Тема уроку. Генетичні основи селекції. Методи селекції. Мета - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
«Генетичні основи селекції організмів. Досягнення в селекції рослин... 2 404.54kb.
План: Вступ 1 58.66kb.
Система схрещувань організмів та їх генетичні наслідки 1 60.56kb.
Рішення року сесія 6 скликання Про районну Програму селекції у тваринництві... 1 90.92kb.
Реферат «наукові основи формування банку генетичних ресурсів польових... 1 154.03kb.
Уроку 5 Тема програми: Основи роботи на пк тема уроку: Захист та... 1 171.37kb.
Картка (план) уроку №20(69) Предмет «Математика» Тема уроку Методи... 1 46.87kb.
Урок №14 (Основи здоров’я 6 клас) Тема: Методи запобігання інфікування... 1 68.38kb.
Урок з курсу "Основи споживчих знань" Тема уроку: Гроші. Валюта і... 1 165.66kb.
Хмельницький державний центр науково – технічної і економічної інформації 1 41.34kb.
Міністерство аграрної політики та продовольства україни полтавська... 1 186.62kb.
Закономірності мейозу та мітозу; послідовність процесів під час первинної... 1 35.68kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Тема уроку. Генетичні основи селекції. Методи селекції. Мета - сторінка №1/1

Тема уроку. Генетичні основи селекції. Методи селекції.

Мета: Ознайомити учнів з практичним застосуванням генетичної науки, вивчити основні методи селекції та її завдання, розширити знання про "сорт", "породу","штам", визначити роль штучного добору.

Виховувати культуру спілкування.

Розвивати навички в підготовці повідомлень, роботи з підручником та науково популярною літературою.

Матеріали та обладнання: таблиці « Селекція рослин, тварин»,

«Гібридизація», малюнки порід тварин, муляжі плодів, плакати з назвами сортів та порід, портрет М.І Вавилова, відеофільм «Із жаби в принца».Основні поняття і терміни: селекція, сорт, порода, штам, районування, гібридизація, штучний добір.

Тип уроку: засвоєння нових знань.

План уроку

1. Зміст і завдання сучасної селекції.

2. Поняття про сорт, породу, штам. Районування.

3. Методи селекції.

4. Досягнення сучасної селекції.

Структура уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ЕТАП

II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Бесіда з використанням малюнків порід тварин та муляжів плодів

Щоб з'ясувати що саме ми будемо вивчати, пропоную урок розпочати з розумової розминки.

- Роздивіться ці купки помідор, яблук та ін. ...

- Роздивіться ці малюнки курей, кролів.

Що подібного та відмінного між цими плодами та тваринами? Зробіть висновки.

(Це плоди одного сорту. Це тварини однієї породи.)

- Чим відрізняється поняття "вид" і "сорт", "вид" і "порода"?

- Яка наука займається виведенням нових сортів рослин, порід тварин та штамів мікроорганізмів? (Селекція)Повідомлення теми уроку, постановка мети й завдань уроку

Отож, сьогодні ми з вами здійснимо екскурс в минуле та майбутнє селекції. Під час якого ознайомимось з практичним застосуванням генетичної науки, ознайомимось з основними завданнями та методами селекції, розглянемо проблеми науки з еволюційної точки зору та з точки зору креаціонізму.

III. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

1) Зміст і завдання сучасної селекції.

Розповідь з елементами бесіди,складання опорної схеми на дошці

Селекція (від лат. селекціо - вибір, добір) - наука про теоретичні основи та методи створення нових і поліпшення існуючих сортів культурних рослин, порід свійських тварин і штамів мікроорганізмів, які використовує людина.

Як ви думаєте, яка наука є теоретичною основою селекції і чому?

(Генетика та вчення про штучний добір).

Селекціонер має бути добре обізнаним з біологією розмноження та розвитку тих видів, з якими він працює, особливостями їхніх фізіологічних процесів.

Розглянемо завдання сучасної селекції.

а) підвищення продуктивності існуючих, також виведення нових сортів, порід, штамів, пристосованих до умов сучасного автоматизованого с/г та промисловості;

б) селекція бере участь у вирішенні основного завдання с/г - забезпечення максимального виробництва харчових продуктів за мінімальних затрат;

в) вивчає і враховує різноманіття вихідного матеріалу, спадкову мінливість, роль середовища у формування фенотипу, закономірності успадкування при гібридизації з метою поліпшення якостей.

Над вирішення цих завдань в Україні працюють різноманітні науково-практичні центри:

селекційні, науково-дослідні інститути, сортовипробувальні станції, племінні

господарства.

Вчені шукають потрібні ознаки серед диких видів, які є резервом для проведення

селекційної роботи. Сьогодні селекція досягла значних успіхів.

Репортаж "Селекція - XXI ст." (презентація учнями підготовленого репортажу).

2) Поняття про сорт, породу, штам. Районування.

Робота з підручником, з зошитом,осмислення

Породою тварин або сортом рослин називають сукупність особин одного виду із певними спадковими особливостями: продуктивністю, морфологічними та фізіологічними ознаками, створених людиною у результаті штучного добору.

Штамом називають чисту культуру (потомство однієї клітини) мікроорганізмів. На відміну від природних популяцій, порода, сорт, штам, не здатні завжди існувати без постійного втручання людини. Для кожної породи, сорту, штаму характерна певна реакція на умови довкілля. Це означає, що їхні позитивні якості можуть проявлятися лише за певної інтенсивності чинників навколишнього середовища (умов утримання тварин, агротехніки рослин, культивування мікроорганізмів). Породи тварин і сорти рослин, які мають високу продуктивність в одних географічних зонах, не завжди придатні для використання в інших.

Районування - комплекс заходів спрямованих на перевірку відповідності якостей породи, сорту, штаму до умов певної природної зони. В кожній області є свої районовані сорти та породи.

Пошукове завдання - підготувати повідомлення про районовані сорти Рівненщини.

3) Методи селекції.

Розповідь з демонструванням обєктів, повідомлення учнів, складання опорного конспекту

Основними методами, що використовуються селекціонерами є: підбір, гібридизація і штучний добір.

Успіх в селекції визначається правильним підбором вихідного матеріалу, який проводять цілеспрямовану з врахуванням морфологічних, біологічних ознак батьківських форм. Вивченням підбору вихідних матеріалів займався М.І. Вавилов (демонстрація портрету).

Так М.І. Вавиловим була створена всесвітньо відома колекція с/г рослин з самими різноманітними господарські - цінними ознаками і властивостями.

(Повідомлення учнів про колекцію).

Це ще раз підтверджує велике значення підбору.

Інший метод селекції - це гібридизація.

Гібридизація тісно спирається на комбінативну мінливість.

Давайте пригадаємо з чим пов'язана комбінативна мінливість?

(З отриманням нових поєднань генів у генотипі, що призводить до виникнення нових ознак у поколінні).

Отож завдяки комбінативній мінливості вдається в одному гібридному організмі поєднувати ознаки, які раніше існували у різних сортів рослин і порід тварин.

Гібридизація - процес одержання гібридів, який грунтується на об'єднанні генетичного матеріалу різних клітин або організмів.

Гібриди утворюються у результаті статевого процесу або з'єднанням нестатевих (соматичних) клітин.

Розрізняють гібридизацію:

- Внутрішньовидову - схрещування особин одного виду;

- Міжвидову (або віддалену) - схрещування особин, які належать до різних видів. Із гібридизацією часто поєднується штучний добір, один із основних методів селекції.4) Досягнення сучасної селекції.

Розповідь з демонстрацією плакатів сортів, порід, фрагменту відеофільму

Штучний добір - це вибір людиною найцінніших у господарському відношенні тварин, рослин, мікроорганізмів для одержання від них нащадків з бажаними ознаками.

Теорію штучного добору створив Ч. Дарвін. Повернемось у минуле. За твердженням вченого, формування порід і сортів почалося з приручення людиною диких видів тварин і вирощування диких видів рослин. Він показав, що в основі великої різноманітності порід і сортів лежить дуже невелика кількість видів диких предків. Розвиваючи у різних напрямках ознаки одного чи кількох видів диких предків, людина створила багато порід і сортів рослин.

Предком свійських качок є дика качка-крижень, курей - дикі банківські кури, свійського голуба - дикий сизий голуб, свині - кабан, коня - дикий кінь тарпан, предок великої рогатої худоби - дикий бик тур, свійської собаки - вовк.

Дарвін показав, що на початкових етапах створення культурних форм діяв несвідомий штучний добір. Надаючи переваги про розмноження певним особинам, людина не ставила свідомо перед собою завдання вивести нові породи та сорти і не застосовувала різних систем схрещувань і типів штучного добору.

У другій половині 18 ст. несвідомий добір був витіснений на методичний - плановий свідомий. В його основі - підбір батьківських пар, застосування різних варіантів схрещування та плановий добір серед отриманого потомства за певними ознаками, що дає змогу виводити породи або сорти зі заздалегідь запланованими ознаками та властивостями.

Штучний добір буває масовий та індивідуальний.

Масовий добір ґрунтується на відборі з великої кількості вихідного матеріалу (рослин, тварин) особин, які мають ознаки чи властивості, що відповідають певному стандарту, тобто цікавлять селекціонера.

(Демонстрація прикладів сортів рослин виведених методом масового добору)

Сорти рослин:

Овес Золотий дощ

Пшениця Україна

Пшениця Єремеєва

Соняшник Зміна

Соняшник Передовик

Індивідуальний добір - дає кращі результати у селекційній роботі. Він базується на виділенні окремих особин з відомим генотипом за аналізом продуктивності потомства, досліджуючи їхні фенотипи, родоводи.

(Демонстрація прикладів сортів і порід виведених методом індивідуального добору)

Сорти рослин:

Овес Шатиловський

Гречка Богатир

Пшениця Мільтурум-120

Соняшник Скороспілий

Омський

Породи тварин:Романівська вівця

Ярославська велика рогата худоба

Проблеми селекції з різних точок зору.

Отож, традиційною є точка зору, що в основі селекції лежать такі методи як підбір, гібридизація та штучний добір. А з точки зору креаціонізму - сорти рослин, породи тварин як і види в природі - створив Бог.

Пропоную вам переглянути фрагмент відеофільму "Из лягушки в принца".

В назві відображена відома всім казка - в якій поцілунок принцеси здатний перетворити жабу на прекрасного принца. Та чи це можливо?

(перегляд відеофільму)

Проблемне запитання.

Переглянувши сюжет ви зрозуміли, що в теорії еволюції роль принцеси виконують час і випадок. Та чи достатньо тільки цього? Обґрунтуйте свою відповідь з двох точок зору.

(Метод за – проти)

IV. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ

1.На цьому завершився наш екскурс в минуле та майбутнє селекції. На наступних уроках ми продовжимо ознайомлення з основами селекції.

Давайте виведемо формулу селекції.

Формула селекціїВисхідний матеріалСорт, порода, штам

Методи селекціїЗдібності селекціонера

Селекція

Матеріальне забезпечення

Економічна необхідність

Зацікавленість держави

2. Метод - гра "Дай відповідь та запитай товариша".

Використовуючи опорний конспект складіть запитання з нового матеріалу.

- Яку науку називають селекцією?

- Які завдання селекції?

- Яка наука є теоретичною базою селекції?

- Які поняття використовуються в селекції?

- Назвіть основні методи селекції.

- Що таке гібридизація?

- Що таке штучний добір та які його форми?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Вивчити параграф підручника, відповісти на питання наприкінці параграфа.

Підготувати повідомлення на теми:

"Районовані сорти Рівненщини", "Селекціонери рослин України"

VI. ПІДСУМОК УРОКУ.


Схема - опораМикола Іванович ВАВИЛОВ (1887-1943)

Наукові праці присвячені генетиці й селекції рослин. Створив учення про імунітет рослин, сформулював закон генетичних рядів у спадковій мінливості. У численних експедиціях вивчав світові рослинні ресурси. Створив школу вчених — рослинознавців, генетиків і селекціонерів.