Тематичний план практичних занять - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Календарно-тематичний план практичних занять з англійської мови для... 1 55.3kb.
“Правова статистика” 1 179.92kb.
Календарно-тематичний план практичних занять з англійської мови 1 49.91kb.
Тематичний план самостійної роботи студентів з медичної біології... 1 18.77kb.
Тематичні плани для 5-го курсу медичного факультету на 2012-2013... 1 18.69kb.
Тематичний план практичних занять для лікарів-інтернів І року навчання... 1 271.27kb.
Тематичний план практичних занять 1 34.39kb.
Тематичний план практичних занять 1 21.83kb.
Тематичний план практичних занять з органічної хімії для студентів... 1 40.8kb.
Календарно-тематичний план практичних занять 1 29.58kb.
Тематичний план практичних занять студентів ІV курсу стоматологічного... 1 33.7kb.
Тематичний план практичних занять студенів ІV курсу – клінічна фармація 1 33.72kb.
Робоча навчальна програма з фізичних методів аналізу та метрології... 1 164.53kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Тематичний план практичних занять - сторінка №1/1

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


декан фармацевтичного факультету

___________професор Мойсеєнко М.І.


“____”________________2012 року
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

з фізичних методів аналізу та метрології

для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету

на 2011-2012 навчальний рік


№ п/п

Тема заняття

Вид

заняття

К-ть

годин


Модуль 1. Фізичні методи аналізу та метрологія

Змістовий модуль 1. Основи теоретичної метрології

1

Оцінка вимірювання досліджуваної величини при прямих багатократних вимірюваннях

практ.

2

2

Обробка результатів при непрямих вимірюваннях

практ.

2

Змістовий модуль 2. Механічні, електричні та оптичні методи дослідження

3

Визначення густини і в’язкості розчинів спирту

лаб.

2

4

Потенціометричне визначення рН розчинів

лаб.

2

5

Аналіз спектрів випромінювання

практ.

2

Змістовий модуль 3. Спектральні методи дослідження

6

Мас-спектрометричний метод аналізу

практ.

2

7

Аналіз ІЧ-спектрів поглинання

практ.

2

Змістовий модуль 4. Фізичні методи розділення

8

Фізичні методи розділення

семін.

2

9

Контроль практичних навичок (підсумковий контроль знань за модулем 1)

практ.

2

Всього

18

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики 05.01.2012 р., протокол № 7.


Завідувач кафедри професор Мойсеєнко М.І.

“ЗАТВЕРДЖУЮ”


декан фармацевтичного факультету

___________професор Мойсеєнко М.І.


“____”________________2011 рокуТематичний план

самостійної позааудиторної роботи з фізичних методів аналізу та метрології

для студентів ІІ курсу фармацевтичного факультету

на 2011-2012 навчальний рік


№ п/п

Тема заняття

К-ть

годинМодуль 1. Фізичні методи аналізу та метрологія

Змістовий модуль 2. Механічні, електричні та оптичні методи дослідження

1

Центрифугування

1

2

Ротаційна віскозиметрія

1

3

Методи кондуктометрії

2

4

Полярографічні методи аналізу

2

5

Електрофорез. Види електрофорезу. Електродіаліз

1

6

Методи електронної мікроскопії

1

7

Концентраційна інтерферометрія

1

8

Методи фотоколориметрії. Електрофотоколориметрія. Диференціальна фотоколориметрія

2

9

Поляризаційна абсорбційна спектрофотометрія

1

10

Люмінесцентні методи дослідження

1


Змістовий модуль 3. Спектральні методи дослідження

11

УФ-спектрометрія

1

12

Спектроскопія комбінаційного розсіювання світла

2

13

Електронний парамагнітний резонанс

1

14

Ядерний магнітний резонанс

1


Змістовий модуль 4. Фізичні методи розділення

15

Якісний і кількісний хроматографічний аналіз

2

16

Методи дистиляції та ректифікації

2
Підготовка до тестового контролю засвоєння модуля 1

3
Індивідуальна підготовка – підготовка огляду наукової літератури у формі реферату

3

Всього

26

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри медичної інформатики, медичної і біологічної фізики 05.01.2012 р., протокол № 7.Завідувач кафедри професор Мойсеєнко М.І.