Тип модуля: обов’язковий Семестр: VІІ обсяг модуля - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
3. Тип модуля: обов’язковий Семестр: VІІ обсяг модуля 1 24.9kb.
Тип модуля: обов'язковий Семестр: 7 Обсяг модуля 1 19.78kb.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: I обсяг модуля 1 18.29kb.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: 4 Обсяг модуля 1 15.86kb.
3. Тип модуля: обов'язковий Семестр: 5 Обсяг модуля 1 18.18kb.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2,3 Обсяг модуля 1 68.01kb.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: 3, 4 Обсяг модуля 1 26.04kb.
Тип модуля: обов'язковий Семестр: ІV обсяг модуля 1 22.36kb.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: 2 Обсяг модуля 1 15.48kb.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: IIІ обсяг модуля 1 20.42kb.
Тип модуля: обов’язковий Семестр: 3 – 4 Обсяг модуля 1 34.7kb.
2. Код модуля: хм 6 8 15 Тип модуля: обов’язковий Семестр: 1 – 8... 1 22.22kb.
Під час проведення статичних і повторно-статичних випробувань 1 126kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Тип модуля: обов’язковий Семестр: VІІ обсяг модуля - сторінка №1/1
ОПИС МОДУЛЯ

для спеціальності 000501/ЕК, 000502/МЕ

 1. Назва модуля: Фахова іноземна мова.

 2. Код модуля: ІМ_6035_С01

 3. Тип модуля: обов’язковий

 4. Семестр: VІІ

 5. Обсяг модуля: загальна кількість годин (на семестр) – 81 кредитів ЄКТС – 2,25);

аудиторні години – 32;

самостійна робота – 49. 1. Лектор: старший викладач Кравець Світлана Федорівна, викладач Люля Оксана Михайлівна, викладач Запотічна Марія Іванівна, старший викладач Пиндик Наталія Ігорівна, викладач Кушка Беата Густавівна.

 2. Результати навчання:

У результаті вивчення модуля студент повинен:

 • знати лексику, необхідну для розуміння фахової англомовної усної та письмової інформації;

 • знати лексичний мінімум ділових контактів, ділових зустрічей, нарад;

 • знати мовленнєвий етикет спілкування: мовні моделі звертання, ввічливості, вибачення, згоди тощо;

 • знати методику і порядок презентації;

 • знати елементи усного перекладу інформації іноземною мовою в процесі ділових контактів, ділових зустрічей, нарад;

 • вміти читати та розуміти фахову іншомовну літературу;

 • вміти перекладати фахову літературу з іноземної на рідну мову та навпаки;

 • вміти проводити усний обмін інформацією в процесі повсякденних і ділових контактів (ділових зустрічей, нарад тощо) з метою отримання інформації, необхідної для вирішення певних завдань діяльності; будувати діалог за змістом тексту;

 • вміти робити записи, виписки, складати план тексту, письмове повідомлення, що відображає певний комунікативний намір;

 • вміти вести ділове листування, використовуючи фонові культурологічні та краєзнавчі знання;

 • вміти реалізувати комунікативні наміри на письмі.

 1. Спосіб навчання: аудиторне

 2. Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі:

Іноземна мова професійного спрямування, ч. 1, 2, 3, 4.

 1. Зміст модуля: Глобальна економіка. Міжнародні ринки товарів та валют. Міжнародні фінанси. Міжнародна торгівля. Міжнародний економічний розвиток. Світова Організація Торгівлі. Структура компанії. Глобальні компанії. Міжнародні торгівельні та фінансові організації. Бізнес у 21 столітті. Кар’єра у глобальних компаніях. Значення наукового ступеня МВА. Підбір менеджерів у міжнародних компаніях. Розвиток міжнародного менеджменту. Переговори. Збори. Міжнародні зустрічі.

 2. Рекомендована література:

Англійська мова:

 • Making a New Start. Verkhovtsova O.M. Методично-навчальний посібник з курсу ділової англійської мови для студентів економіки та менеджменту. Вінниця, 2001.

 • Business Class. David Cotton, Sue Robbins. Longman.

 • Understanding Business. Nickels, McHugh, McGraw Hill, 1997.

 • Basic Translation. Курс теорії перекладу. В-во Ельга, 2002.

Німецька мова:

 • Бориско Н.В. Бизнес-курс немецкого языка. К., „ЛОГОС”, 1998.

 • Весна М. Пиндик Н, Шуневич Б. Українсько-німецький словник-мінімум довідникового типу. Львів, 1996.

 • Becker, Brauner, Eisfeld. Dialog-Beruf. Max Hueber – Verlag, 1997.

 • Becker N. Fachdeutsch Technik Metall und Elejtroberufe. Max Hueber- Verlag. 1996.

Французька мова:

 • “Sans frontiers I”, methode de Francais, CLE international, P. 1992.

 • “Sans frontiers II”, methode de Francais, CLE international, P. 1992.

 • “Sans frontiers III”, methode de Francais, CLE international, P. 1992.

 • “Le nouveau sans frontiers I”, CLE international, P. 1997.

 1. Форми та методи навчання: практичні заняття, самостійна робота.

 2. Методи і критерії оцінювання:

 • Поточний контроль (50%);

 • Підсумковий контроль (50%, диференційований залік).

 1. Мова навчання: англійська, німецька, французька.