Скликання І проведення загальних зборів осбб - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Інформація Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів... 1 26.78kb.
Повідомлення про скликання загальних зборів акціонерів прат «талан»... 1 37.87kb.
Перелік питань, що виносяться на голосування 1 33.42kb.
Інформація в повідомленні про проведення загальних зборів Публічного... 1 23.35kb.
Затверджено рішенням Наглядової ради 1 23.2kb.
Порядок денний загальних зборів акціонерів Товариства 1 26.2kb.
Рішення про реорганізацію Прat в тов та опублікування повідомлення... 1 33.93kb.
Повідомлення Шановні акціонери! Ват „Промислово-будівельна група... 1 39.27kb.
Повідомлення про проведення річних загальних зборів 1 41.51kb.
Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів 1 60.56kb.
Повідомлення про проведення загальних зборів емітентами цінних паперів... 1 44.62kb.
Відкритість для громади серед пріоритетів міської влади Передумови... 1 57.36kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Скликання І проведення загальних зборів осбб - сторінка №1/1
Скликання і проведення загальних зборів ОСББ
1. Упорядкування списку членів ОСББ (чи складання списку, якщо раніше ОСББ такого реєстру не вело).

Практика показала, що багато ОСББ вважають своїми членами всіх співвласників багатоквартирного будинку. Однак Стаття 9 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" передбачає, що членство в ОСББ є добровільним і набувається або при створенні об'єднання (учасників установчих зборів, які проголосували за створення ОСББ, можна вважати членами об'єднання), або на підставі заяви в будь-який момент існування вже створеного ОСББ. Оскільки членами ОСББ можуть бути лише співвласники багатоквартирного будинку, від особи, яка подає заяву про вступ до ОСББ, необхідно отримати документи, які підтверджують її право власності на квартиру чи нежиле приміщення у будинку. Тому до скликання загальних зборів Правлінню ОСББ необхідно звернутися до співвласників із пропозицією надати (хто не надав) відповідні заяви та правопідтверджуючі документи, і таким чином належно оформити членство співвласників в ОСББ.


2. Прийняття рішення про скликання загальних зборів на засіданні Правління ОСББ.

Процедура проведення загальних зборів починається з їх скликання. Відповідно до Статті 10 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку", скликання та організація проведення загальних зборів членів ОСББ належить до компетенції Правління об'єднання. Тому для скликання загальних зборів необхідно провести відповідне засідання Правління, на якому прийняти рішення як про власне скликання загальних зборів, так і про їхній порядок денний, а також дату, час і місце проведення. Рішення правління обов'язково фіксується в протоколі. Найкраще, якщо він буде викладений на окремому листку. Однак якщо в ОСББ вже склалася практика ведення протоколів засідань правління в окремому зошиті, це теж є

припустимим.
3. Повідомлення членів ОСББ про скликання загальних зборів.

Рішення Правління про скликання загальних зборів повинне бути повідомлене членам ОСББ. Для декого це може видатися пустою формальністю, однак не слід недооцінювати "важливості моменту". Окрім того, що при неправильному підході можна просто не зібрати кворуму, не слід забувати, що сповіщення про скликання зборів – це чудовий привід нагадати мешканцям про всю ту підготовчу роботу, яка велася раніше і в якій вони прямо чи опосередковано брали участь. Практика показала, що далеко не всі мешканці, що приходять на загальні збори, володіють необхідною інформацією для прийняття рішень, і мало хто готовий приймати рішення "з голосу", вперше почувши певні пропозиції на самих зборах. Тому в оголошенні слід навести як інформацію про дату, час і місце скликання зборів, так і коротку інформацію про суть питань і пропозицій, які розглядатимуться. Як додаток до оголошення про скликання загальних зборів слід розповсюдити серед мешканців інформаційні та довідкові матеріали. Рекомендуємо одразу по прийнятті Правлінням рішення про скликання загальних зборів розмістити роздруковані крупним шрифтом оголошення на дошках оголошень, біля входу в під'їзд (ззовні і всередині – щоб оголошення добре бачили і ті, хто входить в будинок, і ті, хто виходить з нього), біля ліфтів. Через деякий час (за 4-7 днів до зборів) оголошення аналогічного змісту, але на менших аркушах, рекомендуємо роздати особисто чи вкинути до поштових скриньок усіх мешканців будинку. Це слугуватиме додатковим нагадуванням. Такі "особисті запрошення" немає сенсу надавати раніше ніж за тиждень – адже деякі члени ОСББ можуть просто забути про них, - але й не слід відкладати на останній день – бо тоді люди можуть просто не встигнути скоригувати свої плани.


4. Проведення загальних зборів ОСББ

Відповідно до Статті 10 Закону України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" збори є правомочними, якщо на них присутні більше половини членів об'єднання (звертаємо увагу – в даному разі немає прив'язки до площі квартир чи кількості голосів, мова йде саме про кількість

осіб). За рішення про проведення ремонту (чи інших суттєвих поліпшень) присутні на зборах повинні проголосувати більшістю в не менш як . голосів (тут вже мова йде про поняття "голосу" – тобто, якщо статут передбачає рівність голосів членів ОСББ незалежно від площі приміщень, власником яких він є, то кожен має один голос, а якщо статут передбачає, що кількість голосів

залежить від площі квартир, кожен має відповідну пропорційну кількість голосів). Зауважимо, що Закон не встановлює, яким чином визначається кількість голосів кожного співвласника на загальних зборах ОСББ, а тому в цьому питанні слід керуватися статутом об'єднання. Щоправда, Стаття 6 Закону передбачає, що кожний власник на установчих зборах має один голос, незалежно від площі та кількості квартир або приміщень, що перебувають у його власності. Тож новостворюваним об'єднанням та об'єднанням, статути яких не врегулювали питання визначення кількості голосів, слід рекомендувати також керуватися цим принципом: "один співвласник — один голос".

Дуже важливо на початку роботи зборів обрати лічильну комісію та доручити їй забезпечити фіксацію в листках голосування результатів голосування як членів, що безпосередньо присутні на зборах, так і тих, хто на зборах особисто присутній не був. Це дасть формальну підставу і право членам лічильної комісії звернутися до мешканців, що не відвідали збори, і отримати їхню відповідь на питання, що виносились на голосування. Таким чином можна залучити до прийняття відповідальних рішень більше число членів ОСББ. Законодавство передбачає можливість прийняття рішень членами ОСББ і шляхом письмового опитування. Однак окрім такого загального дозволу законодавство більше нічого не містить – ні процедури проведення опитування, ні вимог до оформлення його результатів. Статути ОСББ також залишають це питання поза увагою (принаймні, нам не доводилося бачити жодного, де б процедура письмового опитування була регламентована).

Можна врегулювати питання і затвердивши відповідні процедури окремим рішенням загальних зборів. Однак практика показала, що ані вносити зміни до чинного статуту, ані приймати окреме рішення про порядок проведення опитування ОСББ найчастіше просто не мають часу і бажання. В ході роботи ми дійшли висновку, що можна – і доцільно – певним чином поєднати проведення загальних зборів із письмовим опитуванням. Завжди будуть мешканці, невдоволені прийнятим рішенням. І вони можуть постфактум переконувати інших відмовитися від прийнятого рішення.

Якщо припустити, що в якийсь момент значна частина мешканців просто відмовиться від раніше взятих зобов'язань, довести дійсні результати голосування без документального підтвердження буде дуже важко. Саме тому ми рекомендуємо використовувати так звані "листки голосування" для фіксації результатів голосування кожним членом ОСББ.

Листок голосування складається з "шапки" з зазначенням найменування ОСББ, дати зборів, питань і резолюцій, що ставитимуться на голосування, і списку квартир з місцем для зазначення прізвища, результату волевиявлення і особистого підпису. Оптимальне оформлення такого листка – перший аркуш з "шапкою" і початком списку квартир та кілька наступних аркушів з продовженням списку.

Всі аркуші слід прошнурувати, пронумерувати й на звороті останнього аркуша скріпити печаткою ОСББ та підписами членів лічильної комісії. Після обговорення і голосування з питань порядку денного лічильна комісія повинна запропонувати присутнім на зборах членам відобразити та засвідчити підписом результати свого волевиявлення в листку голосування. Після цього комісії доручається протягом 2-3 днів надати листок голосування членам ОСББ, які на зборах присутні не були. Ми рекомендуємо в листок голосування включати лише найважливіші питання, що розглядатимуться на зборах. Інші питання (насамперед, технічні та процедурні), звісно, повинні бути відображені в протоколі загальних зборів, але в листку голосування вони будуть недоречними.
5. Підбиття підсумків і визначення результатів голосування членів ОСББ

По завершенні роботи лічильної комісії за даними листка голосування підбиваються підсумки і визначаються результати голосування. Ці результати відображаються в протоколі загальних зборів, який підписує голова і секретар зборів та члени лічильної комісії. Протокол скріплюється печаткою об'єднання. Ми рекомендуємо підписати кілька оригіналів протоколу – принаймні 3 – один з яких разом з листком голосування завжди зберігати під ключем в надійному місці, а інші використовувати в роботі. Крім зберігання "основного" оригіналу протоколу, виготовлення кількох примірників оригіналу дозволить і дещо заощадити – об'єднанню не доведеться нотаріально посвідчувати копії протоколів, якщо воно матиме достатню кількість примірників оригіналу. Доцільно також відразу зняти копії з листка голосування, щоб на майбутнє працювати з ними, а оригінал діставати лише при крайній потребі.Якщо протокол викладено на більш ніж одному аркуші, то, як і в випадку з листком голосування, аркуші слід пронумерувати, прошнурувати і скріпити печаткою

об'єднання.