Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Львівський інститут банківської справи Львівський національний - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Львівський інститут банківської справи Університету банківської справи... 1 51.44kb.
Форма № н 04 національний банк україни університет банківської справи... 2 355.18kb.
Форма № н 04 національний банк україни університет банківської справи... 1 264.28kb.
Форма № н 04 національний банк україни університет банківської справи... 1 354.05kb.
Національний банк україни університет банківської справи 5 899.75kb.
Форма № н 04 національний банк україни університет банківської справи... 2 382.19kb.
Форма № н 04 національний банк україни університет банківської справи... 1 186.74kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка сучасний європейський... 1 79.63kb.
Національний банк україни університет банківської справи 1 75.7kb.
Національний банк україни університет банківської справи 1 75.06kb.
Форма № н 04 національний банк україни університет банківської справи... 4 432.68kb.
До питання розвитку деревооброної промисловості поліського (північного) 1 56.75kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Університет банківської справи Національного банку України (м. Київ) Львівський інститут - сторінка №1/1Університет банківської справи

Національного банку України (м.Київ)

Львівський інститут банківської справи
Львівський національний університет

імені Івана Франка

Кафедра теоретичної та прикладної статистики

Національний університет

"Львівська політехніка"

Інститут економіки і менеджменту
Київський університет

ринкових відносин

Феодосійська фінансово-економічна

академія
Економічний університет в Кракові

(Республіка Польща)
Поліський державний університет (Республіка Білорусія)

Міжнародна наукова конференція аспірантів та студентів

Проблематика конференції:

  1. Сучасні проблеми та тенденції розвитку фінансового ринку. Механізми фінансового забезпечення стабілізації роботи економіки України

  2. Аналіз стану та перспективи розвитку банківської системи

  3. Облік та аналіз діяльності фінансових установ

  4. Математичні моделі в економіці, фінансах та страхуванні. Статистичні та економетричні методи аналізу. Задачі фінансової та актуарної математики

Конференція відбудеться 28-29 березня 2012 року у Львівському інституті банківської справи Університету банківської справи Національного банку України (м.Київ) за адресою: корпус №5, вул. Жовківська, 53, м. Львів.Умови участі
Для участі у конференції необхідно надіслати на адресу оргкомітету та на електронну адресу nst@lbi.wubn.net тези доповіді та заявку в одному файлі до 5 березня 2012 року. Планується видання збірника тез доповідей до початку роботи конференції.

Витрати на проживання та харчування учасники конференції несуть самостійно. Розсилання матеріалів конференції авторам, які не брали участі в роботі конференції не передбачається.


Вимоги до оформлення тез доповідей
Обсяг тез – 2-3 сторінки формату А4. Структура тез повинна містити постановку проблеми, мету, обгрунтування отриманих результатів та висновки.

Текст слід підготувати в редакторі Word, шрифтом Times New Roman Cyr, розмір 14, через півтора інтервали, поля – 20 мм, абзацний відступ – 10 мм.

Перший рядок – великими літерами назва доповіді (шрифт жирний, вирівняний по центру). Другий-четвертий рядки - шрифт жирний, вирівняний з правого боку; другий рядок – прізвище та ім’я автора, третій рядок – науковий керівник, четвертий рядок - навчальний заклад.

У кінці тексту необхідно подати список використаних джерел в порядку звертання – до 5-ти джерел, шрифт курсив.

Електронний варіант матеріалів (тези та заявка) складає файл із розширенням *.doc, названий прізвищем автора латиною, наприклад, rudenko.doc.

Відповідальність за зміст поданих робіт несуть автори та наукові керівники. Матеріали, надіслані пізніше встановленого терміну до публікації не приймаються. Оргкомітет залишає за собою право редакційних правок та відхилення матеріалів, що не відповідають вимогам.


Зразок оформленняОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВ МЕТОДОМ RQA

П'ятачук Юрій

Науковий керівник: к.е.н., доцент Рогожнікова Н.В.

Черкаський інститут банківської справи УБС НБУ(м. Київ)

Діяльність будь-якого підприємства, установи чи організації, незалежно від форми власності, пов’язана з певною невизначеністю …1. Бутенко О. Становлення банківської системи в Україні. Проблеми капіталізації / О. Бутенко, А.Вірченко // Банківська справа. – 2008. – № 6. – С.12-14.


Заявка

на участь у Міжнародній науковій конференції аспірантів та студентів

Теоретичні та прикладні аспекти аналізу фінансових систем”
Прізвище……………………………………………..…….

Ім’я………………………………………………………...…..

По батькові………………………………………………………

Студент, курс/аспірант………...……………..………….………

Назва ВНЗ……………………………………………...…..……

Кафедра……………………………………………….....……….

П.І.Б. наукового керівника………………………….....…….…

Науковий ступінь, вчене звання, посада керівника …………

Тема доповіді……………………………………………………

Необхідність бронювання місць у готелі: ……………………

дата приїзду……………….дата від’їзду………………………

Контактний телефон…………………………………………….

Email…………………………………………………………..…

Підпис автора ____________________

Підпис наукового керівника ____________________Адреса оргкомітету:
Науковий відділ, ЛІБС УБС НБУ,

просп.Шевченка, 9, м. Львів 79005
Контактна інформація: Науковий відділ (032) 297-72-26

Наукове студентське товариство, Гуменюк Роман 050 4311898

e-mail: nauka@lbi.wubn.net , nst@lbi.wubn.net
Проїзд до місця проведення конференції:

від залізничного вокзалу до зупинки „Підзамче” – трамвай № 6,від приміського вокзалу - маршрутне таксі № 20 до вул.Жовківська.