Україна кельменецька районна державна адміністрація - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Україна костянтинівська районна державна адміністрація 1 97.74kb.
Україна краснокутська районна державна адміністрація 1 17.87kb.
Жовтнева районна державна адміністрація 5 1128.41kb.
Україна чечельницька районна державна адміністрація вінницької області 1 11.24kb.
Україна олександрійська районна державна адміністрація відділ освіти 1 59.4kb.
Україна чечельницька районна державна адміністрація вінницької області 1 10.77kb.
Україна врадіївська районна державна адміністрація миколаївської... 1 10.91kb.
Україна михайлівська районна державна адміністрація запорізької області... 1 88.82kb.
Україна святошинська в місті києві районна державна адміністрація... 1 44.93kb.
Україна доманівська районна державна адміністрація миколаївської... 1 816kb.
Україна борщівська районна державна адміністрація тернопільської... 1 36.19kb.
Розпорядження голови обласної державної адміністрації 25 1 60.15kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Україна кельменецька районна державна адміністрація - сторінка №1/1


УКРАЇНА

КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯРОЗПОРЯДЖЕННЯ

01.07.2013
152

Про заходи щодо мінімізації можливості

виникнення конфлікту інтересів осіб,

уповноважених на виконання функцій

держави, та врегулювання конфлікту

інтересів у разі його виникнення


Керуючись статтею 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, статтею 5 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції”, на виконання Указу Президента України від 23 квітня 2013 року №229 “Про план заходів щодо реалізації у 2013 році положень Стратегії державної кадрової політики на 2012-2020 роки”, розпорядження обласної державної адміністрації від 17 червня 2013 року №361-р “Про затвердження плану заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення” та з метою посилення заходів щодо запобігання, виявлення та протидії корупції в структурних підрозділах районної державної адміністрації:
1. Затвердити заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення на 2013 рік, що додаються.

2. Керівникам структурних підрозділів районної державної адміністрації забезпечити виконання заходів щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення на 2013 рік у підпорядкованих структурах.

3. Відділу організаційно-правового забезпечення та кадрової роботи апарату районної державної адміністрації інформацію про виконання заходів подавати сектору з питань запобігання і виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації щокварталу до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом.


    1. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови районної державної адміністрації Карапчієвську В.Г.

Голова районної

державної адміністрації М.Довгань

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження районної

державної адміністрації01.07. 2013 № 152

Заходи


щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів осіб, уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення на 2013 рік№з/п

Назва заходу

Термін виконання

Відповідальні за виконання

Відмітка про виконання

1

Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурентного відбору. Запобігати прийняттю на службу осіб, у яких у зв’язку з призначенням виникатиме конфлікт інтересів

Протягом року

Заступники голови, керівник апарату, відділ організа-ційно-правового забезпечення та кадрової роботи апарату райдерж-адміністрації
2

Забезпечувати подання новоприй-нятими державними службовцями відомостей щодо близьких осіб, які працюють в апараті або структурних підрозділах райдерж-адміністрації та подальшу регуля-рну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих державних службовців

Протягом року

Відділ організаційно-правового забезпече-ння та кадрової робо-ти апарату райдерж-адміністрації
3

Забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобі-гання та протидії корупції»

Протягом року

Відділ організаційно-правового забезпече-ння та кадрової робо-ти апарату райдерж-адміністрації
4

Забезпечувати невідкладне інформування державними службовцями своїх безпосередніх керівників про факти виникнення кофлікту інтересів

Протягом року

Керівники структур-них підрозділів рай-держадміністрації
2

5

Надавати структурним підрозділам районної державної адміністрації, окремим державним службовцям роз’яснення та методичну допомогу з питань практичного застосування вимог антикоруп-ційного законодавства щодо запобігання виникненню конфлік-ту інтересів Протягом року

Протягом року

Відділ організаційно-правового забезпече-ння та кадрової робо-ти апарату райдерж-адміністрації
6

Невідкладно вживати заходів щодо усунення конфлікту інтересів у разі його виникнення шляхом відсторонення від виконання завдання працівника, у якого виник конфлікт інтересів у зв’язку із виконанням завдання, та передоручення виконання завдання іншому працівнику або виконання завдання особисто

Протягом року

Заступники голови, керівник апарату, керівники структур-них підрозділів рай-держадміністрації
7

У разі виявлення випадків порушення вимог статті 14 Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” державними службовцями під час виконання своїх посадових обов’язків невідкладно інформувати спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції
Заступники голови, керівник апарату, відділ організа-ційно-правового забезпечення та кадрової роботи апарату райдерж-адміністрації
Керівник апарату районноїдержавної адміністрації В.Андрущак