Тест "Історія України" Обмеження вибірки: Луганська область Деталізація по питаннях Питання №1 - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
Схожі роботи
Тест "Історія України" Обмеження вибірки: Луганська область Деталізація по питаннях - сторінка №1/6
Тест "Історія України"

Обмеження вибірки: Луганська область

Деталізація по питаннях

Питання №1

Археологія – це галузь історичної науки, що вивчаєА

речові (матеріальні) пам’ятки та реконструює за ними давню історію

Б

походження різних народів, їхню етнічну історію, розселення, побут і культуру

В

архівні документи та писемні пам’ятки з метою залучення їх до наукового обігу

Г

історичні та етнічні типи людини, пануючі в суспільстві системи образів і уявлень
Відповіді учасників

Не відповіли

Дистрактор

*А*

Б

В

Г

Пропустили і не встигли

Навіть не бачили

Всього

Кількість

720

168

75

30

1

0

1

%

72.43

16.90

7.55

3.02

0.10

0.00

0.10
Час, витрачений учасниками на питання

Мінімум

Максимум

В середньому

00:00:01

00:38:23

00:01:19


Питання №2

Про якого великого київського князя йдеться в уривку з історичного джерела:«Отець бо його…землю…хрещенням просвітив, а сей великий князь… засіяв книжними словами серця віруючих людей…»?

А

Ярослава Мудрого

Б

Святослава Ігоровича

В

Володимира Великого

Г

Володимира Мономаха
Відповіді учасників

Не відповіли

Дистрактор

*А*

Б

В

Г

Пропустили і не встигли

Навіть не бачили

Всього

Кількість

616

54

164

135

3

0

3

%

63.44

5.56

16.89

13.90

0.31

0.00

0.31
Час, витрачений учасниками на питання

Мінімум

Максимум

В середньому

00:00:01

00:44:16

00:02:17


Питання №3

Яка культура мала вирішальний вплив на розвиток храмового будівництва Київської Русі в період її розквіту?А

візантійська

Б

західноєвропейська

В

варязька

Г

хозарська
Відповіді учасників

Не відповіли

Дистрактор

*А*

Б

В

Г

Пропустили і не встигли

Навіть не бачили

Всього

Кількість

778

167

20

25

1

0

1

%

78.51

16.85

2.02

2.52

0.10

0.00

0.10
Час, витрачений учасниками на питання

Мінімум

Максимум

В середньому

00:00:02

00:39:02

00:01:51


Питання №4

http://195.191.169.34/cgi-bin/tol/m.cgi?session=1362488793b1e3e&action=getfile&target=q8010.png

На карті позначено напрямки походів

А

монгольського хана Батия на землі південно-західної Русі

Б

київського князя Володимира Великого на Червенські міста

В

переяславського князя Володимира Мономаха проти половців

Г

литовського князя Ольгерда на землі західної Русі та Польщі
Відповіді учасників

Не відповіли

Дистрактор

*А*

Б

В

Г

Пропустили і не встигли

Навіть не бачили

Всього

Кількість

439

159

243

153

5

0

5

%

43.99

15.93

24.35

15.33

0.50

0.00

0.50
Час, витрачений учасниками на питання

Мінімум

Максимум

В середньому

00:00:03

00:44:29

00:05:24


Питання №5

Перехід від привласнюючого господарства до відтворюючого – це характерна риса розвитку людського суспільства в епохуА

неоліту

Б

палеоліту

В

мезоліту

Г

енеоліту
Відповіді учасників

Не відповіли

Дистрактор

*А*

Б

В

Г

Пропустили і не встигли

Навіть не бачили

Всього

Кількість

534

183

155

114

1

0

1

%

54.10

18.54

15.70

11.55

0.10

0.00

0.10
Час, витрачений учасниками на питання

Мінімум

Максимум

В середньому

00:00:01

00:44:14

00:03:43


Питання №6

Дохристиянську пам’ятку культури зображено на фотоА

http://195.191.169.34/cgi-bin/tol/m.cgi?session=1362488793b1e3e&action=getfile&target=c44505.png

Б

http://195.191.169.34/cgi-bin/tol/m.cgi?session=1362488793b1e3e&action=getfile&target=c44506.png

В

http://195.191.169.34/cgi-bin/tol/m.cgi?session=1362488793b1e3e&action=getfile&target=c44507.png

Г

http://195.191.169.34/cgi-bin/tol/m.cgi?session=1362488793b1e3e&action=getfile&target=c44508.png
Відповіді учасників

Не відповіли

Дистрактор

*А*

Б

В

Г

Пропустили і не встигли

Навіть не бачили

Всього

Кількість

717

136

73

79

1

0

1

%

71.27

13.52

7.26

7.85

0.10

0.00

0.10
Час, витрачений учасниками на питання

Мінімум

Максимум

В середньому

00:00:03

00:44:50

00:02:19


Питання №7

Утвердженню Київської Русі як могутньої та впливової держави середньовіччя сприялоА

запровадження християнства як державної релігії Русі.

Б

поглиблення феодальної роздробленості в країнах Західної Європи.

В

падіння Візантійської імперії

Г

зростання могутності руських удільних князівств.
Відповіді учасників

Не відповіли

Дистрактор

*А*

Б

В

Г

Пропустили і не встигли

Навіть не бачили

Всього

Кількість

602

94

140

173

0

0

0

%

59.66

9.32

13.88

17.15

0.00

0.00

0.00
Час, витрачений учасниками на питання

Мінімум

Максимум

В середньому

00:00:01

00:42:41

00:02:55


Питання №8

«... Паче всього – убогих не забувайте, годуйте й подавайте сироті... не давайте сильним погубити людину... гордості не майте в серці і в умі. Старих шануй, як отця, а молодих – як братів. Лжі бережися, і п’янства, і блуду, бо в сьому душа погибає і тіло. А се вам основа всього: страх божий майте вище над усе...»

Яка пам’ятка давньоруської літератури містить такі настанови?А

«Повчання дітям» Володимира Мономаха

Б

«Слово о полку Ігоревім»

В

«Руська правда» Ярослава Мудрого

Г

«Слово про закон і благодать» митрополита Іларіона
Відповіді учасників

Не відповіли

Дистрактор

*А*

Б

В

Г

Пропустили і не встигли

Навіть не бачили

Всього

Кількість

726

77

75

129

0

0

0

%

72.17

7.65

7.46

12.82

0.00

0.00

0.00
Час, витрачений учасниками на питання

Мінімум

Максимум

В середньому

00:00:01

00:44:06

00:03:15


Питання №9

 

«…государ Ягайло, великий князь, з усіма своїми ще не хрещеними братами, ближніми, …що прживають на його землях, жагуче бажає й просить прийняти їх у католицьку віру святої римської церкви… Нарешті, князь Ягайло обіцяє свої литовські й руські землі навік приєднати до королівства Польського».

Прочитайте уривок з історичного джерела та дайте відповідь на запитання.В якій угоді були зазначені ці умови?


А

Кревської унії

Б

Городельської унії

В

Люблінської унії

Г

Берестейської унії
Відповіді учасників

Не відповіли

Дистрактор

*А*

Б

В

Г

Пропустили і не встигли

Навіть не бачили

Всього

Кількість

335

60

389

206

5

0

5

%

33.67

6.03

39.10

20.70

0.50

0.00

0.50
Час, витрачений учасниками на питання

Мінімум

Максимум

В середньому

00:00:01

00:45:00

00:04:59


Питання №10

Під яким роком літописець записав такі рядки:

 

«Заложив Ярослав церкву святої Софії, премудрості божої, митрополію руську… І прикрасив він її іконами многоцінними, і златом, і сріблом, і начинням церковним. У ній належні співи воздають богові в належні часи»?


А

1037р.

Б

1015р.

В

1054р.

Г

1078р.
Відповіді учасників

Не відповіли

Дистрактор

*А*

Б

В

Г

Пропустили і не встигли

Навіть не бачили

Всього

Кількість

563

145

180

111

5

0

5

%

56.13

14.46

17.95

11.07

0.50

0.00

0.50
Час, витрачений учасниками на питання

Мінімум

Максимум

В середньому

00:00:02

00:45:00

00:03:48наступна сторінка >>