образне порівняння. Встановлення зв’язків між поняттями. (1 год)

Гра “Малюнок-двійник”.

Гра “Судження за аналогією”.
Тема 19. Розв’язування логічних задач. (1 год)

Гра “Порожній квадрат”.

Гра “Значеннєві ряди”.

Цікаві задачі.


Тема 20. Логічні ігри та вправи. (1 год)

Гра “Продовж ряд”.

Логічні задачі.

Вправа “Що було раніше?”.

Гра “Навіщо і чому?”.
Розділ ІІІ. Розвиток уяви та творчих здібностей.

Тема 21. Поняття “уява”. Діагностика імажинативних здібностей учнів. (1 год)

Методика “Творча оригінальність” (за А.Е.Симановським).


Тема 22. Створення цілого із частин. Маніпуляція образом об’єкта у просторі. (1 год)

Гра “Збери картинку”.

Гра “Звідки клаптик?”.

Гра “Серветки”.

Гра “Розгортки”.
Тема 23. Розвиток творчої уяви і мовлення. (1 год)

Методика Ебінгауза.

Придумування історії про лисицю-мандрівницю.

Гра “Маленька мавпочка вчиться стрибати по деревах”.Тема 24. Генерування ідей. (1 год)

Гра “Пантоміма для кмітливих”.

Гра “Склади речення”.

Гра “Чарівні кола”.


Тема 25. Включення об’єкта у нові зв’язки. (1 год)

Гра “Дорисуй фігурку”.

Гра “Прямокутне королівство”.
Тема 26. Вибір найоригінальнішого образу. (1 год)

Гра “Ляпки”.

Гра “Подорож хмарами”.

Гра “Найсмішніше”.


Розділ ІV. Розвиток комунікативних здібностей.

Тема 27. Діагностика рівня розвитку комунікативних здібностей учнів.

(1 год)

Малюнки на тему “Який я є” і “Яким би я хотів бути”.


Тема 28. Вчимося спілкуватися. Порушення у спілкуванні. (1 год)

Бесіда “Як можна спілкуватися без слів”.

Гра “Іноземець”.

Гра “Через скло”.

Гра “Несправний телефон”.
Тема 29. Самооцінка та її вплив на спілкування. (1 год)

Методика “Сходинки”.

Гра “Ім’я”.

Вправа “Програвання ситуацій”.

Гра “Дзеркало”.
Тема 30. Як подолати надмірну сором’язливість? (1 год)

Гра “Школа розвідників”.

Гра “Увага до іншого”.

Вправа “Програвання ситуацій”.


Тема 31. Діагностичне заняття. (2 год)

Тест інтелекту Р.Кеттелла (СF2А).

Методика “Переплутані лінії”.

Методика визначення гнучкості побудови графічного образу.


Тема 32. Підсумкове заняття. (1 год)

Повторення назв розділів, які вивчалися протягом року. З’ясування результатів отриманих на заняттях практичних умінь та навичок. Пригадування найцікавіших вправ та ігор.
На кінець навчального року учні набувають таких знань, умінь і навичок:

 • уміють давати визначення поняттям “увага”, “пам’ять”, “сприйняття”, “мислення”, “уява”, “спілкування”;

 • розуміють значення саморозвитку та самоудосконалення у житті та діяльності людини;

 • уміють адекватно оцінювати рівень власного розвитку;

 • уміють свідомо керувати процесами уваги, сприйняття та пам’яті, використовуючи дані вміння у процесі навчання та у повсякденному житті;

 • володіють навичками аналізу, порівняння, класифікації, групування;

 • уміють встановлювати причинно-наслідкові зв’язки, робити висновки, прогнозувати можливі наслідки, розмірковувати;

 • володіють компетентними способами поведінки у різних життєвих ситуаціях.

4 клас
Тема

Кількість

годин


1.

Вступ.

1

2.

Розділ І. Розвиток уваги.

3

3.

Розділ ІІ. Розвиток психічних процесів. Відчуття та сприйняття.

5

4.

Пам’ять.

5

5.

Мислення.

6

6.

Розділ ІІІ. Розвиток уяви та творчих здібностей.

4

7.

Розділ ІV. Розвиток емоційно-вольової сфери.

3

8.

Розділ V. Розвиток навичок спілкування.

4

9.

Діагностичне заняття.

2

10.

Підсумкове заняття.

1Всього:

34Зміст курсуТема 1. Вступ. Психологія – наука про душу людини. (1 год)

Вправа “Наскільки я себе знаю?”.

Розповідь про психологію як науку про душу людини.
Розділ І. Розвиток уваги.

Тема 2. Діагностика розвитку уваги учнів. (1 год)

Методика “Коректурна проба” за В. Анфімовим.

Методика Є.Крепеліна.
Тема 3. Як навчитися бути уважним. (1 год)

Гра “Художник”.

Гра “Слухай плескіт!”.

Гра “Повторюй за мною”.


Тема 4. Вправи та ігри для розвитку уваги. (1 год)

Гра “Підрахуй кільця”.

Гра “Отут щось не так”.

Вправа “Кодування”.

Гра “Слухай плескіт!”.
Розділ ІІ. Розвиток психічних процесів.

Тема 5. Що таке відчуття? (1 год)

Вправа “Скільки звуків?”.

Гра “Відгадай, що в мішечку”.

Дослід “Відчуття звуку”.


Тема 6. Зв’язок відчуття і сприйняття. (1 год)

Досліди із відчуттям і сприйняттям.

Вправа “Пошук інформації”.

Гра “Опиши предмет”.


Тема 7. Діагностика розвитку процесів відчуття і сприйняття. (1 год)

Методика діагностики зорової чутливості.

Визначення рівня розвитку спостережливості.
Тема 8. Подорож до країни Величини. (1 год)

Гра-експеримент “Порівняння”.

Гра “Порівняй предмети”.

Гра “Способи вимірювання величини предметів”.


Тема 9. Сприйняття інших людей. (1 год)

Гра “Розкажи, що відбувається”.

Гра “Дружна сім’я”.

Вправа “Програвання ситуацій”.


Тема 10. Пам’ять. Діагностика розвитку пам'яті учнів. (1 год)

Діагностика переважаючого типу пам’яті учнів.


Тема 11. Види пам'яті (за участю уваги у процесі запам’ятовування, за тривалістю, за способом запам’ятовування). (1 год)

Гра “Запам’ятай образи”.

Вправа “Двоцифрові числа”.

Гра “Кораблики”.


Тема 12. Що таке процеси пам'яті. (1 год)

Гра “Запам’ятай і намалюй”.

Гра “Зашифруй слова”.

Гра “Запам’ятай фігури”.


Тема13. Розвиваємо пам’ять. (2 год)

Гра “Буріме”.

Гра “Опиши по пам'яті”.

Гра “Запам’ятай рух”.

Гра “Так само”.

Гра “Зашифруй слова”.


Тема 14. Мислення. Діагностика розвитку мислення учнів. (1 год)

Діагностика типу мислення учнів.


Тема 15. Види мислення. Вправи та ігри для розвитку різних видів

мислення. (1 год)

Вправа “Виконай правильно”.

Гра “Знайди дев’ятий”.

Гра “Зайве слово”.

Гра “Розфарбуй кубик”.


Тема 16. Операції мислення. Вправи та ігри для розвитку навичок володіння різними операціями мислення. (1 год)

Гра “Вирізані клаптики”.

Гра “Продовж ряд цифр”.

Гра “Знайди зайве”.

Гра “Добери прислів’я”.

Гра “Анаграми”.


Тема 17. Що таке інтелект? (1 год)

Визначення рівня інтелекту за методикою “Матриці Равена”.

.

Тема 18. Логічні ігри. (1 год)

Гра “Логічні кінцівки”.

Логічні задачі.

Гра “Окомір”.

Гра “Судження за аналогією”.
Тема 19. Розвиваємо мислення. (1 год)

Вправа “Узагальнення”.

Гра “Зайве слово”.

Гра “Заповни матрицю”.

Гра “Розфарбуй кубики”.
Розділ ІІІ. Розвиток уяви та творчих здібностей.

Тема 20. Діагностика розвитку уяви учнів. (1 год)

Методика діагностики відтворюючої уяви.

Діагностична гра “Домалюй малюнок”.

Діагностична вправа “Плями”.


Тема 21. Уява і фантазія. Уява і творчість. (1 год)

Вправа “Поєднай ознаки”.

Гра “Уяви себе маленьким”.

Гра “Уяви наслідки подій”.


Тема 22. Включення об’єкта у нові зв’язки. (1 год)

Вправа “Домалюй малюнок”.

Гра “Придумай історію”.
Тема 23. Конкурс фантазерів. (1 год)

Конкурс “Домалюйте малюнок”.

Конкурс “Придумайте способи використання”.

Конкурс “Ляпки”.


Розділ ІV. Розвиток емоційно-вольової сфери.

Тема 24. Що таке емоції? Діагностика особливостей емоційного світу учнів. (1 год)

Етюд “Квітка”.

Вправа “Піктограми”.

Вправа “Настрій у кольорі”.


Тема 25. Яку людину називають вольовою? (1 год)

Вправа “Правила виховання волі”.

Вправа “Ситуації”.
Тема 26. Розвиваємо емоції. Тренуємо волю. (1 год)

Гра “Міміка в малюнках”.

Психогімнастичні вправи.

Мімічна гімнастика.

Вправа “Як покращити настрій”.
Розділ V. Розвиток навичок спілкування.

Тема 27. Спілкування. Діагностика розвитку комунікативних навичок учнів. (1 год)

Тест на розвиток самоконтролю.

Гра “Прилипла рука” (автор С.Ю.Чижова).

Малюнок “Моя сім’я”.


Тема 28. Способи спілкування. (1 год)

Психогімнастичні вправи.

Вправа “Програвання ситуацій”.

Гра “Іноземець”.

Рольова гімнастика.
Тема 29. Що таке конфлікт? Способи поведінки у конфліктних ситуаціях. (1 год)

Вправа “Програвання ситуацій”.

Гра “Спина до спини”.

Бесіда “Як правильно дружити”.


Тема 30. Вчимося спілкуватися. (1 год)

Вправа “Програвання ситуацій”.

Гра “Новосілля”.

Гра “Як вчинити?”.


Тема31. Діагностичне заняття. (2 год)

Методика Крепеліна.

Діагностика розвитку слухової пам’яті.

Методика діагностики швидкості проходження розумових процесів.

“Плями Роршаха”.

Малюнок “Я і мої друзі”.

Визначення рівня інтелекту за методикою Р.Кеттелла.
Тема 32. Підсумкове заняття. (1 год)

Гра “Наскільки ви знаєте себе?”Ігри за вибором учнів.
На кінець навчального року учні набувають таких знань, умінь і навичок:

 • знають визначення та розуміють значення понять “увага”, “відчуття”, “сприйняття”, “пам’ять”, “мислення”, “уява”, “інтелект”, “емоції”, “воля”;

 • розуміють необхідність психологічного розвитку власної особистості;

 • уміють адекватно оцінювати рівень власного розвитку;

 • уміють управляти власною увагою;

 • володіють різними способами запам’ятовування інформації;

 • уміють оперувати власним мисленням;

 • уміють керувати своїми емоціями;

 • володіють способами тренування волі;

 • уміють запобігати конфліктним ситуаціям та ефективно вирішувати конфлікти;

 • володіють способами спілкування з різними людьми.

Література


 1. Афонькин С.Ю., Рузина М.С. Страна пальчикових игр. – СПб., 1997.

 2. Барташнікова І.А., Барташніков О.О. Як визначити рівень розумового розвитку дитини? Діагностика готовності дітей до навчання в школі. Тести для дітей 5 – 7 років. – Тернопіль: “Богдан”, 1998.

 3. Барташніков О.О., Барташнікова І.А. Інтелектуальна ігротека. Тренування інтелектуальних і творчих здібностей дітей 6 років. Рівень 1. Альбом. – Львів: Оксарт, 1996.

 4. Барташніков О.О., Барташнікова І.А. Інтелектуальна ігротека. Тренування інтелектуальних і творчих здібностей дітей 6 років. Рівень 1. Методичний посібник. – Львів: Оксарт, 1996.

 5. Барташникова И.А., Барташников А.А. Учись играя. – Харьков: Фолио, 1997.

 6. Барташнікова І.А., Барташніков О.О. Розвиток уяви та творчих здібностей у дітей 5 – 7 років. – Тернопіль: “Богдан”, 1998.

 7. Барташнікова І.А., Барташніков О.О. Розвиток уваги та навиків навчальної діяльності у дітей 5 – 7 років. – Тернопіль: “Богдан”, 1998.

 8. Барташнікова І.А., Барташніков О.О. Розвиток наочно-образного та логічного мислення у дітей 5 – 7 років. – Тернопіль: “Богдан”, 1998.

 9. Барташніков О.О., Барташнікова І.А. Розвиток сенсорних здібностей і пам’яті. – Тернопіль: “Богдан”, 1998.

 10. Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. Популярное пособие для родителей и педагогв. – Ярославль: Академия развития, 1998.

 11. Боговарова О. Психологічна готовність дитини до навчання в школі. Діагностика, корекція та розвиток. // Психолог – вкладка, 2003, № 29 – 32.

 12. Гильбух Ю.З. Темперамент и познавательные способности школьника. – Киев, Институт психологии АПН Украины, 1993.

 13. Житникова Л. Учите детей запоминать. – М.: Просвещение, 1985.

 14. Заикин М.С., Синицына Е.И. 250 развивающих упражнений для подготовки к школе. – М.: Лист Нью, Вече, КАРО, 2001.

 15. Истомина З.М. Развитие памяти. – М.: Просвещение, 1978.

 16. Калугин М.А., Ново творцева Н.В. Развивающие игры для младших школьников. Кроссворды, викторины, головоломки. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: “Академия развития”, 1997.

 17. Клюева Н.В., Касаткина Ю.В. Учим детей общению: характер, коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: “Академия развития”, 1997.

 18. Кондратенко Л. Навчіть малюка думати // Психолог – вкладка, 2003, № 43.

 19. Крюкова С.В., Слободяник Н.С. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста. – М., 1999.

 20. Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. Популярное пособие для родителей и педагогов. – Ярославль: “Академия развития”, 1997.

 21. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников. – М.: Педагогическое общество России, 2000.

 22. Лютова Е.К., Монина Г.Б. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, тревожными и аутичными детьми. – М.: Генезис, 2000.

 23. Нікітін Б.П. Сходинки творчості або розвиваючі ігри / Пер. з рос. – К.: Рад.шк.., 1991.

 24. Психологічна діагностика інтелекту, мислення, креативності дитини / Упоряд.: С.Максименко, Л.Кондратенко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003.

 25. Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Популярное пособие для родителей и педагогов. / Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. – Ярославль: “Академия развития”, 1997.

 26. Розвиток пізнавальних процесів дитини / Упоряд.: С.Максименко, В.Масенко, О.Главник – К.: Мікрос-СВС, 2003.

 27. Романовська Д., Довгань М. Психологічна абетка для малюків. // Психолог, 2003, № 9.

 28. Симановский А.Э. Развитие творческого мышления детей. Популярное пособие для родите лей и педагогов. – Ярославль: “Академия развития”, 1997.

 29. Сиротюк А.Л. Коррекция обучения и развития школьников. – М.: ТЦ Сфера, 2002.

 30. Терлецька Л. Шкільна психодіагностика – К.: Редакції загальнопедагогічних газет, 2003.

 31. Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей: Популярное пособие для родите лей и педагогов. – Екатеринбург: У – Фактория, 2003, (Серия “Психология детства: Практикум”).

 32. Тихомирова Л.Ф., Басов А.В. Развитие логического мышления детей. – Ярославль: ТОО “Гринго”, 1995.

 33. Уроки з психології / Упоряд. О.Главник. – К.: Шк. світ, 2002.

 34. Чистякова М.И. Психогимнастика / Под.ред. М.И.Буянова. – 2-е изд. – М.: Просвещение: ВЛАДОС, 1995.

 35. Чередник Г. “Психологія для початківців” // Психолог, 2003, № 14.

 36. Черемошкина Л.В. Развитие памяти детей. Популярное пособие для родите лей и педагогв. – Ярославль: “Академия развития”, 1997.

 37. Шалева Г.П. Как определить интеллект ребенка? – М.: Филол. о-во СЛОВО: Изд-во Эксмо, 2003.