Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Товари - nadoest.com ))
Головна
Пошук за ключовими словами:
сторінка 1сторінка 2
Схожі роботи
Назва роботи кіл. стор. розмір
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 54.61kb.
Звіт про результати проведення процедур відкритих і двоступеневих... 1 56.7kb.
Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної... 2 522.52kb.
Положення Про юридичний відділ Голосіївської районної в місті Києві... 1 73.22kb.
Запит цінових пропозицій 2 489.86kb.
Запит цінових пропозицій 2 511.26kb.
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 20. 1 166.75kb.
Інформація про результати процедури запиту цінових пропозицій Замовник... 1 23.25kb.
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації... 1 29.68kb.
Розпорядження Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації... 1 60.47kb.
Розпорядження Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації 28. 1 39.45kb.
Щотижневий бюлетень №30 1 84.51kb.
Таращанський 1 219.63kb.

Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Товари - сторінка №1/2
Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Товари
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням комітету з конкурсних торгів
Протокол № 106/1
від 10 червня 2011 року
Голова комітету з конкурсних торгів
Залевська С.С.
________________________ м.п.ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВна закупівлю товару
Вироби хлібобулочні, тістечка та здобині хлібобулочні вироби

(хліб український, батон).
Код згідно ДКПП ДК 016-97 15.81.1


Відкриті торгим. Київ – 2011 р.


I. Загальні положення

1

2

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України № 2289-V1 від 01.06.2010 р. "Про здійснення державних закупівель" (надалі Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів:
- повне найменування:


Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації (далі - Замовник)


- місцезнаходження:

Україна, 03127, м. Київ, проспект 40 річчя Жовтня, 118 – Б


- посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:


Мотузка Любов Григорівна – секретар комітету з конкурсних торгів, керівник фінансового відділу.

Україна, 03127, м. Київ, проспект 40 річчя Жовтня, 118 – Б, фінансовий відділ № 2.

е-mail: lyubov – osvita@ukr.net

тел./факс: (044) 257-12-743. Інформація про предмет закупівлі:
- найменування предмета закупівлі:

Вироби хлібобулочні, тістечка та здобні хлібобулочні вироби (хліб український, батон) (код за ДК 016-97 – 15.81.1)

- вид предмета закупівлі:

товар

- місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Навчальні заклади Голосіївського району м. Києва

Кількість:

хліб український - 20 000 кг;

батон - 38 000 кг;

Поставки здійснюються окремими партіями у відповідності із замовленням.


- строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

липень – грудень м-ці 2011 р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах

6. Інформація про валюту (валюти), у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

Учасник визначає ціни на товар, який він пропонує надати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.

В пропозиції конкурсних торгів ціна вказується за постачання 1 одиниці товару із урахуванням умов визначених в технічних вимогах, які є складовою частиною цієї документації конкурсних торгів.

Вартість пропозиції конкурсних торгів та всі інші ціни повинні бути чітко визначені.

Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

До ціни пропозиції конкурсних торгів не включаються витрати, пов'язані з укладенням договору.
7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Пропозиція конкурсних торгів та усі документи, які додаються до неї підготовлені безпосередньо учасником, викладаються українською мовою. Всі інші документи, що входять до складу пропозиції конкурсних торгів, можуть бути складені мовою оригіналу документа та мати автентичний переклад на українську мову, завірений печаткою учасника.

ІІ. Порядок внесення змін та надання роз’яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі здійснення закупівлі за скороченою процедурою замовник не має права з власної ініціативи чи за результатами запитів вносити зміни до документації конкурсних торгів, крім випадків, коли внесення таких змін необхідне для приведення у відповідність документації конкурсних торгів із вимогами чинного законодавства або внесення змін вимагає рішення органу оскарження. У такому разі замовник вносить відповідні зміни до документації конкурсних торгів та продовжує строк подання пропозицій конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.


2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.ІІІ. Підготовка (інструкція підготовки) пропозицій конкурсних торгів

 1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів


*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована, та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.


Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів стосовно предмету закупівлі в цілому.
Усі сторінки пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки *.
Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на підписання документів, що стосуються процедури закупівлі.
Пропозиція конкурсних торгів запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі. *

На конверті повинно бути зазначено:
- повне найменування і місцезнаходження замовника;
- назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;
- повне найменування (прізвище, імя, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;
- маркування:

Не відкривати до року, год.”


2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником, повинна містити наступні документи та інформацію у такій послідовності:

- пропозиції конкурсних торгів (форма наведена в Додатку 1)-документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів;

-документальне підтвердження відповідності пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

-документально підтверджена інформація про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям;

- основних умов, які обов'язково включаються до договору про закупівлю за підписом уповноваженої посадової особи учасника та скріплені печаткою (у разі наявності) (форма наведена в Додатку 3);

- інформації про необхідні якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, в т.ч. відповідну специфікацію;

- інших документів, передбачених відповідними розділами та додатками документації конкурсних торгів.
3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів є дійсними протягом 120 (ста двадцяти) днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозицій конкурсних торгів.

Учасник має право:

-відхилити таку вимогу;

-погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.


6. Кваліфікаційні критерії до учасників

1. Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 Закону:

1.1. Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

1.1.1. Інформаційну довідку, складену у довільній формі, яка підтверджує наявність учасника відповідного обладнання та матеріально – технічної бази для постачання товару (наявність виробничих та (або) складських приміщень та спеціально обладнаного транспорту).

1.1.2. Копії санітарних паспортів на транспортні засоби.
1.2. Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід:

1.2.1. Інформаційна довідка, складена у довільній формі, яка містить відомості про кількість працівників Учасника, їх кваліфікаційно-освітній рівень та досвід роботи.


1.3. Наявність фінансової спроможності:

1.3.1.Копія балансу за останній звітній період;

1.3.2. Копія звіту про фінансові результати за останній звітній період;

1.3.3. Оригінал чи нотаріально завірена копія довідки, виданою з обслуговуючого банку про відсутність заборгованості по сплаті відсотків по кредитах, що є дійсною станом на 29.06.2011 року або більш пізню дату.


1.4. Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів:

1.4.1. Інформація в довільній формі про виконання аналогічних договорів за період 2008-2010 р.р. з зазначенням назви, адреси цих замовників; П.І.Б., номери телефонів контактних осіб замовників, яким постачався товар, з наданням копій цих договорів.


2. Вимоги, встановлені ст. 17 Закону:

2.1. Копія документу, який підтверджує статус та повноваження особи на підписання договору за результатами торгів (виписка (витяг) з протоколу зборів засновників про призначення директора, президента, голови правління, довіреність керівника учасника у разі підписання договору про закупівлю особою, чиї повноваження не визначені статутом чи інше).

2.2. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки Департаменту з питань банкрутства або його регіонального відділення про те, що Учасник не визнаний у встановленому порядку банкрутом та відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура, не більше місячної давнини відносно дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2.3. Оригінал або нотаріально завірена копія довідки з податкової інспекції про відсутність заборгованості по сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету, яка дійсна на дату розкриття пропозицій конкурсних торгів.

2.4. Копія Статуту або іншого установчого документу.

2.5. Довідку у довільній формі щодо засновників (П.І.Б.), їх частки у статутному капіталі.

2.6. Копію довідки про включення учасника торгів до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ). Вимога встановлюється для учасників торгів – юридичних осіб.

2.7. Довідка або інший документ (за підписом учасника або видана уповноваженим органом) що містить в собі відомості про те, що фізичну особу – Учасника або службову (посадову) особу Учасника, яку уповноважено учасником або учасником попередньої кваліфікації представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому порядку.


Всі документи (за винятком оригіналів або нотаріально завірених копій), які учасник подає для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та відсутності підстав для відмови в участі у торгах повинні на всіх сторінках мати відбиток печатки учасника та підпис уповноваженої особи.
Документи, які не передбачені Законодавством для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб не подаються в складі своєї пропозиції конкурсних торгів.
Пропозиція конкурсних торгів, яка не містить документів про відповідність учасника встановленим кваліфікаційним критеріям, є такою, що не відповідає вимогам документації конкурсних торгів.
Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їхньої компетенції.
У разі отримання достовірної інформації про невідповідність учасника вимогам кваліфікаційних критеріїв, встановленим в цій конкурсній документації або факту надання у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначені результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені в Додатку 2 до цієї документації конкурсних торгів.

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі (лота), щодо якої можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Окремі частини предмета закупівлі (Лоти) не визначені, учасники мають право подати свою пропозицію щодо предмету закупівлі в цілому.


9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення пропозиції конкурсних торгів. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

IV. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
- спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

Особисто або поштою

- місце подання пропозицій конкурсних торгів:

Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. Україна, 03127, м. Київ, проспект 40 річчя Жовтня, 118 – Б, фінансовий відділ № 2.


- кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

Пропозиції повинні бути отримані за адресою замовника 29.06.2011 року до 9 год. 30 хв.(за київським часом)
Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.
2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:- місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

- дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Управління освіти Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації. Україна, 03127, м. Київ, проспект 40 річчя Жовтня, 118 – Б, Актова зала, 2 поверх.
29 червня 2011р. о 11 год. 00 хв.
До участі у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники, або їх уповноважені представники.

Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозицій конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом, що підтверджує повноваження посадової особи учасника на участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.
Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт.

Під час розкриття пропозицій конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Міністерством економіки України.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону (2289-17).V. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.
Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.
Замовником визначаються критерії та методика оцінки відповідно до частини п’ятої статті 28 Закону (2289 – 17).

Замовник визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів на основі одного критерію - Ціна. Максимальна кількість балів за критерієм „Ціна” – 100.Методика оцінки:

Кількість балів за критерієм „Ціна” визначається наступним чином. Пропозиції конкурсних торгів, ціна якої найвигідніша (найменша), присвоюється максимально можлива кількість балів. Кількість балів для решти пропозицій конкурсних торгів визначається за формулою:

Б обчисл. = Цmin/Цобчисл*100, де

Б обчисл – обчислювана кількість балів;

Ц min – найнижча ціна;

Ц обчисл – ціна пропозиції конкурсних торгів, кількість балів для якої обчислюється.

Переможець визначається рішенням комітету з конкурсних торгів за найменшою ціною (з ПДВ) при рівному статусі платників податків.
Всі пропозиції конкурсних торгів, оцінені згідно з критерієм оцінки "ціна", шикуються по мірі зростання значення показника. У випадку однакового значення показника, переможець визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова Комітету з конкурсних торгів.
Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не повинен перевищувати 10 робочих днів від дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.


2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, у порядку, визначеному документацією конкурсних торгів, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються замовником у такій послідовності:

- при розходженні між сумами, зазначеними літерами та цифрами, сума літерами є визначальною;

- при розходженні між ціною за одиницю товару та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, на погляд замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, у такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.
Якщо учасник не згоден з виправленням помилок, його пропозиція відхиляється.


3.Інша інформація
- порядок дотримання конфіденційності


 • порядок з’ясування пропозицій конкурсних торгів- акцепт пропозиції конкурсних торгів

- право Замовника на коригування кінцевого обсягу закупівлі


Замовник протягом усього процесу здійснення процедури закупівлі забезпечує конфіденційність інформації, наданої учасниками. Інформація щодо розгляду та оцінки пропозицій конкурсних торгів надається виключно Уповноваженому органу, органам, що здійснюють державне регулювання та контроль у сфері закупівель, органу оскарження та суду.
До детального оцінювання пропозицій замовник вивчає пропозиції з метою визначення, що кожна пропозиція (зміни та доповнення до неї):

- підписана належним чином;

- відповідає вимогам документації конкурсних торгів;

- містить всі пояснення та/або докази, які вимагав замовник, зокрема, для підтвердження кваліфікаційних критеріїв та ціни пропозиції конкурсних торгів.


Якщо пропозиція не відповідає кваліфікаційним критеріям, вона відхиляється замовником і не може згодом приводитись у відповідність шляхом коригування чи зміни або анулювання невідповідних відхилень або застережень.
Учасник відповідає за одержання будь-яких та всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експертних) на товар, який пропонується постачати за договором, пов’язаних із поданням конкурсної пропозиції та самостійно несе всі витрати на їх отримання.

Витрати учасника, пов’язані з підготовкою та поданням пропозиції конкурсних торгів, не відшкодовуються (в тому числі і у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися)


Замовник протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про визначення переможця надсилає переможцю торгів повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів, а всім учасникам – письмове повідомлення про результати торгів із зазначенням найменування та місцезнаходження учасника – переможця, пропозицію конкурсних торгів якого визнано найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не мають змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов’язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами ціни договору про закупівлю.


Зважаючи на викладене, під час укладання договору про закупівлю замовник не має права знижувати ціну й укладати договір уже за зниженою ціною. Однак після укладання договору замовник може зменшити ціну договору про закупівлю.


4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:
1) учасник:

не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 цього Закону;

не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

не надав забезпечення пропозиції конкурсних торгів, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;


2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 цього Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.


5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

 • відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

 • неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

 • виявлення факту змови учасників;

 • порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого Законом;

 • подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

 • відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

 • якщо до оцінки допущено пропозиції менше, ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо: • ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

 • здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 цього Закону.

VI. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 5 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.2. Істотні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю

Договір про закупівлю укладається в письмовій формі відповідно до положень Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом.
Істотними умовами договору про закупівлю є:

предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);

кількість товару та вимоги щодо їх якості;
порядок здійснення оплати;


ціна договору;

термін та місце постачання товару;

строк дії договору;

права та обов'язки сторін;

зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі


залежно від реального фінансування видатків;

відповідальність сторін.


Основні умови, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю зазначено в Додатку 3 документації конкурсних торгів.
У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов,
договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.
Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.


3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору не вимагається.


Додаток 1

Форма пропозиції конкурсних торгів


Відомості про учасника процедури закупівлі
Повне найменування учасникаСкорочене найменування учасникаКерівництво

(ПІБ, посада, контактні телефони)

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (за наявності)Юридична адресаФактична адресаОсоба, відповідальна за участь у торгах

(ПІБ, посада, контактні телефони)

ТелефонФаксЕлектронна адресаІнша інформація:Ми, ______________________________________________(повне найменування учасника), надаємо свою пропозицію щодо участі у конкурсних торгах на закупівлю вироби хлібобулочні, тістечка та здобні хлібобулочні вироби ( хліб український, батон) згідно з технічним завданням та іншими вимогами Замовника торгів.

Вивчивши всі вимоги Замовника, на виконання зазначеного вище, ми, уповноважені на підписання Договору, маємо можливість та погоджуємося виконати вимоги замовника за наступною ціною:п/п


Найменування товару

Одиниця виміру

Ціна за одиницю, грн. з ПДВ

Загальна вартість пропозиції , грн. з ПДВ
…..


Разом:

…..


1. До акцепту нашої пропозиції конкурсних торгів, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (за умови її відповідності всім вимогам) мають силу попереднього договору між нами. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми візьмемо на себе зобов'язання виконати всі умови, передбачені Договором.

2. Ми погоджуємося дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 120 календарних днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов'язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

3. Ми погоджуємося з умовами, що Ви можете відхилити нашу чи всі пропозиції конкурсних торгів згідно з умовами документації конкурсних торгів, та розуміємо, що Ви не обмежені у прийнятті будь-якої іншої пропозиції з більш вигідними для Вас умовами.

4. Якщо наша пропозиція буде акцептована, ми зобов'язуємося підписати Договір із Замовником не раніше ніж через ніж через 5 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів та не пізніше ніж через 14 днів з дня акцепту пропозиції.

Термін поставки товару, ______________________________________________________--

Умови оплати товару: ______________________________________________________


Керівник організації–учасника процедури закупівлі або інша уповноважена посадова особа


_____________________


________________________)
Учасник не повинен відступати від даної форми

Додаток 2

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі (технічні вимоги)

1. Технічні вимоги:

- товар має постачатися не менше 3 рази на тиждень та по замовленню закладів освіти ;

- залишки терміну зберігання отриманого продукту повинна бути не менше 50% до загального терміну зберігання;

- якість продукту харчування повинна підтверджуватися документами, що засвідчують якість та безпечність продукту.


 1. 2. Товар повинен надходити згідно з поданими заявками і відповідати вимогам державних стандартів, а також іншій нормативно-технічній документації. Кожна партія товару має супроводжуватися документами (видатковими накладними, документами, які засвідчують якість та безпечність товару, посвідчення про якість, або сертифікати відповідності, або висновки санітарно – епідеміологічної експертизи, тощо).ПЕРЕЛІК ТОВАРУ, ЩО Є ОБ’ЄКТОМ ТОРГІВ:Найменування


Одиниця виміру

Кількість

1

хліб український

кг

20000

2

батон

кг

38000

Разом:


Учасник повинен у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надати копії наступних документів:

 1. - позитивний або погоджений висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи про відповідність умов виробництва продукції та/або зберігання продукції вимогам санітарного законодавства виданої територіальною санітарно-епідеміологічною станцією, яка здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд за підприємством;

 2. - копія довідки асортиментного переліку продукції, що виробляється (постачається) погодженої територіальною санітарно – епідеміологічною станцією.

 3. - документи, що засвідчують якість та безпечність продукції в повному обсязі, наявність яких передбачена чинним законодавством (посвідчення про якість, або сертифікати відповідності, або висновки санітарно – епідеміологічної експертизи, тощо).

 • гарантійний лист учасника, складений у довільній формі щодо забезпечення якості товару та своєчасної його поставки до кожного окремого закладу освіти (дислокація, Додаток 4).

В навчальні заклади забороняється завозити недоброякісний товар або товар з терміном придатності, що минув.

На недоброякісний товар складається акт і він повертаються Учаснику. Транспортування товару до навчальних закладів здійснюється автотранспортом відповідно до Правил перевезень вантажів автомобільним транспортом в Україні. Кузов машини із середини оббивається спеціальним залізом або листовим алюмінієм і забезпечується стелажами, які знімаються. На кожну автомашину терміном на один рік територіальною санітарно-епідемічною службою видається санітарний паспорт.

Водій та особи, які супроводжують товар в дорозі і виконують навантажувально- розвантажувальні роботи повинні мати медичну книжку з результатами проходження обов'язкових медичних оглядів та забезпечені санітарним одягом (халат і рукавиці).Учасник самостійно здійснює розвантажувальні роботи до навчального закладу (спеціального приміщення).


Додаток 3
Учасник не повинен відступати від даної форми

Основні умови, які обов'язково включаються до договору про закупівлю
Предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент):__________________
Кількість товару: ______________________

Порядок здійснення оплати:

Оплата здійснюється на умовах відтермінування платежу.Ціна договору: _________________(визначається відповідно до вимог документації конкурсних торгів та умов пропозиції конкурсних торгів);

Ціна за одиницю: _________________(визначається відповідно до вимог документації конкурсних торгів та умов пропозиції конкурсних торгів)Термін та місце поставки товару:

липень-грудень 2011р., за адресою замовника


Строк дії договору: до 31грудня 2011 р.

Права та обов'язки сторін :

Замовник зобов’язаний:

- своєчасно та в повному обсязі сплачувати за поставлені товари;

- прийняти поставлений товар, згідно з актом прийому-передачі.

Замовник має право:

- у разі невиконання зобов’язань Учасником достроково розірвати договір, повідомивши про це Учасника.

- контролювати поставку товару, у строки, встановлені цим договором

- зменшувати обсяг закупівлі товарів у строки, встановлені договором;

- повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення Учасником документів, необхідних для оплати по договору (актів прийому-передачі товару, рахунків та ін.)
Учасник зобов’язаний:

- забезпечити поставку товарів у строки, встановлені цим договором;

- забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам, встановленим цим договором;

Учасник має право:

- своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за поставлені товари;

- на дострокову поставку товару за письмовим погодженням замовника.
Умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків: Замовник має право в односторонньому порядку зменшити обсяг закупівлі, визначений у договорі, у зв`язку зі зменшенням бюджетних призначень на зазначені цілі, повідомивши письмово Учасника на протязі 5 робочих днів з дня виникнення таких обставин.

Відповідальність сторін:

У разі невиконання або належного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі товарів за бюджетні кошти Учасник сплачує Замовнику пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла на момент порушення зобов’язання від суми вартості непоставленого Товару, за кожний день затримки.

Види порушень та санкції за них, установлені Договором:

За поставку неякісної партії Товару з Учасника на користь Замовника стягується штраф у розмірі 20 (двадцяти) % від вартості неякісної партії Товару.

За порушення строків виконання зобов'язання Учасник сплачує Замовнику пеню у розмірі 0,1 % за кожний день прострочення від загальної суми заявленої партії Товару, а за прострочення виконання понад тридцять робочих днів додатково стягується штраф у розмірі 7 (семи) % від вказаної загальної ціни партії Товару.


Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

Додаток № 4.


наступна сторінка >>